Arhinmäki kuritti OPKO:a - leikkasi tukea viidenneksen

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on leikannut Suomen ev. lut. Opiskelija- ja koululaislähetyksen avustusta. OPKO sai valtakunnallisille nuorisojärjestöille ja nuorisotyön palvelujärjestöille sunnattua tukea 73 000 euroa mikä on 19 000 vähemmän kuin viime vuonna. Kysessä on ministerin harkintaan perustuva tuki. Myös muutaman muun järjestön tukimäärä laski, muttei läheskään yhtä merkittävästi.

Aiemmin kevällä Kansanlähetys sekä SLEF eli Suomen ruotsinkielinen evankeliumiyhdistys jäivät vaille valtakunnallisten nuorisotyötä tekevien yleisjärjestöjen vuoden 2012 tukea. Syynä oli suora tai epäsuora yhteys Älä alistu! -kampanjaan. Keväällä 2011 julkisuuteen nousseen kampanjan tarkoituksena oli muun muassa kertoa, että homoseksuaalisuudesta voi eheytyä. OPKO oli yksi kampanjan järjestäjistä.

Ministeriöstä kerrotaan, että tuesta päätettäessä on arvioitu järjestöjen toiminnan ajankohtaista yhteiskunnallista merkitystä, ja myös aktiivisuus nuorten sosiaalisessa vahvistamisessa on otettu huomioon. Keskeisenä periaatteena on nuorisolain arvomaailman toteuttaminen.

Ministeri myönsi yhteensä 11 727 000 euroa valtakunnallisille nuorisojärjestöille ja nuorisotyön palvelujärjestöille kuluvan vuoden toimintaan. Avustuksen sai yhteensä 69 järjestöä, jotka toteuttavat toiminnallaan nuorisolain tarkoitusta ja tuottavat palveluja nuorisotyön kehittämiseksi. Avustukset jaetaan veikkausvoittovaroista.

Kristillisistä järjestöistä suurimman tuen sai Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus.

Tukea saaneet uskonnolliset järjestöt (suluissa viime vuoden summa):

Metodistkyrkans i Finland svenska ungdomsförbund rf 4000 (4000)

Nuorten Keskus ry 365 000 (364 000)

Ortodoksisten Nuorten Liitto ONL ry 53 000 (54 000)

Suomen Ev.Lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry 231 000 (236000)

Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry 73 000 (92 000)

Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto ry 17 500 (18 000)

Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten liitto ry 221 000 (217 000)

Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus – PTK ry 395 000 (399 000)

Suomen Vapaakirkon Nuoret ry 69 000 (70 000)

Svenska Baptisternas i Finland Ungdomsförbund rf 7500 (8000)

Katso koko lista tukea saaneista.

Lue myös: Yhteys Älä alistu! –Kampanjaan vie ministeriön tuet järjestöiltä

Arhinmäen perustelut valitulle linjalle hänen blogistaan helmikuulta