Kirkko otti ja kompastui avioliittoon

Luterilainen kirkko kompastui parivuotta sitten voimaan astuneeseen sukupuolineutraalin avioliittolakiin juuri pahasti kuin muutama vuosi sitten kirkon avioliittokäsitysten historiaa pohtineessa Vartijan julkaisemaa tutmimusta laatiessani pohdin. Teos on luettavissa netissä.

Yhteiskunnan avioliittokäsityksen muutoksesta oltiin alkuun mahdollisimman pitkään hiljaa kirkon johdossa, eikä linjasta pystytty yhdessä sopimaan. Monet papit ovat nyt pari vuotta piispojen varoitteluista huolimatta vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja, tuomiokapitulit ovat antaneet heille varoituksia ja nyt hallinto-oikeudet ratkovat kirkon avioliittokantaa.

Tilanne on juuri niin epäselvä kuin se ulospäin näyttää. Piispoilla ei selkäestikään ole asiaan yhtenäistä kantaa ja ollaan tilanteessa, jossa niin liberaalit kuin konservatiivitkin voivat löytää syyn olla tyytymättömiä. Siitä, että kirkosta on eronnut parissa päivässä tuhatkunta jäsentä, lienee seurausta epäselvästä tilanteesta ja negatiivisesta keskustelusta kirkon ympärillä.

Suhtautuminen homoseksuaalisuuteen on ollut kirkolle ristiriitoja aiheuttava asia aina 1990-luvun alussa, jolloin yhteiskunnan asenne samaa sukupuolta olevien parisuhteeseen alkoi selkeästi muuttua. Vuonna 1993 arkkipiispa John Vikström kertoi haastattelussa, että samaa sukupuolta olevilla pareilla oli oikeus elää parisuhteessa omantuntonsa mukaan. Kannanotto aiheutti adressin keräämisen arkkipiispaa vastaan, kantelun tuomiokapituliin ja lehdistökeskustelua.

Kirkon avioliittokäsitykset ovat tutkimukseni mukaan muuttuneet sykäyksen lailla reagoiden aina viiveellä yhteiskunnan muutokseen. Kirkon virallinenkin käsitys avioliitosta on nykyään aivan jotain muuta kuin 1800-luvun lopulla, jolloin naisen asema liitossa oli hyvin alisteinen suhteessa mieheen. 1940-luvun lopulla kirkolliskokous yritti estää avioerot kieltämällä eronneiden uudelleen vihkimisen. Tämä aloite kaatui presidentti Paasikiven väliintuloon. Tässä 1940-luvun lopun keskustelussa on paljon paralleeleja nyt käytävään debattiin samaan sukupuolta olevien parisuhteista.

Kirkkomme ei ole enää muodollisesti niin sanottu valtionkirkko, että valtio päättäisi sen asioista. Kirkkomme on kuitenkin sikäli valtiota lähellä oleva kirkko, jolla on julkisoikeudellinen asema, että sen on jotenkin ratkaistava oman ja valtion avioliittokäsityksen ristiriita rakentavasti tai sitten otettava reilu etäisyys valtioon.

5 kommenttia

 • Pekka Väisänen sanoo:

  Oliko joskus 1930.tä luvun lopulla ettei kirkko vihkinyt kun molemmat olivat kuuroja ennenkuin nainen oli sterilisoitu.

  Saattaa olla yhdistäneeni vääriä asioita. Jos muistan oikein olisihan yllätys.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Väisänen sanoo:

   No tarkistin ja kuurojen museon sivulta löytyi;

   ”Avioliittolaki esti avioliiton myös niiltä, joiden kuurouden katsottiin olevan synnynnäistä mutta ei perinnöllistä. Avioliittoon aikovien tuli toimittaa viranomaisille lääkärintodistus siitä, että jommankumman kuurous ei ollut synnynnäistä. Tärkeämpää olisi ollut selvittää onko heidän suvussaan kuuroutta, joka olisi ollut mahdollista selvittää kirkonkirjojen avulla tai riittävällä tilastoinnilla.

   Se, että kuurojen avioitumista rajoitettiin, oli selkeä ihmisarvon loukkaus.”

   Nythän ollaan hiukka samassa tilanteessa. Sivistys on sivistynyt, mutta Ihmisiä kohdellaan kaltoin ja samanarvottomasti, ja vielä rakkauksen asiassa, ja vielä kirkossa, kansankirkossa.

   Höh, eikö nyt pitäisi päästä kirkkaammille vesille.

   Kirkon lakia alisteisine säännöksineen on näin ennenkin oikaistu kun on tunnustettu loukkattavan Ihmisarvoa. Miten nyt esillä oleva asia poikkeaa edellä mainitusta. Ei mitenkään.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Väisänen sanoo:

   Suoraanhan asiat eivät vertailtavia ole mutta nyt asia on kirkolle helpompi kun ei tarvitsisi edellyttää toisen osapuolen sterilisointia.

   Edellisestä vaivasta kirkossa ilmeisesti luovuttiin ja päästiin 1960.tä luvun lopussa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Reino Suni sanoo:

  Hyvä blogi. Yhteiskunnassamme lait ja asetukset ,määrää valtio, kansan valitsema eduskunta. Valtiolla on mm. Jeesuksenkin sanoma ihmisten tasa-arvoisuus toiminnan perustajana. Me ihmiset synnymme tänne maailmaan täysin tasa-arvoisina jota pitäisi kunnioittaa koko meidän elämämme ajan.

  Kirkon oppi on peräisin 2000 vuoden takaa ihmisten kirjoituksista jota se ei kykene kehittämään elämän kehityksen, tiedemiesten ja tutkijoiden tulosten mukaisesti. Ihmisarvostus ! Realistisuus !

  Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Suni: ”Kirkon oppi on peräisin 2000 vuoden takaa ihmisten kirjoituksista jota se ei kykene kehittämään elämän kehityksen, tiedemiesten ja tutkijoiden tulosten mukaisesti. Ihmisarvostus ! Realistisuus !”

   Juuri näin.

   Ilmoita asiaton kommentti