Kasteesta on tehty kultainen vasikka

Worship of the Golden Calf | Biblical artwork, Golden calf, Bible pictures

1 Mutta kun kansa näki, että Mooses viipyi eikä tullut alas vuorelta, kokoontui kansa Aaronin ympärille ja sanoi hänelle: "Nouse, tee meille jumala, joka käy meidän edellämme. Sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tälle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta."
2 Niin Aaron sanoi heille: "Irroittakaa kultarenkaat, jotka ovat vaimojenne, poikienne ja tyttärienne korvissa, ja tuokaa ne minulle".
3 Ja kaikki kansa irroitti kultarenkaat, jotka heillä oli korvissaan, ja he toivat ne Aaronille;
4 ja hän otti vastaan kullan heidän käsistään, kaavaili sitä piirtimellä ja teki siitä valetun vasikan. Ja he sanoivat: "Tämä on sinun jumalasi, Israel, se, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta". 
5 Silloin Aaron rakensi alttarin sonnin eteen ja julisti: "Huomenna vietetään Herralle pyhitettyä juhlaa."
6 Seuraavana aamuna ihmiset uhrasivat polttouhreja ja yhteysuhreja, söivät ja joivat ja ryhtyivät viettämään hillitöntä juhlaa. 

7 Silloin Herra sanoi Moosekselle: "Lähde heti alas, sillä sinun kansasi, jonka toit pois Egyptistä, on syössyt itsensä turmioon." (2.Moos. 32)

Mooses viipyi vuorella ja israelilaiset kävivät epäuskoisiksi. He eivät tienneet mitä Moosekselle oli tapahtunut. Samoin Jeesuksen paluu on monien mielestä viivästynyt eikä sitä pidetä enää ollenkaan varmana. Apostoli Pietari ennustaa tämän tapahtuvan: Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan sanoen; "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta." (2.Piet. 3)

Israelilaiset pyysivät Mooseksen viipyessä Aaronia tekemään itselleen kultaisen vasikan näkyväksi Jumalakseen, jota he voisivat palvoa. Aaron teki niinkuin pyydettiin ja sanoi: "Tämä on sinun Jumalasi Israel, joka on johdattanut sinut pois Egyptin maasta". Samoin on luterilaisuudessa kasteesta tehty kultainen vasikka näkyväksi merkiksi pelastuksesta. Sitä voidaan palvoa ja siitä voidaan sanoa, että se on vienyt kastettavan pois Egyptin, eli perisynnin ja perkeleen orjuudesta.

On myös merkille pantavaa, että israelilaiset pyysivät Aaronia tekemään "jumalan, joka kulkee meidän edellämme". Lapsikasteen väitetään luterilaisuudessa tuovan pelastuksen ja uudestisynnyttävän ihmisen heti elämän alussa ja siten kaikki on jo ratkaisu eikä enempää myöhemmin tarvitakaan. Siksi israelilaiset alkoivat "viettää hillitöntä juhlaa" (jae 6). Lakia ei enää tarvittu ja Mooses nähdessään tapahtuneen "murskasi lain taulut". Tämä on myös väärän opetuksen seuraus lapsikasteeseen liittyen. Lakia ei enää muka tarvita eikä sen aiheuttamaa synnintuntoa, mikä edeltäisi ihmisen kääntymystä syntielämästä Kristuksen puoleen. Samoin ei myöskään herätyskokouksia luterilaisuudessa tarvita, onhan "kaikki jo pelastettu kirkon jäsenyyden tuoneen lapsikasteen myötä". Todellisuudessa Herra totesi Moosekselle nähdessään kultaisen vasikan: "Lähde heti alas, sillä sinun kansasi, jonka toit pois Egyptistä, on syössyt itsensä turmioon."

Samoin nk. vapaat suunnat ovat tehneet itselleen kultaisen vasikan lapsikasteen sijaan Jumalan näkyvistä armolahjoista, kuten esim. kielilläpuhumisesta. Herran paluun viipyessä he uskovat juuri niiden todistavan heidän pelastuksestaan. Kuitenkin mm. kielilläpuhumista esiintyy myös kaikissa pakana- ja luonnonuskonnoissa.

Molemmissa, sekä luterilaisuudessa että myös vapaissa suunnissa, ihminen on tehnyt itselleen kultaisen vasikan näkyväksi ja konkreettiseksi merkiksi pelastuksesta. Uskon ei yksin katsota riittävän, siksi tarvitaan näkyvä merkki.

On lisäksi huomattava, että vasikka valettiin kallisarvoisesta kullasta. Samoin kastettava lapsi liitetään kirkon jäseneksi, mikä on kirkon vaurauden tae kirkollisveron tuoton muodossa. Siksi kasteen merkitys on nostettu erityiseen arvoon, onhan jäsenyys kirkon maallisen rikkauden perusta. Tosin siitä on samalla tullut kirkon hengellisen rikkauden este. Todellisuudessa kaikki kutsutaan Jeesuksen omiksi evankeliumin julistuksen kautta, mutta vain harvat nöyrtyvät ottamaan sen lopulta vastaan. Kasteesta onkin tullut nykyluterilainen versio Lutherin aikoinaan vastustamasta anekaupasta:

Kun raha kirstuun kilahtaa (= kasteesta seuraa kirkon jäsenyys ja verotulot), niin sielu taivaaseen vilahtaa (= kaikki kastetut pelastuvat).

Kristittyjen vanhempien lapset tulee kastaa, mutta sitä ei pidä rinnastaa uudestisyntymiseen. Kirkon vastuulla on evankeliumin julistaminen myös lapsena kastetuille kun he tulevat ymmärtävään ikään, jotta he Pyhän Hengen vaikuttaman uskon kautta voisivat uudestisyntyä, sillä vanhurskas elää vain uskosta. Siihen liittyy ns. lain kolmas käyttö, eli lain julistaminen myös lapsena kastetuille. Sen sijaan väitetään, että kaikki on jo muka tehty valmiiksi kasteessa eikä lain saarnaa enää tarvita. Se on tämän elämän petoksista suurin ja vie kadotukseen.

Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. (Matt. 22:14)

113 kommenttia

 • Mika Rantanen sanoo:

  Müntzer piti itseään uutena Danielina ja halusi saada aikansa johtavat päättäjät vakuuttumaan profeetallisesta näystään. Hän väitti Jumalan tahdon olevan, että uskovat väkivaltaisesti tuhoaisivat jumalattomat heitä siten rankaisten. Hän oli siinä luulossa, että talonpojat voittaisivat sodan, sillä ”mitä tykit mahtaisivat uskoa ja Jumalan voimaa vastaan”.119 Valitettavasti hän erehtyi kohtalokkaasti. Tuhansia talonpoikia kuoli taisteluissa ja lopuksi Müntzer itse teloitettiin. Lutherin mielestä talonpoikien käytös oli oikeuden ottamista omiin käsiin, eikä siinä enää luotettu esivallan mahdollisuuksiin rankaista pahaa ja ylläpitää oikeudenmukaisuutta.120

  Ote pro gradustani: Concordia-lehti Lutherin ja luterilaisen ortodoksian teologian tulkitsijana 1994-2003, s. 26.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Mika Rantanen tuot esille oppineisuuttasi, kerroppa kuinka Luther suhtaui siihen että ruhtinaat määräsivät alueensa uskon jota kaikkien piti harjoittaa, “kenen maa sen usko” periaatteella?

   Kysyt mitä mieltä olen väkivallalla puhdistaan jumalattomat, ymmärrät varmasti ettei sen tekijät ole oikeita kristittyjä, eikä myöskään ne jotka pakottavat kaiken kansan samaan uskoon/kirkkoon kuten suomessa uskontopakko (lue pakko luterilaisuus).

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mika Rantanen sanoo:

   Ari, sinä et vastannut tähän kysymykseeni: Ari, miten sinä esim. osoitat rakkautta niille, jotka eivät usko samalla tavalla kuin sinä?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Mika Rantanen rakastiko Jeesus kun sanoi fariseuksille ja kirjanoppineille kenen seuraajia he ovat eli halusi näyttää heidän isiensä teot kuin nämä olivat tappaneet profeettoja?

   Luuk. 11:47 Voi teitä, kun te rakennatte profeettain hautakammioita, ja teidän isänne ovat heidät tappaneet!

   Siis onko rakkautta näyttää että lähimmäinen seuraa vääriä opettajia ja tarvitsee tehdä parannuksen ja uskoa evankeliumin?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mika Rantanen sanoo:

   Matteuksen evankeliumi: 5:44 Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, Luukkaan evankeliumi: 6:27 Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, 6:35 Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin; niin teidän palkkanne on oleva suuri, ja te tulette Korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Mika Rantanen hyvän kohdan toit esille, kuinka tuo toteutui esim suomessa jossa kaikki olivat luterilaisia?

   Mietippä vaikka sisällissotaa?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   “Onko rakkautta näyttää, että lähimmäinen seuraa vääriä opettajia ja hänen tarvitsee tehdä parannus ja uskoa evankeliumi?” Voihan tälläinen johtua rakkaudesta, mutta saattaa hyvinkin olla tuon lähimmäisen näkökulmasta rakkaudetonta. Näin varsinkin silloin, kun hän ei todellakaan seuraa mitään opettajia – vääriä tai oikeita – vaan itseään Kristusta. Viittaan tässä usein toistamaasi väitteeseen, että luterilaiset seuraisivat Lutheria.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Martti Pentti ajatteleppa nyt maallista isää joka haluaa näyttää lapselleen ettei huumeita kannata käyttää, tietyistä porukoista kannattaa pysyä erossa, voiko lapsi kokea tämän rakkaudettomaksi?

   Entäpä kun sokea löytää parantajan ja tämä avaa sokean silmät näkemään, eikö entinen sokea halua kertoa kaikille että on olemassa parantaja joka parantaa sokean?

   Miten selität lapsille Jeesuksen seuraamisen, kuinka opetuslapset seurasivat Häntä, eivätkö he jättäneet kaiken ja läksivät seuraamaan Jeesusta ja eivätkö he tehneet mitä Jeesus sanoi?

   En pysty ketään “vakuuttamaan” puheillani, Jumalan täytyy kutsua jokaista erikseen, vetää hyvyydellään puoleensa ja parannukseen, minä julistan evankeliumia ja sen kautta parannusta ja syntien anteeksi saamista Jeesuksen nimessä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   “Minä julistan evankeliumia ja sen kautta parannusta ja syntien anteeksi saamista Jeesuksen nimessä.” Olen saanut lukuisia kommenttejasi lukeneena toisen käsityksen. Julistat luterilaisuuden vääräoppisuutta ja erityisesti pienten lasten kastamisen harhaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Martti Pentti myönnän taitamattomuuteni, siis tarkoitukseni on näyttää evankeliumista ettei vauvakaste ole Jumalasta eikä anna sitä mitä oikea kaste antaa.

   Kuuleeko luterilaisessa kirkossa Jumalan tahtoa ja VOIMAA?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Pasanen, Evankeliumeista et kykene koskaan löytämään perusteluja lapsikastetta vastaan. (Matteus, Markus, Luukas, Johannes)

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Kari Paukkunen miksi en, olisikohan kuitenkin niin ettet sinä hyväksy niistä yhtään?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   19. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20. ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää.

   Ymmärrän niin että kyseessä ovat ymmärrysikäiset kun kasteen jälkeen tulee opetus.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   “Kuuleeko luterilaisessa kirkossa Jumalan tahtoa ja VOIMAA?” Jumalan tahto on varmasti esillä, mutta tuo isoilla kirjoitettu VOIMA kuulostaa vieraalta. Jumalan kaikkivaltiutta toki julistetaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Martti Pentti siis mitä seuraavassa Jeesus sanoo:

  Matt. 22:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: “Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.

  Onko Jumalalla voima puhdistaa ihminen kaikesta synnistä?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Jumala on kaikkivaltias. Se tarkoittaa, että Hän voi kaiken, mitä vain haluaa. Se tarkoittaa myös, että kaikkien muidenkin voima ja valta on perimmältään Häneltä peräisin.

   Matteuksen jae, jota lainaat, jatkuu: “Ylösnousseet ovat kuin enkelit taivaassa.” Älä edellytä enkelimäisyyttä täällä ajassa vaeltavilta kristityiltä, Ari Pasanen. Ethän löydä sitä itsestäsikään.

   Ilmoita asiaton kommentti