Miten uskonpuhdistus vaikutti naisen asemaan?

Naisen asema kirkkohistoriassa -trilogian kolmannessa osassa pohdin reformaation vaikutusta naisen asemaan. Olen ikuinen opiskelija, ja tämä on samalla yksi opintoihini liittyvä työ. Kotimaa24:ssa en julkaise sitä sen vuoksi, että kuvittelisin olevani asiantunija. Päin vastoin: haluan kuulla teidän itseäni viisaampien ajatuksia aiheesta oppiakseni itse lisää!

On vaikea sanoa, vaikuttiko uskonpuhdistus lopulta naisen asemaan enemmän myönteisesti vai kielteisesti. Monia vaikutuksia sillä joka tapauksessa tähänkin asiaan oli.

Erityisen haasteen pohdinnalle naisen asemasta reformaation aikaan (ja heti sen jälkeen) antaa se, että käsitys ihmisestä ja ihmisen oikeuksista ja velvollisuuksista oli 1500-luvulla hyvin toisenlainen kuin nyt. Feodaaliyhteiskunnassa yksilöiden epätasa-arvo oli fakta, jota ei kyseenalaistettu. Yksilön oikeudet olivat oikeastaan tuon ajan maailmassa ylipäätään absurdi asia. Oleellisempia olivat yhteisön oikeudet. Nykyaikaisena ihmisenä en kuitenkaan voi pohtia naisen asemaa ilman ajatusta ihmisoikeuksista ja yksilön oikeuksista. Vaikka pyrkisin irtautumaan yksilökohtaisesta ihmisoikeusajattelusta, se vaikuttaa kaikkeen minussa koko ajan: siihen miten luen ja ymmärrän lukemaani, siihen miten tulkitsen, siihen millaisia johtopäätöksiä teen.

 

Äidin työlle arvo mutta nainen sidottiin kotiin

Reformaation myötä kaikki kutsumukset alettiin nähdä yhtä tärkeinä. Tästä näkökulmasta kotiäidin kutsumus, Raamatun Saaran esikuvan mukainen naisen elämäntyö, oli Jumalan silmissä yhtä arvokas kuin miehen pappiskutsumuskin. Tässä (periaatteessa myönteisessä ja tasa-arvoisessa) ajattelussa voidaan kuitenkin hyvällä syyllä nähdä myös ylistämällä alistamista.

Reformaatio merkitsi siirtymistä asketismin vapaudesta (toki vapaus on tässä kohtaa vähintäänkin kyseenalainen sana...) avioliiton ihannointiin. Naiset sidottiin äitiyteen ja kotiin. Patriarkaalinen ajattelu vahvistui. Naisten valta ja vaikutusmahdollisuudet rajoittuivat lähes yksinomaan huonekunnan piiriin, kodin seinien sisälle.

Aiemmin nainen saattoi saada hyvinkin paljon vaikutusvaltaa naisluostarin johtajattarena tai askeetikkoneitsyenä. Erityisesti mystisten näkyjen ja profetoinnin välityksellä nainen saattoi olla merkittävä uskonnollinen opettaja. Reformaation myötä protestanttisilta naisilta riistettiin mahdollisuus valita tällainen avioliitosta ja lastenkasvatuksesta vapaa, uskonasioiden opiskeluun keskittynyt elämä. Lisäksi myös naisten luostaria löyhemmät yhteisöt (kuten begiiniyhteisöt, joissa naimattomat käsityöläisperheiden ja porvarisperheiden tyttäret työskentelivät) lakkautettiin protestanttisissa maissa. Naiselle jäi siis käytännössä ainoaksi mahdollisuudeksi päästä naimisiin. Naimattomat naiset päätyivät lähinnä palvelijoiksi (elleivät sitten sattuneet syntymään hallitsijasukuun, jossa saattoivat poikkeustilanteessa, miespuolisen perillisen puuttuessa, päätyä jopa hallitsijoiksi).

Naisten mielipiteiden merkitys ja painoarvo liittyen kodin ulkopuoliseen vallankäyttöön, politiikkaan tai uskonnollisiin kysymyksiin heikkeni reformaation myötä. Toisaalta tässä oli naisen kannalta hyvätkin puolensa: Naisen harhaoppisuus muuttui vaaralliseksi vasta, jos myös huoneenherra eli mies omaksui naisen ajatukset. Naisilla oli siis tietyissä rajoissa miehiä suurempi vapaus ajatella ja uskoa itsenäisesti ja omiaan.

 

Köyhäinhoidon kehittyminen auttoi naisia, kätilöille oikeus hätäkastaa, kirkottamalla nöyryytettiin

Reformaation asketismin krittiikki ja toisaalta yhteiskunnan muukin kehitys (kaupungistuminen, taloudellinen kasvu) johtivat siihen, että vaatimattoman elämän ihannoinnista siirryttiin kohti rikkauden hyväksymistä. Köyhyys alettiin nähdä onnettomuutena. Tästä seurasi monipuolinen seurakunnallisten auttamisjärjestelmien kehittyminen. Köyhäinhoidon kehittyminen puolestaan paransi naisten asemaa, koska valtaosa esimerkiksi rutiköyhistä kerjäläisistä oli naisia. Köyhäinhoito saattoi myöntää köyhän perheen tyttärelle myötäjäisiä, jotta tämä pääsisi naimisiin. Lisäksi huolehdittiin vanhuksista ja sairaista.

Osaksi auttamisjärjestelmää seurakunnat palkkasivat työhön myös kätilöitä. Seurakunta maksoi kätilön palkan silloin, kun hän auttoi köyhää seurakuntalaista synnytyksessä. Kätilöt saattoivat antaa myös hätäkasteen. He olivat siis tavallaan kaikista korkeimmassa seurakunnallisessa virassa toimivia naisia aikanaan. Muutos aikaisemmasta ajattelusta (jossa kätilö nähtiin jopa paholaisen työtoverina, abortteja tekevänä ja lapsia syövänä hirviönä) oli siis melkoinen - ja positiiviseen suuntaan.

Reformaatio toi tullessaan tiukan kirkkokurin ja tiukat moraalikäsitykset. Bordellit kiellettiin. Astui voimaan ajatus siitä, että seksi on sallittua vasta papin toimittaman avioliittoon vihkimisen jälkeen. (Aiemmin avioliitto katsottiin alkaneeksi kihlauksesta). Tämä toisaalta antoi naiselle turvaa, toisaalta taas heikensi aviottomien äitien ja lasten asemaa entisestään. Seurakunnissa otettiin käyttöön synnyttäneiden naisten kirkottaminen. Kyse oli seremoniasta, jolla synnyttänyt nainen otettiin synnytyksen jälkeen takaisin seurakunnan yhteyteen. Aviovaimoille se oli iloinen juhla. Aviottomille äideille se sen sijaan oli nöyryyttävä synnin tunnustamisen hetki.

 

Julkinen elämä miesten, mutta tytöillekin koulutusta

Varhainen taisteleva protestantismi oli erityisen maskuliinista. Kaduista tuli varsin puhtaasti miesten aluetta, kun kirkolliset kulkueet (joihin naisetkin olivat osallistuneet) lakkautettiin ja tilalle tulivat lähinnä ammattikuntien tai sotilaiden marssit.

Vaikka korkeassa sosiaalisessa asemassa olevien naisten mahdollisuus päästä opiskelemaan ja etenemään uralla luostareissa hävisi protestanttisesta maailmasta, niin toisaalta laajojen kansanryhmien koulutus parani uskonpuhdistuksen myötä. Kansankielisiin alkeiskouluihin pääsivät opiskelemaan myös tytöt. Köyhille tytöille koulutus oli Saksassa ilmaista. Koko kansan (myös naisten) luku- ja kirjoitustaito koheni.

Myös naiset saivat kirjoittaa uskonnollisista ajatuksistaan (esimerkiksi kirjasia evankeliumin asian puolustukseksi) vaikkei heitä muutoin hyväksytty kirkossa opettajiksi. Naiset saattoivat toimia esimerkiksi virsirunoilijoina ja saada ajatuksiaan näin julki seurakunnassa.

Historian valossa näyttää siltä, että voimakkaiden murrosten hetkinä naiset saavat uskonnollista valtaa. Naissaarnaajia on ollut sota-aikoina, vainojen aikoina, suurten herätysten aikoina. Myös Saksassa oli joitakin naissaarnaajia 1520-luvun alkupuolella reformaation innossa kirkastamassa evankeliumia. Esivalta kuitenkin vaiensi heidät pian. Englannin kuningas Herik VIII piti naisia niin suurena uhkana, että kielsi vuonna 1543 naisilta kokonaan raamatunlukemisen.

 

Luther ja luomiskertomuksen uudelleentulkinta

Martti Luther pyrki puhdistamaan luomiskertomuksen ja syntiinlankeemuskertomuksen tulkinnat kreikkalaisen filosofian vaikutuksista. Lutherin mielestä Eeva ei alun perin ollut missään suhteessa Aadamia alempi, ei ruumiiltaan eikä sielultaan. Vasta syntiinlankeemuksen seurauksena naisesta tuli miehelle alamainen.

Tällä Lutherin ikään kuin positiivisemmalla naiskuvalla ei kuitenkaan käytännössä tainnut olla naisen asemaa parantavaa merkitystä, koska Lutherin mielestä Eevan lankeemus johtui naisen heikommasta luonnosta. Mies ei olisi käärmeen houkutteluun kuulemma langennut. Naisesta siis tuli lankeemuksen seurauksena miehen käskyvallan alainen ja tämä on Lutherin mukaan pysyvä, Jumalan määräämä järjestys, jota ei voi muuttaa.

Lutherin ihannenainen oli aviovaimo, joka on kaikessa kuuliainen miehelleen, synnyttää lapset ja pitää heistä huolta sekä hoitaa kodin.

Reformaatio synnytti kokonaan uuden naisryhmän salliessaan pappien mennä naimisiin: papin rouvat. Aluksi pappien perheillä oli taloudellisesti hyvin tiukkaa, koska katoliselta ajalta periytyvän papin palkan oli tarkoitus riittää vain yhden naimattoman miehen elättämiseen, ei perheen. Pikku hiljaa alkoi kuitenkin syntyä uutta pappilakulttuuria, jossa myös naisella, papin vaimolla oli tärkeä roolinsa. Monin paikoin pappien vaimoista tuli eräänlaisia seurakunnan äitihahmoja. Toisaalta pappien puolisot ovat näihin aikoihin saakka saaneet kokea raskaana taakkana elämän ”akvaariossa” kaikkien arvioitavana ja tarkkailtavana.

 

Marian kuvat tuhottiin, mutta vahvat naiset vastustivat reformaatiota

Protestanttisessa kirkossa Jeesuksen äidin Marian – saati Marian äidin Annan – asema ei ollut enää likikään sama kuin katolisessa kirkossa. Erityisesti kalvinilaisilla alueilla Neitsyt Marian ja muiden naispyhimysten patsaat ja kuvat hävitettiin. Pyhä Anna pyrittiin häivyttämään uskonelämästä kokonaan, koska evankeliumit eivät hänestä kerro. Maria-juhlat vähenivät kalentereista dramaattisesti kaikkialla protestanttisessa maailmassa. Joillain alueilla jopa naispyhimysten nimipäivien vietto lopetettiin.

Toisaalta kaikesta tästä huolimatta Maria säilytti vielä pitkään merkittävän asemansa naisten mielissä. Erityisesti tapa pyytää Marialta esirukousta synnyttäjille säilyi pitkään mm. Tanskassa ja Islannissa.

Monet vahvat, merkittävistä suvuista kotoisin olevat naiset (erityisesti luostarien johtajat) vastustivat reformaatiota voimakkaasti. He saivat kannatusta mm. perheiltä, joiden tyttöjä luostariin oli laitettu. Vanhemmat olivat ostaneet elinikäisen toimeentulon naimattomille tyttärilleen luostarista, eikä tuosta tehdystä taloudellisesta uhrauksesta haluttu noin vain luopua. Nunnilla ei myöskään ollut paikkaa minne mennä reformaation jälkeen. Koska ylimyssukujen edut haluttiin ottaa huomioon, monet luostarit saivat vielä toimia monia kymmeniä vuosia reformaation jälkeenkin.

Yksi reformaation vastustajanainen oli englannin kuningatar Maria ’Verinen’, joka määräsi protestanteille kuolemantuomioita. Ylipäätään naisten havaittiin pitävän kiinni sitkeämmin katolisesta uskosta. Tätä asiantilaa käyttivät hyväkseen jesuiitat, kun he pyrkivät palauttamaan katolisen kirkon vaikutusvaltaa protestanttisessa Euroopassa.

 

Yhteenveto

Yhteenvetona voisi todeta, että reformaatio sitoi naisen kotiin, aviovaimoksi, lasten synnyttäjäksi ja kasvattajaksi. Naisen ja miehen välinen roolijako yhteiskunnassa vahvistui entisestään. Naisen työtä kotona alettiin arvostaa ja kunnioittaa, mutta toisaalta naisen mahdollisuudet valita toinen tie (erakkoneitsyen, nunnan tai luostarinjohtajattaren elämä) katosivat. Köyhäinhoidon kehittyminen ja kätilöiden palkkaaminen seurakuntiin auttoivat erityisesti köyhiä naisia ja paransivat heidän asemaansa.  Toisaalta kirkottamiskulttuuri aleviivasi aviottoman lapsen synnyttäneen naisen huonoa ja halveksittua asemaa entisestään. Reformaatio paransi tavallisen kansan – myös tyttöjen – koulutusmahdollisuuksia. Naisten poliittisen ja uskonnollisen ajattelun painoarvo heikkeni, jolloin nainen sai esimerkiksi harhaoppisuudesta paljon pienemmän rangaistuksen kuin mies. Tämä soi naisille suuremman ajattelunvapauden. Reformaatio synnytti uuden ihmisryhmän: papinrouvat.

 

Työn pääasiallisena lähteenä kirja: Eevan tie alttarille, jonka ovat toimittaneet Minna Ahola, Marjo-Riitta Antikainen ja Päivi Salmesvuori.

12 kommenttia

 • Elias Tanni sanoo:

  Voisiko tuon pelkistää niin, että poikkeuksellisen lahjakkaiden/etevien/aktiivisten naisten asema huononi, kun taas nk.’tavallisten’ naisten asema parani reformaation myötä?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • petri järveläinen sanoo:

  Näyttäisi siltä, että naisen asema oli se, mikä Aristoteleen teoksessa Politiikka. Naisen asema muuttui siten, että hänellä ei ollut mahdollisuutta olla Taivaan Kuningatar. Tämä mahdollisuus häneltä meni myös Lutherin mariologiassa, jossa Maria on maanläheisyyden (humus) nöyryyden (humilitas) esikuva. Toisaalta varmaankin uskonpuhdistus loi edellytyksiä naisen vapautumiselle yleisellä ihmiskuvan muutoksellaan. Mutta mikä on hyvää tai pahaa, parantumista tai heikkenemistä. Ehkä jonakin päivänä kirjoitetaan meidän ajastamme: 1900-luvulla naiset joutuivat vastaamaan kaikesta, kodista, lapsista, miehistä, itsestään, urasta ja yhteiskunnallisesta keskustelusta. He vapautuivat historian aikana harjoitetusta painostuksesta ja ottivat koko historian itseensä niin, ettei heillä ollut enää yön lepoa, päivän huokaushetkeä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Emilia Karhu sanoo:

  Mahdollisesti Elias kyllä, jotenkin tuohon tapaan. Toisaalta: aiemminkin naisen mahdollisuuksia kohota vaikkapa luostarin johtajaksi tai mahdollisuutta ryhtyä erakkoneitsyeksi rajoitti myös sosiaalinen asema. Vain suhteellisen korkeaan sosiaaliseen asemaan, suhteellisen arvostettuun sukuun syntyneillä naisilla oli mahdollisuus päätyä arvostettuun rooliin edes luostarissa. Eli kyse ei ollut varsinaisesti lahjakkuudesta, älystä tai aktiivisuudesta tuolloinkaan (siis pelkkä äly ja lahjakkuus eivät riittäneet). Enemmän kyse oli oman suvun hierarkisesta paikasta yhteiskunnassa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Emilia Karhu sanoo:

  Petri: Tämä on juuri se hämmentävä ydinkysymys tässä kaikessa Mutta mikä on hyvää tai pahaa, parantumista tai heikkenemistä?

  Kun toisaalta meistä varmasti jokainen ajattelee ainakin joistakin asioista, että ne ovat ehdottomasti oikein tai ehdottomasti väärin. Ehdottomasti hyviä asioita tai ehdottomasti pahoja. Ja silti samalla kaikki on suhteellista.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Teemu Kakkuri sanoo:

  Ennen kuin ne Emilian kaipaamat viisaammat ilmestyvät paikalle, sanon pari kommenttia tähän mielenkiintoiseen blogaukseen.

  Reformaation läpikäyneessä Euroopassa oli tietenkin myös alueellisia ja kulttuurieroja. Pohjoismaiset, brittiläinen ja keski-eurooppalaiset yhteiskunnat poikkesivat toisistaan. Säätyjen eroavuudetkin olivat erilaisia. Pohjoismainen yhteiskunta on aina ollut muuta Eurooppaa tasa-arvoisempi, eikä täällä ole ollut esimerkiksi maaorjuutta eikä varsinaista läänityslaitosta. Protestanttista maailmaa yhdistävä tekijä on varmaan juuri työn tekemisen arvostaminen ihmisen kutsumuksena. Se sitoi paitsi naiset myös miehet säätyihinsä. Jokaisen piti kuulua johonkin ja irtolaisuudesta rangaistiin.

  Luostarien lakkauttaminen koski tietenkin myös miehiä, samoin kuin pyhimysten juhlapäivien lopettaminen. Niissä ei ollut kysymys kannanotosta kyseisiä pyihmyksiä kohtaan, vaan työpäivien saamisesta kalenteriin. Katolisessa Euroopassa kävi itse asiassa samalla lailla, mutta vain vähän myöhemmin ja rauhallisemmin. Parhaimmillaan tai pahimmillaan, kuinka vaan, jopa kolmasosa vuoden päivistä oli ollut uskonnollisia juhlapäiviä ja pois kansantuotteesta.

  Ihmisoikeuksien anakronistisuus on Emilialta hyvä huomio. Human rights on myöhempi keksintö.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Emilia Karhu sanoo:

  Ja sitten on vielä tämäkin: mikä on yhdelle naiselle aseman paranemista, on toiselle heikkenemistä. Nainen, joka todella nauttii perheen ja lasten hoivaamisesta ja huoltamisesta ja roolistaan kodin voimahahmona, tervehtii tietenkin ilolla reformaation ajatusta siitä, että hänen kutsumuksensa on yhtä arvokas kuin kenen tahansa kirkollisen vaikuttajan kutsumus. Samaan aikaa taas nainen, joka ei halua perhettä eikä lapsia, joka olisi kiinnostunut opiskelusta, matkustamisesta tai vaikka erakkoelämästä kokee asemansa heikentyvän ratkaisevasti ja radikaalisti, kun hänen tapansa olla nainen ei enää olekaan sovelias ja arvostettava.

  En minä osaa nähdä oikeasti hyväksi mitään muuta kuin sellaisen kehityksen, jossa jokaisen ihmisen kutsumus täysin sukupuolesta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta nähdään arvokkaana (sillä edellytyksellä, että hänen kutsumuksensa ei vahingoita tai tuhoa elämää ja muita ihmisiä).

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Elias Tanni sanoo:

  Niitä viisaampia vielä odotellessa tuli mieleen, että onko koko kysymys loppujen lopuksi vastattavissa ainakaan tuolla hyvä-paha -akselilla? Jos kerran kodin aseman korostaminen luostarikutsumuksen yli oli hyvä asia niille naisille, jotka halusivat toimia kotihengetäräiteinä, mutta huono niille, jotka pyrkivät itsenäisinä sinkkunaisina merkittävään asemaan, ei koko kysymystä tasa-arvosta voi näillä edellytyksillä käsitellä. Kumpikin malli kun tarjoaa vain yhtä lähtökohtaa (luostarikutsumusta tai perheenäitiyttä) eikä siis ole meidän käsittämällämme tavalla yksilötasolla vapaa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Juha Heinilä sanoo:

  Seuraava tervehdys on Martti Lutherin työmatkalta lähettäneestä kirjeestä Katherine Lutherille helmikuulla 1546:

  Hurskaalle, huolelliselle rouvalle, Rouva Katherine Lutherille, tohtoriinalle, zülsdorfittarelle Wittenbergissä, armolliselle, rakkaalle emännälleni. Armo ja rauha Kristuksessa! Kaikkein hurskain rouva tohtorinna, kiitämme Teitä sangen ystävällisesti suuresta huolestanne …

  Ilmoita asiaton kommentti
 • petri järveläinen sanoo:

  Laitan kommentiksi hieman tekstiä eräästä vanhasta artikkelistani, koska se liittyy olennaisesti niihin aatehistoriallisiin seikkoihin, jotka vaikuttavat siihen mitä, Emilia, käsittelet. Jos on liian pitkä, poista kommentti, en loukkaannu lainkaan: Klassinen essentialistiseksi luonnehdittu käsitys ihmisestä määrittelee yksilön ihmisen yleispätevän ja muuttumattoman lajiolemuksen edustajaksi. Ihmisen muuttumattoman olemuksen kannalta keskeistä on hänen järkensä. Ihminen on rationaalinen eläin. Tästä näkökulmasta olisi lähinnä typerä ajatus väittää, että ihminen määrittyy olemuksellisesti sukupuoliolentona.

  Käsitys ihmisestä lajityypillisesti järkevänä olentona, jonka päämäärä on sielun intellektuaalisen osan täydellistyminen, synnytti sekä sukupuolettomia että miessukupuolta välillisesti suosivia näkemyksiä ihmisen perimmäisestä identiteetistä.

  Aristoteleen esittämä miehen johtaman perheen malli tuli niin sanotun vanhaeurooppalaisen ajattelun perustaksi. Kirkkoisät omaksuivat sen ja se vaikutti aina Hegeliin ja Marxiin asti.

  Teoksessaan Politiikka Aristoteles esittää, että yhteisön ’luonnollinen’ perusta on tilayhteisö, joka liittyy kylään. Vastaavasti kylä liittyy kaupunkivaltioon eli polikseen. Tilayhteisö muodostuu miehestä ja naisesta, näiden jälkeläisistä sekä orjista. Miehen ja naisen muodostama pari on Aristoteleen mukaan luonnollinen ja perustuu ihmisen tarpeeseen tuottaa itsensä kaltainen olento jälkeläisekseen.

  Aristoteles ajatteli, että miehen ja naisen välillä vallitsee poliittinen valtasuhde, jossa miehen tulee olla hallitseva osapuoli – kuitenkin siten, että nainen on vapaa ja miehen tekemät ratkaisut perustuvat naisen kanssa aristokraattisessa hengessä käytyyn keskusteluun.

  Naisen alisteinen asema johtuu Aristoteleen mukaan siitä, että naisen harkintakykyyn ei liity arvovaltaa ja päättäväisyyttä, joista puutteista johtuen nainen on vajavainen ihminen. Kognitiivisilta kyvyiltään nainen on kuitenkin miehen tasolla. Lisäksi hän on vapaa, toisin kuin orjat, joiden orjuuden Aristoteles ajatteli luonnolliseksi.

  Uuden ajan alussa syntyi ajattelutapoja, jotka merkitsivät uudistuksia antiikin luonnollisuuteen liittyvien ihmis- ja todellisuuskäsitysten kannalta ja joilla on myös seksuaalisuuden kannalta vaikutuksia.

  Nominalistis-eksistentialistinen perinne ei pidä välttämättä seksuaalisuutta lähtökohtana yksilöllisen identiteetin muodostamisessa. Sen piirissä kehkeytynyt naturalistinen näkemys ihmisestä on kuitenkin tehnyt tämän ajatuksen ajankohtaiseksi. Niinpä uudemmassa keskustelussa esimerkiksi Michael Foucault esittää kolmiosaisessa Seksuaalisuuden historiassa, että ihminen on uudella ajalla määrittynyt sukupuoliolentona.

  Yhtenä uuden ajan käsitteellisten muutosten mahdollistaman sukupuolisuutta ja seksuaalisuutta keskeisempänä kuin antikissa ja keskiajalla pitävän ajattelutavan seurauksena on ollut huomio, jonka mukaan monet ensisilmäykseltä ”luonnollisina” pitämämme asiat ovat biologisesta ja tässä merkityksessä ”luonnollisesta” lähtökohdastaan muovattuja henkisiä konstruktioita. On historiallinen tosiasia, että sukupuoliroolit vaihtelevat eri kulttuureissa. On esimerkiksi filosofisesti perusteltua kysyä, missä merkityksessä Raamatun miehet ja naiset ovat miehiä ja naisia sikäli kuin naiset ja miehet nykyisin esimerkiksi sukupuolifunktioidensa osalta määritellään. Kun raamatunkirjoittajat käyttävät termiä ’nainen’, taustalla on erilainen sosiaalinen konstruktio kuin nykyisin käytetyn saman termin taustalla. Termit ovat pikemminkin perheyhtäläiset kuin identtiset. Tästä syystä myös historian aikana esitetyt näkemykset miehen ja naisen luonteesta eivät vastaa meidän kysymyksiimme miehen ja naisen luonteesta, koska miehiä ja naisia ei ole ennen ollut eikä myöskään vastaisuudessa tule olemaan samassa merkityksessä kuin juuri nyt. Uskonpuhdistus liittyi nominalistis-eksistentialistiseen virtaukseen, mutta se eli samalla vielä antiikin ja keskiajan maailmassa. Se tuki kehitystä, jonka seurauksena sukupuolisuutta voitiin pitää myös ihmisen olemuksellisena asiana vaikka tietenkään mitään rationaalista välttämättömyyttä tähän uskomukseen ei ole. Nominalismin jälkeisessä ajatteluperinteessä ihminen voi aivan yhtä rationaalisesti valita itsensä myös muuna kuin sukupuoli-identiteettinä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Markku Stenholm sanoo:

  Sen syvällisemmin perehtymättä kommentoin vain, että toivottavasti reformaatiota edeltävää aikaa tarkastellaan muutenkin kuin aika marginaalisen Noitavasaran kautta.

  Ilmoita asiaton kommentti