Kieltäymyksellä on paikkansa

Kieltäymys on kristillisessä yhteydessä  käsite, johon liittyy monia mielleyhtymiä, tarkoituksia ja tulkintoja. Tahdon siis alkuun määrittää sen, mitä kieltäymyksellä kristillisessä mielessä tässä yhteydessä itse tahdon tarkoittaa.

Kieltäymys on ihmisen kääntymistä pois ja irrottautumista -kieltäytymistä- niistä asioista ja niistä toimintatavoista, jotka etäännyttävät häntä Jumalasta ja yhteydestä Häneen.

On tärkeää tehdä ero oikean ja väärän kieltäymyksen välillä. Oikea kieltäymys lähentää ihmistä Jumalaan, ja tekee hänet hengessään köyhäksi.

Kuten oikean kieltäymyksen, myös väärän kieltäymyksen motiivina on saavuttaa läheisempi yhteys Jumalaan. Mutta väärä kieltäymys on henkiseksi ylpeydeksi muuttunutta kieltäymystä, joka tahtoo kieltäytyä niistä luonnollisista ja hyvistäkin iloista ja nautinnoista, joita Herra luoduilleen on tarkoittanut.

Maailma on hyväksi luotu, eikä mikään siinä itsessään ole pahaa – onhan kaikki Hänen kädestään lähtöisin. Sen sijaan ihmisellä itsellään on vapauttaan väärin harjoittaessaan mahdollisuus vääristää hyvä pahaksi, kaunis rumaksi.

Kieltäymyksen on siis oltava myös pidättäytymistä tämän kaltaisesta toiminnasta.

Sille on tällä vuosituhannella paljon tarvetta.

-------------

Teknologian kehitys on eittämättä ollut ihmiskunnan materiaaliselle hyvinvoinnille siunaus. Mutta kuten tuli, on teknologia hyvä renki, mutta huono isäntä. Äiti Maan pahoinvointi on meille kaikille jo tullut selväksi; sen taustasyyt samoin: markkinamiesten pohjaton taito tarjota meille yhä erilaisempia vempaimia, tuotteita ja palveluita.

Maallistuneen maailman kansalaiset etsivät totuutta ja itseään markkinoilta. Identiteetti rakennettaan tuotteiden ja mielikuvien pohjalta. Markkinaehtoinen kuluttajayhteiskunta yhdistettynä teknologiseen kehitykseen ja arvotyhjiöön – oravanpyörämme runko alkaa hahmottua. Luojan lakien ymmärtämisen mahdollistama edistys on kääntynyt pahaksi. Eivät koskaan ole epäjumalat voineet yhtä hyvin kuin nyt.

Jo vuonna 2017 tutkijat havahtuivat erääseen ilmiöön Yhdysvalloissa. Kaksi tilastollista käyrää alkoivat vuoden 2010 jälkeen nousta yhtä tahtia. Arvaatteko mitkä ne tilastokäyrät olivat?

Sosiaalisen median käyttö nuorten keskuudessa ja nuorten itsemurhat.

Sosiaalisen median valhemaailmassa, joka tarjoilee kiiltokuvia ja epärealistisia odotuksia, koettavat nuoret löytää oman todellisen identiteettinsä. He ovat ostoksilla identiteettimarkkinoilla.

-

Tästä valhetodellisuudesta, kuluttamisen kiihkosta, teknologisesta riippuvuudesta – näistä kieltäytymiseen sopii meidän kristittyjen toisiamme kannustaa.

Kieltäymys näyttäytyykin 2020-luvulla sekä henkisenä että materiaalisena kieltäymyksenä. Vain kieltäytymällä alistamasta luontoaan - jonka Luoja on luonut oman Henkensä kuvaksi, ja joka siksi on meille pyhä ja kallis – markkinoiden riepoteltavaksi voi ihminen toivoa löytävänsä itsensä.

Tämä tarve löytää itsensä – todellinen, aidoin itsensä – lienee se Tarpeiden Tarve, Kysymysten Kysymys, johon me kaikki etsimme vastauksia. Todellisen itsensä ihminen löytää vain löytäessään yhteyden ja sopusoinnun Luojansa kanssa – Hänen armostaan. Tuo matka on elämänmittainen, mutta se ei voi edes alkaa ilman ripausta sitä kieltäymystä jota kirkonkin tulee saarnata.

 

 

 

Kirjoittaja

Ierikka

Elämän ihmeellisyyden tuumailija.

Kirjoittajan viimeisimmät blogit

Kirjoittajan luetuimmat blogit

Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit