Tunnustuskirjat – Schmalkalden

 

 schmalkalden_378755_4476159_epd-akg-images_i-01

 "Kun varsinaisista piispoista tulee evankeliumin vihollisia tai kun he kieltäytyvät vihkimästä pappeja, seurakunnat säilyttävät silti oikeutensa. Sillä missä ikinä on seurakunta, siellä sillä on oikeus evankeliumin virkaan. Sen vuoksi on välttämätöntä, että seurakunta säilyttää oikeuden kutsua, valita ja vihkiä viran hoitajia. Tämä oikeus on nimenomaan seurakunnalle annettu lahja, jota ei mikään inhimillinen auktoriteetti voi siltä riistää. Sen todistaa apostoli Paavalikin Efesolaiskirjeessä: (Ef. 4:8-11) ’Hän nousi korkeuteen, hän antoi lahjoja ihmisille’, ja sitten apostoli luettelee erityisesti kirkolle annettuina lahjoina paimenet ja opettajat (pastores et doctores) ja lisää, että nämä annetaan hoitamaan virkaa, rakentamaan Kristuksen ruumista. Missä siis on tosi seurakunta, siellä täytyy olla oikeus valita ja vihkiä viran hoitajia. Julistaahan maallikkokin hätätilanteessa synninpäästön ja toimii siten virassa, toisen paimenena. Niinpä Augustinus 15 kertoo tarinan kahdesta kristitystä, jotka matkustivat laivassa: ensin toinen kastoi toisen, kasteoppilaan, sitten tämä vastakastettu antoi synninpäästön kastajalleen. Tähän kuuluvat ne Kristuksen sanat, jotka todistavat, että avaimet on annettu kirkolle, ei ainoastaan tietyille henkilöille: (Matt. 18:20) ’Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni...’ "

portrait-of-philipp-melanchthon-1543

Tunnustuskirjat/Schmalkaldeniin kokoontuneiden teologien laatima tutkielma (sivu 293, kohdat 66-68)

 

"Jos piispat oikein toimittaisi virkansa ja pitäisivät huolta seurakunnastansa ja evankeliumista, olisi heille rakkauden ja rauhan vuoksi, ei pakosta, myönnettävä, että vihkisivät ja virkaan vahvistaisivat meitä ja saarnamiehiämme, kuitenkin sillä ehdolla, että kaikki kummitukset, taikaukset, ilveet ja pakanallinen komeus jätettäisiin sikseen. Mutta koska eivät ole eivätkä tahdo olla oikeita piispoja, vaan maallisia valtiaita ja ruhtinaita, jotka eivät saarnaa ja opeta, eivät kasta, eivät Herran ehtoollista toimita eivätkä tee yhtään työtä ja virkaa seurakunnassa, vaan vainoavat ja kiroavat niitä, jotka kutsuttuina tätä virkaa toimittavat: älköön tosiaankaan heidän tähtensä seurakuntaa hylyksi annettako taikka papittomaksi jättäkö.

Sentähden, niin kuin meille seurakunnan ja isäin vanhat esimerkit opettavat, tulee meidän ja tahdommekin itse vihkiä tähän virkaan kelvollisia miehiä. Ja tätä eivät saa meiltä kielletyksi omienkaan lakiensa perusteella, jotka sanovat, että kerettiläistenkin vihkimät papit ovat oikein vihityt ja ettei tätä vihkimistä ole muuttaminen. Ja Hieronymus kirjoittaa Aleksandrian seurakunnasta, että sitä alussa hallitsivat yksissä neuvoin piispat, papit ja sananpalvelijat."

 Martti Luther

Tunnustuskirjat vuodelta 1897/Schmalkaldenin opinkohdat/ 10. Vihkimisestä, pappien säädystä ja kutsumisesta (sivut 316-317)

.

Mitkä ovat mielestäsi piispojen tärkeimmät tehtävät?

Miksi piispoilla on (tai ei ole) liian suuri valtuus päättää keitä vihitään papiksi?

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät vaatimukset papiksi vihittävälle?

Miksi naispappeus aiheuttaa ongelmia kirkossamme (vert. katoliset kirkot)?

 

Kaikki julkaistut blogini:

Juhan blogit

Blogiarkisto

27 kommenttia

 • Helena Paalanne sanoo:

  Minä olen Osmo Kauppisen (ja tuomiokapituleiden) kanssa samaa mieltä siitä, että edes yksipappiseen seurakuntaan ei pidä katsoa kelpoiseksi hakijaksi naispappeuden vastustajaa. Vaikka seurakunnassa ei olisi toista naispuolista viranhaltijaa, voi ongelmia tulla muissa yhteyksissä, kuten herätysliikkeiden pappien tai muiden ulkopuolisten naispappien kanssa. Teologisesti tuntuisi oudolta ja seurakuntalaisten kannalta jopa epäreilulta linnoittaa yksipappiset seurakunnat naispappeuden vastustajilla.

  Juha Heinilän kanssa puolestaan olen samaa mieltä tuosta vaalisijoihin liittyvästä merkillisestä hallinnon kukkasesta. Olen kritisoinut sitä aiemminkin Rovaniemen kirkkoherranvaalin yhteydessä. Kaksi ylimääräisillä vaalisijoilla ollutta henkilöä sai enemmän henkilökohtaisia ääniä kuin ensimmäisellä vaalisijalla valituksi tullut. Minusta siinä systeemissä mättää joku, vaikka case Rovaniemessä Jouni Riipinen henkilönä on varmasti oiva mies johtamaan Napapiirin siionia.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Juha Heinilä sanoo:

  Helena, minun mielestä tuomiokapituli ei koskaan saisi estää seurakuntaa valitsemasta sellaista paimenta kuin he haluavat. Mitä tapahtuisi, jos seurakunta siitä huolimatta valitsisi henkilön, jota tuomiokapituli ei hyväksyisi ja asettaisi hänet virkaan?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Martti Pylkkänen sanoo:

  ”Tämän lisäksi luterilaiset teologit usein vetoavat Ps.68:12: ”Herra antaa sanoman, suuri on voitonsanoman saatta­jatarten joukko.” Vaik­ka tämä kohta voidaan uskon mukaisesti ymmärtää tar­koit­tavan seura­kuntaa yleisen pappeu­den merkityksessä, niin teksiyhteys ja Ut pa­kottavat ymmärtämään sen saarnavirkaa kos­ke­vana. Jos kysymyksessä olisi Kristuksen seurakunta, feminiinin ”saat­­taja­tar­ten” taustana oli­si­vat Israelin pelastuminen egyptiläisten ta­kaa­-ajosta ja siihen liittyvä Mirjamin virsi ja naisten karkelointi (2 Moos. 15:20-21) sekä Daa­vidin voitto filistealaisista ja naisten kar­kelointi Saulin edessä. Mutta Ef. 4:8,11:n mukaan tämä psalmi puhuu Kris­tuksen taivaaseen astu­misen jälkeisestä ajasta ja apostoli lainaa jaetta 19, kun se sanoo Kris­tuksen antaneen ”lahjoja” ihmisille eli saar­na­viran hoitajia. Ps. 68:11 puhuukin ”lau­masta” ja jae 13 ”perheen emännästä”, mitkä ovat seu­rakuntaa koskevia termejä. ”Lahjat” tulevat Jumalalta seura­kun­nan kautta ja seurakunnan rakentamista varten.

  Koska hep­re­assa virkaa koskevat sanat ovat feminiinejä, tämä kohta on Lutherin tavoin ymmärrettävä niin, että se käyttää feminiinistä sa­naa t,r,F;b.m, ’sanansaattaja’, ’ilosanoman julistaja’ tarkoittamaan evan­ke­liumin miehisiä julistajia heidän virkansa kan­nalta. Kysy­myk­sessä on siis eräänlainen metonyminen ilmaisu. Vastaavasti käytetään hep­rean h.;Duq.P sanaa, joka mer­kitsee paitsi huolenpitoa, myös sekä virkaa ja pal­velusta että niitä henkilöitä, jotka tätä virkaa hoitavat, Jes. 60:17 ja 2 Aik. 24:11. Ja vaikka se on feminiini, sitä käytetään virkaa hoi­tavista miehistä. Luther kääntää tämän Ps. 68:12 kohdan: ”HERra an­taa sa­nan suurella evankelistojen joukolla”. Vastaavasti Biblia. Vrt. t,l,hoq, ’saarnaaja’. Tämäkin heprean sana on kieliopilliselta su­vul­taan femi­nii­ni, mut­ta sitä käytetään maskuliineista ja se järjestyy teks­tissä masku­liinin tavoin.”

  Tässä on selvitys pasalmiin 68: 12- 13 Se löytyi Suomen Tunnustuksellisen kirkon sivuilta, laitoin sen kun en ole alkukielen tuntija.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Juha Heinilä sanoo:

  Kiitos erinomaisesta kommentista, Martti. Itse ajattelen paljon yksinkertaisemmin, mutta on hyvä lukea tarkka selostus. Olen monesti huomannut, kun lukee Bibliaa, niin monilta harhapoluilta välttyy.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Seppo Heinola sanoo:

  Papin tärkein tehtävä on evankelumin eli ilosanoman Jeesuksen heräämisestä (egeire/Lucas) julistaminen. Jumala valitsi ensimmäiseksi tämän tehtävän toteuttajaksi ja siis ko. ilosanoma-sanan julistajaksi naisen, Jeeuksen kumppanin Maria Magdalenan!

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Juha Heinilä sanoo:

  Seppo, kiitos hyvästä kommentista. Maria Magdalena sai tärkeän tehtävän Jeesukselta, jonka hän hoiti Jeesuksen käskyn mukaisesti.

  Jeesus sanoi hänelle: ”Maria!” Tämä kääntyi ja sanoi hänelle hebreankielellä: ”Rabbuuni!” se on: opettaja. Jeesus sanoi hänelle: ”Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö.” Maria Magdaleena meni ja ilmoitti opetuslapsille, että hän oli nähnyt Herran ja että Herra oli hänelle näin sanonut. (Joh. 20:16-18)

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Juha Heinilä sanoo:

  ”Mitkä ovat mielestäsi piispojen tärkeimmät tehtävät?”

  Saarnata Jumalan lakia ja evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta; toimittaa sakramentteja; tuomiovalta eli erottaa seurakuntayhteydestä ne, joiden rikokset ovat julkisia ja päästää synneistä ne, jotka kääntyvät.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Juha Heinilä

  Olen IT-suunnittelija Vantaan Rajakylästä. Kuulun Pyhän Kolminaisuuden luterilaiseen seurakuntaan, joka on Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan Vantaan seurakunta. Luen mielelläni vanhoja hyviä luterilaisia kirjoja. Käsittelen blogissa kristityn elämää unohtamatta Raamattua ja Tunnustuskirjoja.

  Kirjoittajan luetuimmat blogit

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit