Kaste, luterilaisuuden kultainen vasikka

File:Worshiping the golden calf.jpg - Wikimedia Commons

 

Kasteessa ihminen liitetään näkyvän kristillisen kirkon/srk:n jäsenyyteen, missä hänelle tulee opettaa evankeliumia. Evankeliumi taas vaikuttaa Pyhän Hengen avulla uskon Jeesukseen ja sen kautta syntien anteeksisaamisen ja ihmisen uudestisyntymisen. Uudestisyntymisessä ihminen liitetään maailmanlaajuiseen, ihmissilmälle näkymättömään Kristuksen seurakuntaan, jonka jäsenissä Kristus asuu Pyhän Hengen kautta. Pelkkä kastetoimitus ei sitä voi vaikuttaa, koska vanhurskas elää vain (omasta) uskosta, Room. 1:17. Pelastus on henkilökohtainen niinkuin kadotuskin.

Vesi kuvaa kasteessa evankeliumia, mikä saarnataan kaikille kansoille, sillä vesi on Raamatussa ennenkaikkea evankeliumin symboli, vrt. mm.  Jes. 12:3 ja Ilm. 21:6. Uuden liiton kansan, eli kaikista kansoista koostuvan seurakunnan jäseneksi liitetään siksi vesikasteella. Vanhan liiton jäseneksi liitettiin ympärileikkauksella, koska se kuvasi sitä, miten Jumala valitsi itselleen yhden kansan, israelilaiset, säilyttämään ja välittämään sanomaa elävästä Jumalasta maailman pakanakansojen keskuudessa. Uudessa liitossa tämä etninen rajoitus on poistettu.

Raamattu ei esitä kastetta uudestisyntymisen välineenä, vaan esim. ensimmäinen pakanakristitty, sadanpäämies Kornelius, oli uudestisyntynyt jo ennen kastetta, Ap.t. 10:47;

 "Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niinkuin mekin?"

Kornelius perheineen uudestisyntyi, eli sai Pyhän Hengen Pietarin evankeliumin saarnan vaikutuksesta, minkä jälkeen heidät kastettiin. Tämä ei ole Raamatussa poikkeustapaus, vaan johdonmukainen sääntö, minkä mukaan ihminen uudestisyntyy evankeliumin kuulemisesta.

Samoin Apostolien tekojen 8:ssä luvussa jo aiemmin kastetut samarialaiset saivat Pyhän Hengen, eli tulivat uskoon ja uudestisyntyivät vasta apostolien kätten päällepanemisen kautta, Ap.t. 8:16.

Kaikille tulee julistaa evankeliumia ja samalla kastaa heidät, mutta lopulta jää Jumalan salaisuudeksi, ketkä kastetuista ottavat evankeliumin vastaan ja uudestisyntyvät Pyhän Hengen vaikutuksesta Jumalan lapsiksi. Kuinka vaikeaa onkaan ihmiselle nöyrtyä uskomaan Jeesuksen todistus uudestisyntymisestä;

Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt. (Joh. 3:8)

Myös ne erehtyvät, jotka pyrkivät rakentamaan pelkästään uskovista koostuvaa seurakuntaa. He opettavat usein, että ihmisen pitää tulla ensin uskoon, eli uudestisyntyä, ja vasta sitten hänet voidaan kastaa (aikuisena) seurakunnan jäseneksi. Näin he luulevat pystyvänsä perustamaan uskovien seurakunnan jo tänne langenneeseen maailmaan ihmisvoimin ja pettävät itsensä. Jeesus opettaa useassa kohdassa Raamatussa, että luste ja nisu elävät yhdessä tässä maailmassa lopun elonkorjuuseen asti. Seurakunnassa/kirkossa on aina myös niitä, jotka eivät elä Jeesuksen omina, vaan teeskentelevät joko tietoisesti tai tietämättään.

Miksi sitten luterilainen kirkko opettaa ihmisen uudestisyntyvän kasteessa eikä uskossa kuulemisesta?

Kultainen vasikka

1 Mutta kun kansa näki, että Mooses viipyi eikä tullut alas vuorelta, kokoontui kansa Aaronin ympärille ja sanoi hänelle: "Nouse, tee meille jumala, joka käy meidän edellämme. Sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tälle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta."
2 Niin Aaron sanoi heille: "Irroittakaa kultarenkaat, jotka ovat vaimojenne, poikienne ja tyttärienne korvissa, ja tuokaa ne minulle".
3 Ja kaikki kansa irroitti kultarenkaat, jotka heillä oli korvissaan, ja he toivat ne Aaronille;
4 ja hän otti vastaan kullan heidän käsistään, kaavaili sitä piirtimellä ja teki siitä valetun vasikan. Ja he sanoivat: "Tämä on sinun jumalasi, Israel, se, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta". (2.Moos. 32)

 

Mooses viipyi vuorella ja israelilaiset kävivät epäuskoisiksi. He eivät tienneet mitä Moosekselle oli tapahtunut. Samoin Jeesuksen paluu on monien mielestä viivästynyt eikä sitä pidetä enää ollenkaan varmana. Apostoli Pietari ennustaa tämän tapahtuvan: Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan sanoen; "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta." (2.Piet. 3)

Israelilaiset pyysivät Mooseksen viipyessä Aaronia tekemään itselleen kultaisen vasikan näkyväksi Jumalakseen, jota he voisivat palvoa. Aaron teki niinkuin pyydettiin ja sanoi: "Tämä on sinun Jumalasi Israel, joka on johdattanut sinut pois Egyptin maasta". Samoin on luterilaisuudessa kasteesta tehty kultainen vasikka näkyväksi merkiksi pelastuksesta. Sitä voidaan palvoa ja siitä voidaan sanoa, että se on vienyt kastettavan pois Egyptin, eli synnin ja perkeleen orjuudesta.

Samoin nk. vapaat suunnat ovat tehneet itselleen kultaisen vasikan kasteen sijaan Jumalan näkyvistä armolahjoista, kuten esim. kielilläpuhumisesta. Herran paluun viipyessä he uskovat niiden todistavan heidän pelastuksestaan. Kuitenkin esim. kielilläpuhumista esiintyy myös kaikissa pakana- ja luonnonuskonnoissa.

On huomattava, että vasikka valettiin kallisarvoisesta kullasta. Samoin kastettava lapsi liitetään kirkon jäseneksi, mikä on kirkon vaurauden tae kirkollisveron tuoton muodossa. Siksi kasteen merkitys on nostettu erityiseen arvoon, onhan jäsenyys kirkon maallisen rikkauden perusta. Tosin siitä on samalla tullut kirkon hengellisen rikkauden este. Todellisuudessa kaikki kutsutaan Jeesuksen omiksi evankeliumilla, mutta vain harvat nöyrtyvät ottamaan sen lopulta vastaan.

Kristittyjen vanhempien lapset tulee kastaa, mutta sitä ei pidä rinnastaa uudestisyntymiseen. Kirkon vastuulla on evankeliumin julistaminen myös kastetuille lapsille ymmärtävässä iässä, jotta he Pyhän Hengen vaikutuksesta voisivat uudestisyntyä. Sen sijaan väitetään, että kaikki on jo muka tehty valmiiksi kasteessa eikä mitään enempää tarvita. Se on tämän elämän petoksista suurin.

Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. (Matt. 22:14)

 

3.5.2020

Herran paluun riemun sunnuntaina (Jubilate)

126 kommenttia

 • Sami Paajanen sanoo:

  Veli Matti Kärkkäinen mitä patristista tutkimusta häneltä löytyy?

  Asiakirja johon viittaat on kirkkojen maailman neuvoston laatima joka on yhteistyöelin jossa voidaan pohtia opillisia kysymyksiä, kuten tämänkin asiakirja osoittaa. Tästä on vielä pitkä matka yhteisen oppiperustan luomiselle. Sellaista tuskin tapahtuu tai kaikkien olisi palattava ortodokseksi.

  Me tiedämme, että esimerkiksi kaikki kirkkokunnat eivät tunnusta edes luterilaista kastetta. Vanhat kirkkokunnat yleensä tunnustavat toistensa kasteet, heidän suhteensa protenstanttisiin kirkkoihin on pidättäytyvä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Yli-Jaakkola sanoo:

   Kärkkäinen, Veli-Matti 2017 Hope and Community. Hope and Community: A Constructive Christian Theology for the Pluralistic World, vol. 5. Eerdmans Tälläinen opus löytyy. En ole lukenut kokonaan, vaan osia Helsingin yliopistossa ekumeenisen teologian kurssilla.

   Joo. Laitoin vähän hätäisesti noi kommentit, joista enemmistö kirkkojen maailman neuvoston asiakirjoista mm. One One Baptism: Towards Mutual Recognition. 2011. FAITH AND ORDER PAPER NO. 210 WORLD COUNCIL OF CHURCHES, GENEVA.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Juha Heinilä sanoo:

  Kristillinen kaste on Kolmiyhteisen Jumalan suorittama kaste. Kasteessa Jumala antaa kastetulle kaiken mitä autuuteen tarvitaan. Kasteessa ihminen uudestisyntyy ylhäältä, saa Pyhän Hengen ja pelastavan uskon. Joka on uskonut ja tullut kastetuksi, pelastuu ja joka ei usko kadotetaan.

  Moni meistä kastetuista on ollut harhateillä ainakin kerran. Tällöin riittää kun palaa kasteen armoon eli Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Oikea parannus lähtee aina Jeesuksen ristin juurelta. Jumala on tehnyt ja tekee kaiken puolestamme. Ainoastaan Jumala pelastaa, ei meidän tekomme, vaikka ne oli miten hyvät tahansa.

  Tohtori Martti Luther sanoi: “Olen kastettu, olen pelastuva”.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Reijo Mänttäri sanoo:

  “Samoin nk. vapaat suunnat ovat tehneet itselleen kultaisen vasikan kasteen sijaan Jumalan näkyvistä armolahjoista, kuten esim. kielilläpuhumisesta. Herran paluun viipyessä he uskovat niiden todistavan heidän pelastuksestaan. Kuitenkin esim. kielilläpuhumista esiintyy myös kaikissa pakana- ja luonnonuskonnoissa.”

  Harri,

  Olen kirjoittanut 12/3 ilmestyneeseen Ristin Voittoon kirjoituksen “Helluntailaista ominta omaa.”

  1. Kor. luku 14 selvittää kielilläpuhumisen lahjan ylilyönnit ja sen käytön hyödyllisyyden ja missä tarkoituksissa ja yhteyksissä. En sitä tässä yhteydessä selvitä, koska ilmeisesti olet sen jo selvittänyt ja tähän viittaamaani kohtaan voi lisätä selvityksenä lahjan ehkä ainoan kaikille kuultavan ilmaantumisen ja tarkoituksen, Apt. 2 2-21. Tarvittiin kielitaitoa evankelioida erikielisiä Jerusalemiin tulleita juutalaisia. Eli helluntalaiset ovat, käsittääkseni, olleet ohjeistettuna, nuhdeltuja lahjan ylilyönneistä lähes viimeiset 2000 vuotta. Kuitenkaan se ei ole ‘kultainen vasikka’-ilmiö, niinkuin on pelastava – pelastukseen johdatteleva ja kaikkeka siltä väliltä, kaste.

  Silti glossolalia, ei ole ilmiö luonnon-uskonnoissa, niinkuin se on RKK:n nk. karismaattisessa liikkeessä, mikä alkoi toisen Vatikaanin kokoontumisen yhteydestä, maininnalla, että tämä armolahja on ollut kirkkomme kastettujen omistuksessa aina, nyt on vain kyse sen aktivoimisesta. Tämä kehoitettiin ja kehoitetaan vieläkin tekemään Madonnaa rukoilemalla.

  Aikaisemmassa seurakunnassani, ADI Sveitsi-Italia, oli monia katolisia kielilläpuhujia, jotka lahojaan tulivat rukouskokouksiimme esittelemään. Eli tämä “armolahja” on erittäin yleinen Rooman kirkossa. Voi olla että siihen viittasitkin.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Rauli Toivonen sanoo:

  Harrilta taas konstailematon blogi, joka on kirvoittanut railakkaan kastekeskustelun. Kiitos siitä. Ehkä keskusteluun mahtuu vielä tällainenkin näkökulma ja kysymyksiä.

  Raamattu kertoo, että Jumalan hengellä kastaminen voi tapahtua ennen vesikastetta, kuten Korneliuksen tapauksessa. Ja tätähän sitten ihmeteltiin: ”Kuka voi estää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin?”(Apt10:47)

  Ja vesikaste voi olla jopa se ensimmäinen askel, kuten samarialaisten tapauksessa: ”Henki näet ei ollut vielä laskeutunut kehenkään heistä; heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen.”(Apt8:16)

  Kolmas järjestys, jonka Raamattu mainitsee toteutui kristillisen seurakunnan syntyessä, jolloin Pietari kannusti Jerusalemissa olleita juutalaisia: “Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen.” Pyhän hengen kaste ja vesikaste toteutuivat samalla kertaa.

  Kirjoitit Harri tuosta samarialaisten tilanteesta näin: ”Aiemmin kastetut samarialaiset saivat Pyhän Hengen, eli tulivat uskoon ja uudestisyntyivät vasta apostolien kätten päällepanemisen kautta”.

  Onko siis uskoon tuleminen ja uudestisyntyminen sinun mielestäsi sama tapahtuma? Oliko samarialaiset kastettu vedellä ennen kuin heistä oli tullut uskovia?

  Jeesus Kristus kastettiin noin kolmekymppisenä. Raamattu kertoo, että ”Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen.”(Mat3:16) Jeesus ei tietenkään tuossa vaiheessa tullut uskoon, mutta kokiko Vapahtajamme henkikasteen vesikasteen yhteydessä? Messias tarkoittaa voideltua. Tapahtuiko voitelu samaan aikaan kun Jeesus kävi veden alla?

  Toivottavasti kysymykseni eivät ole provosoivia, ja niihin ovat tervetulleita ovat vastaukset myös muilta kuin blogin kirjoittajalta. (Toivon vastausten sisältävän niitä hedelmiä, joita Galatalaiskirjeen 5. luvun mukaan Jumalan henki tuottaa.)

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Reijo Mänttäri sanoo:

  Rauli, uskon, että sinulla on jo Vartiotornin vastauksia näihin kysymyksiisi. Siksi todella koen provosoivuutta.

  Uskon, että ennenkuin Jeesuksen persoona sinulla selvenee, niin armolahjat ja uskoontuleminen Jeesukseen Kristukseen pakenee.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Toki minulla on omat vastaukseni, mutta haluaisin kuulla muidenkin näkemyksiä asioista. Myös sinun.

   Suo anteeksi, jos koit kysymykset provosointiyrityksenä. Luotin taas kerran liikaa presidentti Koiviston ajatukseen, jossa hän painotti, ettei meidän tulisi provosoitua silloinkaan kun meitä provosoidaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Mänttäri sanoo:

   Vastauksesi tai niihin johdattelu on minulle hyvinkin tuttua, koska olen käynnyt eri puolilla maailmaa Vartotornin opin edustajien kanssa kysymykset ja virityksesi monasti läpi. Olen ehdottanut, että olisit avoin tarkoitusperiesi kanssa.

   Koska Vartotornin oppi ei ole Raamatun oppi. Jeesuksenne on enkeli Mikael, mistä toisenlaisesta jeesuksesta, Paavali selkeästi varottaa galatalaisia, Gal. 1, enkeli Mikaelin evankeliumista,

   “8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.

   Eli jehovalaisuus ,eli harhat eivät ole vasta mormoonien tai Vartiotornin ‘oivalluksia’. Näille kahdellaryhmälle on juuri enkelioppi korvaamassa kristinuskon, Jeesuksen seuraamisen.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Martti Pentti sanoo:

  Perustuuko oppi henkikasteesta muuhun kuin Johanneksen lausumaan siitä, että Jeesuksen kaste on erilainen kuin hänen itsensä suorittama? Käytetäänkö Hengen vuodattamisesta alkukielen kastetta tarkoittavaa sanaa?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Kiitos tarkoista huomioistasi, Martti.

   Wikipedia määrittelee henkikasteen seuraavasti: ”Pyhän Hengen kaste eli henkikaste on kristillisen teologian käsite, joka tarkoittaa uskoon tulemisen eli uudestisyntymisen jälkeen koettavaa ns. toista siunausta eli toista armon tekoa.”

   Minä käytin tuota termiä siis syistä, jonka Wikipedia perustelee seuraavin raamatunjakein: ”Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.”(Mat3:11) ja ”Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää.”(Joh1:5)

   Henkikaste ei siis ole suoraan Raamatun alkutekstistä poimittu termi, joten alkutekstillä ei tällä kohden ole merkitystä.

   Kysymykseni ”Kokiko Vapahtajamme henkikasteen vesikasteen yhteydessä?” muutettakoon siis muotoon ”Kastettiinko Vapahtajamme Jumalan hengellä vesikasteen yhteydessä?” Olisi mukava kuulla vastaus tähän kysymykseeni näin muotoiltuna.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Mänttäri sanoo:

   Rauli,

   Kehoitan, että vastaat itse muotoilemaasi kysymykseen.

   Eli sinulla on ehdottomia Vartiotornin vastauksia. Eli olisi mukava kuulla ne.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tohtori Martti Luther sanoi: “Olen kastettu, olen pelastuva”. /Juha Heinilä

  Totta, mutta hän lisäsi siihen vielä yhden ehdon; “paitsi, jos hän kieltäytyyy uskomasta”.

  Vaikka Luther piti kastetta suuressa arvossa, hän ei kuitenkaan opettanut, että kaikki kastetut pelastuvat. Lutherin mukaan kaste jää hyödyttömäksi ilman myöhempää omakohtaista uskoa. Luther ei siis ollut sellainen, niinkuin nykyään “ääriluterilaiset”.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Mänttäri sanoo:

   Harri,

   Luther antoi lausuntoja kasteesta, miten se vaikuttaa ja ne kattaa kaiken:

   kaste pelastaa (olen kastettu, olen pelastettu)

   kaste pelastaa, koska Jumala vaikuttaa vedessä, veden kautta

   kaste johdattaa kastetun omaan uskoon kun aika tulee

   kasteeseen on ‘liuotettu’ Jeesuksen verta, mikä toimii vanhurskauttavasti

   Jumala vaikuttaa vastasyntyneessä, kastettavassa, tarvittavan uskon.

   Kuuntelin Muroman saarnoja. Hänen kuuluisuutensa perustuu lausumaan, että “(lapsi)kaste johdattaa enemmän helvettiin kuin mikään muu tekijä”. Tässä kohdin vain Raamattua lukevat ja luterilaisuudesta ja katolisuudesta ulosastuneet “hurrasivat”, koska olivat tulleet henkilökohtaiseen uskoon. Kaste ei heitä siihen auttanut eikä auta eikä sen puute ole este tulla uskoon, koska vain “veden varaan” jättäytymällä ihminen hukkuu, niinkuin kävi Nooan aikuiselle maailmalle, kahdeksaa lukuunottamatta.

   Vielä viittaus tuohon Muroman saarnaan tai saarnoihin. Ne jatkuivat erittäin voimakkaalla suorastaan jylisevällä lausunnolla, että “Luther ei koskaan, ei koskaan, ei millään tavoin suoraan tai epäsuoraan ole sanonut, ei edes vihjaissut, että kaste pelastaa”. Sitten hän jatkoi: “mutta jos ei vastaanota kasteen lahjoja, joista yksi on uudestisyntymä, niin ei voi pelastua”.

   Tällaista opetusta, tulkinta-selitystä mielletään syvälliseksi, kirkon itseymmärrykseksi, joka on vahvistettu kirkkoisien käsityksillä, opeilla ja opetuksilla. Mielestäni tällainen on sekavuutta, ei syvällisyyttä. Koko Muroman vanhursdkautuksen ‘tapahtumaketju’ on täysin epäraamatullinen. Ensimmäinen ilmoitus kasteen kadottavasta vaikutuksesta ei haitannut hänen luterilaisuuteen kuulumista, koska kaiken ytimeksi paljastui pelastavat lahjat sisältävä kaste. Eli se toimitus mikä kyllä —kadottaakin ….!

   Luther on lisännyt tarvittavan jatkon pelkistettyihin lausumiinsa, tarpeesta riippuen. Kuten “yksin uskosta, yksin armosta ja, ja sakramenteista”. Vai onko jatkot kehitelty, kun esim. Lutherin lausuntoja on tutkittu, 500 tai 1700 vuoden kuluttua ei mielestäni pitäisi mitään ottaa minkään perustaksi lausumia, mitä ammoin kirkkoisät ovat sanoneet, kuten Augustinus.

   Ainoa perustus on Kirjoitukset, Raamattu, mikä on tänään sama kuin se on alunperin kirjoitettu. Kaikki perusteet on Raamatussa selkeästi ja lyhyesti luettavissa. Keskeisimmät kohdat, kuten uskoontulo, kaste, Pyhän Hengen kaste, leivänmurtaminen viinin kera, seurakuntajärjestys. Nämä on itseasiassa kaikki mitä ihminen ja uskovien yhteys tarvii. Kun nämä ei riitä, perustaksi, niin ei mikään tule riittämään.

   Niin Augustinus kuin Luther on alistettava Raamatun go-nogo-työkalun testiin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Kysyin juuri sitä, miten ajatus Pyhän Hengen kasteesta löytyy Raamatusta. Saamastani vastauksesta päättelen, että oppi henkikasteesta on jokseenkin myöhäinen ja sen seurauksena on joitakin kasteeseen liittyviä raamatunkohtia ryhdytty tulkitsemaan uudestaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  Lutherin tekstejä luetaan usein aika valikoiden. Tuossakin Harrin lainaamassa kohdassa otetaan vain tuo lausuman alku ja jätetään loppu huomioimatta. Sitten toistetaan tuota : “olen kastettu , olen pelastettu”. Sitä toistavat myös kirkon opetuksen vastustajat yhä innokkaasti, kuin “ääriluterilaiset”.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • “Olen kastettu, olen pelastettu” ei tietenkään pidä paikkaansa myöskään Raamatun mukaan!

   “ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται” Mark 16:16 Textus Receptus

   “Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” (Markus 16:16)

   Johtopäätös 1: Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen, vaikka olisi kastettukin.

   Johtopäätös 2: Koska kastettu menee kadotukseen ilman uskoa, kyseessä on henkilökohtaisesti vastaanotettu usko, minkä puuttuminen vie kadotukseen.

   Yleisesti ottaen tulisikin tutkia enemmän Raamattua ja vähemmän Lutheria. Hänkin oli vain erehtyväinen ihminen, niinkuin me kaikki muutkin. Hyvää yötä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Usko on yhteinen, epäusko henkilökohtainen. Näin voinee kärjistää.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kristinusko on yhteinen Raamatussa ilmoitettu usko, mikä tulee henkilökohtaisesti vastaanottaa. Kukaan ei pelastu toisen uskolla. Otetaanpa esimerkiksi Jeesuksen kertomus 10 neitsyestä;

   7 Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon. 8 Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: ‘Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat’. 9 Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: ‘Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.’ 10 Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. 11 Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: ‘Herra, Herra, avaa meille!’ 12 Mutta hän vastasi ja sanoi: ‘Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä’. (Matt. 25)

   Öljyä, eli Pyhän Hengen vaikuttamaa uskoa ei viisaat voineet antaa tyhmille neitsyeille, koska usko on aina henkilökohtaista. Heitä kehoitettiin menemään “ostamaan” sitä itselleen evankeliumin kuulemisen kautta.

   “Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa.” (Jes. 55:1)

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Harri Ahdesmäki:””Yleisesti ottaen tulisikin tutkia enemmän Raamattua ja vähemmän Lutheria. Hänkin oli vain erehtyväinen ihminen, niinkuin me kaikki muutkin””

  Hyvä pointti, siis puhdas evankeliumi on juuri Matt., Mark., Lukk. ja Joh, sitten vielä Apostolien teot kertoo kuinka evankeliumia julistettiin ja kuinka siinä kävi.

  Paavalin kirjeet on kirjoitettu jo uskossa oleville joilla on Pyhä Henki, sieltä ottamalla irrallisia lauseita saadaan harha käsitys uskosta, siis eihän siellä julisteta evankeliumia eli parannusta.

  Jos yhtään tutkii evankeliumeita ja Apostolien tekoja niin lapsi kasteelle ei löydy yhtään pitävää kohtaa, ei yhtään. Esimerkiksi Pietari Pyhän hengen voimasta julitaessa helluntaina:

  37 Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: “Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?” 38 Niin Pietari sanoi heille: “Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. 39 Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”(Ap.t.2)

  Tätä ei voi sovittaa mitenkään lapsikasteeseen jos ei räikeästi vääristele kirjoitettua.

  Toisaalla evankeliumeissa on kuinka kasteelle pääsi vain ja ainoastaan kun tunnusti syntinsä, ketään ei kastettu ilman vaikkajotkut sitä yrittivät.

  Evankeliumeissa olevia Jeesuksen Sanoja ei voi mitenkään sovittaa lapsikasteeseen kuten:

  Tulee luopua kaikesta.

  Tulee laskea kustannukset onko todella valmis luopumaan kaikesta.

  Ei uutta viiniä voi laittaa vanhoihin leileihin.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Osoita tarkka kohta evankeliumeista, jossa puhutaan kasteelle pääsemisestä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Martti Pentti siis kuinka luet kun kirjoitetaan:

   Matt. 3:6 ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.

   Mark. 1:5

   Ja koko Juudean maa ja kaikki jerusalemilaiset vaelsivat hänen tykönsä, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.

   Kun taasen:

   Matt. 3:7 Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille: “Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa?

   Haluatko todella ymmärtää vai et, siis selitåppå itse mitä nuo kohdat tarkoittavat?

   Kyllä kaikissa noissa ihminen ITSE tulee kastettavaksi ja on ehto jolla karsitaan ketkä voivt sen saada, eikö vain?

   Onko parannuksen tekoa jos ei edes tunnusta syntejään tai sitten vieläpä jos joku toinen kastaa ilman että kastettava sitä tiedostaa, eikö olekkin omituisia ajatuksia?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Nuo kohdat liittyvät Johanneksen kasteeseen, joka on eri asia kuin kristillinen kaste. Kastajan kovat sanat fariseuksille ja saddukeuksille eivät todista, että kaste olisi heiltäkään evätty.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Martti Pentti missä on sanottu että kaste ei olisi oikea, siis kastettiinko Jeesus väärällä kasteella entäpä opetuslapset, vaikka heidän kastetta ei edes mainita?

   Saat toki repiä evankeliumista kaiken sinulle sopimattoman pois, mutta ei se muuta sitä.

   Johannes kastoi parannukseen, sitä samaa parannusta Jeesus julisti ja käski seuraajiensa julistaa.

   Kaste ei kuitenkaan ole “the” pointti evankeliumissa, se on rakkaus, tekojen kautta vaikuttava rakkaus, ihmisessä itsessään ei ole rakkautta vaan vasta kun Jeesus parantaa ihmisen hän saa Jumalan rakkauden Pyhän Hengen kautta.

   Jeesus Sanoi fariseuksille että nämä ovat sokeita, eivät he nähneet syntejään eivätkä näin kääntyneet parannukseen, samoin niin moni tänäpäivänä on sokea, ei nähdä että itseltä puuttuu rakkaus, eikä näin käännytä parannukseen että Jeesus parantaisi.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Juha Yli-Jaakkola sanoo:

  Laitan vielä tälläisen pohdinnan. Tein esseen kasteesta Ekumeeninen teologia kurssilla Helsingin yliopistolla ja tälläisen pohdinnan kirjoitin loppuun.

  Teologia ohjaa käytännön elämää eri kirkkokunnissa, mutta monesti se toimii myös toisin päin. Suomi on suurelta osin luterilainen maa, jossa lapsikastekäytäntö on ollut dominoiva jo ennen reformaatiota, jolloin olimme katolisia. Viime aikoina kuitenkin maahanmuuttajien kasvava osuus on lisännyt uskovien kasteiden määrää huomattavasti. Näin on tapahtunut myös rippikoululeireillä siitä syystä, että lapsikasteiden määrä on laskenut etenkin pääkaupunkiseudulla. Kasteteologiakin on murroksessa, kuten Veli-Matti Kärkkäisen tutkimus on osoittanut. Isoa muutosta tuskin tullaan näkemään lähivuosina. Arkkipiispaehdokas ja kansanedustaja Ilkka Kantola kommentoi yhdessä paneelissa, että se ei näytä hyvältä, että nykyisen lapsikastekäytännön(kirkon jäseneksi liittäminen kasteen kautta) voi muuttaa vain eduskunta. Kirkolla ei ole autonomiaa tässä asiassa. Nykyisessä poliittisessa tilanteessa muutoksen aikaansaaminen ei olisi läpihuutojuttu ollenkaan, jos sellaiseen edes haluttaisiin ryhtyä. Kärkkäisellä on toki omat motiivinsa tässä kasteasiassa, koska hän on pitkän linjan helluntaivaikuttaja, joka vihittiin muutama vuosi sitten luterilaiseksi papiksi Evangelical Lutheran Church of American (ELCA) yhteyteen Kaliforniassa. Hän toimii siellä asuvien suomalaisten pastorina. Käytännössä hän on siis kastanut myös vastasyntyneitä, mutta haluaa nyt vaikuttaa teologisilla kyvyillään sisältäpäin. Näen hänen valitsemansa linjan rohkeaksi siinä mielessä, että hän itse edustaa ekumeenista yhteyttä helluntailaisten luterilaisten välillä. Kastenäkemykset voivat olla hyvinkin lähellä toisiaan, vaikkapa luterilaisten ja helluntailaisten välillä. Suomessa on kastettu 4-vuotias lapsi uskovien kasteella helluntaiseurakunnassa. Toisaalta olen todistanut luterilaisen herätysliikkeen leirillä nuoren naisen upotuskastetta järvessä. Tämänkaltaisten elävien esimerkkien kautta voidaan rakentaa yhteyttä paremmin kuin tuomalla esiin erottavia tekijöitä. Rehellinen tarkastelu oman kirkon kasteperinteen ja kunnioittava suhtautuminen toisen kirkon kastekäytäntöihin ovat avaimia lukkojen avaamiseen. Suomessa on tarvetta käydä älyllisesti rehellisestä ja teologisesti huolellista keskustelua kasteesta. Kärkkäinen osoittaa siihen mainiota esimerkkiä. Käytännön tilanne ajaa eri suuntaan kuin kirkon virallinen kastenäkemys. Nykyään pappeja pyydetään mukaan lasten nimiäisiin. Virallinen ohjeistus rajaa tämän vaihtoehdon pois. Pidetäänkö tästä kiinni tulevaisuudessakin? Onhan meillä käytössä jo haltiakummitkin niille, kummeille, jotka eivät kuulu kirkkoon. Ekumeenisesti tarkasteltuna kaste voi olla jopa haastavampi asia kuin ehtoollinen. Enemmistö kristityistä toimii lapsikastekäytännön mukaan joka vakiintui 400-500-luvuilla. Kasvavassa määrin uskovien kaste yleistyy, kun perinteiset kirkkokunnat menettävät jäseniään. Helluntai-karismaattiset kirkot ja tunnustuskuntiin kuulumattomat kirkkokunnat kasvavat. Niillä on suurelta osin uskovien kaste käytössä. Kärkkäisen peräämä rinnakkaiskäytäntö kasteiden välillä voi olla yksi mahdollisuus vastakkainasettelujen purkamiseen. Tämä toki edellyttää, että lapsena kastettuja ei aleta kastaa uudestaan eikä uskovien kastetta väheksytä. Kumpikin osapuoli on löytänyt vahvat teologiset ja raamatulliset perusteet näkemyksilleen. Rinnakkaiselo jatkukoon ekumeenisessa hengessä.

  Käytin näitä lähteitä itse pääluvuissa joihin viittasin aiemmin lyhyesti. Lähde- ja kirjallisuusluettelo

  Lähteet ja apuneuvot

  Hietamäki, Minna 2018. Ekumeeninen teologia. ”Kaste ekumeenisissa asiakirjoissa”. Moodle-luentokalvot.

  Niiranen, Miikka 2018 Uusi Tie- lehden artikkeli julkaistu 23.4.2018

  One One Baptism: Towards Mutual Recognition. 2011. FAITH AND ORDER PAPER NO. 210 WORLD COUNCIL OF CHURCHES, GENEVA.

  Teologinen aikakausikirja 2011.

  Vastakkainasettelusta yhteyteen – luterilaiset ja roomalaiskatoliset viettävät yhdessä reformaation muistoa 2017. Luterilais-roomalaiskatolisen ykseyskomission raportti. Suomentanut Johannes Forsberg. Unigrafia Oy:Helsinki 2013.

  Kirjallisuus

  Arffman, Kaarlo 1994 REFORMAATIO VAI RESTITUUTIO? Historiallinen argumentti reformaattoreiden ja kastajaliikkeen väittelyssä lapsikasteen oikeutuksesta. Suomen Kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 167. Gummerus Kirjapaino Oy: Helsinki.

  Friesen, Abraham 1998 Erasmus, the Anabaptists, and the Great Commission William B.Eerdmans Publishing Company Grand Rapids, Michigan/Cambridge, U.K.

  Kärkkäinen, Veli-Matti 2017 Hope and Community. Hope and Community: A Constructive Christian Theology for the Pluralistic World, vol. 5. Eerdmans.

  Martikainen, Eeva 2010 Baptism. Engaging Luther. A New Theological Assesment. Toim.Olli-Pekka Vainio. Cascade Book: Eugene, Oregon.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Harri Ahdesmäki

  Eläkkeellä oleva kirkonpalvelija ja entinen kapiainen, yliluutnantti evp