Messiaan paluu ja Palestiinan "valtio"

merkavas_in_line.jpg

Kuvassa yllä Israelin Merkava-panssarivaunuja siirtomarssilla. 

Jesajan profetia aikojen lopusta

1 Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa.
2 Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki.
3 Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta,
4 vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä.
5 Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side.
6 Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa.
7 Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas.
8 Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan.
9 Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren.
10 Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä.
11 Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla.
12 Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä.
13 Silloin katoaa Efraimin kateus, ja Juudan vihat häviävät. Efraim ei kadehdi Juudaa, eikä Juuda vihaa Efraimia.
14 Ja he lentävät länteen päin filistealaisten niskaan, yhdessä he ryöstävät Idän miehiä. Edom ja Mooab joutuvat heidän käsiinsä, ammonilaiset heidän alamaisikseen.
15 Ja Herra vihkii tuhon omaksi Egyptin merenlahden ja vihansa hehkussa kohottaa kätensä Eufrat-virtaa vastaan, lyö sen hajalle seitsemäksi puroksi ja tekee sen kengin kuljettavaksi.
16 Siitä tulee valtatie hänen kansansa jäännökselle, joka on jäljellä Assurissa, niinkuin tuli Israelille silloin, kun se Egyptin maasta lähti. (Jes. 11. luku, KR 1933)

Profetian selitys

1 Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa. 2 Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki.

Jakeet 1-2  Jesajan 11. luvussa ennustetaan Messiaan tulo Daavidin suvusta. Daavid oli Iisain kahdeksas ja nuorin poika, josta tuli ensin Juudan ja myöhemmin koko Israelin kuningas. Ilmestyskirjassa Jeesus sanoo olevansa tämä "Daavidin suvun juurivesa", Ilm. 22:16. Juudan heimoon kuuluva ja Betlehemissä syntynyt Daavid on VT:n voimakkain esikuva Messiaasta. Niinkuin Daavid oli ensin Juudan ja myöhemmin myös pohjoisen 10 heimoa käsittävän Israelin valtakunnan kuningas, myös Jeesus tuli ensin juutalaisille ja myöhemmin heidän hylätessään hänet, Jeesuksesta tuli myös "pakanakansojen Messias", joiden joukossa ovat Israelin kadonneet 10 heimoa.

Messiaan yllä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Nämä seitsemän Pyhän Hengen ominaisuutta mainitaan myös Ilmestyskirjassa, Ilm. 1:4 ja Ilm. 3:1.

Jeesus siteerasi julkisen toimintansa alussa Nasaretin synagoogassa profeetta Jesajaa;

"Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta (kr. eniautos)". (Luuk. 4:18-19/Jes. 61:1-2a)

Näin hän ilmoitti olevansa profeettojen ennustama Messias. "Herran otollinen vuosi/Herralle otollinen aika", eli uuden liiton seurakunnan aika on kestänyt jo lähes 2000 vuotta. Luukas käyttää kreikankielen sanaa eniautos, mikä on käännetty vuodeksi. Sen merkitys on kuitenkin laajempi ja se pitäisi kääntää tarkasti "Herralle otollista aikaa". Tänä aikana on evankeliumia viety Jerusalemista alkaen maailman ääriin asti jo lähes 2000 vuotta. Jeesus lopetti Jesajan kirjan siteeramisen tähän kohtaan, koska tekstin jatko tulisi ajankohtaiseksi vasta aikojen lopulla, kun "Herralle otollinen aika" lähestyisi loppuaan.

Messiaan tulemus tuomarina aikojen lopussa

3 Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta, 4 vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä. 5 Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side. 

Jakeet 3-5  Jesaja ilmoittaa Messiaan tulevan tuomarina, joka jakaa vanhurskaan ja oikeudenmukaisen tuomion maan vaivaisille ja nöyrille. Jumalattomat Messias sen sijaan surmaa sanallaan. Messiaan ominaisuuksia ovat totuus ja vanhurskaus, eli oikeamielisyys Jumalan edessä. Tämä Messiaan tuomarina tuleminen liittyy hänen toiseen tulemiseensa ja Herran päivän, eli ahdistuksen ajan koittamiseen aikojen lopulla, vrt. Jes. 2:9-22. Jeesus lyö palatessaan maan päälle Jerusalemiin Antikristuksen joukkoineen "suunsa miekalla", mihin Jesajakin viittaa, Ilm. 19:15. Vanhan liiton profeettojen tapaan Jesaja ei erota Messiaan ensimmäisen ja toisen tulemisen väliin jäävää seurakunnan/kirkon aikaa, mikä oli hänelle salaisuus. Jeesuksen Nasaretin synagoogassa osittain siteeraama profeetta Jesajan teksti jatkuu Jes. 61. luvussa seuraavasti;

...lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Siionin murheellisten päähän-antamaan heille-juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan; ja heidän nimensä on oleva "vanhurskauden tammet", "Herran istutus", hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. (Jes. 61:2b-3)

Seurakunnan ajan lopussa tulee hetki, jolloin Israelille julistetaan Jesajan profetian loppuosa jatkuen siitä, mihin Jeesus Nasaretissa lopetti. Silloin ollaan Jaakobin ahdistuksen ajan kynnyksellä ja silloin myös evankeliumi palautetaan takaisin Jerusalemiin.

Tuhatvuotinen messiaaninen valtakunta aikojen lopulla

6 Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa. 7 Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas. 8 Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. 

Jakeet 6-8  Jakeissa kuvataan symbolisesti 1000-vuotisen valtakunnan olosuhteita, mitkä koittavat koko maailmassa Messiaan paluun jälkeen. Ensimmäisen kerran ihmiskunnan historiassa ihmiset ja kansakunnat elävät sovussa ja rauhassa keskenään. Miekat taotaan auroiksi, Jes. 2:4. Myös luonto uudistuu ennennäkemättömällä tavalla, Room. 8:21. Mitään ilmastomuutoksen uhkaa ei enää ole.

9 Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren. 10 Sinä päivänä (hepr. yom) pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä.

Jakeet 9-10  Koska saatana on silloin sidottu, Ilm. 20:2, koko maailma on täynnä Herran tuntemusta. Jerusalemista tulee koko maailman pääkaupunki ja lähetyksen suunta vaihtuu siten, että maan ääristä tullaan takaisin Jerusalemiin kuulemaan Jumalan sanan opetusta, Jes. 2:3. Jakeen 10 "sinä päivänä" tulee kääntää oikein "sinä aikana", missä ajanjakson pituutta ei ole tarkasti määritelty. Heprean sanan yom, oikea merkitys on suomen kielessä "ajanjakso".

Messiaan paluuta edeltävät tapahtumat

11 Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla. 12 Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä.

Jakeet 11-12  Jakeissa kuvataan symbolisesti juutalaisen kansan paluuta takaisin omaan maahansa 1900-luvulla "maan neljästä äärestä". Tämä tapahtuu "sinä päivänä/aikana", eli tässä yhteydessä 1900-luvulla sionismin vaikutuksesta. Jesaja käyttää oman aikansa Israelin ympärillä olevien maiden nimiä kuvatessaan miten juutalaiset palaavat takaisin Erets Israeliin toisen kerran kaikkialta maailmasta. Ensimmäinen kerta oli paluu Egyptistä, vertaa Jer. 16:14-15. Jesaja kuvaa toista exodusta, mikä toteutui historiassa 1900-luvun alusta alkaen ja sai vahvistuksen nk. Balfourin julistuksesta marraskuussa 1917, missä Iso-Britannia antoi juutalaisille lupauksen kansalliskodin perustamisesta Palestiinaan. "Israelin karkoitetut miehet ja Juudan hajoitetut naiset" palasivat maahansa suurin joukoin Toisen maailmansodan ja Euroopassa tapahtuneen Holokaustin  jälkeen valtion itsenäistyttyä toukokuussa 1948.

Jakeissa 11-12 ei puhuta 1000-vuotisen valtakunnan alussa mahdollisesti tapahtuvasta kaikkien juutalaisten kokoontumisesta Erets Israeliin, koska 1900-luvun paluun jälkeen heitä ei enää Raamatun mukaan karkoteta uudestaan pois maastaan ennen Messiaan saapumista, vrt. Aamos:14-15;

14 Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä, he tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä. 15 Minä istutan heidät (1900-luvulla) omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi.

Jesajan jakeessa 11:12 mainittu "paluu maastakarkotuksesta" voi siten kertoa vain 1900-luvusta. 1000-vuotisen valtakunnan alussa tapahtuva juutalaisen kansan "kokoaminen" mainittaneen Jesajan jakeessa 11:16.

Lopulta kaikki Israel pelastuu

13 Silloin katoaa Efraimin kateus, ja Juudan vihat häviävät. Efraim ei kadehdi Juudaa, eikä Juuda vihaa Efraimia.

Jae 13  Efraim, eli "kaksinkertaisesti siunattu", ja Juuda kuvaavat tässä yhteydessä vanhan Israelin uskon kahta perillistä, kristittyjä ja juutalaisia. Jaakob siunasi Efraimin esikoisen siunauksella, vaikka hän oli nuorempi Joosefin pojista ja totesi;

"Tiedän, poikani, tiedän. Myös Manassesta on tuleva kokonainen kansa, ja hänkin on kasvava mahtavaksi, mutta hänen nuorempi veljensä (Efraim) tulee vielä mahtavammaksi ja hänen jälkeläisistään kasvaa kansojen (mon.) paljous." (1.Moos. 48:19)

Näin Efraim symbolisesti edustaa kaikista kansoista koottavaa uuden liiton seurakuntaa, jonka joukossa ovat myös "Israelin kadonneet 10 heimoa". Nuorempi laitettiin esikuvallisesti vanhemman edelle samoin kuin Iisak ennen Ismaelia ja myös Jaakob ennen Eesauta. Samoin kristityt ovat ennen juutalaisia tulleet osallisiksi vanhan Israelin uskon mehevästä juuresta, eli Kristuksesta, Room. 11:17.

Juutalaisuuden katsotaan alkaneen vuonna 539 eKr, jolloin he palasivat nk. Kyyroksen ediktillä Babylonian pakkosiirtolaisuudesta takaisin Juudeaan. Kristinusko taas alkoi 30-luvun alussa jKr, jolloin Pyhä henki vuodatettiin Jerusalemissa Kristuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen. Niiden tiet erosivat Jerusalemin ja temppelin tuhon jälkeen vuonna 70. Myöhemmin 100-luvulla juutalaisten synagoogarukoukseen lisättiin nk. harhaoppisten kirous, birkat haminim, missä rukoiltiin kristittyjä vastaan ja siitä alkoi vihanpito ja kateus, mikä on toteutunut historiassa erityisesti maanpaossa olleiden juutalaisten jatkuvissa vainoissa. Ennen temppelin tuhoa juutalaiset puolestaan vainosivat alkuseurakuntaa.

Aikojen lopulla keskinäinen vihanpito ja kateus kuitenkin loppuvat, kun myös juutalaiset (juudalaiset) ottavat evankeliumin Jeesuksesta vastaan. Niin kaikki Israel pelastuu, vrt. Room. 11:26. Tämä tapahtuu ennen Kristuksen paluuta. Israelin kääntyminen tapahtuu Googin sodan yhteydessä ja siitä kertovat mm. seuraavat jakeet; Sak. 12:10Hes. 39:29 ja Joel 2:23.

Meidän aikamme Palestiinan "valtio"

14 Ja he lentävät länteen päin filistealaisten niskaan, yhdessä (hepr. yachad) he ryöstävät Idän miehiä. Edom ja Mooab joutuvat heidän käsiinsä, ammonilaiset heidän alamaisikseen.

Jae 14  Jakeessa kuvataan tulevaisuuden tapahtumaa, mikä edeltää Kristuksen paluuta. Jakeen tapahtumat eivät voi liittyä 1000-vuotiseen valtakuntaan, missä ei enää sodita, Miika 4:3. Jakeen kuvaus liittyykin Kristuksen paluuta edeltäviin tapahtumiin. Siinä kuvataan Israelin hyökkäystä ensin länteen palestiinalaisten (filistealaisten) niskaan. Sana "Palestiina/Philistia" on Rooman keisari Hadrianuksen toisen juutalaiskapinan jälkeen vuonna 135 käyttöön ottama nimitys Juudeasta. Juudea nimettiin uudelleen juutalaisten vanhojen perivihollisten filistealaisten mukaan. On selvää, että filistealaiset eivät liity juutalaisten paluuseen Erets Israeliin 1900-luvulla ja 1000-vuotisen valtakunnan alun aikaan, joten Jesajan ennustus kertoo nykyisistä palestiinalaisista. Filistealaiset hävisivät historian hämärään viimeistään Babylonian suurvaltakaudella 500-luvulla eKr. Muinaisia filistealaisia ja nykyisiä palestiinalaisia yhdistaa nimen lisäksi vain se, että ne molemmat ovat pitäneet vihaa ja sotineet Israelin kanssa. Nykyiset palestiinalaiset eivät ole muinaisten filistealaisten jälkeläisiä sen enempää kuin muutkaan itäisen Välimeren kansat, mutta ovat ottaneet heidän nimensä kansallisen identiteetin luomiseksi.

Israel "lentää" länteen kohti Gazaa, mikä kuvaa nykyaikaista ilmasotaa ja nopeaa panssarisotaa. Samanaikaisesti Israel hyökkää myös itään, eli nykyiselle Länsi-Rannalle. Jakeen 14 sana "yhdessä" on hepreaksi "yachad", minkä merkitys on "samanaikaisesti". King James kääntää sen oikein; they shall spoil them of the east together. Tämä kertoo palestiinalaisten "valtion" olevan jakaantunut kahteen osaan. Toinen osa on Israelista katsoen lännessä ja toinen idässä. Jesajan omana aikana 700-luvulla eKr.  filistealaiset asuivat meren rannalla nykyisen Gazan alueella, mutta eivät sisämaassa. Filistealaiset olivat merenkulkijakansaa.

Tämä kaksijakoisuus on toteutunut vuoden 1967 sodan jälkeen, jolloin Israel miehitti siihen asti Egyptille kuuluneen Gazan ja Jordanialle kuuluneen Länsirannan alueen. Ne molemmat saivat yhteisen itsehallinnon vuonna 1994 vuotta aiemmin tehdyn Oslon sopimuksen perusteella, missä PLO ja Israel lupasivat tunnustaa toistensa olemassaolon oikeus ja pyrkivänsä yhdessä nk. "kahden valtion ratkaisuun", missä juutalaisvaltio ja palestiinalaisvaltio eläisivät rinta rinnan sovussa keskenään. Sopimuksen solmijat Jitzhak Rabin ja Yasser Arafat saivat myöhemmin Nobelin rauhanpalkinnon. Vuonna 2007 kuitenkin muslimiveljeskuntaan kuuluva äärijärjestö Hamas kaappasi vallan Gazassa ja siitä lähtien Hamas on hallinnut Gazaa ja PLO Länsirannan aluetta.

Palestiina on epävirallisesti julistautunut PLO:n toimesta itsenäiseksi jo vuonna 1988, mutta sitä ei ole yksimielisesti tunnustettu eikä Palestiina ole myöskään YK:n jäsen. Vaikka Oslon sopimuksesta, missä Israel ja PLO sopivat pyrkivänsä kahden valtion ratkaisuun, on kulunut jo 27 vuotta, mitään Palestiinan valtiota ei ole vieläkään olemassa. On vain kaksi itsehallintoaluetta, toinen Gazassa ja toinen Länsirannalla, joiden hallinnot  sotivat myös keskenään.

Nykyinen Jordania

Moab - Wikipedia

Muinaiset heimoalueet Edom, Moab ja Ammon (kuva yllä) sijaitsivat nykyisen Jordanian alueella ja kuvaavat Jesajan profetiassa siksi Jordanian valtiota. Samalla kun Israel miehittää palestiinalaisalueet, se joutuu profetian mukaan konfliktiin myös nykyisen Jordanian kanssa ja miehittää sen. Israel ja Jordania ovat solmineet rauhansopimuksen vuonna 1994, mutta Jordanian kuningas Abdullah II on uhannut rauhansopimuksen mitätöinnillä, jos Israel toteuttaa Yhdysvaltojen ja Trumpin rauhansuunnitelman mukaiset alueliitokset Länsirannalla kesällä 2020. Jordanian väestöstä suuri osa, noin 1,7 miljoonaa, on palestiinalaisia, joten se on siinä mielessä "poliittisen pakon edessä". Länsiranta ja Itä-Jerusalem olivat Jordanian miehittämiä ennen 1967 sotaa, jolloin Israel valloitti ne. Jordania oli miehittänyt Britannian Palestiinan mandaattiin kuuluneen alueen Israelin itsenäisyyssodan yhteydessä 1949. Sittemmin Jordania on ilmoittanut luopuvansa kaikista aluevaatimuksistaan Länsirantaan ja solminut rauhansopimuksen Israelin kanssa vuonna 1994.

Suuri sota Lähi-idässä

15 Ja Herra vihkii tuhon omaksi Egyptin merenlahden ja vihansa hehkussa kohottaa kätensä Eufrat-virtaa vastaan, lyö sen hajalle seitsemäksi puroksi ja tekee sen kengin kuljettavaksi.
16 Siitä tulee valtatie hänen kansansa jäännökselle, joka on jäljellä Assurissa, niinkuin tuli Israelille silloin, kun se Egyptin maasta lähti. 

Jakeet 15-16: Kuvannee suurta sotaa ja sen seurauksia Lähi-Idässä. Israel lyö ylivoimaisen vihollisen ydinaseita käyttäen, koska muuta vaihtoehtoa ei ole, jae 15. Idän suunnalta hyökkäävä armeija tuhotaan nykyisen Irakin läpi virtaavan Eufrat-joen tasalle ja Egyptin suunnalta hyökkäävät joukot tuhotaan Siinain niemimaalle. Koko maailmassa syttyy viha juutalaisia vastaan ja heitä palaa runsaasti takaisin Israeliin, ainoaan paikkaan missä he kokevat olevansa turvassa.

Jae 15 voi kertoa myös Kristuksen paluusta maan päälle, jolloin hän lyö yliluonnollisella tavalla Antikristuksen joukkoineen, jotka ovat hyökänneet Israelia ja Jerusalemia vastaan, Ilm. 19:15.

Jae 16 voi kertoa myös 1000-vuotisen valtakunnan alussa tapahtuvasta kaikkien loppujen Israelin ulkopuolella olevien juutalaisten kokoamisesta Erets Israeliin. Se ei ole silloin enää pakotettu maasrakarkoitus, vaan vapaaehtoinen kokoontuminen. Israelissa asuu tänä päivänä noin puolet maailman kaikista juutalaisista.

Miten Jesajan profetia toteutuu nykyisessä Israelissa?

Miten tähän mahdollisesti tullaan? Trumpin esitys Lähi-Idän rauhansuunnitelmaksi julkaistiin tammikuun 28. päivä 2020. Sen jälkeen on Israelissa saatu lopulta päätökseen kolmien perättäisten parlamenttivaalien jälkeen käydyt hallitusneuvottelut. Ne on käyty Benyamin Netanyahun oikeistolaisen Likud-puolueen ja keskustaoikeistolaisen Benny Gantzin puolueen kanssa. Uusi hallitus pääsi aloittamaan toukokuun 17. päivänä. Hallitussopimukseen kuului Trumpin rauhansuunnitelman mukaisten alueliitosten tekeminen Länsirannalla 1.7.2020 alkaen. Tarkoitus on liittää kaikki Israelin siirtokunnat ja Jordan-joen laakso Israelin valtioon, yhteensä 30% koko Länsirannan alueesta. Netanyahun mukaan alueliitokset tullaan toteuttamaan, koska siihen on nyt historiallinen tilaisuus, mikä ei ehkä enää toistu. Trumpin uudelleenvalinta ensi marraskuussa on epävarmaa ja demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden on antanut ymmärtää, ettei hän katso hyvällä mitään Israelin yksipuolisia toimia, jotka uhkaavat kahden valtion lopullista ratkaisua Israelin ja palestiinalaisten välillä.

Palestiinalaishallinto taas aikoo julistautua itsenäiseksi valtioksi Länsirannalla ja Gazassa ja julistaa samalla Jerusalemin pääkaupungikseen, jos Israel toteuttaa suunnitelmat liittää miehittämänsä alueet Länsirannalla itseensä, Palestiinan pääministeri Mohammad Shtayyeh totesi tiistaina 9.6.2020. Shtayyeh sanoi palestiinalaisten hakevan maailmanlaajuista hyväksyntää itsenäiselle Palestiinan valtiolle vuoden 1967 sotaa edeltävien tulitaukolinjojen mukaan. Hän kehotti maailman maita asettamaan Israelille pakotteita, mikäli Netanjahu toteuttaa kiistanalaiset alueliitossuunnitelmat. Shtayyeh kertoi lisäksi, että palestiinalaishallinto on antanut oman ”vastaehdotuksensa” kahden valtion ratkaisusta YK:lle ja muille Lähi-idän rauhanprosessin neuvotteluosapuolille. Siinä ehdotetaan ”itsenäisen ja demilitarisoidun, suvereenin Palestiinan valtion” luomista vuoden 1967 rajoille, minkä pääkaupunkina on Itä-Jerusalem.

Tämä kaikki tulee johtamaan suureen konfliktiin ensin palestiinalaisten ja Israelin välillä. Myös Jordania on uhannut Israelia yhteenotolla, mikäli alueliitokset toteutetaan. YK ja EU ovat molemmat tuominneet yksipuoliset alueliitokset kansainvälisen lain vastaisina, mutta Yhdysvallat ja Israel ovat kiistäneet sen. Arabiliitto ja Turkin voimakkaasti tukema Islamilainen yhteistyöjärjestö OIC ovat myös tuominneet alueliitokset laittomina. Ranska ja Britannia ovat vaatineett Israelille samanlaisia talouspakotteita kuin Venäjällekin asetettiin Krimin miehityksen jälkeen. Israel voi myös menettää ainakin joiltain osin Yhdysvaltojen tuen, jos  Trump häviää tulevat marraskuun 2020 vaalit.

Lopulta tämä kaikki tulee johtamaan profeetta Hesekielin kuvaamaan suureen Googin sotaan Lähi-Idässä. Siinä Israelia ympäröivät islamilaiset maat lähtevät vapauttamaan Palestiinan alueita Israelin miehityksestä ja Itä-Jerusalemissa islamille kuuluvia pyhiä paikkoja osaksi tulevan Palestiinan pääkaupunkia. Siitä kertoo mm. Sakarjan luku 12 ja Hesekielin luvut 38-39. Kaiken tämän yhteydessä Israel kääntyy Messiaansa, Jeesuksen puoleen.

31 kommenttia

 • Tarja Parkkila sanoo:

  “Ja sille (Antikristukselle) annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta.” /Ilm. 13:5

  Antiokhus Epifanes piti maata hallussaan kolme ja puoli vuotta, joka 42 kuukautta. Se oli ennen Juusuksen aikaa. Juudas ja jälkeläiset karkottivat heidät maasta.

  Jeesuksen valkutusaika kerrotaan olleen kolme ja puoli vuotta, joka on 42 kuukautta. Jumala karkotti hänet maasta.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • 1. Antiokus keskeytti Makkabealaiskirjan mukaan temppelin uhripalveluksen 1180 päiväksi, ei siis kolmeksi ja puoleksi vuodeksi.

   2. Jeesuksen julkinen toiminta kesti kyllä kolme ja puoli vuotta. Aika voidaan laskea Johanneksen evankeliumissa mainittujen pääsiäisjuhlien perusteella.

   3. Jumala ei karkottanut Jeesusta maasta. Miten olisi voinutkaan, koska Jeesus oli itse Jumala:

   ”Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen (Jahve Jumala), niin te kuolette synteihinne.” Niin he sanoivat hänelle: ”Kuka sinä olet?” Jeesus sanoi heille: ”Juuri se, mitä minä puhunkin teille.”/ Joh. 8

   Sen sijaan Jumala karkotti juutalaisen kansan maastaan heidän hylättyään Messiaansa Jeeesuksen:

   ”Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet. Katso, ’teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi’. /Matt. 23

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  ”Sen sijaan Jumala karkotti juutalaisen kansan maastaan heidän hylättyään Messiaansa Jeeesuksen.

  On se kauhea jumala, ensin tappa oman poikansa, vai oliko se itsensä, ja sitten karkottaa kansan maasta.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Harri Ahdesmäki

  Eläkkeellä oleva kirkonpalvelija ja entinen kapiainen, yliluutnantti evp