Profeettojen ennustama lopunajallinen nk. Googin sota liittyy nykyiseen Turkkiin

Hagia Sophia will be called a mosque – Erdogan

Kuvassa yllä takaisin moskeijaksi muutettu Hagia Sofia Istanbulissa.

Profeetat Hesekiel, Joel ja Sakarja kuvaavat suurta lopun ajan sotaa Lähi-Idässä. Siitä käytetään Hesekielin kuvauksen mukaan nimitystä Googin sota. Goog on paikannettavissa nykyiseen Turkkiin ja sota onkin hämmästyttävän ajankohtainen juuri meidän päivinämme. Turkki ja sen nykyinen johtaja vastustavat voimakkaasti Israelin läsnäoloa Itä-Jerusalemissa (arab. al-Quds) ja siellä sijaitsevalla Temppelivuorella sekä kutsuvat maailman muslimeja vastustamaan Israelin hallintaa siellä olevilla islamin pyhillä paikoilla. Al-Qudsissa sijaitsevat islamin pyhät paikat ovat Kalliomoskeija ja al-Aqsan moskeija. Kalliomoskeija ei suomenkielisestä nimestään huolimatta ole varsinainen moskeija, vaan islamin voitonmerkki (shrine) Jerusalemissa hallinneista aiemmista monoteistisista uskonnoista, juutalaisuudesta ja kristinuskosta. Hesekielin kuvauksessa Goog ei viittaa Venäjään, vaan se on käännösvirheeseen perustuva kylmän sodan ajalta peräisin oleva väärä tulkinta, mikä ei saa tukea Hesekielin alkuperäisestä tekstistä.

Hesekielin kuvaus viittaa nykyiseen Turkkiin eikä Venäjään

"Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia Maagogin maassa, (Roosin), Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan...(Hes. 38:2, KR 1933)

Googia kuvataan KR 1933 käännöksen mukaan Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinaaksi. Profeetta Hesekiel vaikutti aikana, jolloin Babylonian valtakunta oli hieman aikaisemmin vuonna 605 eKr. kuningas Nebukadnessarin johdolla Karkemiin taistelussa kukistanut lopullisesti Assyyrian suurvallan.

Assyyrian suurvallan aikaista karttaa katsomalla voi todeta Mesekin (Mushki) ja Tuubalin alueen sijainneen nykyisen Turkin alueella. Nämä nimitykset olivat tuttuja Hesekielille ja hänen aikalaisilleen. Hesekiel, niinkuin muutkin profeeetat käytti oman aikansa nimikkeistöä. Myöhemmin jakeessa Hes. 38:6 luetellaan Googin joukkoja ja niihin kuuluvat sekä Goomerin (Gimarrai) että myös Toogarman (Til-garimmu) kansanheimot, joiden alueet aivan samoin löytyvät nykyisen Turkin rajojen sisältä muinaisen Assyyrian suurvallan aikaisesta kartasta. Vertaa myös Hes. 27:13, missä Mesek ja Tubal mainitaan yhdessä Jaavanin, eli Kreikan kanssa Tyyroksen satamakaupungin kauppakumppaneina. Kaikki alueet sijaitsivat lähellä Tyyroa, eli nykyistä Libanonia. Sen sijaan Roosin kansanheimoa historia ei tunne.

Roos ei tarkoita kansanheimoa, vaan Mesekin ja Tuubalin kansanheimojen päämiestä

Sanaa "Roos" ei ole käännetty kansanheimoksi esim. KJV käännöksessä, koska "rosh" tarkoittaa hepreaksi "päätä tai päällikköä" ja sanan katsotaan kuuluvan käsitteeseen "chief prince", mikä viittaa Googin asemaan eikä kansanheimoon. Sana esiintyy mm. 1.Moos. 3:15:ssä käärmeen päänä (rosh), minkä tuleva Messias murskaa. Kyseessä onkin selkeä käännösvirhe. Tämän käännösvirheen perusteella jotkut ovat erehtyneet ja katsoneet Googin olevan myös "Roosin" ruhtinas, minkä taas on katsottu viittaavan nykyiseen Rossijaan (engl. Russia), eli Venäjään. Tämä käännösvirheeseen perustuva väärä tulkinta sai kannatusta etenkin Yhdysvalloissa kylmän sodan ja Neuvostoliiton aikana. Monet uskovat yhä Suomessakin tähän väärään heprealaisen tekstin tulkintaan. Venäjää ei voi yhdistää profeettojen kuvaukseen Googin sodasta. Sanan "Rossija" etymologia perustuu Ruotsin Roslagenin maakunnasta nykyiselle Venäjälle tulleisiin viikinkeihin 1000-luvun jKr. taitteessa noin 1500 vuotta Hesekielin ajan jälkeen. Heitä kutsuttiin "rooseiksi" kotimaakuntansa mukaisesti. Myöhemmin alueelle tulleet slaavit ottivat "roos" nimen käyttöönsä. Suomessa on siitä johdettu sana "ryssä".

"Chief prince" pitäisi kääntää "hallintomiesten päällikkö". Goog on siis Mesekin ja Tuubalin päämies eikä Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. Vanhassa KR 1776 käännöksessä (Biblia) Hes. 38:2 on käännetty alkutekstistä oikein;

Sinä, ihmisen poika, käännä itses Gogia vastaan, joka on Magogin maalla, ja on ylimmäinen Mesekin ja Tubalin päämies, ja ennusta hänestä, (Hes. 38:2, KR 1776)

Siinä, että Mesekin ja Tuubalin päämies Goog tulee "pohjan periltä", Hes. 38:6, ei ole mitään ihmeellistä eikä se tarkoita nykyisen käsityksen mukaisia "maan ääriä". Hesekielin aikalaisten maailmankuvassa "perimmäinen pohjoinen" oli  varsin lähellä silloisen Israelin aluetta, eli juuri nykyisen Turkin ja Mustameren luona. Musta meri tunnettiin "äärimmäisenä merenä".

Googin liittolaisina mainitaan nykyiset Iran, Sudan ja Libya

Persia, Etiopia ja Puut ovat heidän kanssansa, kilvet ja kypärit on heillä kaikilla. Goomer ja kaikki sen sotalaumat, Toogarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat-lukuisat kansat ovat sinun kanssasi. (Hes. 38:5-6, KR 1933)

Googin liittolaiset ovat kaikki islamilaisia maita, joissa Turkin vaikutusvalta on viime aikoina voimakkaasti lisääntynyt. Muinainen Persia, eli nykyinen Iran on Israelin voimakas vastustaja, jonka vallankumouskaartin nimenäkin on Quds-joukot (Quds-forces), mikä sanana merkitsee Jerusalemin Temppelivuorella sijaitsevaa islamin pyhäkköä al-Qudsia. Muinainen Etiopia, eli nykyinen Sudan on Turkin pitkäaikainen liittolaismaa, jonka suhde Turkkiin periytyy jo Ottomaanien valtakunnan ajalta, jonka osa se oli ennen ensimmäistä maailmansotaa. Muinainen Puut, eli nykyinen Libya on Turkin vahvasti tukema Välimeren rannikkovaltio, joka on solminut Turkin kanssa kiistanalaisen nk. merirajasopimuksen ja jonne Turkki on lähettänyt viime aikoina aseapua ja islamilaisia taistelijoita sotimaan kapinapäällikkö Haftarin joukkoja vastaan.

Nykyinen tilanne

Hagia Sofian muutosta koskevassa puheessaan perjantaina 10. heinäkuuta tänä vuonna Turkin presidentti Erdogan vakuutti seuraavaksi vapauttavansa Jerusalemin al-Aqsan moskeijan Israelin hallinnasta. Se tapahtuisi heti sen jälkeen kun Istanbulissa sijaitseva Hagia Sofia on palautettu takaisin moskeijaksi. Uusi moskeija avataan Hagia Sofiaan 24.7.2020 ja Erdoganin mukaan loput muutostyöt valmistuvat puolen vuoden sisällä.

Hagia Sofiaa koskevassa puheessaan Erdogan käytti seuraavia sanoja:

“Resurrection of Hagia Sophia is a harbinger of al-Aqsa Mosque’s liberation.”

Suom. "Hagia Sofian ylösnousemus on al-Aqsan Moskeijan vapautuksen airut/ennusmerkki."

Mistä al-Aqsa ja koko Jerusalem sitten pitää vapauttaa? Luonnollisesti vuonna 1967 alkaneesta Israelin hallinnasta. Israel valtasi Itä-Jerusalemin, ml. vanhan kaupungin ja Temppelivuoren, nk. Kuuden päivän sodassa kesäkuussa 1967. Profeettojen kuvaama Googin sota kertoo juuri Israelia ja erityisesti Jerusalemia vastaan hyökkäävistä armeijoista, Hes. 38-38, Sak. 12 ja Joel 2. Kaikki profeetat kertovat myös sodan yhteydessä tapahtuvasta Israelin kansan kääntymisestä takaisin Jumalan puoleen ja hänen puoleensa, jonka he ovat lävistäneet.

Kuvassa alla Jerusalemissa sijaitseva al-Quds.Don't cry for Al-Quds, take a stand for justice | | SETA

74 kommenttia

 • Sami Paajanen sanoo:

  Mielenkiintoinen näkökulma. Olen kuullut arvostetuilta tahoilta vastaavaa ja että Venäjä lopulta lyö Turkin. Aika näyttää.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • On epätodennäköistä, että Venäjä hyökkäisi Turkkia vastaan, koska Turkki on Natomaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Helena Kekkonen sanoo:

   MIelenkiintoista. Olen kuunnellut amerikkalaisten raamatunopettajien Joel Richardsonin ja Nelson Waltersin lopunajallisia opetuksia ja he opettavat myös kuten Harri. He arvelevat, että Googin sota ja Harmagedonin sota olisivat sama sota. Danielin kirjan 8 luku kertoisi nimenomaan Iranin ja Turkin yhteenotosta. Näyttää siltä, että maailmannäyttämö olisi asettumassa paikoilleen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Juuso Hämäläinen sanoo:

   Tuota ihan haluan kohteliaasti todeta, ettei Raamatun perusteella mitään nykyhetken tapahtumia voida ennustaa. Nämä jutut ovat täysin oletusten varassa.

   Uudessa testamentissa on uskontomme perusta eikä Vanhan testamentin tarinat ole kuin juutalaisten heimojen historiaa ja taruja. Jeesus tiettävästi totesi, ettei kukaan tiedä aikaa eikä hetkeä tässä asiassa. Se kertoo kaiken mitä meidän tulee tietää.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Juuso. Kirkkauden Herra, Jeesus Kristus viittaa myös VT:n kirjoituksiin puhuessaan tulemuksestaan. Kristus mainitsee mm. Nooan ajan, sekä Sodoman ja Gomorran aikaisten merkkien ilmenevän samassa linjassa tulemuksensa edellä. Apostoli Pietari toteaa Mooseksen sekä kaikkien profeettojen kertovan Jeesuksesta. Jeesuksen Raamattu oli Vanha Testamentti; Jeesus sanoo: ”“Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut.” Joh. 5:46

   Myös muut UT:n kirjoitukset viittaavat siihen, mitä VT:ssa on kirjoitettu.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  Vanha messiaaninen ennustus kehottaa laittamaan kengät jalkaan, sillä messiaan tulo on lähellä, silloin kun Venäjä on Istanbulissa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Venäjä ei voi mennä Turkin alueelle ilman sodanjulistusta Yhdysvalloille ja muille Natomaille. Se olisi sotilaallinen itsemurha, koska Yhdysvallat on edelleen maailman johtava ydinasevaltio. Sen sotilasbudjetti on yli kymmenen kertaa suurempi kuin Venäjän.

   Esimerkiksi Sakarjan 12. luku kuvaa tämän lopunajan sodan motiivia. Se on Jerusalemin asema ja sen hallinta. Motiivi on uskonnollinen. On myös erittäin vaikea nähdä ortodoksisen Venäjän liittoutuvan islamilaisten valtioiden kanssa Israelia vastaan. Venäjä ajaa Lähi-idässä omaa etuaan, ei Israelin tuhoa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Eikö ennakoimasi ole joka tapauksessa sotilaallinen itsemurha?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti on oikeassa! Kuitenkin uskonnollinen kiihko saa unohtamaan realiteetit. Profeetta Joel kuvaa tätä sotaa seuraavasti:

   9 Julistakaa tämä pakanakansain seassa, alkakaa pyhä sota, innostakaa sankareita, lähestykööt, hyökätkööt kaikki soturit. 10 Takokaa vantaanne miekoiksi ja vesurinne keihäiksi. Sanokoon heikko: ”Minä olen sankari”. 11 Käykää avuksi, tulkaa, kaikki kansakunnat joka taholta. He kokoontuvat sinne. Anna, Herra, sankariesi astua sinne alas. 12 Lähtekööt liikkeelle, hyökätkööt kansakunnat Joosafatin laaksoon; sillä siellä hän istuu tuomitsemassa kaikkia pakanakansoja, joka taholta tulleita. 13 Lähettäkää sirppi, sillä sato on kypsynyt. Tulkaa polkemaan, sillä kuurna on täynnä ja kuurna-altaat pursuvat ylitse; sillä heidän pahuutensa on suuri. 14 Meluavia joukkoja, meluavia joukkoja ratkaisulaaksossa! Sillä lähellä on Herran päivä ratkaisulaaksossa. (Joel 3)

   Kannattaa huomata jakeen 9 kehotus ”alkakaa pyhä sota” ja jakeen 10 ”Sanokoon heikko: Minä olen sankari”.

   Israelilla on vahva ydinase. Verilöyly siitä tulee Joelin kuvauksenkin mukaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kari Paukkunen sanoo:

  ”Amerikan mailla” sekä muualla maailmassa protestanttisten kirkkokuntien VT:n profetioiden tutkijat/selittäjät/kommentoijat pääsääntöisesti viittaavat Googin sodan päätoimijana Venäjään. Venäjällä ei kuitenkaan ole mitään intressejä hyökätä Israeliin tai olla hyökkääjien liittolaisena. Putin on useissa eri yhteyksissä ilmaissut myötämielisyytensä ortodoksisen kirkon kanssa ja mielellään esiintyy erilaisissa kirkon tilaisuuksissa. Kirkon sekä Putinin välit ovat läheiset.

  ”Niin kuin on kirjoitettu, niin myös tapahtuu.” Itse kukin voi Raamatun äärellä pohtia aikaa ja ajan ilmiöitä. Erilaisia ”koulukuntia” ja asiantuntijoita esiintyy laidasta laitaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Erkko Järvinen sanoo:

  Harri Ahdesmäki: Lainaan arvostetun kirjailijan ja tutkijan Pekka Sartolan kirjoituksia.

  ”Googin hyökkäys”: ”Seuraava ratsumies on tyystin toisenlainen, tulipunainen ja sen kädessä on suuri miekka, joka tarkoittaa sotaa isolla kirjaimella. Kirjakäädön toisen sinetin murtaminen aloittaa ihmiskunnan historian viimeisen kolmen ja puolen vuoden jakson, ja se alkaa Hes. 38-39 kuvatulla Googin sodalla, ja jatkuu edelleen kiihtyvinä sotina kohti Harmagedomia, Öljymäkeä ja lopulta Millenniumia. Ilm. 12: 12 kuvaa tapahtumaa todeten että ” Paholainen on astunut alas maan päälle pitäen suurta vihaa, sillä se tietää että sillä on vain vähän aikaa.”

  ”Hesekiel kuvaa kuinka tuleva Venäjän tsaari tai presidentti kokoaa joukon samoin ajattelevia kansoja, (jotka ovat kaikki islamilaisia), ja hyökkää niide kanssa Israeliin, tarkoituksenaan tuhota ja valloittaa maa ja sen kansa. Danielin 8: 25 kuvaa samaa tapahtumaa, todeten Antikristuksen julkisen ja oikean esiintulon ottavan pois rauhan maan päältä. Todetaan nyt jälleen kerran että Goog ja Antikristus eivät ole yksi ja sama henkilö, siitäkin huolimatta että he vaikuttavat samaan aikaan ja saavat kumpikin aikaan tahoillaan sotia ja hävitystä. Antikristuksen kohtalo ja tuomio siirtyy heti Milleniumin alkuun ja kuvataan täysin toisenlaiseksi”.

  Luottaen moniin tutkijoihin, jotka ovat tulkinneet Googin tarkoittavan Venäjää ja Maagoog on siis Venäjä sekä keski-Aasian islamilaiset tasavallat.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Marko Sjöblom sanoo:

   Erkko Järvinen. Mistä yliopistosta arvostetuksi tutkijaksi kutsumallasi henkilöillä muuten on kansainvälisen politiikan, poliittisen historian tai teologian loppututkinto ?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • ”Hesekiel kuvaa kuinka tuleva Venäjän tsaari tai presidentti kokoaa joukon samoin ajattelevia kansoja, (jotka ovat kaikki islamilaisia), ja hyökkää niiden kanssa Israeliin, tarkoituksenaan tuhota ja valloittaa maa ja sen kansa.” / Erkko Järvinen

  Tämä on sitä amerikkalaisista vaikutteista syntynyttä höpönhöpöä, millä ei ole mitään tekemistä historian eikä Raamatun tekstin kanssa. Kuten jo aiemmin kommentoin, ei ortodoksisella Venäjällä ole mitään motiivia liittoutua islamilaisten maiden kanssa Israelia vastaan. Lähi-idässä Venäjä ajaa omaa etuaan eikä sillä ole mitään tekemistä juutalaisvaltion tuhoamisen kanssa. Venäjäkin kunnioittaa Israelin ydinasetta. Puutteistaan huolimatta ei Putin tyhmä ole. Israelin ydinohjukset kantavat hyvinkin Moskovaan asti.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seija Rantanen sanoo:

   ” ei ortodoksisella Venäjällä ole mitään motiivia liittoutua islamilaisten maiden kanssa”

   Kas kummaa. Totuus on toisenlainen: https://ahvalnews.com/russia/russia-consolidates-its-ties-islamic-world

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Venäjä ylläpitää suhteita myös islamilaisiin maihin, mutta se ei ole suunnattu Israelin tuhoamiseksi. Esim. Libyassa Venäjä puolustaa intressejään tukemalla kapinapäällikkö Haftaria ja toimii siten Turkkia vastaan, joka tukee YK:n hyväksymää hallintoa. Syyriassa Venäjä taas puolustaa Assadia varmistaakseen Latakiassa olevan tukikohtansa olemassaolon, mikä voisi nopeasti päättyä, jos kapinalliset onnistuisivat kukistamaan nykyisen Syyrian hallinnon. Israelin tuhoamiseksi Venäjällä taas ei ole mitään motiivia, toisin kuin islamilaisilla mailla ja erityisesti Erdoganilla. Erdogan on useaan eri otteeseen syyttänyt Israelia terroristivaltioksi ja erityisesti vielä Netanyahua laittomaksi miehittäjäksi. Islamilla ja Turkilla on motiivi Israelin kukistamiseksi, Venäjällä ei sitä ole.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • 1. Venäjä Googina

  Venäjä Hesekielin mainitsemana Googina ei saa mitään tukea kirjoituksista eikä nykyhistoriasta, koska se perustuu yksinomaan kylmän sodan aikaiseen läntiseen viholliskuvaan ateistisesta Neuvostoliitosta. Venäjä ei myöskään julista ”pyhää sotaa” eikä sitä voi pitää ”heikkona, joka kuvittelee olevansa sankari”, kuten Joel kuvaa tämän sodan tapahtumia. Venäjä on vahva ydinasevaltio, Jolla on operatiivisessa käytössä yli 1500 ydinkärkeä, joten on vaikea kuvitella sen häviävän sodan Israelille missään tilanteessa.

  2. Turkki Googina

  Kaikki Hesekielin mainitsemat Googin armeijaan kuuluvat kansanheimot sijaitsivat hänen aikanaan Anatolian niemimaalla, jossa nykyisin sijaitsee Turkin valtio. Googin liittolaisina mainitut maat ovat nykyisin islamilaisia valtioita ja Turkin liittolaismaita. Turkki voi julistaa Joelin kuvaaman islamin perinteen mukaisen ”pyhän sodan” Israelille ja sillä on vahva motivaatio Jerusalemin ”vapauttamiseksi”, kuten Erdoganin puheista voi päätellä. Turkki ja sen liittolaismaat ovat sotilaallisesti lyötävissä Israelin taholta. Profeettojen kuvauksen perusteella Israel lyö hyökkäävän Googin liittolaisineen perusteellisesti.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Viittaavatko vanhat ennustukset kansoihin vai alueisiin? Onko Hesekielin aikojen kansojen jälkeläisiä mahdollistakaan jäljittää? Aikamme turkkilaiset ovat puolestaan kaukaa idästä vaeltaneiden jälkeläisiä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Varmasti Hesekiel käytti profetiassan oman aikansa nimikkeistöä ja sanastoa niinkuin muutkin profeetat VT:ssa. Mesekin, Tuubalin, Goomerin ja Toogarman kansanheimot asuivat silloin nykyisellä Anatolian niemimaalla, jossa sijaitsee meidän aikamme Turkki. Onko näiden kansanheimojen jälkeläisiä nykyisen Turkin alueella, sitä emme tiedä. Koska Hesekielillä ei ollut tiedossaan nykyisen Turkin nimeä eikä sen johtajan nimeä, hän nimesi ne Googiksi ja Maagokiksi kuvatesaan tulevaisuuden tapahtumia Pyhän Hengen voitelussa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Arvelet siis, että ennustukset ovat luonteeltaan ’maantieteellisiä’. Saanet niin tehdäkin.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Eikö toisaalta ole sanottu niin, kristillisesti siis, että Antikristuksen joukot hyökkäävät Jeesuksen Kristuksen valtakuntaa vastaan.

  Tämän on ajateltu suoraviivaisesti tarkoittavan Israelia. Mutta Israel ei ole Jeesuksen Kristuksen valtakunta . Se on juutalaisten maa.

  Jeesuksen Kristuksen valtakunta ei ole tästä maailmasta.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Israel kääntyy tässä tulevassa Lähi-idän sodassa ja sen jälkeen sitä voidaan pitää osana Jumalan maanpäällistä valtakuntaa. Googin sota tulee ensin ja Israelin kääntymisen jälkeen tulee lopulta Antikristus Jerusalemiin julistaen olevansa Jumala. Sitä seuraa toinen suuri sota, eli Harmagedonin sota, joka päättyy Kristuksen paluuseen maan päälle. Palatessaan Jeesus Kristus tuhoaa Antikristuksen joukkoineen.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  ”Armageddon on heprean kielellä Har Megiddo ja tarkoittaa kirjaimellisesti ”Mount Megiddo”. Viimeisen 4000 vuoden aikana vähintään 34 veristä taistelua on tapahtunut muinaisen Megiddon kaupungin muurien ja Jezreelin laakson viereisen alueen alla . Egyptiläiset, kanaanilaiset, midiaanit, amalekilaiset, filistealaiset, hasmonialaiset, kreikkalaiset, roomalaiset, muslimit, ristiretkeläiset, mammut, mongolit, ranskalaiset, ottomaaniturkkilaiset, britit, australialaiset, saksalaiset, arabit ja juutalaiset taistelivat ja kuolivat täällä.

  Nimet kenraalit ja päälliköt Näiden armeijoiden tunnetaan historian lehdille: Thutmosis III , Barak ja Deborah , Siisera , Gideon , Saul ja Joonatan , Szyszak , Jehu , Joram , Jezebel , Josiah Antiokus, Ptolemaios, Vespasianus , Saladin , Napoleon ja Allenby ovat vain tunnetuimpia. ”

  Symbolinen paikka Jotkut kommentaattorit ovat ehdottaneet, että raamatullinen Armageddon tapahtuu kirjaimellisen Megiddon lähellä [4] . Huolellinen analyysi estää tällaiset oletukset.

  Megiddo Mountain puuttuu Ilm. 16:16 ennakoitu taistelu ei voi tapahtua kirjaimellisessa ”Megiddo-vuorella”, koska sellaista ei ole. Sana ”Har” tarkoittaa vuoria, korkeaa vuorta, etäisyydeltä näkyvää huippua. Sillä välin Megiddo makasi vain 20 metrin korkealla kukkulalla. Toista sanaa käytetään kuvaamaan tällaista korkeutta – ”kerro”. Miksi mäkeä kutsutaan Tell Megiddoksi (arabiaksi Tell el-Mutesillim ).

  Joten Megiddo-vuorta ei ole, vain samanniminen kaupunki.”

  Tilanne, ei paikka Ilm. 16:16 kertoo meille, että kansakunnat kokoontuivat paikkaan, joka hepreaksi tunnetaan nimellä Har-magedon. Tässä käytetään kreikkalaista sanaa τόπον ( to′pon ), joka on substantiivin τόποσ ( to’pos ) syyttäjä . Topos tarkoittaa paikkaa kreikan kielellä (puolalaiset sanat topologia ja topografia tulevat siitä). Toposilla on myös muita merkityksiä: paikka ajassa, mahdollisuus [5] , sijainti [6] , tapahtumien sattuma [7] , tilanne. Jakeen 16 kontekstin tarkastelu paljastaa tämän viimeisen merkityksen: tilanne.

  ”Siksi Armageddon määrittelee tilanteen, jossa maan kansat ja heidän armeijansa, paholaisen ja demonien innoittamana, seisovat Jumalaa vastaan.”

  Googlen käännös.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Helena Kekkonen sanoo:

   MIelenkiintoista. Olen kuunnellut amerikkalaisten raamatunopettajien Joel Richardsonin ja Nelson Waltersin lopunajallisia opetuksia ja he opettavat myös kuten Harri. He arvelevat, että Googin sota ja Harmagedonin sota olisivat sama sota. Danielin kirjan 8 luku kertoisi nimenomaan Iranin ja Turkin yhteenotosta. Näyttää siltä, että maailmannäyttämö olisi asettumassa paikoilleen.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kari Roos sanoo:

  Harri,

  Mikä mielestäsi voisi saada aikaan koko Israelin kääntymisen ihan maallisesti ajateltuna?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Mikä mielestäsi voisi saada aikaan koko Israelin kääntymisen ihan maallisesti ajateltuna?/ Kari R

  Suuri ahdinko ja Jumalan yliluonnnollinen vaikutus. Niinhän moni meistä kristityistäkin on tullut uskoon. Käsittääkseni siihen liittyy myös nk. lopun ajan herätys. Sakarja kuvaa asiaa seuraavasti:

  Lähtökohtatilanne Sakarjan mukaan:

  2 Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. 3 Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. (Sak. 12)

  Seuraus Sakarjan mukaan:

  4 Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella. Mutta Juudan heimoa kohti minä avaan silmäni, ja kaikki kansojen hevoset minä lyön sokeudella. 5 Silloin Juudan sukuruhtinaat sanovat sydämessään: ”Minun väkevyyteni ovat Jerusalemin asukkaat Herrassa Sebaotissa, heidän Jumalassansa”. 6 Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat yltympäri. Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa-Jerusalemissa. 7 Ja Herra on ensiksi vapauttava Juudan majat, ettei Daavidin suvun kunnia ja Jerusalemin asukasten kunnia ylvästelisi Juudaa vastaan. 8 Sinä päivänä on Herra suojaava Jerusalemin asukkaita; ja kompastuvainen heidän seassansa on sinä päivänä oleva niinkuin Daavid, ja Daavidin suku on oleva niinkuin jumal’olento, niinkuin Herran enkeli heidän edessänsä. 9 Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. 10 Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista. (Sak. 12)

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Harri Ahdesmäki

  Eläkkeellä oleva kirkonpalvelija ja entinen kapiainen, yliluutnantti evp