Armeijassa julkaistiin ensimmäinen kirkollisen työn oppikirja

Sotilaanpyhathetket

Kirjan kohderyhminä ovat puolustusvoimien uusin työntekijäryhmä aliupseeristo sekä sotilaspapisto ja kirkollisenalan reservi. Oppikirjan ovat toimittaneet Maasotakoulun sotilaspastori Jukka Seppänen ja Maavoimien kenttärovasti Vesa Aurén.

Aurén kertoo, että Maasotakoulussa kirjaa jaetaan koulutusta varten 300 kappaletta vuodessa.

– Ammattialiupseerien koulutukseen ei ole ollut mitään kättä pidempää kirkolliselta alalta aiemmin, hän sanoo.

Maasotakoulun johtaja, eversti Kimmo Lehto kirjoittaa kirjan toisessa esipuheessa, kuinka muutosten keskellä tarvitaan traditioita, perinteitä sekä yhteistä arvoperustaa, jotka auttavat kohtaamaan muutoksia.

Kirjan ensimmäinen luku käsittelee ihmisen hengellistä tukemista, toinen luku sisältää hengelliseen ja henkiseen tukemiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn kuuluvia asioita. Kolmas luku on koottu sotilaiden maailmaan ja sotilassielunhoitoon kuuluvista eettisistä kysymyksistä ja työn yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Uudella kirjalla ei ole varsinaista edeltäjää puolustusvoimien historiassa. Oppikirjana tosin voidaan pitää Tauno Muukkosen vuonna 1943 kokoamaa Rintamapappi -kirjaa, jota käytettiin vielä 1960-luvulla esimerkiksi kirkollisen alan varusmiesten koulutuksessa.

Edellinen artikkeliSeikkailevatko Soini, Essayah tai muut presidenttiehdokkaat unissa?
Seuraava artikkeliKirkkouutisoinnista vain kymmenesosa negatiivista

Ei näytettäviä viestejä