Onko kansankirkkomme hengellisesti kuolemaisillaan?

From Here to Eternity: The Letter to the Church in Sardis - The ...

"Niiden seitsemän tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden seitsemän kultaisen lampunjalan salaisuus on tämä: ne seitsemän tähteä ovat niiden seitsemän seurakunnan enkelit, ja ne seitsemän lampunjalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa." Ilm. 1:20

Ilmestyskirjan alkuluvuissa, luvut 2-3, mainittujen seitsemän seurakunnan salaisuus on siinä, että samalla kun ne edustavat tiettyjä historiallisia Vähä-Aasian seurakuntia, kukin niistä samalla edustaa profeetallisesti myös määrättyä aikajaksoa koko seurakunnan historiassa, eli seitsemää peräkkäistä jaksoa jälkiapostolisesta Efeson ajasta alkaen aina Laodikean luopumuksen aikaan seurakunnan ajan lopulla. Näistä ainakin viisi seurakuntajaksoa vaikuttaa kristikunnassa vielä Herran paluun aikana, koska niille annetaan kehoituksia ja lupauksia Kristuksen paluuseen liittyen. Näin myös katolisen Tyatiran jälkeen tulevalle Sardeelle, mikä Ilmestyskirjassa kuvaa uskonpuhdistuksesta syntynyttä luterilaista kirkkoa. Mitä Herra haluaa sanoa meidän kansankirkollemme tämän päivän Suomessa Sardeen seurakuntakirjeen kautta ?

Sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut

"Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Heräjä valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä.

Sardeen seurakuntajakso sai alkunsa Pyhäinpäivän aattona 31.10.1517, jolloin nuori teologian professori Martti Luther naulasi 95 teesiään Wittenbergin kirkon oveen. Teesit oli suunnattu Rooman kirkon aneiden myyntiä vastaan. Siitä alkanut kristikunnan opillinen uudistuminen, eli uskonpuhdistus johti laajoihin yhteiskunnallisiin muutoksiin ympäri maailmaa ja myös meillä Suomessa. Myös useiden reformoitujen kirkkojen ja anglikaanikirkon synty saivat ratkaisevia vaikutteita Lutherilta.

Luther ei olisi halunut perustaa omaa nimeään kantavaa uutta kirkkoa, vaan hänen alkuperäinen tavoitteensa oli uudistaa katolista kirkkoa ja auttaa sitä palaamaan takaisin puhtaaseen evankeliumiin. Tämä pyrkimys kuitenkin kaatui paavin ja keisarin vastustukseen. Paavi julisti Lutherin kirkonkiroukseen vuoden 1521 alussa ja keisari täydensi tuomion saman vuoden huhtikuussa valtakunnankirouksella. Sen seurauksena syntyi lopulta luterilainen kirkko.

Luterilaisella kirkolla on "se nimi, että elät", koska Lutherin teologian ydin oli vanhurskauttamisopissa. Vanhurskas elää uskosta (Room. 1:17) oli Lutherille käänteentekevä oivallus Raamatussa. Luther puhui "autuaasta vaihtokaupasta"; meidän syntimme luetaan Kristuksen päälle ja hänen vanhurskautensa meille. Kristitty on yhtaikaa syntinen ja vanhurskas, syntinen itsessään, mutta Kristuksen ansion tähden vanhurskas. Tämä Kristuksen vanhurskaus omistetaan Lutherin mukaan uskon kautta.

Luther opetti, että ihminen uudestisyntyy Jumalan lapseksi kasteessa. Hän piti kastetta niin suuressa arvossa, että hänen mukaansa "kastettu ei voi tuhota pelastustaan, vaikka tahtoisikin".  Näin myös lapselle annetaan kasteen yhteydessä "se nimi, että hän elää". Kuitenkin Luther jätti asiaan yhden merkittävän varauksen; "paitsi jos hän kieltäytyy uskomasta".

Liberaaliteologian vaikutuksesta ihmisten ja myös kirkon usko Raamattuun Jumalan sanana on romahtanut. Sen seurauksena kirkosta on jäänyt pois lain ja evankeliumin saarna kastetuille, mikä on syntien anteeksisaamisen ja uskon syntymisen edellytys. Tai ainakin se pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä ja neutraalina, jotta kukaan ei pahoittaisi siitä mieltään tai heräisi synnin unestaan. Tärkeää on kirkon jäsenyys, ei niinkään se, uskooko ihminen evankeliumin ja pysyykö hän Kristuksen armon yhteydessä. Jäsenyys on tärkeämpää, koska se tuo kirkolle verotuloja.

Tämän seurauksena sekä liberalisoituneella kirkolla että myös sen kastetuilla jäsenillä on se nimi, että hän elää, vaikka todellisuudessa he ovat hengellisesti kuolleita. Tästä jakeesta on johdettu myös sana nimikristitty. Nyt on aika herätä valvomaan, koska Kristuksen paluu on lähellä.

Tee parannus

Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen.

Kirkon tulisi palata takaisin alkuperäiseen uskonpuhdistuksen oppiin minkä on aikanaan saanut ja kuullut. Usko tulee Jumalan sanan kuulemisesta. Raamattu oli Lutherille jumalallinen auktoriteetti. Luther kirjoitti kirjassaan Kristityn vapaudesta (1520): "Vain yksi asia on välttämätön elämään, vanhurskauteen ja kristityn vapauteen. Se yksi on kaikkein pyhin Jumalan sana, Kristuksen evankeliumi." Liberaaliteologian seurauksena Raamatun auktoriteetti on kirkossamme romahtanut. Samalla se on tyhjentänyt kirkot lähes yhtä tehokkaasti kuin pandemia ja kääntänyt seurakuntien jäsenmäärät jyrkkään laskuun. Erityisesti tämä näkyy pääkaupunkiseudulla, missä enää noin puolet ihmisistä kuuluu kirkkoon ja vain joka kolmas lapsi kastetaan. Hengellinen pimeys on siellä syvintä.

Lutherin mukaan lain saarna myös kastetuille on välttämätön, jotta tuntisimme Jumalan tahdon ja oman syntisyytemme ja ymmärtäisimme turvautua Jeesukseen Kristukseen. Vain siten voimme pyytää joka päivä syntejämme anteeksi. Puhdistuslähde on avoinna, mutta vain niille, jotka sinne menevät. Synti pysyy meissä tämän elämän loppuun asti. Sen tähden tarvitsemme jatkuvaa syntien anteeksisaamista. Parannusta tekemättömät tahraavat vaatteensa ja menevät suruttomina kadotukseen. Jeesuksen tulo yllättää heidät.

Joitain harvoja on vielä säilynyt uskossa

Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset.
Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä.

Sardeessa on kuitenkin joitain harvoja nimiä, jotka ovat luopumuksesta huolimatta pysyneet uskossa Jumalan sanaan ja Jeesukseen ja saavat näin elää syntien anteeksisaamisessa. Sen seurauksena he omistavat Kristuksen vanhurskauden ja heidät on puettu valkeisiin vaatteisiin, joita synti ei ole tahrannut. Heidän nimensä on kirjoitettu Jumalan elämän kirjaan jo kasteessa eikä niitä tulla pyyhkimään siitä pois niinkuin kaikkien uskosta luopuneiden nimet pyyhitään. Jumalattomien nimiä elämän kirjaan ei ole koskaan edes kirjattu.

Luterilaisessa kirkossa nämä muutamat harvat toimivat enimmäkseen kirkon herätysliikkeissä, niissä, jotka vielä pitävät Raamattua Jumalan sanana ja ylimpänä auktoriteettinaan. Kirkossa niitä vainotaan juuri sen tähden mm. eväämällä heiltä käyttöoikeus kirkon tiloihin ja vähentämällä heidän rahallisia avustuksiaan tai kokonaan lakkauttamalla ne. Lisäksi kirkon taholta on annettu hiljainen hyväksyntä niille, jotka pilkkaavat ja vainoavat kristittyjä heidän raamattu-uskollisuutensa tähden. Myös Lutheria vaadittiin aikanaan peruuttamaan puheensa.

19.4.2020

Valkoisten vaatteiden sunnuntaina, dominica in albis.

 

61 kommenttia

 • Kari Paukkunen sanoo:

  Blogin varsinainen focus on hereillä olon kysymys eikä kasteen ja uudestisyntymisen pohdinta. Kyselen kuitenkin edelleen vielä; Onko kansankirkkomme hengellisesti kuolemaisillaan? Jaksaako joku vielä kysymystä pohtia ja kommentoida?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Kari Paukkunen peruskysymys kuitenkin on että mistä löydät tai sinä olet löytänyt oikean hengen, siis löytyykö kirkosta tai oikeastaan onko sieltä löytynyt ikinä?

   Kun ihminen syntyy niin vanhemmat opettavat tälle kaiken ja liittävät omaan uskoonsa, siis kyllä muslimi ”uskoo” omassa ”kirkossaan” olevan oikean jumalan, samoin myös muut, jehovan todistajat hindut jne… kuten myös luterilaiset, siis ei pieni lapsi voi siihen vaikuttaa ja varsinkaan tietää onko se juuri oikea jumala jota omat vanhemmat palvovat, siis mistä sinä ”tiedät” saaneesi oikean hengen?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Jeesus sanoo: ”Minun sanani ovat henki ja elämä”. Jolle Jumalan sana on auennut, on hengestä syntynyt. Minä uskon yhden, pyhän yhteisen seurakunnan, joka on Kristuksen seurakunta ruumis maan päällä. Luste ja nisu kasvavat samassa pellossa maailman loppuun saakka.

   Jos saarnatuolista ei saa elämän leipää, niin sen sen luota lähdetään pois. Kristuksen seurakunta kokoontuu siellä mistä saa ravintoa. Kaikki opettaminen on arvioitava sanan valossa. Keskustelu osoittaa, että niin monta on mieltä kuin miestäkin.

   En jää väittelemään oikeasta opista kanssasi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Suni sanoo:

   Hyvin vastattu Kari.

   Onko sinulle Kari tuttua Sley:n toiminta?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Suni sanoo:

   Suosittelen.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pasi Toivonen sanoo:

  Kansakunna tila menee alaspäin ihmisten erotessa kirkosta. Joku muu aate valtaa kristinuskon paikan näiden ihmisten elämässä. Kirjoitin Marian tunnustuksen uudistamaan kristillistä teologiaa, mutta kirkossakin mieluummin vaietaan vaikeista asioista ja nukutaan Ruususen unta. Maahanmuutto vahvistaa islamin asemaa Suomessa. Uskonnoista vaietaan pian päiväkodeissa ja ehkä jopa kouluissakin ainakin kevätjuhlissa ja joulujuhlissa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Harri Ahdesmäki

  Eläkkeellä oleva kirkonpalvelija ja entinen kapiainen, yliluutnantti evp