Jumalanpalvelukset > Lähetys

Högmässa i Åbo domkyrka 17.10.2021 klo 10

Turun tuomiokirkkoseurakunta, Turun tuomiokirkko

17.10.2021 12:00

21 söndagen efter pingst. Tema: Jesu sändebud Liturg: Maria Björkgren-Vikström Predikant: Maria Wikstedt Kantor och organist: Nicolas Söderlund Gudstjänstgrupp: Martha Barnhörnan: Mari Nurmi Psalmer: 945, 150, 429, 872, 897 Om du vill kan du bidra med en gåva till ansvarsveckan, Ekumeniska rådet i Finland r.f. (PB 210, 00131 Helsingfors, FI85 1018 3000 0744 03) Lahjoita (ekumenia.fi)