Messiaan paluu ja Palestiinan "valtio"

merkavas_in_line.jpg

Kuvassa yllä Israelin Merkava-panssarivaunuja siirtomarssilla. 

Jesajan profetia aikojen lopusta

1 Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa.
2 Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki.
3 Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta,
4 vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä.
5 Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side.
6 Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa.
7 Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas.
8 Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan.
9 Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren.
10 Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä.
11 Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla.
12 Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä.
13 Silloin katoaa Efraimin kateus, ja Juudan vihat häviävät. Efraim ei kadehdi Juudaa, eikä Juuda vihaa Efraimia.
14 Ja he lentävät länteen päin filistealaisten niskaan, yhdessä he ryöstävät Idän miehiä. Edom ja Mooab joutuvat heidän käsiinsä, ammonilaiset heidän alamaisikseen.
15 Ja Herra vihkii tuhon omaksi Egyptin merenlahden ja vihansa hehkussa kohottaa kätensä Eufrat-virtaa vastaan, lyö sen hajalle seitsemäksi puroksi ja tekee sen kengin kuljettavaksi.
16 Siitä tulee valtatie hänen kansansa jäännökselle, joka on jäljellä Assurissa, niinkuin tuli Israelille silloin, kun se Egyptin maasta lähti. (Jes. 11. luku, KR 1933)

Profetian selitys

1 Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa. 2 Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki.

Jakeet 1-2  Jesajan 11. luvussa ennustetaan Messiaan tulo Daavidin suvusta. Daavid oli Iisain kahdeksas ja nuorin poika, josta tuli ensin Juudan ja myöhemmin koko Israelin kuningas. Ilmestyskirjassa Jeesus sanoo olevansa tämä "Daavidin suvun juurivesa", Ilm. 22:16. Juudan heimoon kuuluva ja Betlehemissä syntynyt Daavid on VT:n voimakkain esikuva Messiaasta. Niinkuin Daavid oli ensin Juudan ja myöhemmin myös pohjoisen 10 heimoa käsittävän Israelin valtakunnan kuningas, myös Jeesus tuli ensin juutalaisille ja myöhemmin heidän hylätessään hänet, Jeesuksesta tuli myös "pakanakansojen Messias", joiden joukossa ovat Israelin kadonneet 10 heimoa.

Messiaan yllä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Nämä seitsemän Pyhän Hengen ominaisuutta mainitaan myös Ilmestyskirjassa, Ilm. 1:4 ja Ilm. 3:1.

Jeesus siteerasi julkisen toimintansa alussa Nasaretin synagoogassa profeetta Jesajaa;

"Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta (kr. eniautos)". (Luuk. 4:18-19/Jes. 61:1-2a)

Näin hän ilmoitti olevansa profeettojen ennustama Messias. "Herran otollinen vuosi/Herralle otollinen aika", eli uuden liiton seurakunnan aika on kestänyt jo lähes 2000 vuotta. Luukas käyttää kreikankielen sanaa eniautos, mikä on käännetty vuodeksi. Sen merkitys on kuitenkin laajempi ja se pitäisi kääntää tarkasti "Herralle otollista aikaa". Tänä aikana on evankeliumia viety Jerusalemista alkaen maailman ääriin asti jo lähes 2000 vuotta. Jeesus lopetti Jesajan kirjan siteeramisen tähän kohtaan, koska tekstin jatko tulisi ajankohtaiseksi vasta aikojen lopulla, kun "Herralle otollinen aika" lähestyisi loppuaan.

Messiaan tulemus tuomarina aikojen lopussa

3 Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta, 4 vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä. 5 Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side. 

Jakeet 3-5  Jesaja ilmoittaa Messiaan tulevan tuomarina, joka jakaa vanhurskaan ja oikeudenmukaisen tuomion maan vaivaisille ja nöyrille. Jumalattomat Messias sen sijaan surmaa sanallaan. Messiaan ominaisuuksia ovat totuus ja vanhurskaus, eli oikeamielisyys Jumalan edessä. Tämä Messiaan tuomarina tuleminen liittyy hänen toiseen tulemiseensa ja Herran päivän, eli ahdistuksen ajan koittamiseen aikojen lopulla, vrt. Jes. 2:9-22. Jeesus lyö palatessaan maan päälle Jerusalemiin Antikristuksen joukkoineen "suunsa miekalla", mihin Jesajakin viittaa, Ilm. 19:15. Vanhan liiton profeettojen tapaan Jesaja ei erota Messiaan ensimmäisen ja toisen tulemisen väliin jäävää seurakunnan/kirkon aikaa, mikä oli hänelle salaisuus. Jeesuksen Nasaretin synagoogassa osittain siteeraama profeetta Jesajan teksti jatkuu Jes. 61. luvussa seuraavasti;

...lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Siionin murheellisten päähän-antamaan heille-juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan; ja heidän nimensä on oleva "vanhurskauden tammet", "Herran istutus", hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. (Jes. 61:2b-3)

Seurakunnan ajan lopussa tulee hetki, jolloin Israelille julistetaan Jesajan profetian loppuosa jatkuen siitä, mihin Jeesus Nasaretissa lopetti. Silloin ollaan Jaakobin ahdistuksen ajan kynnyksellä ja silloin myös evankeliumi palautetaan takaisin Jerusalemiin.

Tuhatvuotinen messiaaninen valtakunta aikojen lopulla

6 Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa. 7 Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas. 8 Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. 

Jakeet 6-8  Jakeissa kuvataan symbolisesti 1000-vuotisen valtakunnan olosuhteita, mitkä koittavat koko maailmassa Messiaan paluun jälkeen. Ensimmäisen kerran ihmiskunnan historiassa ihmiset ja kansakunnat elävät sovussa ja rauhassa keskenään. Miekat taotaan auroiksi, Jes. 2:4. Myös luonto uudistuu ennennäkemättömällä tavalla, Room. 8:21. Mitään ilmastomuutoksen uhkaa ei enää ole.

9 Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren. 10 Sinä päivänä (hepr. yom) pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä.

Jakeet 9-10  Koska saatana on silloin sidottu, Ilm. 20:2, koko maailma on täynnä Herran tuntemusta. Jerusalemista tulee koko maailman pääkaupunki ja lähetyksen suunta vaihtuu siten, että maan ääristä tullaan takaisin Jerusalemiin kuulemaan Jumalan sanan opetusta, Jes. 2:3. Jakeen 10 "sinä päivänä" tulee kääntää oikein "sinä aikana", missä ajanjakson pituutta ei ole tarkasti määritelty. Heprean sanan yom, oikea merkitys on suomen kielessä "ajanjakso".

Messiaan paluuta edeltävät tapahtumat

11 Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla. 12 Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä.

Jakeet 11-12  Jakeissa kuvataan symbolisesti juutalaisen kansan paluuta takaisin omaan maahansa 1900-luvulla "maan neljästä äärestä". Tämä tapahtuu "sinä päivänä/aikana", eli tässä yhteydessä 1900-luvulla sionismin vaikutuksesta. Jesaja käyttää oman aikansa Israelin ympärillä olevien maiden nimiä kuvatessaan miten juutalaiset palaavat takaisin Erets Israeliin toisen kerran kaikkialta maailmasta. Ensimmäinen kerta oli paluu Egyptistä, vertaa Jer. 16:14-15. Jesaja kuvaa toista exodusta, mikä toteutui historiassa 1900-luvun alusta alkaen ja sai vahvistuksen nk. Balfourin julistuksesta marraskuussa 1917, missä Iso-Britannia antoi juutalaisille lupauksen kansalliskodin perustamisesta Palestiinaan. "Israelin karkoitetut miehet ja Juudan hajoitetut naiset" palasivat maahansa suurin joukoin Toisen maailmansodan ja Euroopassa tapahtuneen Holokaustin  jälkeen valtion itsenäistyttyä toukokuussa 1948.

Jakeissa 11-12 ei puhuta 1000-vuotisen valtakunnan alussa mahdollisesti tapahtuvasta kaikkien juutalaisten kokoontumisesta Erets Israeliin, koska 1900-luvun paluun jälkeen heitä ei enää Raamatun mukaan karkoteta uudestaan pois maastaan ennen Messiaan saapumista, vrt. Aamos:14-15;

14 Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä, he tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä. 15 Minä istutan heidät (1900-luvulla) omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi.

Jesajan jakeessa 11:12 mainittu "paluu maastakarkotuksesta" voi siten kertoa vain 1900-luvusta. 1000-vuotisen valtakunnan alussa tapahtuva juutalaisen kansan "kokoaminen" mainittaneen Jesajan jakeessa 11:16.

Lopulta kaikki Israel pelastuu

13 Silloin katoaa Efraimin kateus, ja Juudan vihat häviävät. Efraim ei kadehdi Juudaa, eikä Juuda vihaa Efraimia.

Jae 13  Efraim, eli "kaksinkertaisesti siunattu", ja Juuda kuvaavat tässä yhteydessä vanhan Israelin uskon kahta perillistä, kristittyjä ja juutalaisia. Jaakob siunasi Efraimin esikoisen siunauksella, vaikka hän oli nuorempi Joosefin pojista ja totesi;

"Tiedän, poikani, tiedän. Myös Manassesta on tuleva kokonainen kansa, ja hänkin on kasvava mahtavaksi, mutta hänen nuorempi veljensä (Efraim) tulee vielä mahtavammaksi ja hänen jälkeläisistään kasvaa kansojen (mon.) paljous." (1.Moos. 48:19)

Näin Efraim symbolisesti edustaa kaikista kansoista koottavaa uuden liiton seurakuntaa, jonka joukossa ovat myös "Israelin kadonneet 10 heimoa". Nuorempi laitettiin esikuvallisesti vanhemman edelle samoin kuin Iisak ennen Ismaelia ja myös Jaakob ennen Eesauta. Samoin kristityt ovat ennen juutalaisia tulleet osallisiksi vanhan Israelin uskon mehevästä juuresta, eli Kristuksesta, Room. 11:17.

Juutalaisuuden katsotaan alkaneen vuonna 539 eKr, jolloin he palasivat nk. Kyyroksen ediktillä Babylonian pakkosiirtolaisuudesta takaisin Juudeaan. Kristinusko taas alkoi 30-luvun alussa jKr, jolloin Pyhä henki vuodatettiin Jerusalemissa Kristuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen. Niiden tiet erosivat Jerusalemin ja temppelin tuhon jälkeen vuonna 70. Myöhemmin 100-luvulla juutalaisten synagoogarukoukseen lisättiin nk. harhaoppisten kirous, birkat haminim, missä rukoiltiin kristittyjä vastaan ja siitä alkoi vihanpito ja kateus, mikä on toteutunut historiassa erityisesti maanpaossa olleiden juutalaisten jatkuvissa vainoissa. Ennen temppelin tuhoa juutalaiset puolestaan vainosivat alkuseurakuntaa.

Aikojen lopulla keskinäinen vihanpito ja kateus kuitenkin loppuvat, kun myös juutalaiset (juudalaiset) ottavat evankeliumin Jeesuksesta vastaan. Niin kaikki Israel pelastuu, vrt. Room. 11:26. Tämä tapahtuu ennen Kristuksen paluuta. Israelin kääntyminen tapahtuu Googin sodan yhteydessä ja siitä kertovat mm. seuraavat jakeet; Sak. 12:10Hes. 39:29 ja Joel 2:23.

Meidän aikamme Palestiinan "valtio"

14 Ja he lentävät länteen päin filistealaisten niskaan, yhdessä (hepr. yachad) he ryöstävät Idän miehiä. Edom ja Mooab joutuvat heidän käsiinsä, ammonilaiset heidän alamaisikseen.

Jae 14  Jakeessa kuvataan tulevaisuuden tapahtumaa, mikä edeltää Kristuksen paluuta. Jakeen tapahtumat eivät voi liittyä 1000-vuotiseen valtakuntaan, missä ei enää sodita, Miika 4:3. Jakeen kuvaus liittyykin Kristuksen paluuta edeltäviin tapahtumiin. Siinä kuvataan Israelin hyökkäystä ensin länteen palestiinalaisten (filistealaisten) niskaan. Sana "Palestiina/Philistia" on Rooman keisari Hadrianuksen toisen juutalaiskapinan jälkeen vuonna 135 käyttöön ottama nimitys Juudeasta. Juudea nimettiin uudelleen juutalaisten vanhojen perivihollisten filistealaisten mukaan. On selvää, että filistealaiset eivät liity juutalaisten paluuseen Erets Israeliin 1900-luvulla ja 1000-vuotisen valtakunnan alun aikaan, joten Jesajan ennustus kertoo nykyisistä palestiinalaisista. Filistealaiset hävisivät historian hämärään viimeistään Babylonian suurvaltakaudella 500-luvulla eKr. Muinaisia filistealaisia ja nykyisiä palestiinalaisia yhdistaa nimen lisäksi vain se, että ne molemmat ovat pitäneet vihaa ja sotineet Israelin kanssa. Nykyiset palestiinalaiset eivät ole muinaisten filistealaisten jälkeläisiä sen enempää kuin muutkaan itäisen Välimeren kansat, mutta ovat ottaneet heidän nimensä kansallisen identiteetin luomiseksi.

Israel "lentää" länteen kohti Gazaa, mikä kuvaa nykyaikaista ilmasotaa ja nopeaa panssarisotaa. Samanaikaisesti Israel hyökkää myös itään, eli nykyiselle Länsi-Rannalle. Jakeen 14 sana "yhdessä" on hepreaksi "yachad", minkä merkitys on "samanaikaisesti". King James kääntää sen oikein; they shall spoil them of the east together. Tämä kertoo palestiinalaisten "valtion" olevan jakaantunut kahteen osaan. Toinen osa on Israelista katsoen lännessä ja toinen idässä. Jesajan omana aikana 700-luvulla eKr.  filistealaiset asuivat meren rannalla nykyisen Gazan alueella, mutta eivät sisämaassa. Filistealaiset olivat merenkulkijakansaa.

Tämä kaksijakoisuus on toteutunut vuoden 1967 sodan jälkeen, jolloin Israel miehitti siihen asti Egyptille kuuluneen Gazan ja Jordanialle kuuluneen Länsirannan alueen. Ne molemmat saivat yhteisen itsehallinnon vuonna 1994 vuotta aiemmin tehdyn Oslon sopimuksen perusteella, missä PLO ja Israel lupasivat tunnustaa toistensa olemassaolon oikeus ja pyrkivänsä yhdessä nk. "kahden valtion ratkaisuun", missä juutalaisvaltio ja palestiinalaisvaltio eläisivät rinta rinnan sovussa keskenään. Sopimuksen solmijat Jitzhak Rabin ja Yasser Arafat saivat myöhemmin Nobelin rauhanpalkinnon. Vuonna 2007 kuitenkin muslimiveljeskuntaan kuuluva äärijärjestö Hamas kaappasi vallan Gazassa ja siitä lähtien Hamas on hallinnut Gazaa ja PLO Länsirannan aluetta.

Palestiina on epävirallisesti julistautunut PLO:n toimesta itsenäiseksi jo vuonna 1988, mutta sitä ei ole yksimielisesti tunnustettu eikä Palestiina ole myöskään YK:n jäsen. Vaikka Oslon sopimuksesta, missä Israel ja PLO sopivat pyrkivänsä kahden valtion ratkaisuun, on kulunut jo 27 vuotta, mitään Palestiinan valtiota ei ole vieläkään olemassa. On vain kaksi itsehallintoaluetta, toinen Gazassa ja toinen Länsirannalla, joiden hallinnot  sotivat myös keskenään.

Nykyinen Jordania

Moab - Wikipedia

Muinaiset heimoalueet Edom, Moab ja Ammon (kuva yllä) sijaitsivat nykyisen Jordanian alueella ja kuvaavat Jesajan profetiassa siksi Jordanian valtiota. Samalla kun Israel miehittää palestiinalaisalueet, se joutuu profetian mukaan konfliktiin myös nykyisen Jordanian kanssa ja miehittää sen. Israel ja Jordania ovat solmineet rauhansopimuksen vuonna 1994, mutta Jordanian kuningas Abdullah II on uhannut rauhansopimuksen mitätöinnillä, jos Israel toteuttaa Yhdysvaltojen ja Trumpin rauhansuunnitelman mukaiset alueliitokset Länsirannalla kesällä 2020. Jordanian väestöstä suuri osa, noin 1,7 miljoonaa, on palestiinalaisia, joten se on siinä mielessä "poliittisen pakon edessä". Länsiranta ja Itä-Jerusalem olivat Jordanian miehittämiä ennen 1967 sotaa, jolloin Israel valloitti ne. Jordania oli miehittänyt Britannian Palestiinan mandaattiin kuuluneen alueen Israelin itsenäisyyssodan yhteydessä 1949. Sittemmin Jordania on ilmoittanut luopuvansa kaikista aluevaatimuksistaan Länsirantaan ja solminut rauhansopimuksen Israelin kanssa vuonna 1994.

Suuri sota Lähi-idässä

15 Ja Herra vihkii tuhon omaksi Egyptin merenlahden ja vihansa hehkussa kohottaa kätensä Eufrat-virtaa vastaan, lyö sen hajalle seitsemäksi puroksi ja tekee sen kengin kuljettavaksi.
16 Siitä tulee valtatie hänen kansansa jäännökselle, joka on jäljellä Assurissa, niinkuin tuli Israelille silloin, kun se Egyptin maasta lähti. 

Jakeet 15-16: Kuvannee suurta sotaa ja sen seurauksia Lähi-Idässä. Israel lyö ylivoimaisen vihollisen ydinaseita käyttäen, koska muuta vaihtoehtoa ei ole, jae 15. Idän suunnalta hyökkäävä armeija tuhotaan nykyisen Irakin läpi virtaavan Eufrat-joen tasalle ja Egyptin suunnalta hyökkäävät joukot tuhotaan Siinain niemimaalle. Koko maailmassa syttyy viha juutalaisia vastaan ja heitä palaa runsaasti takaisin Israeliin, ainoaan paikkaan missä he kokevat olevansa turvassa.

Jae 15 voi kertoa myös Kristuksen paluusta maan päälle, jolloin hän lyö yliluonnollisella tavalla Antikristuksen joukkoineen, jotka ovat hyökänneet Israelia ja Jerusalemia vastaan, Ilm. 19:15.

Jae 16 voi kertoa myös 1000-vuotisen valtakunnan alussa tapahtuvasta kaikkien loppujen Israelin ulkopuolella olevien juutalaisten kokoamisesta Erets Israeliin. Se ei ole silloin enää pakotettu maasrakarkoitus, vaan vapaaehtoinen kokoontuminen. Israelissa asuu tänä päivänä noin puolet maailman kaikista juutalaisista.

Miten Jesajan profetia toteutuu nykyisessä Israelissa?

Miten tähän mahdollisesti tullaan? Trumpin esitys Lähi-Idän rauhansuunnitelmaksi julkaistiin tammikuun 28. päivä 2020. Sen jälkeen on Israelissa saatu lopulta päätökseen kolmien perättäisten parlamenttivaalien jälkeen käydyt hallitusneuvottelut. Ne on käyty Benyamin Netanyahun oikeistolaisen Likud-puolueen ja keskustaoikeistolaisen Benny Gantzin puolueen kanssa. Uusi hallitus pääsi aloittamaan toukokuun 17. päivänä. Hallitussopimukseen kuului Trumpin rauhansuunnitelman mukaisten alueliitosten tekeminen Länsirannalla 1.7.2020 alkaen. Tarkoitus on liittää kaikki Israelin siirtokunnat ja Jordan-joen laakso Israelin valtioon, yhteensä 30% koko Länsirannan alueesta. Netanyahun mukaan alueliitokset tullaan toteuttamaan, koska siihen on nyt historiallinen tilaisuus, mikä ei ehkä enää toistu. Trumpin uudelleenvalinta ensi marraskuussa on epävarmaa ja demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden on antanut ymmärtää, ettei hän katso hyvällä mitään Israelin yksipuolisia toimia, jotka uhkaavat kahden valtion lopullista ratkaisua Israelin ja palestiinalaisten välillä.

Palestiinalaishallinto taas aikoo julistautua itsenäiseksi valtioksi Länsirannalla ja Gazassa ja julistaa samalla Jerusalemin pääkaupungikseen, jos Israel toteuttaa suunnitelmat liittää miehittämänsä alueet Länsirannalla itseensä, Palestiinan pääministeri Mohammad Shtayyeh totesi tiistaina 9.6.2020. Shtayyeh sanoi palestiinalaisten hakevan maailmanlaajuista hyväksyntää itsenäiselle Palestiinan valtiolle vuoden 1967 sotaa edeltävien tulitaukolinjojen mukaan. Hän kehotti maailman maita asettamaan Israelille pakotteita, mikäli Netanjahu toteuttaa kiistanalaiset alueliitossuunnitelmat. Shtayyeh kertoi lisäksi, että palestiinalaishallinto on antanut oman ”vastaehdotuksensa” kahden valtion ratkaisusta YK:lle ja muille Lähi-idän rauhanprosessin neuvotteluosapuolille. Siinä ehdotetaan ”itsenäisen ja demilitarisoidun, suvereenin Palestiinan valtion” luomista vuoden 1967 rajoille, minkä pääkaupunkina on Itä-Jerusalem.

Tämä kaikki tulee johtamaan suureen konfliktiin ensin palestiinalaisten ja Israelin välillä. Myös Jordania on uhannut Israelia yhteenotolla, mikäli alueliitokset toteutetaan. YK ja EU ovat molemmat tuominneet yksipuoliset alueliitokset kansainvälisen lain vastaisina, mutta Yhdysvallat ja Israel ovat kiistäneet sen. Arabiliitto ja Turkin voimakkaasti tukema Islamilainen yhteistyöjärjestö OIC ovat myös tuominneet alueliitokset laittomina. Ranska ja Britannia ovat vaatineett Israelille samanlaisia talouspakotteita kuin Venäjällekin asetettiin Krimin miehityksen jälkeen. Israel voi myös menettää ainakin joiltain osin Yhdysvaltojen tuen, jos  Trump häviää tulevat marraskuun 2020 vaalit.

Lopulta tämä kaikki tulee johtamaan profeetta Hesekielin kuvaamaan suureen Googin sotaan Lähi-Idässä. Siinä Israelia ympäröivät islamilaiset maat lähtevät vapauttamaan Palestiinan alueita Israelin miehityksestä ja Itä-Jerusalemissa islamille kuuluvia pyhiä paikkoja osaksi tulevan Palestiinan pääkaupunkia. Siitä kertoo mm. Sakarjan luku 12 ja Hesekielin luvut 38-39. Kaiken tämän yhteydessä Israel kääntyy Messiaansa, Jeesuksen puoleen.

31 kommenttia

 • Enää kaksi viikkoa heinäkuun alkuun, jolloin pääministeri Netanyahun mukaan aloitetaan Länsirannan alueiden liittämisprosessi Israelissa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kari Paukkunen sanoo:

  ”Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, 9sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.10Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, 11ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta.” 1.Piet. 1:8-11

  Kristuksen ensimmäinen tulemus tapahtui juuri niinkuin on kirjoitettu. Sen jälkeen profeettojen mukaan tapahtuu pitkä ketju muita ilmoitettuja asioita, jotka ovat sidotut juutalaisen kansan historian tapahtumiin. Kärsimykset ja risti ovat toteutuneet Kristuksen kohdalla. Jumalan armo tuli osaksemme. Kristus sovitti syntimme. Kärsimyksistä ovat olleet osallisina myös juutalaiset valittuna kansana mm. Hitlerin vainon alla.

  Kristuksen kunnian toteutumista on seurakunta odottanut 1. Pietarin epistolan mukaan kauan. Se aika koittaa profeettojen ennustusten mukaisesti. Juutalaisten silmiltä otetaan peite pois kun he joutuvat koko maailman paineen alla kääntymään Herransa puoleen, jota eivät vielä tunne.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kari Roos sanoo:

  Harri,

  Oletko miettinyt, että miten tuolla alueella asutaan niiden ydinaseiden käytön jälkeen?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Esim. Hiroshiman kaupungin väkiluku kaksinkertaistui pommin jälkeen kuudessa kuukaudessa 80.000:sta 160.000:een asukkaaseen helmikuuhun 1946 mennessä…

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Roos sanoo:

   Tuntuu siltä, että jokin tässä skenaariossa ei nyt oikein toimi…

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jae 15 on vaikea. Hesekiel kuvaa Googin tuhoa ”Israelin vuorilla”, Hes. 39:4. Se ei sulje pois sitä, että myös muualta tulevia sotajoukkoja tuhotaan. Joka tapauksessa alueilla voidaan asua vielä ydinaseen käytön jälkeenkin.

   Jae 15 voi kertoa myös Kristuksen paluusta maan päälle, jolloin hän lyö yliluonnollisella tavalla Antikristuksen joukkoineen, jotka ovat hyökänneet Israelia ja Jerusalemia vastaan, Ilm. 19:15 ja Sak. 14:3-4.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Rauli Toivonen sanoo:

  Jälleen perusteltua tekstiä Raamatun pohjalta, kiitokset siitä. Kuvailit varsin hyvin sen, kuinka Jeesus Kristus tulee käyttämään kuningasvaltaansa tuhannen vuoden ajan. Ja hallinnnan kohde on tämä meidän maapallomme. Onko sinulla Harri selitystä siihen, miksi niin monet ajattelevat kaiken hyvän olevan taivaassa ja että tämän maapallon Kaikkivaltias on jättänyt vain meidän ihmisten varaan?

  Viittasit Roomalaiskirjeeseen, jossa todetaan, että ”Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva.”(11:26a) Sinä olet sitä mieltä, että tuo ”sen tapahduttua” viittaa Israelin kääntymiseen. Vai ymmärsinkö oikein lauseesi ”Israelin kääntyminen tapahtuu Googin sodan yhteydessä ja siitä kertovat mm. seuraavat jakeet; Sak. 12:10, Hes. 39:29 ja Joel 2:23”?

  Roomalaiskirje ei kuitenkaan painota niinkään Israelin kääntymistä vaan edellisessä jakeessa lukee ” paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen.” Mitä sinun mielestäsi tarkoittaa tuo ”muista kansoista koottava määrä” ja sen täyttyminen? Alkoiko tuo ”muiden kansojen”(=pakanoiden KR38) kokoaminen silloin kun Kornelius ensimmäisenä ympärileikkaamattomana liittyi Kristuksen välittämään uuteen liittoon?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Marko Sjöblom sanoo:

  Jotenkin minusta tuntuu tällaisia lukiessa siltä, että Raamattua tulkitaan tässä vähän samalla tavalla kuin etsiä osviittaa Nostradamuksen profetioista tai Pekka Ervast yritti Tietäjä -lehdessään ennustaa lähitulevaisuuden käänteitä. Kristillinen kirkkohan on kohta 2000 vuotta ymmärtänyt Jesajan 9. luvun yksinkertaisesti Messiasprofetiaksi, joka täyttyi Jumalihminen Jeesus Kristuksen syntyessä. Sitä ei ilman syytä ole luettu jouluaamun profetiana viimeistään keskiajalta lähtien.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • En ole etsinyt vastauksia muualta kuin Raamatusta ja tulkinnut sen profetioita. Tässä on muuten kyse Jesajan 11. luvusta eikä 9. luvusta, joka on messiasprofetia ilman muuta.

   Jesajalla juuri 11. luku ja 2. luku sekä 65. luku kertovat tuhatvuotisen messiaanisen valtakunnan ajasta ja sen tulemiseen liittyvistä asioista.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Vesa tarkoittaa tieysti jälkeläisiä.

  Vai mitä Jesaja 65: 23 Tarkoittaa kun sanotaan. ” He eivät tee työtä turhaan, eivätkä lapsia synnytä äkkikuoleman omiksi, sillä he ovat Herran siunattujen siemen ja heidän vesansa ovat heidän tykönänsä. ”

  Jeesuksella ei ollut jälkeläisiä. Ja Jeesuksen valtakunta on kuoleman tuolla puolen.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Aabrahamille luvattiin paljon jälkeläisiä Kristuksessa:

   ”Ja minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja annan jälkeläisillesi kaikki nämä maat, ja sinun siemenessäsi (Kristuksessa) tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä.” 1.Moos. 26:4

   Kuitenkin vain lupauksen lapsille luvataan siunaus, ei lihan puolesta lapsille:

   ”se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia (juutalaiset), ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset (kristityt), ne luetaan siemeneksi.” Room. 9:8

   Juutalaisetkin saavat Jumalan lapseuden Aabrahamin siemenessä, eli Kristuksessa sen jälkeen, kun he kääntyvät hänen puoleensa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kosti Vasumäki sanoo:

  Kuten Jeesus (Matt23:38) totesi juutalaisille: ”Katso, ’teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi.” Näinhän kävi vuonna 70, kuten Jeesus ennusti tai paremminkin tiesi. Mutta Hän jatkoi:

  Sillä minä sanon teille: ”tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen.” (Matt23:39) Mitä näistä Jeesuksen sanoista on pääteltävissä? Jeesus siis tietää, että juutalaiset tulevat näin vielä kerran sanomaan. Peite on kuitenkin vielä ”kansana” heidän kasvoillaan.

  (5. Moos. 4:30-39) toteaa: ”Aikojen lopulla sinä palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä. Sillä Herra, sinun Jumalasi, on laupias Jumala. Hän ei jätä sinua eikä hukuta sinua; hän ei unhota sinun isiesi kanssa tekemäänsä liittoa, jonka hän on heille valalla vahvistanut”. (Hoos. 3:4-5): ”Kauan aikaa saavat israelilaiset olla ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja patsasta, ilman kasukkaa ja kotijumalia. Sen jälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastansa —toisin sanoen, Kristusta. Vapisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla.” Asarja (2. Aik. 15:2-4): ”Jos hylkäätte Jumalan, niin hän hylkää teidät. Kauan aikaa on Israel ilman oikeata Jumalaa, ilman opetusta antavaa pappia ja ilman lakia. Mutta kun he ahdistuksessaan palaavat Herran, Israelin Jumalan tykö ja etsivät häntä, niin he löytävät hänet.” Näin myös Paavali toteaa: (Room11:25) ”Israelia on osaksi kohdannut paatumus—hamaan siihen asti…” Vaan en tiedä, enkä ennusta — mihin asti.

  Mielestäni tässä kannattaa kiinnittää huomio sanoihin — ”kun he ahdistuksessaan palaavat”. Israelille vaikuttaa siis tekstin mukaan kohtaavan ahdistuksen aika, ennenkuin he vavisten lähestyvät Herraa. Kun Jeesus tulee takaisin, niin Hän tulee valtasuuruudessaan. (Apt1:9-11). ”Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.” Tekstin mukaan ”vaikuttaa siis siltä”, että juutalaiset etsivät ennen Kristuksen paluuta Herran kasvoja, koska Kristuksen paluun jälkeen se on kaikille myöhäistä.

  Vaikea on uskoa siihen, että koko maailma tulisi täyteen Herran tuntemusta, sillä ei synti meistä poistu täällä maailmanajassa ja yleisesti ottaen Jumalan tuntemus näyttää päinvastoin vähenevän ja epäjumalanpalvelus ja se mikä siihen liittyy päinvastoin kasvaa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Profeettojen kuvaamassa messiaanisessa valtakunnassa ihmiset vielä heissä olevan perisynnin takia kuolevat:

   ”Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen.” Jes. 65:20

   Mutta koska saatana on sidottu tuhanneksi vuodeksi, maailma on täynnä Herran tuntemusta:

   ”Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi.” Ilm. 20:2

   Ihmiset eivät silloin myöskään enää sodi keskenään:

   ”Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.” Miika 4:3

   Vasta tuhatvuotisen valtakunnan ja viimeisen tuomion jälkeen ei kuolemaa enää ole:

   ”Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.” /Ilm. 20:13-15

   ”Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.” /1.Kor. 15:26

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kosti Vasumäki sanoo:

   Ok, ymmärrän tulkintasi. Noinkin asia tietenkin voidaan käsittää. Omasta mielestäni vaan on vaikea kuvitella tänne maailmaan tilaa, jota tuossa kuvaat. Ehkä se vaan johtuu siitä, että tämä aika alkaa mielestäni hiljalleen lähestyä Nooan aikoja, niin kyselen, voisiko tämä maailma muuttua noin radikaalisti paremmaksi? Toisaalta, kun Jesaja (65:17) toteaa: ”Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu,” niin (Jes65 jakeen 20 ja ss.) voisi mielestäni liittää luontevasti myös siihen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Roos sanoo:

   Kosti,

   Eikö maailmassa ole kuitenkin paljon asioita, jotka ovat menneet parempaankin suuntaan vaikka usein ajatellaankin, että ”ennen oli kaikki paremmin”? En ihan ymmärrä tuota synkkää ajatusta, että kaikki on vain kauhean pahaa ja menee aina vain pahempaan suuntaan. Eihän se pidä paikkaansa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kosti Vasumäki sanoo:

   Kari,

   Toki näin on, kuten toteat parempaan suuntaan on menty monellakin tavalla. Toisaalta, kun länsimaissa kirkkoon kuuluvien määrä on jo pitkään ollut laskeva ja näyttää laskevan edelleen, niin ei se kristillisten arvojen kannalta oikein hyvältä näytä. Kun kirkon ovet aukenivat sulun jälkeen, niin lisäystä ei ollut todettavissa ainakaan siinä kirkossa, jossa tapaan käydä. Toisaalta mietin, kuinka kaukana ihmiset ovat ylipäätään uskonnollisesta kielestä, mikäli seurakuntayhteys on syystä tai toisesta katkennut.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Roos sanoo:

   Kosti,

   Kommentissasi oli kolme asiaa, jotka kiinnittivät huomiota: kristilliset arvot, kirkossa käynti ja uskonnollinen kieli. Onkohan niin, että muun muassa juuri nämä asiat tavallaan vievät ihmisiä nykyään kauemmas Jumalasta.

   Kristillisistä arvoista puhutaan, mutta mitä ne oikein ovat. Mieltävätkö ihmiset ne ainoastaan elämää rajoittaviksi asioiksi?

   Kirkossa käynti lienee monille äärimmäisen tylsä ja vanhanaikainen tapa. En ole itsekään siitä ollut kovin innostunut, vaikka Jeesukseen uskonkin.

   Uskonnollinen kieli taas ei tosiaan kerro tämän päivän ihmiselle paljoakaan. Voisiko asiat sanoa niin, että ihmiset kiinnostuisivat sen sijaan, että kieltä opetettaisiin ihmisille?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Sana ”silloin” kytkee nämä kaksi asiaa toisiinsa? Onko tässä kielen tuntijan mielestä käännösvirhe, vai onko oikein käännetty? Jakeet 5 ja 6.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kosti Vasumäki sanoo:

   Kari,

   Tosiaan, mietin sitä viimeksi saarnan aikana, miten mahtaa olla tuon uskonnollisen kielen laita. Kun kirkossa käynti on vähentynyt, kieli varmasti kuulostaa lähinnä ”hebrealta.” Lienee niin, että tuo kieli alkaa tuntua kovin vieraalta, kun seurakuntayhteys on jäänyt jostain syystä katkolle. Varmasti silloin kristilliset arvot (mielestäni yksin usko Kristukseen on noiden arvojen perusta lyhyesti sanottuna) ja jumalanpalvelus alkavat menettää merkitystään ja tuntua tylsältä.

   Sitä minun on hieman vaikea ymmärtää, miten usko Jumalaan jotenkin rajoittaisi elämää. Jos tälläinen kokemus syntyy, niin mikä siihen lienee syy. Lakihenkinen saarna tai jokin muu vastaava. Mikä sitten mahtaisi olla sanoitus, joka vastaisi nykyajan ihmisen uskonnollisia tarpeita.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Roos sanoo:

   ”Mikä sitten mahtaisi olla sanoitus, joka vastaisi nykyajan ihmisen uskonnollisia tarpeita.”

   Tärkeä kysymys. Mutta onko tämän päivän suomalaisella ihmisellä ”uskonnollisia” tarpeita? Vai onko tarpeet vain rahallisia, terveydellisiä ja elämyksellisiä? Joillekin saattaa kirkossa käynti tarkoittaa vaikkapa elämyksellistä ihastumista kirkkorakennukseen matkoilla ollessaan. Ovatko ihmiset tänä päivänä vain niin pinnallisia, ettei mitkään sanat riitä pääsemään syvemmälle. Ellei sitten Jumalan Henki kosketa…

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kosti Vasumäki sanoo:

   ”Ellei sitten Jumalan Henki kosketa…”

   Näin se taitaa olla. ”Ihminen ei voi ottaa mitään, ellei sitä anneta ylhäältä.” Tietenkin vain yksin Jumala voi avata korvamme, että me otamme Hänen sanastaan vaarin joko puhutun tai luetun sanan kautta. Kirkko on joutunut tavallaan marginaaliin, kun nykyisin on niin paljon muuta tarjolla. Onko kenties niin, että nykyinen epidemia on hieman herätellyt ihmisiä pohtimaan elämän syvimpiä arvoja.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  “Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.”

  ” As-salam alaykum. tätätkö tarkoitat ? Salam aleykum. salama leiskuu…. Sen pitäisi tarkoittaa; ’ Rauha olkoon sinulle.’

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Ihmisen Pojalla on kaksi tulemusta. Ensimmäinen on hänen tulemuksensa ”tuuliin ja pilviin”, eli seurakunnan ylösotto ennen ”Jahven vihan ajan” koittamista maan päällä:

   ”Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.” /1.Tess. 4:16-17

   Toinen tulemus on hänen ”Jahven vihan ajan” jälkeen tapahtuva paluunsa maan päälle Jerusalemiin, jolloin hän lyö Antikristuksen joukkoineen:

   ”Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia (Itä-Jerusalem) lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin.” /Sak. 14:2-4

   Vertaa tähän myös:

   ”Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa; ja nämä sanoivat: ”Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän.” /Ap.t. 1:10-11

   Tämä ”Jahven vihan ajan” pituus on Ilmestyskirjan mukaan 42 kuukautta:

   ”Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta.” /Ilm. 11:2

   ”Ja sille (Antikristukselle) annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta.” /Ilm. 13:5

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Hepreaksi lause kuuluu

  Haveinu Shalom alehem, Haveinu Shalom alehem.

  me teille rauhaa toivomme.

  https://www.youtube.com/watch?v=mZ_nbinWkvE

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kari Roos sanoo:

  Raamatussa puhutaan näissä yllä mainituissakin kohdissa paljon kansasta ja kansoista. Me nykyihmiset taas ajattelemme näitä asioita hyvin yksilökohtaisesti esimerkiksi uskoon tulosta tai siitä luopumisesta puhuessamme. Miten ymmärrätte tämän asian?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Uudessa liitossa pelastutaan yksilöinä eikä kansakuntina. Mutta Israel on tästä poikkeus, koska se on kuitenkin ”valittu kansa”. Mihin valittu? Vastaus lienee, että valittu kärsimään. Niin ainakin historia todistaa. Toki sielläkin on aina ollut se jäännös.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Harri Ahdesmäki

  Eläkkeellä oleva kirkonpalvelija ja entinen kapiainen, yliluutnantti evp