Älä alistu -kampanjan taustajärjestöjen johtajista kantelu

Suurta kohua herättänyt Älä alistu -kampanja on poikinut kantelun neljään tuomiokapituliin. Espoon, Helsingin, Oulun ja Tampereen hiippakuntien tuomiokapituleille osoitettu kantelu kohdistuu kuuteen Älä alistu -kampanjan taustajärjestöjen johtotehtävissä työskentelevään pappiin.

Kantelun tehneen yksityishenkilön mukaan papit ovat kampanjan myötä muun muassa edistäneet lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa syrjintää ja siten loukanneet heidän oikeuttaan turvalliseen kasvuympäristöön ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen.

Kantelijan mukaan papit ovat opettaneet kampanjan kautta lapsille ja nuorille, että eläminen homoseksuaalina on Raamatun opetuksen vastaista ja ettei homoseksuaalina voi elää Jumalan lapsena.

Kantelu koskee Suomen Raamattuopiston toiminnanjohtajaa Timo Junkkaalaa, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen SLEYn sisälähetysjohtaja Heikki Haatajaa sekä SLEYn toiminnanjohtajaa Lasse Nikkarikoskea, Suomen Evankelisluterilaisen Opiskelijalähetyksen OPKOn pääsihteeriä Jussi Miettistä, Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SEKL ry:n lähetysjohtaja Timo Rämää sekä SEKL ry:n rippikouluvastaavaa Mauno Lehtoa.