Onko kansankirkkomme hengellisesti kuolemaisillaan?

From Here to Eternity: The Letter to the Church in Sardis - The ...

"Niiden seitsemän tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden seitsemän kultaisen lampunjalan salaisuus on tämä: ne seitsemän tähteä ovat niiden seitsemän seurakunnan enkelit, ja ne seitsemän lampunjalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa." Ilm. 1:20

Ilmestyskirjan alkuluvuissa, luvut 2-3, mainittujen seitsemän seurakunnan salaisuus on siinä, että samalla kun ne edustavat tiettyjä historiallisia Vähä-Aasian seurakuntia, kukin niistä samalla edustaa profeetallisesti myös määrättyä aikajaksoa koko seurakunnan historiassa, eli seitsemää peräkkäistä jaksoa jälkiapostolisesta Efeson ajasta alkaen aina Laodikean luopumuksen aikaan seurakunnan ajan lopulla. Näistä ainakin viisi seurakuntajaksoa vaikuttaa kristikunnassa vielä Herran paluun aikana, koska niille annetaan kehoituksia ja lupauksia Kristuksen paluuseen liittyen. Näin myös katolisen Tyatiran jälkeen tulevalle Sardeelle, mikä Ilmestyskirjassa kuvaa uskonpuhdistuksesta syntynyttä luterilaista kirkkoa. Mitä Herra haluaa sanoa meidän kansankirkollemme tämän päivän Suomessa Sardeen seurakuntakirjeen kautta ?

Sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut

"Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Heräjä valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä.

Sardeen seurakuntajakso sai alkunsa Pyhäinpäivän aattona 31.10.1517, jolloin nuori teologian professori Martti Luther naulasi 95 teesiään Wittenbergin kirkon oveen. Teesit oli suunnattu Rooman kirkon aneiden myyntiä vastaan. Siitä alkanut kristikunnan opillinen uudistuminen, eli uskonpuhdistus johti laajoihin yhteiskunnallisiin muutoksiin ympäri maailmaa ja myös meillä Suomessa. Myös useiden reformoitujen kirkkojen ja anglikaanikirkon synty saivat ratkaisevia vaikutteita Lutherilta.

Luther ei olisi halunut perustaa omaa nimeään kantavaa uutta kirkkoa, vaan hänen alkuperäinen tavoitteensa oli uudistaa katolista kirkkoa ja auttaa sitä palaamaan takaisin puhtaaseen evankeliumiin. Tämä pyrkimys kuitenkin kaatui paavin ja keisarin vastustukseen. Paavi julisti Lutherin kirkonkiroukseen vuoden 1521 alussa ja keisari täydensi tuomion saman vuoden huhtikuussa valtakunnankirouksella. Sen seurauksena syntyi lopulta luterilainen kirkko.

Luterilaisella kirkolla on "se nimi, että elät", koska Lutherin teologian ydin oli vanhurskauttamisopissa. Vanhurskas elää uskosta (Room. 1:17) oli Lutherille käänteentekevä oivallus Raamatussa. Luther puhui "autuaasta vaihtokaupasta"; meidän syntimme luetaan Kristuksen päälle ja hänen vanhurskautensa meille. Kristitty on yhtaikaa syntinen ja vanhurskas, syntinen itsessään, mutta Kristuksen ansion tähden vanhurskas. Tämä Kristuksen vanhurskaus omistetaan Lutherin mukaan uskon kautta.

Luther opetti, että ihminen uudestisyntyy Jumalan lapseksi kasteessa. Hän piti kastetta niin suuressa arvossa, että hänen mukaansa "kastettu ei voi tuhota pelastustaan, vaikka tahtoisikin".  Näin myös lapselle annetaan kasteen yhteydessä "se nimi, että hän elää". Kuitenkin Luther jätti asiaan yhden merkittävän varauksen; "paitsi jos hän kieltäytyy uskomasta".

Liberaaliteologian vaikutuksesta ihmisten ja myös kirkon usko Raamattuun Jumalan sanana on romahtanut. Sen seurauksena kirkosta on jäänyt pois lain ja evankeliumin saarna kastetuille, mikä on syntien anteeksisaamisen ja uskon syntymisen edellytys. Tai ainakin se pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä ja neutraalina, jotta kukaan ei pahoittaisi siitä mieltään tai heräisi synnin unestaan. Tärkeää on kirkon jäsenyys, ei niinkään se, uskooko ihminen evankeliumin ja pysyykö hän Kristuksen armon yhteydessä. Jäsenyys on tärkeämpää, koska se tuo kirkolle verotuloja.

Tämän seurauksena sekä liberalisoituneella kirkolla että myös sen kastetuilla jäsenillä on se nimi, että hän elää, vaikka todellisuudessa he ovat hengellisesti kuolleita. Tästä jakeesta on johdettu myös sana nimikristitty. Nyt on aika herätä valvomaan, koska Kristuksen paluu on lähellä.

Tee parannus

Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen.

Kirkon tulisi palata takaisin alkuperäiseen uskonpuhdistuksen oppiin minkä on aikanaan saanut ja kuullut. Usko tulee Jumalan sanan kuulemisesta. Raamattu oli Lutherille jumalallinen auktoriteetti. Luther kirjoitti kirjassaan Kristityn vapaudesta (1520): "Vain yksi asia on välttämätön elämään, vanhurskauteen ja kristityn vapauteen. Se yksi on kaikkein pyhin Jumalan sana, Kristuksen evankeliumi." Liberaaliteologian seurauksena Raamatun auktoriteetti on kirkossamme romahtanut. Samalla se on tyhjentänyt kirkot lähes yhtä tehokkaasti kuin pandemia ja kääntänyt seurakuntien jäsenmäärät jyrkkään laskuun. Erityisesti tämä näkyy pääkaupunkiseudulla, missä enää noin puolet ihmisistä kuuluu kirkkoon ja vain joka kolmas lapsi kastetaan. Hengellinen pimeys on siellä syvintä.

Lutherin mukaan lain saarna myös kastetuille on välttämätön, jotta tuntisimme Jumalan tahdon ja oman syntisyytemme ja ymmärtäisimme turvautua Jeesukseen Kristukseen. Vain siten voimme pyytää joka päivä syntejämme anteeksi. Puhdistuslähde on avoinna, mutta vain niille, jotka sinne menevät. Synti pysyy meissä tämän elämän loppuun asti. Sen tähden tarvitsemme jatkuvaa syntien anteeksisaamista. Parannusta tekemättömät tahraavat vaatteensa ja menevät suruttomina kadotukseen. Jeesuksen tulo yllättää heidät.

Joitain harvoja on vielä säilynyt uskossa

Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset.
Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä.

Sardeessa on kuitenkin joitain harvoja nimiä, jotka ovat luopumuksesta huolimatta pysyneet uskossa Jumalan sanaan ja Jeesukseen ja saavat näin elää syntien anteeksisaamisessa. Sen seurauksena he omistavat Kristuksen vanhurskauden ja heidät on puettu valkeisiin vaatteisiin, joita synti ei ole tahrannut. Heidän nimensä on kirjoitettu Jumalan elämän kirjaan jo kasteessa eikä niitä tulla pyyhkimään siitä pois niinkuin kaikkien uskosta luopuneiden nimet pyyhitään. Jumalattomien nimiä elämän kirjaan ei ole koskaan edes kirjattu.

Luterilaisessa kirkossa nämä muutamat harvat toimivat enimmäkseen kirkon herätysliikkeissä, niissä, jotka vielä pitävät Raamattua Jumalan sanana ja ylimpänä auktoriteettinaan. Kirkossa niitä vainotaan juuri sen tähden mm. eväämällä heiltä käyttöoikeus kirkon tiloihin ja vähentämällä heidän rahallisia avustuksiaan tai kokonaan lakkauttamalla ne. Lisäksi kirkon taholta on annettu hiljainen hyväksyntä niille, jotka pilkkaavat ja vainoavat kristittyjä heidän raamattu-uskollisuutensa tähden. Myös Lutheria vaadittiin aikanaan peruuttamaan puheensa.

19.4.2020

Valkoisten vaatteiden sunnuntaina, dominica in albis.

 

61 kommenttia

 • Erkko Järvinen sanoo:

  Ari Pasanen: Tiedustelet, miten uudestisyntyminen tapahtuu. Lausu syntisen ihmisen rukouksen, esim. Rukous: Taivaallinen Isä, olen syntinen. Olen tehnyt syntiä Sinua vastaan. Olen rikkonut käskyjä. Olen mennyt omia teitäni. Pyydän syntejäni anteeksi. Anna minulle uusi alku. Uskon että hyväksyt minut. Ei oman hyvyyteni perusteella, vaan Jeesuksen Golgatalla vuotaneen veren vuoksi Hän maksoi syntivelkani. Rukoilen, että jokainen tämän rukouksen lausunut ottaisi vastaan anteeksiantosi ja johdatuksen uuteen alkuun.

  Uskon, että tästä muuttuisi elämäsi ja saisit kokea uudestisyntymisen, tunnustettuasi synnit ja ottamalla Jeesus vastaan Herrana ja Vapahtajana.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Erkko Järvinen tuosta voisi sanoa ettei ihminen voi mitään itse ottaa ellei Jumala anna eli ei ilman Jumalan vetoa/kutsua tuo toimi.

   Jeesus käskee julistaa parannusta syntien anteeksi saamiseksi Hänen nimessään.

   Pietari julisti evankeliumia ja kun ihmiset saivat piston sydämeensä niin he kysyivät:

   37 Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ”Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?” 38 Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. 39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”(Ap.t.2)

   Tuossa on kaikki tärkeä, Jumalan kutsu, parannus ja kasteen ottaminen ja Pyhän Hengen saaminen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Anita Ojala sanoo:

   Ari.

   Sinä ja muut aikuiskasteen kannattajat sanotte, että lapsen pitää tulla aikuiseksi päästäkseen Jumalan valtakuntaan. Jeesus sanoi päinvastoin: aikuisten on tultava lasten kaltaiseksi. Hän sanoi myös, että lapsi on suurin Taivasten valtakunnassa.

   Jeesus näyttää hyväksyvän Jumalan valtakuntaan nekin, jotka on vauvoina kastettu ja joilla on usko. Sinä ilmeisesti et pidä tällaisia uskovia oikeina Jumalan lapsina. Sinun pitäisi hylätä koko lapsi-sana ja puhua vain Jumalan aikuisista. 🙂

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Suni sanoo:

   Hyvin sanottu Anita!

   Mitä tarvetta on mennä parantelemaan Jumalan täydellistä tekoa kasteessa ja kastaa uudelleen? Kastaa mihin? Parannukseenko? Johanneksen kaste oli parannuksen kaste, mutta kristillinen kaste, jonka kastekäskyn Herramme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus antoi, on kertakaikkinen ja autuaallinen Jumalan teko!

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Siis kyse ei ole pelkästään kasteesta vaan todellisesta parannuksesta, voiko kukaan pelastua ilman parannusta?

   Tuo että kuka on suurin, tarkoittiko Jeesus että lapsi on suurin vai mitä?

   1 Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat: ”Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?” 2 Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä 3 ja sanoi: ”Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. 4 Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa.(Matt.18)

   Evankeliumissa on selkeä nöyrtyminen eli aikuisen tulee nöyrtyä lapsenkaltaiseksi.

   Lapset jätän Jumalan käsiin, heistä ei evankeliumissa puhuta kuinka pelastuu, siis en minä voi omilla teoillani pelastaa yhtään lasta, voiko kukaan?

   Jos lapsikaste olisi Jumalasta niin miksi se on vain tietyille lapsille eikä tasapuolisesti kaikille maailman lapsille, siis kun kerran luterilaisten selitys on että se olisi TÄYSIN Jumalan teko?

   Miksi vanhemmat saavat päättää kastetaanko vauva vai ei, eikö silloin nousta yli Jumalan jos kerran kaste olisi sitä mitä kirkko opettaa?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Suni sanoo:

   Ari,

   vanhemmat, jotka haluavat, että heidän lapsensa kastetaan eivät todellakaan nouse yli Jumalan, vaan he haluavat tuoda lapsensa Jumalan tykö ja Jumalan omaksi. Kaste on portti Jumalan valtakuntaan. Ihminen syntyy biologisesti luonnollisesti kerran, samoin Jumalan lapseksi synnytään kasteessa kerran. Kumpaisellakaan kerralla syntyvä ei itse vaikuta eikä pysty vaikuttamaan syntymiseensä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Erkko Järvinen sanoo:

   Ari Pasanen: ” Tuosta voisi sanoa, ettei ihminen voi mitään itse ottaa ellei Jumala anna eli ei ilman Jumalan vetoa / kutsua tuo toimi”?? En löytänyt yhtymäkohtaa ajatuksellesi ? Viimeiseksi lauseeksi kirjoitin vielä ” Uskon , että tästä muuttuisi elämäsi ja saisit kokea uudestisyntymisen, tunnustettuasi synnit ja vastaanottamalla Jeesus Herrana ja Vapahtajana”.

   Malli rukouksessa ilmenee synnin tunnustus, anomus Herralta, että Hän antaisi synnit anteeksi, ja anomus, että Herra antaisi uuden alun. Lopuksi vielä rukous. että jokainen rukouksen lukenut vastaanottaisi Herran anteeksiannon ja johdatuksen uuteen alkuun.

   Ihminen ei tosiaan voi mitään ottaa ellei Jumala anna, siitä ei kirjoituksessani ollut kysymyskään. Uudestisyntymässä ihminen jättää vanhan elämänsä ja lähtee kulkemaan Jeesuksen viitoittamaa tietä. ( Tekee parannuksen entisestä synti elämästä)

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Anita Ojala sanoo:

  Ari. Aika oudolta kuulostaa, että Jeesus käskisi aikuisten tulla lasten kaltaisiksi, mutta torjuisi oikeasti lapset. Jos ei lapsi kelpaa, niin miksi pitäisi tulla hänen kaltaisekseen? Jeesus sanoi selvästi: Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkääkä estäkö heitä. Joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niinkuin lapsi, se ei sinne pääse.

  Jeesuken oppilaathan ajattelivat, että lapsilla pitäisi olla aikuisen kyky ymmärtää uskonasioita ja siksi estelivät tuomasta lapsia Jeesuksen luo. Mutta Jesus nuhteli heitä.

  Oma kastenäkemykseni poikkeaa ev.lut.kirkon käytännöstä siinä, että pidän oikeana, että sellaiset lapset kastetaan, joiden vanhemmat haluavat, että heidän lapsensa saavat krist.kasvatusta. Kaikkia lapsia ei pitäisi kastaa. Mutta siihen suuntaan nyt selvästi ollaan menossakin, että ne, jotka eivät halua tai piittaa lastensa saavan krist.kasvatusta, eivät tuo kasteelle.

  Vanhan liiton Jumalan kansaankin lapset kuuluivat, ei heitä ulkopuolisina pidetty.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Anita Ojala huomaa että Jeesus Sanoo ”NÖYRTYY”, siis tässä onkin se pointti, ihmisen tulee omasta ”viisaudestaan ja ymmärryksestään” nöyrtyä ottamaan Jumalan valtakunta lapsen KALTAISESTI.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Mikko Suni entäpä ne vanhemmat jotka eivät kastata vauvojaan?

  Onko tämä mielestäsi ”oikeamielistä” että jotkut vauvat voidaan heidän vanhempien päätöksellä viedä Jumalan omiksi ja toisilla vauvoilla ei ole tätä mahdollisuutta? Miksi luterilaisten vauvat ovat etuoikeutettuja?

  Entäpä mitä hyötyä kasteesta on vauvalle, siis löytääkö sitä kautta oikean Tien?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Anita Ojala sanoo:

  Lisään vielä, että nykyinen käytäntö juontaa juurensa luteril.yhtenäiskulttuurin ajalta, jolloin lähes kaikki itsestäänselvästi kuuluivat kirkkoon, ja niin koulu kuin kirkkokin huolehti lasten hengell.kasvatuksesta. Jokainen kastettu lapsi sitä varmasti jossain määrin sai, vaikka kotona ei olisi kyetty sitä antamaankaan.

  Nyt on tilanne muuttunut ja raja uskovien ja ei-uskovien välillä selkiytyy kaikilla tavoilla. Se näkyy myös lasten kasteissa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Näkyykö ”raja uskovien ja ei-uskovien ” välillä myös hedelmässä eli onko uskovien elämä erilaista?

   Ei evankeliumi ole pelkkää sanoja vaan myös rakkauden kautta vaikuttavat teot.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Anita Ojala sanoo:

   Voit ensin vastata itse. Näetkö selvän eron niiden välillä, jotka itse luokittelet uskoviksi ja niiden, joiden uskoontulo ei ole kulkenut sinun määrittelemäsi kaavan kautta? Miten se ero näkyy?

   Mitenkähän Jumala on voinut antaa Suomen niin monta suurta herätystä luterilaisten keskuuteen viimeisten reilun 200 vuoden aikana, jos hän ei hyväksy meidän kastekäytäntöämme?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Erkko Järvinen sanoo:

  Pieni lapsi on autuas Kristuksen lunastusarmon tähden (Heb 2: 13–15) (2Kor5:19) Jeesus siunasi pieniä lapsia ja sanoi heillä olevan Jumalan valtakunnan (Mark 10: 13–16) Hätäkaste ja lapsikaste ovat seurausta opista, että ihminen uudestisyntyy kasteessa. Tämän mukaan kastamaton olisi kadotuksen oma. Kaste ei vapahda synnistä ja perkeleestä. Sen tekee Jeesuksen veri.

  Ihminen voi pelastua ilman kastettakin. Ristin ryöväri sai iankaikkisen elämän uskottuaan Jeesukseen Herrana, jolla on valtakunta. Ryöväri olosuhteiden tähden voinut kuin uskoa, ja se riitti, kuten riittää muidenkin kohdalla. ( Apt. 16: 31) ( Room.10:13)

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Suni sanoo:

   Erkko,

   pelastukseen ja Jumalan lapseuteen vaaditaan kristillinen kaste. Ristin ryöväri oli poikkeustapaus. Jos ihmistä ei ole kastettu, ja hän tunnustautuu ja/tai haluaa tunnustautua Herran Jeesuksen omaksi niin äkkiä kastekouluun.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Anita Ojala ei kyse ole siitä mitä minä määritän vaan mitä Raamattu opettaa, siis kaiken tulee perustua Raamatun Sanaan ja näin myös oman uskon perusteet, siis jos et voi samaistua siihen mitä raamattu sanoo niin mistä olet löytänyt iankaikkisen elämän Sanat vai oletko löytänytkään?

  Jeesus julisti ja käski julistaa parannusta, siis löytyykö mistään toista Tietä eli voiko muuten kuin parannuksen kautta päästä sisälle Jumalan valtakuntaan?

  3 ja sanoi: ”Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. 4 Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa.(Matt.18)

  Kääntyä ja nöyrtyä lapsenkaltaiseksi, siis mitä on tämä lapsen kaltaisuus, eikö kaikesta vanhasta opitusta luopumista?

  Mitä tulee luterilaisiin herätyksiin niin ne kaikki pohjautuu samaan perustaan, kasteeseen ja alkavat kun joku hiffaa ettei näin voi olla eli vaikkapa eihän uskovat voi ryypätä ja rellestää niin tehdäänkin ”parannusta” viinasta, siis eihän tuossa ole luovuttu mistään aiemmin opitusta vaan parannellaan jo valmiiksi saatua omaa uskoa, luterilaisuutta. Samoin on joku naispappeus, homoavioliitot jne…. siis niistä irtisanoudutaan ja perustetaan oma ”oikea” luterilainen seurakaunta?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Anita Ojala sanoo:

   Minä perustan nimenomaan Raamattuun. Se on käytössä joka päivä.

   Mutta tässä kastekiistelyssä, jota on käyty jo yli 500 vuotta, ei ole ensisijaisesti kyse iästä. On kyse siitä, mitä kaste merkitsee. Ja se on eri asia aikuiskasteeseen pitäytyvillä ja niillä, jotka hyväksyvät myös lasten kastamisen. Mutta en jaksa lähteä siitä vääntämään.

   Et näytä paljon tietävän luterilaisista herätysliikkeistä, niiden historiasta ja vaikutuksista.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Mikko Suni sanoo:

  Kasteen, uudestisyntymisen, perisynnin, synnin ja parannuksen välisiä suhteita kuvaa erinomaisesti evankelisen herätysliikkeen isä Fredrik Gabriel Hedberg oheisessa tämän päivän(!) tekstissä, joka löytyy Elämän sanoja kirjasta (Kustannus Oy Arkki 2006).

  Kirjaa voi tilata esimerkiksi: https://kauppa.sley.fi/tuote-osasto/kirjat/

  Ohessa teksti: HUHTIKUUN 23. PÄIVÄ

  1. Kor. 15:47

  Ensimmäinen ihminen on maallinen, maasta lähtöisin, toinen ihminen on taivaasta.

  Ensimmäinen esi-isämme, Aadam, oli luotu maan tomusta ja siis maallinen. Toinen ihminen, Kristus, ei ole maallinen, vaan hän on Herra taivaasta ja syntyi ihmiseksi. Näiden ihmiskunnan esi-isien välillä on yhtä suuri ero kuin maan ja taivaan sekä elämän ja kuoleman välillä. Heidän omiensakin välillä on siis oltava ero. ”Millainen tuo maallinen ihminen 158— oli, sellaisia ovat kaikki maalliset ihmiset, ja millainen tuo taivaallinen ihminen on, sellaisia tulevat olemaan taivaalliset ihmiset” (1. Kor. 15:48).

  Jos meissä siis on ainoastaan tuo syntinen, Aadamilta peritty ”maallinen ihminen”, emme ikinä pääse Kristuksen kirkkauteen, vaan jäämme ikuiseen häpeään ja tuskaan. Ja toisaalta: jos meissä on jo maan päällä eläessämme ollut Kristuksen kuva, kun olemme uskoneet häneen ja eläneet uusina ihmisinä, meistä tulee ylösnousemuksessa vielä enemmän sellaisia kuin hän on. Sillä ”niin kuin me nyt olemme maallisen ihmisen kaltaisia, niin me tulemme kerran taivaallisen ihmisen kaltaisiksi” (1. Kor. 15: 49).

  Miten Aadamin syntisestä lapsesta voi tulla Kristuksen oma? Miten hän muuttuu maallisesta ihmisestä taivaalliseksi? Vastaan Herran sanoilla: ”Jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan” (Joh. 3:5). Vesi ja Henki ovat siis tässä uudessa syntymisessä kuin isä ja äiti. Pyhä Henki on sanan kautta läsnä kastevedessä. Hän istuttaa meidät Jeesukseen Kristukseen ja saa aikaan sen, että synnymme uudesti Jumalasta. Jumalan kiitos, että tämä syntyminen alkaa meissä kaikissa kasteessa. Apostoli todistaa vakuuttavasti: ”Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne” (Gal. 3:27).

  Nyt kysytään: oletteko vieläkin pukeutuneet tähän pukuun? Elättekö Jeesuksessa Kristuksessa ja onko hän teissä? Tämä on erittäin tärkeä kysymys, eikä yksikään kastettu ihminen saa ohittaa sitä ilman, että pohtii sitä ja vastaa siihen Jumalan edessä. Kerran käy nimittäin varmasti ilmi, kuka on Kristuksen oma ja kuka ei. Täällä voimme vielä pohdiskella sitä ja saada avun, vaikka olisimme kuinka kurjia hyvänsä. Sen vuoksi ”tutkikaa itseänne” (2. Kor. 13:5). ”Sen sanon, veljet, ettei liha ja veri voi saada omakseen Jumalan valtakuntaa” (1. Kor. 15:50).

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Niin, miten se ihminen oikein uudestisyntyy? Se on selvää, että ”vanhurskas elää uskosta”, Room. 1:17. Lisäksi ”joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu”, Mark. 16:16a. Kirjoitettu on myös, että ”usko tulee kuulemisesta eikä lain teoista”, Gal. 3:2.

  Suuri ongelma lienee myös se, että ihminen ei halua nöyrtyä myöntämään, että;

  ”Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt.” Joh. 3:8

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  tää on mielenkiintoinen asia kun usko tulee kuulemisesta, siis minkä kuulemisesta, eikö evankeliumin, no mitä Jeesus julisti , PARANNUSTA, siis kun kuulee evankeliumin niin mitä se saa aikaan, parannuksen tai sitten ei, voihan kieltäytyä jollain verukkeella kuten palaamalla lapsikasteen armoon tms. Niinhän eivät terveet tarvitse parantajaa, Jeesusta, onhan heillä Lutherit & kump joiden sanat vievät taivaaseen vai vievätköhän sittenkään?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kiitos kaikille keskustelijoille mielenkiintoisista näkökohdista ja hyvää viikonloppua!

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Harri Ahdesmäki

  Eläkkeellä oleva kirkonpalvelija ja entinen kapiainen, yliluutnantti evp