Paranemisen ihmeet-vai niiden puuttuminen

Paranemisen ihmeet-vai niiden puuttuminen

 Syntinen kohtaa vielä tänäkin päivänä Jeesuksen, Armahtajamme. Jeesus antaa synnit anteeksi aina vaan 2022 vuonnakin, hyvä niin.

Pappi sanoi, että kohtaamme Jeesuksen Sanassa, seurakunnassa, Ehtoollisella-hyvä niin.

Onko siis Jeesus vain Taivaassa, kohtaamme Hänet  vain Ehtoollisessa ja Sanassa.

Johannes 20:22-23 FINRK

”Näin sanottuaan hän puhalsi heitä kohti ja sanoi heille: ”Ottakaa vastaan Pyhä Henki. Joiden synnit te annatte anteeksi, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt.”

FINRK: Raamattu Kansalle

No ainakin synnit voidaan antaa anteeksi, koska meihin on puhallettu Pyhä Henki Jeesuksen toimesta.

Apostolien teot 4:30 FB92

”Ojenna kätesi, niin että sairaat paranevat, että tapahtuu tunnustekoja ja ihmeitä pyhän palvelijasi Jeesuksen nimessä.»

FB92: Kirkkoraamattu 1992

Onko tämä sitten vain tuohon aikaan? Onko tuo vanhentunut tieto, kontekstiin sidottu?

Vai elääkö Jeesus yhä täällä ja vaikuttaa Pyhän Henkensä kautta.

1”0:7 Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: 'Taivasten valtakunta on tullut lähelle.' 

10:8 Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. 

10”

Onko näin, että ennen paransi Jeesus-ja nyt lääkärit? Elääkö sinun Jeesuksesi meidän keskellämme Pyhän Henkensä kautta? Vai katseleeko Hän Taivaasta Isän kanssa ja neuvoo lääkäreitä pelkästään. 

”Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä” (Jh.14:16-20). Luvusta 16 luemme: ”Mutta minä sanon teille totuuden: teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei Puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne” (j.7).

Pyhä Henki kirkastaa aina Jeesusta. Voimmeko me siis  rukoilla Jeesusta, Hänen Nimessään, Pyhän Hengen kautta, niin että Matti tai Maija paranee. Vai onko luotettava, että lääkäri parantaa. Kyllä, sekä lääkäri parantaa, Jeesus parantaa lääkärien kautta-ja ylläri-Jeesus parantaa tänä päivänä myös rukouksen voimalla.

Aina ei parane. Ei mitenkään. Silloin on hyvä kiittää siitä, että on saanut elää sen elämän, jonka Luoja antoi. Herra antoi, Herra otti. Ja muistaa, että joskus me kaikki täältä lähdemme. Kaikki ajallaan.

Rukoilla kannattaa aina. Kannattaa kiittää jo tapahtuneeksikin. Jumala nimittäin vastaa, ajallaan, tavallaan. Ja aina parhain päin.

Sairastuneelle lohdullinen rukous:

Kiitos Jumala, että olet parantanut minua juuri oikealla nopeudella. Kiitos keskeneräisyydestäni. Kiitos, että olet käyttänyt muita ihmisiä apuna, sekä rukouksin, että heidän ammattitaitonsa kautta. Kiitos, että sinulla on ne langat käsissä-jotka minä niin mielelläni pitäisin itse. Ja jos on minun aikani lähteä-ole Sinä, Jeesus, minua ,hyvien enkeleittesi kanssa Vastassa. Amen

101 kommenttia

 • Reijo Mänttäri sanoo:

  Riitta,

  kirjoitit:

  Riitta Sistonen 22.09.2022 22:27

  Tähän kommentoin:

  Kirjoitin aikaisemmin, että pidettäisiin kirkkaasti erillään sakramenttien voima ja Pyhän Hengen voima. Tätä en juuri näillä sanoilla sanonut, eli nyt kärjistän.

  Uskot lujasti, olet satavarma, että tulit uskoon kun huusit Herraa avuksi. En kyseenalaista sitä. Kuitenkin tällä kahden asian erilaisella kirkkaudella perään fyysis- henkis- hengellistä toisiinsa yhtymättömien asioiden sekoittamista. Tästä kuvaa vesi ja veteen liukenemattomien elementtien sekoittaminen. Vatkaamalla ne kyllä saadaan näyttämään kuin yhtyisivät, kunnes vatkaus loppuu.

  Et ymmärrä kasteesta jankkaamista!? Käsitän, että ymmärrät, että Jumala toimii siinä, kasteessa, koska on Sanassaan läsnä?? Aivan kirkkauden tähden perään, pyydän tässäkin, että huomioisit, että Jumala, Jeesus/Sana, Pyhä Henki ovat se siunattu Yksi, kr. Eis.

  Jumala on koko Jumaluutensa ilmoittanut Sanassaan ja ilmoittanut myös missä Hän toimii ja missä Hän ei toimi. Hän on ilmoittanut itsensä Pojalle, eli jakanut kaiken Jeesuksen kanssa ja Jeesus on ilmoittanut kaikki omilleen, seuraajilleen, opetuslapsilleen. Eli kaikki on tiedossamme.

  ”Miksi ei voida hyväksyä sitä, että Jumala ja Pyhä Henki toimii niin kuin Kolmiyhteinen Jumala tahtoo?” Toivon, että huomaat, käsität, että Jumalan toiminta on ilmoitettu kirjoitetussa Sanassa. Jumala, Paavalin kautta on ilmoittanut: Apt. 17: 27 että he ETSISIVÄTJumalaa 30 mutta nyt Hän tekee tiettäväksi, että kaikki ihmiset kaikkialla kaikkialla on TEHTÄVÄ parannus.

  Mielestäsi on jotain ”jännää”, että etsittyäsi, huudettuasi tulit uskoon, uudestisynnyit Ylhäältä. Tämä on todella jännä tapahtumua, mutta koko evankelisuuden, Jumalan Seurakuntien paikallisten järjestäytymisen syy. Ensimmäinen tällainen tapahtumua oli vuonna 30 Jerusalemissa. Se oli Jeesuksen, profeettojen ja apostolien kautta edeltäilmoitettu tapahtuma. Ensin oli n. 500 Jeesuksen seuraajaa, uskoontullutta Pyhän Hengen vaikutuksesta, Temppelin pylväskäytävässä, jotka saivat Pyhän Hengen kasteen voimaksi evankeliointiin.

  Sinun, niinkuin yleensä sakramentalisesti organisoituun yhteisöön lukeutuvien uskoontulleitten on vältettävä omasta halusta etsintää ja tehdä parannus, eli kääntyä/metanoia, ja tehdä ratkaisu Jumalan puoleen, vt. Apt. 2:41, vaikka tästä ensimmäisestä uskoontulemisen aallosta on jätetty ”asemenos, kr.”- sana kääntämättä, mikä tarkoittaa omasta halusta, ilolla uskoon tulosta.

  Sitten statuksesi ja kaikkien evlut kirkon jäsenten tila säilyy, koska vakuutat: ”Minulla ei ole koskaan tullut mieleenkään epäillä, etteikö kasteessa Jumala toimisi ja olisi Sanassaan läsnä”.

  Jeesus oli lapsesta saakka uskossa. Minä olen ollut myös ja tunnen henkilökohtaisesti suuren joukon ihmisiä ympäri maailmaa, jotka ovat aina olleet uskossa, vaikka vaelluksessa on kaikilla moitteita, vt. Jeesuksen viesti Aasian seitsemalle paikallisseurakunnalle.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Reijo

   Välttääkseni toistamasta samoja perusasioita uudelleen ja uudelleen otan tähän vain kaksi näkökohtaa.

   Textus receptuksen lukutapa ασμενως αποδεξαμενοι, asmenōs apodexamenoi, esiintyy vain muutamissa vanhoissa käsikirjoituksissa. Nykyään se esiintyy vain muutamissa bysanttilaisissa tekstijulkaisuissa.

   Vuuden 1776 käännös seuraa textus receptuksen lukutapaa

   Apostolien teot 2:41 (1776)

   Jotka siis MIELELLÄNSÄ hänen sanansa ottivat vastaan, ne kastettiin; ja sinä päivänä lisääntyi lähes kolmetuhatta sielua.

   Tässä se seuraa Lutherin käännöstä saksaksi, jonka panen vuoden 1912 julkaisun muodossa

   Apostelgeschichte 2:41 Luther (1912)

   Die nun sein Wort GERN annahmen, ließen sich taufen; und wurden hinzugetan an dem Tage bei dreitausend Seelen.

   Kysymys siis ei ole mistään opillisesta eri suuntiin vetämisistä vaan ainoastaan tekstikriittinen parempien ja alkuperäisempien käsikirjoitusten käyttöön otosta, kun mielellään sanaa ei ole otettu käännökseen mukaan.

   Sen sijaan suosittelen että huomioit jakeen 40 sisältyvän pelastuksen omakseen SAAMISTA kuvaava imperatiivi, kehotus on alkukielessä PASSIIVISSA oleva imperatiivi Σώθητε, Sōthēte. Pelastuksen vastaanottaminen siis on ”ANTAA PELASTAA itsensä” siis suostumista siihen että joku muu kuin minä itse pelastaa minut, siis siihen, että JUMALA meidät pelastaa.

   Samaten jakeen 41 kasteen saamisen verbi on passiivissa ἐβαπτίσθησαν, ebaptisthēsan. Tämä passiivi muoto tekee tyhjäksi kaiken oman osuuden kasteen vastaanottamisessa. Kaikki annetaan valmiina ilman meidän omaa osuuttamme tapahtumaan.

   Samaten on todettava näiden molempien pelastuksen kannalta ratkaisevan verbin olevan aikaan määrittelemättömässä muodossa aoristissa, eli siis kasteen ajankohdalla ei ole mitään osuutta kasteen kelvollisuudelle. Tärkeää pelastukselle on vain se, että on saanut kasteen, on siis tullut kastetuksi. Pelastuksen vastaanottamiseen suostumus siis ei lisäänny eikä vähenny sen mukaan missä vaiheessa elämää suostuu tämän pelastuksen vastaanottamiseen kasteen saamisen välityksellä. Oleellista vain on se että on saanut kasteen. Näin ollen kaikenlainen tappelu lapsikastetta vastaan on näiden verbien aikamuotojen mukaan täysin perusteetonta, vailla pienintäkään Raamatun perustelua.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Reijo

   Myös Viisauden kirjassa todetaan että Jumalan ihmeellisen pelastuksen osallisuus, enkelten leipä, annetaan ilman pyhän kansan omaa osuutta tapahtumaan.

   Käännös englanniksi

   20 Instead whereof thou feddest thine own people with angels’ food, and didst send them from heaven bread prepared WITHOUT their labour, able to content every man’s delight, and agreeing to every taste.

   20 ἀνθ᾿ ὧν ἀγγέλων τροφὴν ἐψώμισας τὸν λαόν σου καὶ ἕτοιμον ἄρτον αὐτοῖς ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἔπεμψας ἀκοπιάτως πᾶσαν ἡδονὴν ἰσχύοντα καὶ πρὸς πᾶσαν ἁρμόνιον γεῦσιν·

   Suomeksi

   Viis. 16:20

   Mutta omalle kansallesi sinä annoit enkelten ruokaa,

   lähetit taivaasta leipää, jonka he VAIVAA näkemäTTÄ

   saivat syödäkseen,

   joka tarjosi heille iloa ja nautintoa

   ja sopi jokaisen makuun.

   Havaitsin tämän valmistellessani jouluviikon apokryfitekstiä Viis. 16:20-29.

   Näin siis opetus, että armon osallisuus on yksistään Jumalan työ, sisältyy myös Jeesuksen ajan muuhun juutalaisuuteen. Aikansa oppineimpana juutalaisena Vapahtajamme opetus liittyi aikansa yleiseen opetukseen, että kaikki hyvä, myös meidän kääntymksemme, tulee Jumalan suurena lahjana. Herramme itse kääntyy meidän puoleemme ja ojentaa lahjansa meidän hyväksemme.

   Vertaapa tähän jo Mooseksen kirjojen opetukseen kääntymyksestämme Aaronin siunauksen eli siis Herran siunauksen sanamuodossa:

   ”HERRA KÄÄNTÄKÖÖN kasvoNSA sinun puoleesi.” Ajatus on koko kansaa puhutellaan yhtenä persoonana, Jumalan kansa on yksi, yhtä Jumalassa. Kaikkien jumalanpalvelukseen kokoontuneiden elämistä yhdessä uskossa, yhdessä toivossa, yhden Jumalan edessä yhteisestä liturgiasta osallisina. Yhteisestä yhdestä siunauksesta, kaikki yhdessä täyden Jumalan siunauksen saavana kansana.

   https://www.kirkkovuosikalenteri.fi/kalenteripaiva/sunnuntai-25-12-2022/

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”On jätetty ”asemenos, kr.”- sana kääntämättä, mikä tarkoittaa omasta halusta, ilolla uskoon tulosta.” Tuo ’omasta halusta’ on sinun tulkintasi. Sana tarkoittaa yksinkertaisesti ’iloiten’.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  Ai ai. Miten onkin hinosti sanottu, että se sopii jokaisen makuun. Siitä nimenomaan on kyse. Se on jokaisen suussa makeampi mannaa ja hunajaa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Kaisu Hildén

  Kaisu Hildén on kotoisin Etelä-Pohjanmaalta. Hän harrastaa taidemaalausta, kirjoittamista, käsitöitä ja liikuntaa. Virsien veisuu ja gospelmusiikki ovat lähellä hänen sydäntään. Raamattu tuli hänelle rakkaaksi jo nuorena-ja hän ei vain voi olla evankelioimatta. Perheeseen kuuluu aviomies ja koira-ja kaikki kolme haukkuvat vain tarvittaessa. :)

  Kirjoittajan luetuimmat blogit

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit