Profeettojen ennustama lopunajallinen nk. Googin sota liittyy nykyiseen Turkkiin

Hagia Sophia will be called a mosque – Erdogan

Kuvassa yllä takaisin moskeijaksi muutettu Hagia Sofia Istanbulissa.

Profeetat Hesekiel, Joel ja Sakarja kuvaavat suurta lopun ajan sotaa Lähi-Idässä. Siitä käytetään Hesekielin kuvauksen mukaan nimitystä Googin sota. Goog on paikannettavissa nykyiseen Turkkiin ja sota onkin hämmästyttävän ajankohtainen juuri meidän päivinämme. Turkki ja sen nykyinen johtaja vastustavat voimakkaasti Israelin läsnäoloa Itä-Jerusalemissa (arab. al-Quds) ja siellä sijaitsevalla Temppelivuorella sekä kutsuvat maailman muslimeja vastustamaan Israelin hallintaa siellä olevilla islamin pyhillä paikoilla. Al-Qudsissa sijaitsevat islamin pyhät paikat ovat Kalliomoskeija ja al-Aqsan moskeija. Kalliomoskeija ei suomenkielisestä nimestään huolimatta ole varsinainen moskeija, vaan islamin voitonmerkki (shrine) Jerusalemissa hallinneista aiemmista monoteistisista uskonnoista, juutalaisuudesta ja kristinuskosta. Hesekielin kuvauksessa Goog ei viittaa Venäjään, vaan se on käännösvirheeseen perustuva kylmän sodan ajalta peräisin oleva väärä tulkinta, mikä ei saa tukea Hesekielin alkuperäisestä tekstistä.

Hesekielin kuvaus viittaa nykyiseen Turkkiin eikä Venäjään

"Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia Maagogin maassa, (Roosin), Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan...(Hes. 38:2, KR 1933)

Googia kuvataan KR 1933 käännöksen mukaan Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinaaksi. Profeetta Hesekiel vaikutti aikana, jolloin Babylonian valtakunta oli hieman aikaisemmin vuonna 605 eKr. kuningas Nebukadnessarin johdolla Karkemiin taistelussa kukistanut lopullisesti Assyyrian suurvallan.

Assyyrian suurvallan aikaista karttaa katsomalla voi todeta Mesekin (Mushki) ja Tuubalin alueen sijainneen nykyisen Turkin alueella. Nämä nimitykset olivat tuttuja Hesekielille ja hänen aikalaisilleen. Hesekiel, niinkuin muutkin profeeetat käytti oman aikansa nimikkeistöä. Myöhemmin jakeessa Hes. 38:6 luetellaan Googin joukkoja ja niihin kuuluvat sekä Goomerin (Gimarrai) että myös Toogarman (Til-garimmu) kansanheimot, joiden alueet aivan samoin löytyvät nykyisen Turkin rajojen sisältä muinaisen Assyyrian suurvallan aikaisesta kartasta. Vertaa myös Hes. 27:13, missä Mesek ja Tubal mainitaan yhdessä Jaavanin, eli Kreikan kanssa Tyyroksen satamakaupungin kauppakumppaneina. Kaikki alueet sijaitsivat lähellä Tyyroa, eli nykyistä Libanonia. Sen sijaan Roosin kansanheimoa historia ei tunne.

Roos ei tarkoita kansanheimoa, vaan Mesekin ja Tuubalin kansanheimojen päämiestä

Sanaa "Roos" ei ole käännetty kansanheimoksi esim. KJV käännöksessä, koska "rosh" tarkoittaa hepreaksi "päätä tai päällikköä" ja sanan katsotaan kuuluvan käsitteeseen "chief prince", mikä viittaa Googin asemaan eikä kansanheimoon. Sana esiintyy mm. 1.Moos. 3:15:ssä käärmeen päänä (rosh), minkä tuleva Messias murskaa. Kyseessä onkin selkeä käännösvirhe. Tämän käännösvirheen perusteella jotkut ovat erehtyneet ja katsoneet Googin olevan myös "Roosin" ruhtinas, minkä taas on katsottu viittaavan nykyiseen Rossijaan (engl. Russia), eli Venäjään. Tämä käännösvirheeseen perustuva väärä tulkinta sai kannatusta etenkin Yhdysvalloissa kylmän sodan ja Neuvostoliiton aikana. Monet uskovat yhä Suomessakin tähän väärään heprealaisen tekstin tulkintaan. Venäjää ei voi yhdistää profeettojen kuvaukseen Googin sodasta. Sanan "Rossija" etymologia perustuu Ruotsin Roslagenin maakunnasta nykyiselle Venäjälle tulleisiin viikinkeihin 1000-luvun jKr. taitteessa noin 1500 vuotta Hesekielin ajan jälkeen. Heitä kutsuttiin "rooseiksi" kotimaakuntansa mukaisesti. Myöhemmin alueelle tulleet slaavit ottivat "roos" nimen käyttöönsä. Suomessa on siitä johdettu sana "ryssä".

"Chief prince" pitäisi kääntää "hallintomiesten päällikkö". Goog on siis Mesekin ja Tuubalin päämies eikä Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. Vanhassa KR 1776 käännöksessä (Biblia) Hes. 38:2 on käännetty alkutekstistä oikein;

Sinä, ihmisen poika, käännä itses Gogia vastaan, joka on Magogin maalla, ja on ylimmäinen Mesekin ja Tubalin päämies, ja ennusta hänestä, (Hes. 38:2, KR 1776)

Siinä, että Mesekin ja Tuubalin päämies Goog tulee "pohjan periltä", Hes. 38:6, ei ole mitään ihmeellistä eikä se tarkoita nykyisen käsityksen mukaisia "maan ääriä". Hesekielin aikalaisten maailmankuvassa "perimmäinen pohjoinen" oli  varsin lähellä silloisen Israelin aluetta, eli juuri nykyisen Turkin ja Mustameren luona. Musta meri tunnettiin "äärimmäisenä merenä".

Googin liittolaisina mainitaan nykyiset Iran, Sudan ja Libya

Persia, Etiopia ja Puut ovat heidän kanssansa, kilvet ja kypärit on heillä kaikilla. Goomer ja kaikki sen sotalaumat, Toogarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat-lukuisat kansat ovat sinun kanssasi. (Hes. 38:5-6, KR 1933)

Googin liittolaiset ovat kaikki islamilaisia maita, joissa Turkin vaikutusvalta on viime aikoina voimakkaasti lisääntynyt. Muinainen Persia, eli nykyinen Iran on Israelin voimakas vastustaja, jonka vallankumouskaartin nimenäkin on Quds-joukot (Quds-forces), mikä sanana merkitsee Jerusalemin Temppelivuorella sijaitsevaa islamin pyhäkköä al-Qudsia. Muinainen Etiopia, eli nykyinen Sudan on Turkin pitkäaikainen liittolaismaa, jonka suhde Turkkiin periytyy jo Ottomaanien valtakunnan ajalta, jonka osa se oli ennen ensimmäistä maailmansotaa. Muinainen Puut, eli nykyinen Libya on Turkin vahvasti tukema Välimeren rannikkovaltio, joka on solminut Turkin kanssa kiistanalaisen nk. merirajasopimuksen ja jonne Turkki on lähettänyt viime aikoina aseapua ja islamilaisia taistelijoita sotimaan kapinapäällikkö Haftarin joukkoja vastaan.

Nykyinen tilanne

Hagia Sofian muutosta koskevassa puheessaan perjantaina 10. heinäkuuta tänä vuonna Turkin presidentti Erdogan vakuutti seuraavaksi vapauttavansa Jerusalemin al-Aqsan moskeijan Israelin hallinnasta. Se tapahtuisi heti sen jälkeen kun Istanbulissa sijaitseva Hagia Sofia on palautettu takaisin moskeijaksi. Uusi moskeija avataan Hagia Sofiaan 24.7.2020 ja Erdoganin mukaan loput muutostyöt valmistuvat puolen vuoden sisällä.

Hagia Sofiaa koskevassa puheessaan Erdogan käytti seuraavia sanoja:

“Resurrection of Hagia Sophia is a harbinger of al-Aqsa Mosque’s liberation.”

Suom. "Hagia Sofian ylösnousemus on al-Aqsan Moskeijan vapautuksen airut/ennusmerkki."

Mistä al-Aqsa ja koko Jerusalem sitten pitää vapauttaa? Luonnollisesti vuonna 1967 alkaneesta Israelin hallinnasta. Israel valtasi Itä-Jerusalemin, ml. vanhan kaupungin ja Temppelivuoren, nk. Kuuden päivän sodassa kesäkuussa 1967. Profeettojen kuvaama Googin sota kertoo juuri Israelia ja erityisesti Jerusalemia vastaan hyökkäävistä armeijoista, Hes. 38-38, Sak. 12 ja Joel 2. Kaikki profeetat kertovat myös sodan yhteydessä tapahtuvasta Israelin kansan kääntymisestä takaisin Jumalan puoleen ja hänen puoleensa, jonka he ovat lävistäneet.

Kuvassa alla Jerusalemissa sijaitseva al-Quds.Don't cry for Al-Quds, take a stand for justice | | SETA

74 kommenttia

 • Erkko Järvinen sanoo:

  Goog on Venäjä Hes.38:1-2 (1933/38): ”Minulle tuli tämä Herran sana: ”Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia maassa, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan” Dan. 7:5 ”Ja katso, oli toinen, karhun kaltainen, joka seisoi toisella suunnalla, ja sillä oli kolme kylkiluuta suussaan hampaitten välissä. Sille sanottiin: ”Nouse, syö paljon lihaa”.

  Goog on Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas, joka asuu Maagogin maassa. Roos (Ros) tarkoittaa hebreankielellä päämiestä, päällikköä. Hän on Mesekin ja Tuubalin päällikkö. Sana Roos voidaan myös yhdistää venäjänkielen sanaan Rossia, joka tarkoittaa Venäjää.

  Erityistä merkitystä on sillä, minne juutalaiset kirjanoppineet ovat sijoittaneet Googin ja Maagogin maan, koska he ovat käyttäneet Hesekielin kirjaa alusta alkaen. ÅboAkademin Vanhan testamentin selitysopin ja juutalaisuuden tutkimuksen professori Antti Laato on kirjoittanut kirjassaan ”Kun nämä alkavat tapahtua” Maagog sijaitsi hebrealaisen maailmannäkemyksen mukaan aivan maailman äärirajoilla( Mustan meren ja Kaspian meren välillä )” Ensimäisellä vuosisadalla juutalaiset yhdistivät Googin ja Maagogin maan Ksyyttiläisiin. Tämä voidaan päätellä mm. juutalaisen historiankirjoittaja Josefuksen kirjoituksista. Josefus kuvasi Googin Maagogin maaksi, joka on Mustanmeren pohjoispuolella ja Don-joen varrella, jossa asuu hevosilla ratsastava barbaari kansa. Tämä alue on eteläistä Venäjää. Heidän valtakuntansa Skyytia ajoittuu noin 600eKr–300jKr, jolloin Hesekielin kirjakin on kirjoitettu.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Tämä on taas sitä amerikkalaiseta vaikutuksesta syntynyttä väärää viholliskuvaa, millä yritetään saada, vastoin profeettojen kirjoituksia, Venäjästä Israelin vihollinen. Tämä viholliskuva on syntynyt toisen maailmansodan jälkeen ateistista Neuvostoliittoa vastaan. Hieman tyhmempikin tajuaa ettei Venäjä ole kiinnostunut liittoutumaan islamilaisten valtioiden kanssa hyökkäämään Jerusalemiin. Olipa Antti Laato tai kuka muu tahansa siitä mitä mieltä tahansa.

   Miten Israel voisi lyödä sodassa Venäjän, jolla on pelkästään ballistisissa ohjussukellusveneissä tälläkin hetkellä 656 strategista ydinkärkeä toisen iskun aseina, vaikka maavoimat lyötäisiinkin? Yksikin näistä ydinkärjistä riittää tuhoamaan lähes koko Israelin infrastruktuurin. Ja mitä kiinnnostusta Venjällä on Jerusalemiin? Ei mitään. Googin sodassa on kyse juuri ja erityisesti Jerusalemin hallinnasta:

   ”Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat yltympäri. Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa-Jerusalemissa.” Sak. 12:6, KR 1933

   Oikea käännös ylläolevasta jakeesta on …”kuluttavat kaikki ympärillä olevat kansat”. Siis Israelin ympärillä olevat islamilaiset kansat. Biblia (KR 1776) kääntää jakeen taas alkutekstistä oikein:

   ”Sillä ajalla tahdon minä panna Juudan päämiehet niinkuin tulipätsiksi puiden sekaan, ja niinkuin tulisoiton jalallisen, syömään sekä oikialta että vasemmalta puolelta kaikki kansat ympäriltä; ja Jerusalem asutaan taas siallansa Jerusalemissa.” Sak. 12:6, KR 1776

   Sen sijaan Turkin nykyinen presidentti on jo ilmoittanut vapauttavansa seuraavaksi Jerusalemissa olevan islamin toiseksi pyhimmän paikan al-Aqsan moskeijan.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  ”Ensimmäisen Mooseksen kirjan Kansojen taulussa Magog mainitaan yhtenä niistä Nooan jälkeläisistä, jotka vedenpaisumuksen jälkeen lähtivät levittäytymään ja joista periytyi uusia kansoja[1]. Ilmestyskirjan profetiassa sanotaan Saatanan johdattavan Gogin ja Magogin kansat harhaan ja sotaan Jumalaa vastaan. ”

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Magog

  ”Ensimmäisellä vuosisadalla eläneen juutalaisen historioitsija Josephuksen mukaan Magogista polveutuivat skyytit[ ”

  ”Skyyttien kukoistuksen aika oli 400–200-luvuilla eaa. Skyyttiheimot eivät muodostaneet yhtenäistä valtakuntaa eivätkä tunteneet kirjoitustaitoa. Klassisen skyyttikulttuurin katsotaan hävinneen 100-luvulle eaa. mennessä. Antiikin kirjailijat saattoivat kuitenkin tämän jälkeenkin nimittää arojen paimentolaisia skyyteiksi. Rooman valtakunnan aikoina alueella eli iraanista kieltä puhunutta paimentolaisväestöä (muun muassa sarmaatit ja alaanit), jotka lienevät ainakin osittain skyyttien jälkeläisiä. ” ” Kreikkalaisen uskomuksen mukaan skyytit olivat maailman pohjoisin kansa: ”

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Skyytit

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Sanan Goog alkuperä johtuu todennäköisesti Lyydian valtakunnan kuninkaasta Gygeksestä (Gugu), josta kerrottiin myyttisiä tarinoita. Gyges hallitsi Lyydiaa juuri ennen Hesekielin aikaa. Lyydian valtakunta sijaitsi nykyisen Turkin alueella sen länsirannikolla. Turkin nykyinen hallinnollinen keskus, Istanbul, sijaitsee samoin muinaisen Lyydian alueella.Lyydian kuuluisin ja viimeinen kuningas oli rikkauksistaan tunnettu Kroisos. Historioitsija Herodotoksen mukaan Kroisos aloitti sodan Persiaa vastaan saatuaan ennustuksen Delfoin oraakkelilta, joka kertoi että suuri valtakunta tulisi häviämään, jos Kroisos aloittaisi sodan. Näin kävikin vuonna 536 eKr., mutta tuhoutunut valtakunta ei ollut Persia vaan Kroisoksen Lyydia.

   Maagog, eli Googin hallitsema maa, viittaa siten muinaiseen Lyydiaan, eli Anatolian niemimaan länsiosaan. Vaikka Goog tulee päivien lopulla Maagogin (Lyydia) maasta, hän on Hesekielin profetiassa myös Mesekin ja Tuubalin ruhtinas sekä Gomerin ja Toogarman kansanheimojen johtaja. Kun katsoo Assyyrian suurvallan aikaiseen karttaan, huomaa, että tämä em. alue vastaa tarkasti juuri nykyisen Turkin valtion aluetta. Profetian tarkkuus hämmästyttää!

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Mitä sanot jakeen 11 tarkkuudesta: ”Minä hyökkään suojattomaan maahan, karkaan rauhallisten ihmisten kimppuun, jotka asuvat turvallisina – asuvat muuria vailla kaikki tyynni, ja joilla ei ole salpoja, ei ovia”? Nykyisen Israelin suojat, muurit, salvat ja ovet lienevät kaikkien tiedossa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Vastaus Martti Pentille.

   …ja sanot: Minä hyökkään suojattomaan maahan, karkaan rauhallisten ihmisten kimppuun, jotka asuvat turvallisina-asuvat muuria vailla kaikki tyynni, ja joilla ei ole salpoja, ei ovia. (Hes. 38:11)

   Mitä Hesekiel tarkoittaa puhuessaan ”turvallisesti, ilman muuria” asuvista israelilaisista, 38:11? Tämä ei tunnu sopivan nykyiseen Israeliin. Kuitenkin, jos vertaamme kansan nykyistä tilannetta Hesekielin aikaan 2500 vuoden aikaperspektiivillä, huomaamme, että niistä ajoista lähtien vasta nyt israelilaiset asuvat omassa itsenäisessä valtiossaan, jota suojaa sen omat Puolustusvoimat, IDF. Tämä oli siionismin yksi lähtökohta. Katsottiin, että juutalaiset eivät voi asua turvallisesti muualla kuin omassa valtiossaan. Asian merkitys vahvistui huomattavasti Holokaustin jälkeen.

   KJV on kääntänyt Hes. 38:11 seuraavasti;

   And thou shalt say, I will go up to the land of unwalled villages; I will go to them that are at rest, that dwell safely, all of them dwelling without walls, and having neither bars nor gates.

   Tässä ”unwalled villages”, eli ”asuvat muuria vailla” on hepreaksi ”perazah”, minkä merkitys on ”asuvat avoimella maalla” vastakohtana linnoitetulle kaupungille. Juuri näin asutaan tämän päivän Israelissa, minkä Hesekiel on profetiassaan kuvannut aivan oikein. Länsirannan juutalaiset siirtokunnat on kyllä nykyisin turvallisuussyistä aidattu, koska ne sijaitsevat palestiinalaisasutuksen keskellä. Ennen Israelin valtion perustamista juutalaiset joutuivat asumaan lähes 2000 vuotta omissa aidatuissa ghetoissaan. Se päättyi vasta 1900-luvulla. Hesekiel kuvaa tarkasti nykytilannetta, mikä on vallinnut diasporan jälkeen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Niinpä. Kuvaa tarkasti, paitsi että tosin… Viittasin pikemminkin Israelin tehokkaasti aseistettuun armeijaan ja maata halkoviin rajamuureihin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ne on olemassa olosuhteitten pakosta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Olosuhteet ovat Israelin valtion luomia.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Enpä sanoisi niinkään. Esim. Israel vetäytyi täysin pois Gazasta 2005 ja yhä edelleen sieltä ammutaan miltei päivittäin raketteja Israelin puolelle. Poistuminen ei siis riittänyt Gazaa hallitsevalle Hamasille, joka vaatii koko Israelin valtion lakkautamista. Saartoa ylläpidetään, koska rakettien määrää pyritään vähentämään. Ilman Gazan saartoa se olisi täynnä Iranin sinne toimittamia aseita. Iran vaatii myös Israelin valtion lakkauttamista ja täydellistä tuohoamista. Mitäs siinä teet?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Jossittelu: ”jos näin ei olisi, olisi varmasti…” on turhaa. Vaihtoehtoista historiaa ei ole. Monet tahot ovat vaikuttaneet Palestiinan tilanteeseen. Israelin hallituksen aktiivisia toimia ei pidä selittää ’olosuhteiden pakolla’. Vaihtoehtoja on aina ollut.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Juutalaisilla on ollut erittäin vähän vaihtoehtoja siitä lähtien, kun Jumala valitsi sen kansakseen. Tämän maailman ruhtinas, Saatana, tekee kaikkensa tuhotakseen kansan ja maailman ihmiset ovat useimmiten yhtä mieltä asiasta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Vanha testamentti kuvaa vaihtoehtoja usein sanoilla ’tekiVät sitä, mikä oli hyvää Herran silmissä’ tai ’tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä’. Ei juutalaisia ole aina viety ’kuin pässiä narussa’. Ei viedä nytkään.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • He ovat joutuneet myös maksamaan vääristä valinnoistaan. Jerusalemin hävityksestä alkaen aina Auschwitziin asti. Kuitenkin tällä kertaa, kun he ovat palanneet Jumalan heille lupaamaan maahan takaisin, heitä ei enää revitä sieltä pois. Niin on Jumala kirjoituksissa luvannut. Vaikka maailma tekisi kaikkensa, he pysyvät siellä aina Kristuksen paluuseen asti ja senkin jälkeen. Ovatpa vielä koko maailmalle siunaukseksikin:

   ”Ja niinkuin te olette olleet kirouksena pakanakansain seassa, te Juudan heimo ja Israelin heimo, niin te, kun minä teidät vapahdan, tulette olemaan siunauksena. Älkää peljätkö, olkoot teidän kätenne lujat.” /Sak. 8:13

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Sakarjan kirjan lukeminen kannattaa aloittaa edellisestä seitsemännestä luvusta ja lukea kahdeksaskin kokonaan. Siitä selviää mitä tuo ’siunauksena oleminen’ tarkoittaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Siunauksena oleminen maailmalle toteutuu Sakarjan mukaan vasta sitten, kun Herra ”vapauttaa heidät” sekä diasporasta että myös epäuskostaan. Silloin juutalaiset ottavat Jeesuksen vastaan Messiaanaan. Se tapahtuu sen jälkeen, kun heidät on ensin koottu takaisin omaan maahansa pakanakansojen keskuudesta, missä he ovat olleet kirouksena. Tämä toteutui Israelin viikunapuun puhjetessa uudelleen lehteen vuonna 1948.

   ”Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin-ottamisensa on (maailmalle) muuta kuin elämä kuolleista?” Room. 11

   Tosin jo kansan hylkääminen johti maailman sovittamiseen Kristuksessa, mutta mitä silloin onkaan kansan takaisin armoihin ottaminen? Se tulee olemaan koko maailmalle kuin elämä kuolleista.

   ”Näin sanoo Herra Sebaot: Vielä tulee kansoja, monien kaupunkien asukkaita, ja toisen asukkaat menevät toiseen ja sanovat: ’Lähtekäämme, käykäämme etsimään Herran mielisuosiota, etsimään Herraa Sebaotia’. -’Minäkin lähden.’ Ja monet kansat, väkevät pakanakansat, tulevat Jerusalemiin etsimään Herraa Sebaotia, etsimään Herran mielisuosiota. Näin sanoo Herra Sebaot: Niinä päivinä tarttuu kymmenen miestä kaikista pakanakansain kielistä, tarttuu Juudan miestä liepeeseen sanoen: ’Me tahdomme käydä teidän kanssanne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne’.” Sak. 8:20-23

   Tämä toteutuu lopulta 1000-vuotisessa messiaanisessa valtakunnassa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Väitätkö, että Israelilta edellytetään oikeamielisyyttä ja laupeutta vasta aikojen lopulla? Sitä on vaadittu aina. Mitä juutalaisten siunauksellisuuteen tulee, sehän on ollut ilmeistä jo pitkään niin tieteen, taiteen kuin talouselämänkin alueilla.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Varmaankin oikamielisyyttä voidaan edellyttää kaikilta. Kuitenkin tässä perisynnin alaisessa puutteellisuudessamme sitä ei aina löydy. Ei juutalaisiltakaan. Maailman ihmisiä hallitsee itsekkyys ja oman edun ajaminen. Todellinen oikeamielisyys löytyy heiltäkin vasta uskoontulon jälkeen, kun Jumala pääsee sitä vaikuttamaan. Vielä nyt kansa on pääosin epäuskoinen. Niin kuin muuten Suomen kansakin.

   Tieteen, taiteen ja muun sellaisen osalta siunauksellisuus perustuu juutalaisilla käsittääkseni siihen, että se on kirjan kansa. Lukeminen ja luetun tekstin opiskelu on heillä sisäistettynä kulttuurissa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Kannanotoissasi alkaa vähitellen näkyä tietty vastuuttomuuden pohjavire, Harri Ahdesmäki. Tarkoitan uskoa Jumalan vääjäämättä toteutuviin suunnitelmiin, joissa ihmiselle jää vain puolen valitseminen. Todellista oikeudenmukaisuutta ja laupeutta saa odottaa vasta ennustettujen välienselvittelyjen jälkeen. Tuollainen fatalismilla ei mielestäni kuulu kristillisyyteen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jumalan suunnitelmat toteutuvat vääjäämättä. Kaikki tapahtuu niinkuin on kirjoitettu. Jokainen voi silloin valita puolensa. Islam haluaa ”vapauttaa” Jerusalemin pois juutalaisilta, mutta Jumala on päättänyt tehdä siitä tulevan tuhatvuotisen juutalaisille luvatun messiaanisen valtakuntansa pääkaupungin. Yhteenotto on siten väistämätön. Lopputulos on selvä.

   ”Minä (Jumala) teen Jerusalemista juovuttavan maljan kaikille ympärillä asuville (islamilaisille) kansoille. Myös Juuda (nykyinen Israelin valtio) joutuu ahdinkoon, kun Jerusalemia piiritetään. Sinä päivänä minä teen Jerusalemista raskaan kiven kaikkien kansojen tielle. Ne kokoontuvat Jerusalemia vastaan, mutta kaikki, jotka käyvät siihen kiveen käsiksi, satuttavat itsensä.” Sak. 12

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jumala asettuu Juudan, eli nykyisen Israelin, eli juudalaisten puolelle tässä välienselvittelyssä:

   ”Tuona päivänä — näin kuuluu Herran sana — minä annan hevosten vauhkoontua ja ratsastajien joutua sekasortoon. Minä kiinnitän katseeni Juudan heimoon (juutalaisiin) ja varjelen sitä, mutta teen sokeiksi viholliskansojen ratsut.” Sak. 12:4

   Onko Jumala näin tehdessään epäoikeudenmukainen? Sitä voi jokainen pohtia mielessään.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Kun kerran pidän ennustuksia tarkkoina, Harri Ahdesmäki, kerro, mitä ovat niissä mainitut ratsut, miekat, keihäät, kilvet ja muut antiikin sodankäyntiin kuuluvat asiat?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • ”Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi: hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja, suuren joukon suurine ja pienine kilpineen, miekankantajia kaikki.” (Hes. 38:4, KR 1933)

   Jakeessa neljä Hesekiel kuvaa Googin armeijan aseistusta. Hevoset ja ratsumiehet liittyivät sen aikaiseen liikkuvaan sodankäyntiin. Hevosia ei käytetty maatöissä, vaan ne oli tarkoitettu vain sodankäyntiä varten. Nykyisin niitä vastaavat mobilisoidut aselajit kuten panssarivaunut ja panssaroiduissa ajoneuvoissa liikkuva jalkaväki. ”Pulskasti puetut” on esim. KJV käännöksessä käännetty ”with all sorts of armour”, eli se kuvaa nykyaikaista joukkojen suojaksi tarkoitettua henkilökohtaista suojavarustusta, kuten sirpale- ja luotiliivejä, sekä myös panssarointia em. ajoneuvoissa. Moderni 2000-luvun jalkaväkisotilas näyttää ”pulskasti puetulta” juuri maastopuvun alla olevista suojavarusteista johtuen. Näin myös Suomessa nykyisin. Myös ”kilvet ja kypärät” kuvaavat nykyaikaista sotilaan henkilökohtaista aseistusta ja suojavarustusta. Jokaisella sotilaalla on mukanaan nykyisin henkilökohtainen ase, useimmiten rynnäkkökivääri, ja siten he ovat kaikki ”miekankantajia”.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Arvelinkin, että sinulla on selitys. Se on merkittävää, että selitykset ovat nimenomaan selityksiä (en siis tarkoita selittelyä). Ei pidä luulla huolellakaan rakennettua selitysmallia Jumalan ilmoitukseksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Et vielä oivaltanut kysyä, mitä tarkoittaa Hes. 39:9-10 mainittu ”Israelin kaupunkien asukkaat polttavat Googin armeijan aseita”. Voidaanko terästä polttaa?

   ”Israelin kaupunkien asukkaat menevät ulos ja sytyttävät ja polttavat aseita, pieniä ja suuria kilpiä, jousia, nuolia, käsikarttuja ja keihäitä. He pitävät niitä polttoaineina seitsemän vuotta; eivät he kanna puita kedolta eivätkä hakkaa metsistä, vaan pitävät polttoaineina aseita (nesheq). Näin he saalistavat saalistajiaan ja ryöstävät ryöstäjiään, sanoo Herra, Herra.” (Hes. 39:9-10)

   Ensinnäkin pitää huomioida profeetan käyttämä termi ”Israelin kaupunkien asukkaat”. Sehän kuvaa meidän aikaamme ja Israelin valtiota vuodesta 1948 alkaen. Hämmästyttävää. Hesekielin aikana pohjoinen Israelin valtio oli hävinnyt jo yli 120 vuotta aiemmin 700-luvulla eKr. ja uudelleen syntynyt Israelin valtio ilmestyi vasta 1948 jKr.

   Mitä sitten tarkoittaa, että israelilaiset eivät Googin hyökkäyksen jälkeen tarvitse puita metsästä, vaan käyttävät Googin armeijalta jääneitä aseita polttoaineena seitsemän vuotta sodan jälkeen, 39:10? Tässä käytetään heprean sanaa ”nesheq”, jonka merkitys on ”equipment”, eli varusteet. Eiväthän israelilaiset nykyisin käytä enää metsän puitakaan polttoaineenaan, joten tässä tarkoitetaan hyökkääjällä olevaa materiaalia, polttoaineita, sotasaalista ja muita resursseja. Jakeen loppu selventää asiaa, ”saalistavat saalistajiaan, ryöstävät ryöstäjiään”. Myös suomalaiset saivat viime sodissa huomattavia määriä sotasaalista esim. Raatteen tien motista, jota käytettiin hyväksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Kuten edellä kirjoitin, arvasin, että selityksiä löytyy. Israel ei muuten ollut alunperin valtion tai kansan nimi vaan patriarkka Jaakobille annettu lisänimi. Niinpä sillä on viitattu hänen jälkeläisiinsä tarkoittamatta Israelin kuningaskuntaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mutta eikö ”Jaakobin jälkeläisten kaupungit” kuulosta vähän kornilta. Salomon jälkeen Israelin kuningaskunta jakautui pohjoiseen Israelin kuningaskuntaan ja eteläiseen Juudan kuningaskuntaan. Pohjoinen Israelin kuningaskunta katosi näyttämöltä 720-luvulla Assyyrian valtakunnan voitettua sen ja samalla katosivat Israelin 10 heimoa, jotka vietiin pakkosiirtolaisuuteen Assyyriaan. Jäljelle jäi eteläinen Juudan kuningaskunta, joka edusti siitä lähtien Jumalan valittua kansaa. Siitä nimi ”juudalaiset/juutalaiset”.

   Valtiona Israel palasi maailmannäyttämölle vasta 1948, jolloin maa itsenäistyi Euroopassa tapahtuneen katastrofin, Holokaustin seurauksena. Aikaeroa näillä valtakunnilla on siten 722-1+1948= 2669 vuotta. Hesekiel profetoi Israelin kaupungeista sen jälkeen, kun hänet oli viety Babylonian pakkosiirtolaisuuteen vuonna 597 eKr. Siis yli 120 vuotta Israelin kuningaskunnan tuhon jälkeen! Profetia on siten voinut toteutua vasta meidän päivinämme Israelin valtion itsenäistymisen jälkeen. Vasta sen jälkeen on taas ollut olemassa Israelin kaupunkeja.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jos joku on kiinnostunut asiasta, niin suosittelen professori Soisalo-Soinisen erinomaista kirjaa ”Israelin kansan historia” (Gaudeamus). Löytyy useimmista kirjastoista. Suositeltava on myös eksegetiigan professori Karl-Johan Illmanin ja seemiläisten kielten ja kulttuurin professori Tapani Harviaisen kirja ”Juutalaisten historia”. Soisalo-Soinisen kirja antaa kokonaiskäsityksen Israelin kansan vaiheista ja samalla se auttaa tajuamaan myös Raamatun sanomaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • ”Kuten edellä kirjoitin, arvasin, että selityksiä löytyy.”/ Martti Pentti

   ”Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa. Ja sydämissänne tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä.”/ Apostoli Pietari, 2.Piet. 1:19-20

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Tuo ei tarkoita sitä, että profetiaan ei voisi inhimillisen ajattelun keinoin kehittää hyvinkin seikkaperäistä selitystä, jossa ajat ja paikat muodostavat järkevältä vaikuttavan kokonaisuuden. Onhan näitä vaihtoehtoisia malleja tässä sivuttukin. Tuo ei tarkoita sitäkään, että tällaisten selitysten muodostamisessa olisi Henki mukana työtä ohjaamassa. Eiköhän Pietari halua sanoa, että profetioiden selittäminen on ajanhukkaa ja vie kristityn mielenkiinnon pois siitä, mikä on tärkeää tässä ja nyt?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • ”Te ulkokullatut, maan ja taivaan muodon te osaatte arvioida; mutta kuinka ette arvioitse tätä aikaa?”/ Luuk.12:56

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Miksi te ette jo itse ratkaise, mikä on oikein (jae 57)?” Tämän ajan arvioiminen ei ole sen vertaamista Hesekielin profetioihin vaan siihen, mikä on Jumalan tahto itse kunkin elämässä. Toisin sanoen se on rakkauden käskyn muistamista kaikissa eteen tulevissa tilanteissa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Viimeistään ensi vuonna nähdään, miten asiat kehittyvät Lähi-idässä. Sitä odotellessa.

   ”Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   KR 1938 2. Piet. 3:8 Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että ”yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä.”

   3:9 Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.

   Jumala vielä armossaan antaa lisää aikaa, vaikka ihmiskunta syntiinlankeemuksen tilassa ”seisoo” Jumalan sanaa vastaan. Jumala on luvannut toteuttaa sanansa juuri niinkuin se on kirjoitettu.

   Pietarin 2. kirjeen 3. luvun lopussa kehotetaan kristittyjä lopun ajan tapahtumien edellä: ”Kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Sitä odottaessa.” Kristittyjä ei ole kutsuttu odottamaan tumput suorassa. Meidät on tarkoitettu Kristuksen ruumiin jäseniksi toteuttamaan Hänen tahtoaan, jakamaan Hänen rakkauttaan edelleen lähimmäisillemme ja maailmaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sitäkin pyrimme tekemään Kristuksen paluuta odottaessamme yhä jumalattomammaksi menevän maailman keskellä. Valvovina kristittyinä meidän tulee tietenkin valvoa omaa tilaamme, mutta samalla myös seurata aikojen merkkejä ja profetioiden toteutumista. Sitä varten ne on meille Raamatussa annettu. Jumalan sana ei sisällä mitään turhaa.

   ”Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa.”

   Kointähti koittaa Kristuksen palatessa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Ennustukset eivät ole profetioiden ydinsanoma, vaan julistus rauhasta, oikeudenmukaisuudesta ja laupeudesta. Monet Vanhan testamentin profeetat ennustivat Jeesuksen, mutta Hänen merkityksensä ei perustu toteutuneisiin ennustuksiin. Profeettojen merkitys perustuu Kristukseen, jonka he aavistivat etukäteen. Aikojen seuraaminen ei uskoakseni tarkoita Jumalan suunnitelmien seuraamista kuin jotain valtavaa jännitysnäytelmää. Se on pikemminkin valveilla oloa, jotta huomaisi päivittäin, mitä Jumala itse kultakin Arjen tilanteissa edellyttää.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän! Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: ’Minun herrani viipyy’, ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa. /Matt. 24

   Palvelusväestä tulee pitää huolta. ”Ruokaa ajallansa” viittaa mielestäni Sanassa ilmoitetun profeetallisen tilanteen seuraamiseen. Samalla tulee myös odottaa Herraa saapuvaksi. Herran tulemus yllättää Jeesuksen sanojen mukaan vain ”pahan palvelijan”. Siis sen, joka haluaa Herransa tulon viipyvän.

   Jeesuksen toteamus; ”Tulen silloin, kun te ette odota” viittaa koko kristikuntaan ja kehoittaa meitä juuri profeetallisen tilanteen seuraamiseen. Kehoittaahan Herra toisaalla ”olemaan sen palvelijan kaltainen, joka odottaa Herraansa tulevaksi”, Luuk. 12:35-40.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Oivallinen palvelija tekee työnsä ikään kuin isäntä olisi juuri oven takana tulossa, vaikka tietäisi hänen viipyvän vielä vuosikausia. Kelvoton seuraa ’profeetallisia aikoja’ hoitaakseen työnsä vasta sitten, kun arvioi isännän paluun olevan lähellä. Näin minä koen asian.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Oivallisen palvelijan roolista olen samaa mieltä, niinhän sana kehoittaa tekemään.

   Sen sijaan kelvottoman palvelijan tuntomerkkinä on edellä olleen raamatuntekstin mukaisesti ”syöminen ja juominen juopuneiden kanssa”. Juopumus symboloi Raamatussa yleisesti jumalatonta elämäntapaa, joten se tarkoittaa Raamatun vastaiseen jumalattomaan elämäntapaan osallistumista ja sen hyväksymistä. Se on kelvottoman palvelijan tuntomerkki. Lisäksi hän toivoo Herransa viipyvän, eikä siksi halua seurata myöskään profeetallisien tapahtumien toteutumista maailmassa. Syynä on se, että hän ei halua luopua jumalattomasta elämästään ja rakastaa maailmaa enemmän kuin Jumalaa. Näin Raamattu asian ilmoittaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • ”Sana Roos voidaan myös yhdistää venäjänkielen sanaan Rossia, joka tarkoittaa Venäjää.”/ Erkko Järvinen

  Tutkitaan vielä Venäjän valtion nimen ”Rossija” etymologiaa. Venäjän nimi Rossija, englanniksi Russia, on saanut alkunsa Ruotsin viikingeiltä 1000-luvun taitteessa jKr. Tällöin ruotsalaiset viikingit matkasivat kauppaa tehden Venäjän tasangoilla ja myös asuttivat sitä. Heitä kutsuttiin ”ruotseiksi” sanalla ”rus” nykyisessä Ruotsissa sijainneen Roslagenin maakunnan nimen mukaan. Myöhemmin alueelle tulleet slaavilaiset kansat ottivat itselleen tämän saman nimen, joka oli jo olemassa. He kutsuivat itseään ruuseiksi ja heidän maansa oli siitä johdettu sana, joka on nykyvenäjäksi Rossija. Meillä tästä on johdettu venäläisten vanhaksi kutsumanimeksi ”ryssä”. Tämä tapahtui kuitenkin vasta 1500 vuotta Hesekielin kirjan kirjoittamisen jälkeen, eikä sana voinut näin olla Hesekielin aikalaisten tiedossa, vaikka se olisikin viitannut kansanheimoon.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Aikojen loppu ?

  Tarkoittaako aikojen loppu sitä, että kristilliset perustivat uuden ajanlaskun ja ajattelivat, että kaikki mennyt on nyt loppunut ja aloitetaan alusta.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • ”Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne.” (Jes. 2:2)

   Nykyisen nk. pakanaseurakunnan ajan jälkeen Jeesus palaa maan päälle Jerusalemiin perustamaan 1000-vuotisen messiaanisen valtakuntansa, mikä on luvattu juutalaisille. Jerusalemista tulee silloin koko mailman pääkaupunki tuhanneksi vuodeksi. Se merkitsee tämän nykyisen armon ajan loppua. Siitä aikojen loppu.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Harri

  Onko Jeesus muuttanut mielensä temppelin suhteen, kun kirjoitat, että temppelivuori seisoo ylimpänä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   UT:n Herra, Jeesus Kristus tuli täyttämään VT:n lupaukset myös temppelin vuoren suhteen, koko Raamattu käy toteen. Niin kuin veljet hylkäsivät Joosefin, myös Jumalan oma kansa on torjunut Kristuksen. Myöhemmin koko kansan silmät avautuvat, kuten Joosefin veljien silmät. Suuri ilo ja riemu puhkeaa kaikelle kansalle. Koko Israelille koittaa pelastus, ”öljypuulle ja sen oksille.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jumalan läsnäolo on Jumalan temppelissä. Ennen Jeesusta se oli Jerusalemin temppelin kaikkein pyhimmässä. Jeesuksen ylösnousemuksen ja helluntaina tapahtuneen Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen se on ollut uuden liiton uskovissa ihmisissä, jotka muodostavat Jumalan temppelin maan päällä Jeesuksen paluuseen asti. Seurakunnan ylösoton ja Jeesuksen paluun jälkeen se on taas Jerusalemissa, mistä käsin Messias Jeesus pyhineen hallitsee koko maailmaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Harri Ahdesmäki

  Eläkkeellä oleva kirkonpalvelija ja entinen kapiainen, yliluutnantti evp