Omantunnonvapautta kohti

Piispainkokouksen elokuisen selonteon mukaan pappi ei voi vihkiä samaa sukupuolta olevaa paria eikä siunata parin avioliittoa, mutta ”[m]uussa seurakunnan toiminnassa periaatteena on, että samaa sukupuolta olevien avioliitto rinnastuu muihin siviilivihkimisenä toimitettaviin avioliittoihin.” Rinnastus ulottuu päiväjumalanpalveluksen esirukoukseen: ”Pyydettäessä voidaan seurakunnan jäsenen siviilivihkimisenä toimitettavan avioliiton puolesta rukoilla päiväjumalanpalveluksessa sen mukaan, mikä on paikallinen tapa.” (http://evl.fi/documents/1327140/9823846/PK+VALMIS+AVIOLIITTOSELONTEKO+2016.pdf/c1bb8df3-7b77-404a-b05a-f5582b219a36) Nyt kurssia … Jatka artikkelin Omantunnonvapautta kohti lukemista