Agnostikkoiltoja koskeva oikaisuvaatimus hylättiin

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli hylkäsi agnostikkoiltoja koskevaan päätökseen tehdyn oikaisuvaatimuksen. Ratkaisu asiassa annettiin 31.10.2013 yksimielisesti.

Oikaisuvaatimus kohdistui pääasiassa kysymykseen, ovatko illoissa esitetyt näkemykset persoonallisesta Jumalasta olleet kirkon opin mukaisia. Tuomiokapituli katsoi, ettei oikaisuvaatimuksessa tuotu esille sellaisia perusteluita, jotka antaisivat aihetta muuttaa tai kumota päätöstä.

Oulussa järjestettiin keväällä 2013 neljä Agnostikkoilloiksi kutsuttua tilaisuutta, joista tehtiin tuomiokapitulille kolme kantelua iltojen sisältöä koskien. 14.8.2013 tehdyn päätöksen mukaan kantelut eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. Päätöksessä todettiin iltojen perusajatus ja sisältö valtaosaltaan myönteiseksi mutta samalla kiinnitettiin huomiota pappien esiintymiseen ja heidän näkemyksiinsä kirkon uskosta.