Afrikan sarvessa kuivuus on vienyt monilta kaiken – hätäapua suunnataan nyt koulutuksen tukemiseen

Kenian pohjois- ja itäosissa ilmastonmuutos on vienyt paimentolaisilta toimeentulon ja kärjistää turvallisuustilannetta. Köyhyyden ja turvattomuuden vuoksi perheet eivät päästä lapsiaan kouluun. KUA tukee turvallista kouluunpaluuta Keniassa esimerkiksi Marsabitin alueella. Kuva: Björn Udd/ Kirkon Ulkomaanapu

Maailman kriisit pitkittyvät. Siksi myös hätäapua on ajateltava paljon laajemmin kuin pelkkien perustarpeiden täyttämisenä. Kirkon Ulkomaanavun tuottama juttu kertoo, mihin KUA:n katastrofirahaston varoja käytetään. Osa niistä tulee joka vuosi Yhteisvastuukeräyksen kautta.

"Jätimme kotimme, kun omistamamme karja kuoli ja heinäsirkat tuhosivat sadon"

Joitakin sateita on tullut kevään 2020 jälkeen, mutta ne eivät ole tarpeeksi. Koko Afrikan sarven alueella kuivuus on aiheuttanut yli 20 miljoonan ihmisen elämään vaikuttavan katastrofin, joka hakee vertaistaan lähihistoriasta. Neljään vuosikymmeneen ei Somaliaa, Keniaa ja Etiopiaa ole koetellut yhtä paha tilanne.

Kuivuus on ajanut kymmeniä tuhansia ihmisiä liikkeelle Afrikan sarvessa. Lähdön syissä korostuu erityisesti se, ettei kotiin enää voi jäädä. Kaikki on mennyt. Monelle kaikki tarkoittaa karjaa. Kun sateita ei tule, karja kituu ja lopulta kuolee.

Yksi Somaliassa pakolaiseksi ajautuneista on Fadumo Addow Ibraahim, 40. Hän on kotoisin Dinsoorista, joka sijaitsee runsaan viidenkymmenen kilometrin päässä maan sisäisten pakolaisten leiristä.

– Jätimme kotimme, kun omistamamme karja kuoli ja heinäsirkat tuhosivat sadon, kertoo seitsemän lapsen äiti.

Somalialainen äiti ja lapsi kuvattiin Somaliassa maan sisäisten pakolaisten leirillä Baidoan alueella keväällä 2022.Kuva: Mohamed Abdihakim/ Kirkon Ulkomaanapu

Somaliassa 1,5 miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta kärsii akuutista aliravitsemuksesta

Kuivuus, Ukrainan sota ja inflaatio ovat nostaneet rajusti ruoan hintaa Somaliassa. Monilla ei ole varaa tai mahdollisuutta ostaa tarpeeksi ruokaa. Maailman ruokaohjelman WFP:n arvion mukaan Somaliassa 1,5 miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta kärsii akuutista aliravitsemuksesta.

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on myöntänyt katastrofirahastostaan yhteensä 600 000 euroa kuivuudesta kärsivien yhteisöjen auttamiseen Somaliassa ja Keniassa. Fadumo on sijoittanut saamaansa kuukausittaista noin 76 euron käteisavustusta pienen yrityksensä käynnistämiseen.

– Saamme nyt kuukausittaista käteisavustusta, ja odotan sen saamista yhtä paljon kuin sateita.

Hän toivoo yrityksen takaavan kestävän toimeentulon.

– Työskentelen kovasti perheeni elannon eteen. Ennen kaikkea toivon, että lapseni pystyvät käymään koulunsa. Sillä tavalla he toivottavasti, jos Jumala suo, saavat paremman elämän nyt, vaikka kuivuus on vienyt meiltä karjan ja viljelymaat.

Koululaiset jonottivat kouluun Etelä-Sudanin Yeissä syyskuussa 2021. KUA:n katastrofirahastosta on tuettu kotimaahansa palanneiden perheiden lasten ja nuorten koulunkäyntiä koronasulkujen jälkeen.Kuva: Antti Yrjönen/ Kirkon Ulkomaanapu

Pitkittyneissä kriiseissä hätäapua on ajateltava laajemmin

Katastrofirahaston hätäapua saatetaan monesti ajatella välttämättömyystarvikkeiden, puhtaan juomaveden, ruoan ja lämpimien vaatteiden jakeluna. Todellisuudessa yhä suurempi osa maailman kriiseistä pitkittyy ja elämä pakolaisena venyy jopa vuosien mittaiseksi vaiheeksi.

Se tarkoittaa, että hätäapua on ajateltava paljon laajemmin. KUA:n katastrofirahaston varoista on viime vuosina ohjattu suuri osa erityisesti koulutuksen tukemiseen.

Myös Baidoan alueella Somaliassa KUA on tukenut katastrofirahastostaan jo kaksi vuotta sitten lasten kouluun pääsemistä. Vuonna 2022 lähes nälänhädäksi kärjistynyt kuivuus ei ole Somalian ainoa kriisi. Maata vaivaa myös yli 30 vuotta kestänyt konflikti ja turvattomuus, joka saa ihmiset pakenemaan kodeistaan pakolaisleireille. Kriisin pitkittyessä leireilläkin tarvitaan kouluja.

Vuonna 2021 Baidoan leirin kouluihin palkattiin 50 opetusalan ammattilaista ja oppimateriaaleja hankittiin 3 000 oppilaalle. Kouluissa jaettiin pandemian aikana myös kasvomaskeja ja hygieniatarvikkeita ja tiedotettiin koronavirukselta suojautumisesta.

Samuel Ayki joutui keskeyttämään koulunkäyntinsä palatessaan pakolaisleiriltä kotiin Etelä-Sudaniin Yeihin. Hän työskenteli ahkerasti saadakseen rahoitettua opintonsa. Perhe on saanut KUA:n käteisavustusta. Syksyllä 2022 Ayki pääsi jatkamaan opintojaan.Kuva: Antti Yrjönen/ Kirkon Ulkomaanapu

KUA auttoi Syyrian maaseudulla 11 koulun kunnostuksessa

KUA on tukenut katastrofirahastostaan koulutusta myös esimerkiksi Etelä-Sudanissa, Ugandassa, Syyriassa ja syksystä 2022 alkaen lisäksi Keniassa.

Etelä-Sudanin Yeissä ja Fangakissa hankkeen tarkoituksena oli saada lapset palaamaan kouluun koronapandemian jälkeen ja vahvistaa paluumuuttajien, maan sisäisten pakolaisten ja haavoittuvassa asemassa olevien paikallisyhteisöjen ruokaturvaa ja toimeentulomahdollisuuksia. Käteisavustuksia sai toissa vuonna yhteensä 7 583 ihmistä Sen avulla 2 000 koulupudokasta, joista 800 oli tyttöjä, sai mahdollisuuden palata kouluun.

Etelä-Sudanissa on tuettu myös koulutuksen kehittämistä ja koulujen hygienian parantamista sekä tartuntatautien ja koronan ehkäisyä jakamalla hygieniatarvikkeita.

Syyriassa KUA kunnosti yhdessä syyrialaisen kumppaninsa St. Ephrem Patriarchal Development Committeen kanssa 11 koulua Dara’an ja Damaskoksen maaseuduilla.

Turvallisen ja esteettömän kouluympäristön sai katastrofirahaston tuella 5 037 lasta. Lisäksi 6 961 lasta osallistui erityisesti koulupudokkaille tarkoitetuille tukiopetuskursseille ja lapsille jaettiin koulutarvikkeita ja oppimateriaaleja ja järjestettiin koulusulkujen aikana etäopetusta matkapuhelimilla. Lisäksi lapset saivat osallistua vapaa-ajan aktiviteetteihin ja 57 opettajaa sai pedagogista koulutusta.

Nepalin Kailalin alueella keväällä 2022 tulipalossa kotinsa menettänyt Rupaniya Chaudhary, 18, sai KUA:n katastrofirahastosta käteisavustusta, jonka turvin hänen on mahdollista päästä pahimman yli.Kuva: Uma Bista/ Kirkon Ulkomaanapu

Elisa Rimaila

Kirjoittaja työskentelee Kirkon Ulkomaanavussa digitaalisen viestinnän asiantuntijana.

* * *

Haluatko tutustua Kotimaa-lehteen?

Tilaa Kotimaan näytelehti ilmaiseksi täältä. Lähetämme PDF-lehden sähköpostiisi. Näytelehden tilaaminen ei edellytä jatkotilausta. Näytetilauksen voi tehdä vain kerran.

Antoisia lukuhetkiä!