Arkkipiispa: ”Kirkon mentävä rohkeasti mukaan keskusteluihin mediassa”

”Kirkon on rohkeammin uskallettava heittäytyä mukaan julkisuuden pirstaleiseen ja monimutkaiseen maailmaan, ei hallitsemaan sitä eikä käyttämään sitä välineenä, vaan osallistumaan keskusteluun ja olemaan mukana, silläkin uhalla että takki välillä tahriintuu”, sanoi arkkipiispa Kari Mäkinen tänään puhuessaan kirkon tiedonvälityspalkinnon jakotilaisuudessa Helsingissä.

Mäkinen arvioi, että viime vuonna mediajulkisuus ja käydyt keskustelut muokkasivat vahvasti kuvaa kirkosta.

”Yhä useammin mielikuvat siitä, mitä kirkko ja uskonto ovat, syntyvät aamukahvipöydässä, olohuoneessa tai näyttöruudun vieressä ja niissä keskusteluissa, joita nämä  virittävät työpaikan kahvihuoneissa, kapakoissa ja hirviporukoissa”, Mäkinen sanoi.

Arkkipiispa kiinnitti puheessaan huomiota myös siihen, että uskonto murtautuu yhä selkeämmin sille  kulttuurissa varatusta pilttuusta.

”Uskonto ei ole vain kirkollisen toiminnan tai erillisen uskonnollisen osakulttuurin asia vaan sitä koskeva keskustelu limittyy kaikkeen muuhun, se on osa kulttuurista ja yhteiskunnallista keskustelua ja keskustelua elämästä”, Kari Mäkinen sanoi

Mäkisen mielestä tärkein tapa, jolla kirkko suomalaisessa yhteiskunnasa  on läsnä, ilmenee  ihmisten välisen kanssakäymisen alueella: "Siis diakonian kotikäynnillä, päiväkerhon askartelutuokiossa, kotikasteella kun alttaria rakennetaan tai kun pappi viipyy sairaalan sängyn vieressä."

Lue Kari Mäkisen puhe kokonaisuudessaan

Lue myös Jaakko Heinimäelle Kirkon tiedonvälityspalkinto