Arkkipiispalta vaihtoehdot avioliittolain uudistamiselle

Arkkipiispa Kari Mäkinen hahmottelee Nykypäivä-lehden haastattelussa kolme vaihtoehtoa, jonka mukaisesti avioliittolakia voitaisiin mahdollisesti uudistaa. Mäkisen mukaan lähtökohta on se, että ihmisiä tulee kohdella tasa-arvoisesti lain edessä.

"Ensimmäinen reitti on se, että kehitetään nykyistä kahden liiton, avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen, mallia tasa-arvoisemmaksi. Toinen vaihtoehto on myötäillä kansalaisaloitetta, jossa tavoitteena on sama lainsäädäntö homo- ja heterosuhteille. Eli kyseessä olisi avioliittokäsitteen laajennus, jossa kirkolle jäisi harkinta vihkimiseen. Kolmantena vaihtoehtona on säätää sekä hetero- että homopareille lain edessä samanarvoinen siviililiitto, jolloin avioliitto jäisi käsitteenä pelkästään kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen käyttöön", Nykypäivä kirjoittaa Mäkisen hahmotelmista.

– Mikä laki sitten tuleekaan olemaan, niin kirkko arvioi erikseen, miten laki siihen vaikuttaa, arkkipiispa sanoo Nykypäivän haastattelussa.

Mäkinen pitää tärkeänä, että kirkossa voidaan keskustella avoimesti erilaisista näkemyksistä.

– Ei ole kuitenkaan realistista ajatella, että kirkon viralliset päätökset avioliitosta muuttuisivat nopeasti, hän sanoo.

Eduskunta alkaa käsitellä aloitetta avioliittolain muutoksesta tammikuussa.

Lue Nykypäivän juttu.