Asikainen kasvatus- ja perheyksikön apulaisjohtajaksi

Asikainen_PekkaPekka Asikainen on valittu kirkkohallituksen kasvatus- ja perheyksikön apulaisjohtajaksi. Asikaisen tehtävänä on johtaa ja kehittää kirkon kasvatuksen alan asiantuntijaosaamista ja toimia yksikön varajohtajana. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 1.1.2013 alkaen Helsingissä.

Asikainen on työskennellyt vuodesta 2005 Oulun hiippakunnassa hiippakuntasihteerin virassa ja toimii tällä hetkellä muun muassa Seurakuntien Lapsityön Keskuksen johtokunnan puheenjohtajana.

Asikaisen mukaan kristillisessä kasvatuksessa korostuu jatkossa kristillisen uskon uudelleen sanoittaminen, diakoninen työote ja perhelähtöisyys.

- Uudelleen sanoittamisella tarkoitan kirkon jatkuvaa tehtävää sanoittaa kristillistä uskoa uusille sukupolville heille ymmärrettävällä tavalla.

Lapsiasiainvaltuutettu Maria Kaisa Aula kirjoitti blogissaan kriittisesti kirkkohallituksen lapsivaikutusten arviointiin liittyvästä lainvalmistelusta. Asikainen toteaa kritiikin olevan tarpeen, koska se johtaa parempaan lopputulokseen.

- Keskustelin myös tästä asiasta Aulan kanssa, kun tapasin hänet Jyväskylässä reilu kuukausi sitten.

Asikainen pitää tärkeänä, että lapsi nostetaan seurakunnassa keskukseen. Tämä voisi hänen mukaansa johtaa esimerkiksi jumalanpalveluselämän uuteen kukoistukseen.

- Jumalanpalveluksesta tulisi Jumalan perheen matalan kynnyksen juhla ja eri sukupolvia yhdistävä yhteisöllinen kohtaamispaikka. Seurakunta voisi toimia pyhäpäivän olohuoneena. Sunnuntaiaterian lisäksi päivä sisältäisi yhdessäoloa, jossa yksinäisemmätkin tuntisivat olonsa mukavaksi.