Kaste, luterilaisuuden kultainen vasikka

File:Worshiping the golden calf.jpg - Wikimedia Commons

 

Kasteessa ihminen liitetään näkyvän kristillisen kirkon/srk:n jäsenyyteen, missä hänelle tulee opettaa evankeliumia. Evankeliumi taas vaikuttaa Pyhän Hengen avulla uskon Jeesukseen ja sen kautta syntien anteeksisaamisen ja ihmisen uudestisyntymisen. Uudestisyntymisessä ihminen liitetään maailmanlaajuiseen, ihmissilmälle näkymättömään Kristuksen seurakuntaan, jonka jäsenissä Kristus asuu Pyhän Hengen kautta. Pelkkä kastetoimitus ei sitä voi vaikuttaa, koska vanhurskas elää vain (omasta) uskosta, Room. 1:17. Pelastus on henkilökohtainen niinkuin kadotuskin.

Vesi kuvaa kasteessa evankeliumia, mikä saarnataan kaikille kansoille, sillä vesi on Raamatussa ennenkaikkea evankeliumin symboli, vrt. mm.  Jes. 12:3 ja Ilm. 21:6. Uuden liiton kansan, eli kaikista kansoista koostuvan seurakunnan jäseneksi liitetään siksi vesikasteella. Vanhan liiton jäseneksi liitettiin ympärileikkauksella, koska se kuvasi sitä, miten Jumala valitsi itselleen yhden kansan, israelilaiset, säilyttämään ja välittämään sanomaa elävästä Jumalasta maailman pakanakansojen keskuudessa. Uudessa liitossa tämä etninen rajoitus on poistettu.

Raamattu ei esitä kastetta uudestisyntymisen välineenä, vaan esim. ensimmäinen pakanakristitty, sadanpäämies Kornelius, oli uudestisyntynyt jo ennen kastetta, Ap.t. 10:47;

 "Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niinkuin mekin?"

Kornelius perheineen uudestisyntyi, eli sai Pyhän Hengen Pietarin evankeliumin saarnan vaikutuksesta, minkä jälkeen heidät kastettiin. Tämä ei ole Raamatussa poikkeustapaus, vaan johdonmukainen sääntö, minkä mukaan ihminen uudestisyntyy evankeliumin kuulemisesta.

Samoin Apostolien tekojen 8:ssä luvussa jo aiemmin kastetut samarialaiset saivat Pyhän Hengen, eli tulivat uskoon ja uudestisyntyivät vasta apostolien kätten päällepanemisen kautta, Ap.t. 8:16.

Kaikille tulee julistaa evankeliumia ja samalla kastaa heidät, mutta lopulta jää Jumalan salaisuudeksi, ketkä kastetuista ottavat evankeliumin vastaan ja uudestisyntyvät Pyhän Hengen vaikutuksesta Jumalan lapsiksi. Kuinka vaikeaa onkaan ihmiselle nöyrtyä uskomaan Jeesuksen todistus uudestisyntymisestä;

Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt. (Joh. 3:8)

Myös ne erehtyvät, jotka pyrkivät rakentamaan pelkästään uskovista koostuvaa seurakuntaa. He opettavat usein, että ihmisen pitää tulla ensin uskoon, eli uudestisyntyä, ja vasta sitten hänet voidaan kastaa (aikuisena) seurakunnan jäseneksi. Näin he luulevat pystyvänsä perustamaan uskovien seurakunnan jo tänne langenneeseen maailmaan ihmisvoimin ja pettävät itsensä. Jeesus opettaa useassa kohdassa Raamatussa, että luste ja nisu elävät yhdessä tässä maailmassa lopun elonkorjuuseen asti. Seurakunnassa/kirkossa on aina myös niitä, jotka eivät elä Jeesuksen omina, vaan teeskentelevät joko tietoisesti tai tietämättään.

Miksi sitten luterilainen kirkko opettaa ihmisen uudestisyntyvän kasteessa eikä uskossa kuulemisesta?

Kultainen vasikka

1 Mutta kun kansa näki, että Mooses viipyi eikä tullut alas vuorelta, kokoontui kansa Aaronin ympärille ja sanoi hänelle: "Nouse, tee meille jumala, joka käy meidän edellämme. Sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tälle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta."
2 Niin Aaron sanoi heille: "Irroittakaa kultarenkaat, jotka ovat vaimojenne, poikienne ja tyttärienne korvissa, ja tuokaa ne minulle".
3 Ja kaikki kansa irroitti kultarenkaat, jotka heillä oli korvissaan, ja he toivat ne Aaronille;
4 ja hän otti vastaan kullan heidän käsistään, kaavaili sitä piirtimellä ja teki siitä valetun vasikan. Ja he sanoivat: "Tämä on sinun jumalasi, Israel, se, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta". (2.Moos. 32)

 

Mooses viipyi vuorella ja israelilaiset kävivät epäuskoisiksi. He eivät tienneet mitä Moosekselle oli tapahtunut. Samoin Jeesuksen paluu on monien mielestä viivästynyt eikä sitä pidetä enää ollenkaan varmana. Apostoli Pietari ennustaa tämän tapahtuvan: Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan sanoen; "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta." (2.Piet. 3)

Israelilaiset pyysivät Mooseksen viipyessä Aaronia tekemään itselleen kultaisen vasikan näkyväksi Jumalakseen, jota he voisivat palvoa. Aaron teki niinkuin pyydettiin ja sanoi: "Tämä on sinun Jumalasi Israel, joka on johdattanut sinut pois Egyptin maasta". Samoin on luterilaisuudessa kasteesta tehty kultainen vasikka näkyväksi merkiksi pelastuksesta. Sitä voidaan palvoa ja siitä voidaan sanoa, että se on vienyt kastettavan pois Egyptin, eli synnin ja perkeleen orjuudesta.

Samoin nk. vapaat suunnat ovat tehneet itselleen kultaisen vasikan kasteen sijaan Jumalan näkyvistä armolahjoista, kuten esim. kielilläpuhumisesta. Herran paluun viipyessä he uskovat niiden todistavan heidän pelastuksestaan. Kuitenkin esim. kielilläpuhumista esiintyy myös kaikissa pakana- ja luonnonuskonnoissa.

On huomattava, että vasikka valettiin kallisarvoisesta kullasta. Samoin kastettava lapsi liitetään kirkon jäseneksi, mikä on kirkon vaurauden tae kirkollisveron tuoton muodossa. Siksi kasteen merkitys on nostettu erityiseen arvoon, onhan jäsenyys kirkon maallisen rikkauden perusta. Tosin siitä on samalla tullut kirkon hengellisen rikkauden este. Todellisuudessa kaikki kutsutaan Jeesuksen omiksi evankeliumilla, mutta vain harvat nöyrtyvät ottamaan sen lopulta vastaan.

Kristittyjen vanhempien lapset tulee kastaa, mutta sitä ei pidä rinnastaa uudestisyntymiseen. Kirkon vastuulla on evankeliumin julistaminen myös kastetuille lapsille ymmärtävässä iässä, jotta he Pyhän Hengen vaikutuksesta voisivat uudestisyntyä. Sen sijaan väitetään, että kaikki on jo muka tehty valmiiksi kasteessa eikä mitään enempää tarvita. Se on tämän elämän petoksista suurin.

Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. (Matt. 22:14)

 

3.5.2020

Herran paluun riemun sunnuntaina (Jubilate)

126 kommenttia

 • Matias Roto sanoo:

  Harri

  Otan vielä esille jutussasi esiintyvän viittauksen Kesarean ensimmäisen piispan Korneliuksen koko huonekunnan yhteiseen kääntymykseen.

  Pietarin suuriin ongelma kastamisen yhteydessä oli se että yleensä vanhassa juutalaisuudessa piti järjestää koulutus ennen kasteen toimittamista, jotta kääntyvä perhekunta ei vanhojen pakanallisten menojen mukaan elämäänsä jatkaen antaisi pakanuuden tuhota kasteessa annettavaa kokonaan uuden elämän alkua.

  Pyhän Hengen voimakas läsnäolo tuossa tilanteessa vakuutti sekä Pietarin että muut paikalla olijat siitä, että estettä kasteen toimittamiseen ei ollut. Perhe palveluskuntineen saatettiin siis uudestisynnyttää pyhässä kasteessa.

  Toisin kuin kirjoitit niin tuo Korneliuksen tapaus ei todista kasteen uudestisynnyttävää vaikutusta vastaan vaan nimenomaan kertoo Pyhän Hengen työn voimasta. Hän johdattaa ihmiset kääntymykseen eli siis kasteen kautta Jumalan lapseuteen.

  Sama Pyhän Hengen työ jatkuu myös lähetystyössä tänäkin aikana. Pyhä Henki kutsuu pakanoita kristilliseen uskoon ja pyhässä kasteessa nämä sitten saavat aloittaa uuden elämän Kristuksen yhteydessä.

  Otetaanpa sitten vielä pala kirkkohistoriaa ja Korneliusta seuraavalta ajalta. Uudessa testamentissakin tunnettu Sakkeus oli yksi Korneliusta seuraavista Kesarean piispoista.

  Puhuttaessa kastesta ja uudestisyntymästä, on huomattava että vanha kirkko käytti sanoja kaste ja uudestisyntymä synonyymeinä. Siksi merkittäväksi ja keskeiseksi on kasteen uudestisynntyttävä vaikutus ymmärretty.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Juha Yli-Jaakkola sanoo:

  Sen verran tarvitsee tänne kommentoida, että käytännön tasolla luterilaisten ja helluntalaisten kastekäsitykset ovat lähempänä kuin teologisella tasolla uskoisi.

  Esimerkit:

  1. Helluntalainen lapsi kastettiin 4-vuotiaana, koska hän oli siihen valmis

  2. Luterilainen tyttö kastettiin kirkon herätysliikkeen leirillä järvessä upotuskasteella(ei oltu kastettu lapsena)

  3. Nykyisin yhä useampi uskova vanhempi ei kasta lastaan, vaan antaa lapsen itse päättää

  = Tästä seuraa, että tulevaisuudessa pienten lasten kaste vähentyä yhä enemmän. Voi olla, että 15-20 vuoden päästä enemmistö luterilaisista kastetaan joko myöhemmin lapsena/nuorena/aikuisena. Tämä tulee vaikuttamaan teologiaankin.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Juha Yli-Jaakkola kuinka ymmärrät luterilaisen kaste opin kun se kuitenkin opettaa että kastamattomat eivät pelastu eli jos vauva/lapsi kuolisi ennen kastetta?

   Oikeassa olet että helluntalaisetkin kastavat lapsia eli heilläkin on myös lapsikaste.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Juha

   Luterilainen oppi on selkeä ja se seuraa niin Raamatun kuin alkukirkon ja vanhan kirkonkin opetusta, että vain kastettu ihminen pelastuu.

   Tässä on kirkkomme opetus kasteen välttämättömyydestä pelastukseen Augsburgin tunnustuksen mukaisesti.

   II Perisynti

   Edelleen seurakuntamme opettavat, että Aadamin lankeemuksen jälkeen kaikki ihmiset, jotka lisääntyvät luonnollisella tavalla, syntyvät synnissä, so. ilman jumalanpelkoa, ilman luottamusta Jumalaan sekä pahan himon hallitsemina, ja että tämä alkusairaus ja perisynti on todella synti, joka tuomitsee ja tuo jo nyt mukanaan iankaikkisen kuoleman niille, jotka eivät kasteen ja Pyhän Hengen voimasta synny uudestaan.

   Seurakuntamme tuomitsevat pelagiolaiset ja muut, jotka väittävät ettei perisynti ole synti ja kaventaakseen Kristuksen ansiota ja hänen hyville teoilleen kuuluvaa arvoa katsovat ihmisen voivan tulla omilla järjen voimillaan vanhurskaaksi Jumalan edessä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Anita Ojala sanoo:

  Näihin ikuisesti jatkuviin kastekiistoihin olen ottanut sellaisen kannan, että käytännössä Jumala näyttää yhtä lailla siunaavan sekä vauvana kastettuja uskovia että aikuiskasteen ottaneita.

  Itse en olisi mitenkään voinut jättää lapsiani vaille kastetta, ja onneksi lapsenlapsenikin ovat sen saaneet. Uskon, että siihen liittyy siunaus aina, vaikka sen jälkeinen opetus olisi puutteellistakin. Vanhan liiton kansaankin lapset liitettiin jo 8 pvn ikäisinä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Ari Pasanen sanoo:

  Aiemmassa kommentissa mainittiin ettei orjana olleilla israelilaisilla olisi ollut kultaa riittävästi kultavasikan tekoon, mutta seuraava Raamatun paikka osoittaa mistä he saivat sen kullan:

  35 Ja israelilaiset olivat tehneet Mooseksen sanan mukaan: he olivat pyytäneet egyptiläisiltä hopea-ja kultakaluja sekä vaatteita. 36 Ja Herra oli antanut kansan päästä egyptiläisten suosioon, niin että nämä suostuivat heidän pyyntöönsä; ja niin he veivät saalista egyptiläisiltä.(2.Moos.12)

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Yrjö Sahama sanoo:

  Pyhässä kasteessa kastetusta tulee, iästä riippumatta, Jumalan lapsi, jolla on lapsen oikeudet. Konkreettisesti tämä ilmenee mahdollisuutena olla rukouksessa yhteydessä Jumalaan. Kaste on myös portti kristilliseen seurakuntaan, ja jäsenyys seurakunnassa on toinen pelastuksen edellytyksistä. Toinen yhtä tärkeä edellytys on sitten usko, jonka Pyhä Henki synnyttää ihmisessä. Lapsikin voi uskoa, siis luottaa siihen, että Jumala on taivaallinen Isä ja Jeesus on ystävä ja auttaja. Tämmöinenkin usko on pelastavaa uskoa. Lapsen uskon Jeesus asettaa esikuvaksi aikuisillekin. Ihanne on, että lapsena kastettu saa kasvaa aikuiseksi Jumalan yhteydessä, jatkuvasti pelastavasta uskosta osallisena. Aikuiseksi kasvuun kuuluu myös uskonelämän kypsyminen aikuisen uskoksi. Valitettavasti voi useinkin käydä niin, että kristillinen kasvatus kasteesta huolimatta laiminlyödään, jolloin Jumala jää kasvavalle nuorelle vieraaksi. Joidenkin kohdalla käy myös niin, että murrosiälle ominainen kapina auktoriteetteja vastaan johtaa myös uskosta luopumiseen. Näissä kahdessa viimemainitussa tapauksessa ihminen tarvitsee uuden Jumalan puhuttelun, joka onnellisessa tapauksessa johtaa uskon heräämiseen eli ns. uskoontuloon. Varsinkin vapaissa suunnissa mutta myös joissakin luterilaisissa herätysliikkeissä uudestisyntymisellä tarkoitetaan yksinomaan tälläista elämänmuutosta. Voidaanpa jopa puhua ”uskonratkaisusta”, vaikka uskoontulossakin on aina kyse Pyhän Hengen työstä, ei ihmisen päätöksistä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Juha Yli-Jaakkola sanoo:

  Uskovien kasteesta (Veli-Matti Kärkkäisen teoksen pohjalta)

  Kärkkäinen ehdottaa uskovien kasteen ottamista teologiseksi peruskäytännöksi. Hän perustelee ehdotustaan raamatullisella ja patristisella tutkimuksella, joka ohjaa siihen suuntaan. Uskovien kaste ei ole tarkoitettu vain aikuisille. Ihminen, jolla on henkilökohtainen uskon vakaumus voidaan kastaa Jeesuksen lähetyskäskyn ja Uuden testamentin lupausten perusteella. Baptism, Eucharist and Ministry dokumentissa lukee näin: ” Vaikka todennäköisesti lapsikaste oli käytössä apostolisella ajallakin”, niin uskovien kaste oli todistetusti sen ajan peruskäytäntö. Kärkkäinen ei ole ajamassa alas lapsikastetta. Hän haluaa haastaa teologisesti perinteisiä kirkkoja kehittämään kastekäytäntöjään, niin että uskovien kaste voitaisiin ottaa lapsikasteen rinnalle. Ekumeenisella ohjelmalla tämä voisi tulla aikojen saatossa mahdolliseksi. Nokia Missio Church otti käyttöönsä kaksi rinnakkaista kastekäytäntöä toimintansa viimeisinä vuosina. Tämä johtui paljolti käytännöllisistä seikoista, koska toiminnassa oli mukana sekä luterilaisia että vapaiden suuntien edustajia.

  On yleistä, että Suomessa luterilaiset ja helluntailaiset ajautuvat väittelemään toistensa kasteteologioista. Kärkkäisen mukaan tällainen kinastelu on hedelmätöntä. Hän haluaisi nähdä enemmän teologisen taustatyön tekemistä. Molemmat osapuolet ovat syyllistyneet teologisesti onttoihin argumentteihin ja poleemisiin mielipiteisiin, jotka eivät ole edesauttaneet ekumeenisen yhteyden syntymistä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Juha Yli-Jaakkola sanoo:

  Veli-Matti Kärkkäisellä on toki omat motiivinsa tässä kasteasiassa, koska hän on pitkän linjan helluntaivaikuttaja, joka vihittiin muutama vuosi sitten luterilaiseksi papiksi Evangelical Lutheran Church of American (ELCA) yhteyteen Kaliforniassa. Hän toimii siellä asuvien suomalaisten pastorina. Käytännössä hän on siis kastanut myös vastasyntyneitä, mutta haluaa nyt vaikuttaa teologisilla kyvyillään sisältäpäin. Näen hänen valitsemansa linjan rohkeaksi siinä mielessä, että hän itse edustaa ekumeenista yhteyttä helluntailaisten luterilaisten välillä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Juha Yli-Jaakkola sanoo:

  3.1 Kohti yhteistä kasteen tunnustamista One Baptism: Towards Mutual Recognition työskentelydokumentti antaa työvälineitä käydä rakentavaa keskustelua eri tavalla kasteesta ajattelevien kristittyjen kesken. Kastetta voidaan tarkastella laajemmasta näkökulmasta. Tällöin kristillisen kirkon jäseneksi ottaminen ja yksilön elinikäinen kasvu Kristuksessa nousevat keskeiseen asemaan opillisten vertailujen sijaan. Se voi rohkaista kysymään: ”Voimmeko nyt tunnustaa toisten kirkkojen kasteet?” Kastekaavojen tarkastelu paljastaa, että kirkoilla on runsaasti yhteistä materiaalia käytössä. Dokumentin kirjoittajat ehdottavat, että näin avautuu vastavuoroisen tunnustamisen perusta, jossa samankaltaiset kastekaavat, uskovan kristillisen yhteisön jäseneksi liittäminen ja siinä mukana oleminen ovat yhdistävinä tekijöinä. ”Kuinka kirkkosi liturginen harjoitus vaikuttaa sen teologiseen ymmärrykseen kasteesta, kristillisen yhteisön jäseneksi liittymisestä ja jatkuvasta kasvusta Kristuksessa?” Osa kirkoista osoittaa sanallista hyväksyntää toiselle kastenäkemykselle jakamalla yhteisiä kastetodistuksia. Kaste on ensi kädessä Kristuksen ruumiiseen liittämistä ja vasta sitten tiettyyn kristilliseen yhteisöön kuulumist

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Juha Yli-Jaakkola sanoo:

  3.2 Kaste yhdistävänä tekijänä luterilaisille ja katolisille Reformaation 500-juhlavuotena luterilaiset ja katoliset ovat halunneet muistella yhteistä historiaansa myönteisessä valossa ja löytää niitä asioita, jotka yhdistävät molempia kirkkoja. Vastakkainasettelusta ykseyteen -asiakirjan mukaan kaste on yhteyden ja molemminpuolisen muistelemisen perusta. Kirkolla on vain yksi ruumis ¬– Jeesus Kristus. Kaste on se pyhä toimitus, jonka kautta yksilö liitetään Kristuksen ruumiiseen. Martti Lutherin opetuksen mukaan kasteessa vastasyntyneet lapset vastaanottavat oman uskonsa. Kaste on täysin Jumalan työtä. De Captitate -teoksessa Luther kirjoittaa, että kaste on lahja. Vatikaanin II kirkolliskokouksen opetuksen mukaan niitä kastettuja Jeesukseen uskovia, jotka eivät ole osa roomalaiskatolista kirkkoa voidaan kutsua kristityiksi. Tämä on mahdollista kasteen kautta. Luterilaiset näkevät asian samalla tavoin katolisten kanssa. Kaste luo vahvan ja turvallisen perustan yhteiselle reformaation muistelemiselle.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kiitos kaikille tähän asti mielenkiintoisista kommenteista ja näköaloista. Yhteenvetona toteaisin jo blogissakin mainitsemani ajatuksen;

  Kuinka vaikeaa onkaan ihmiselle nöyrtyä uskomaan Jeesuksen todistus uudestisyntymisestä;

  ”Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt.” (Joh. 3:8)

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Tämä ’uskonkappale’ tarvitsee katekismuksen tapaan selityksen: ’taidatko sen selkiämmin sanoa?’

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Jokainen Hengestä syntynyt tietää, että Henki tulee ja menee oman tahtonsa mukaan. Hän tyytyy kuulemaan huminan silloin kun se on kuultavissa, eikä ryhdy omin keinoin Henkeä nostattamaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Harri

   Tuo ihana sana Pyhän Hengen liikkumisesta ilman että me voimme Häntä hallita on oleellinen osa samaa vesperissä käytyä kahden rabbin, Nikodemuksen ja Jeesuksen välistä keskustelua

   Keskustelun tekstinä on ollut 1. Moos. 1: 1 alkaen muutama jae, joka juutalaisen käsikirjan mukaan oli uuden juutalaisen kirkkovuoden alun Toora -teksti.

   Jeesuksen puhe kasteen välttämättömyydestä pelastukselle liittyy tämän tekstin mainintaan siitä, että Pyhä Henki liikkui vesipilven mukana Kuiva ja autio maa sai elämän kun Jumala itse, Pyhä Henki vettä ratsunaan, välineenään käyttäen antoi uutta luovan voimansa sataa siunauksen sateen autioon maahan ja tämä heräsi henkiin, elämä luotiin autioon maahan, kasvit, eläimet ja ihminen luotiin.

   Kaste on tämän esikuvan mukaisesti uuden luomisen, uuden elämän alun julistus. Ihminen saa kokonaan uuden alun. Hän syntyy Jumalan lapseksi.

   Pyhän Hengen liikkumisesta ei tuossa vaiheessa luomiskertomusta voitu sanoa mistä suunnasta hän tuli ja mihin suuntaan hän meni, koska sitä ei ole tekstistä mainittu, vaan tuossa edellytetään että alun luomisessa Pyhän Hebgen liike veden mukana koski koko elämän luomista koko maailmaamme varten.

   Tämä näköala koko maailman elämän alusta avartaa myös meidän näköalojamme kirkon yhteisestä , katolisesta eli koko maailmaa koskevasta työstä uuden luomisen eli siis Kristuksen yhteyteen kasteen kautta kutsumisen avaruudesta koskettamaan koko luomakuntaa, kuten Markuksen kastekäskyn alku kuuluu, että koko luomakunnan on saatava osallisuus yhteisestä pelastuksesta, joka ihmisille annetaan, kun meidät kasteen välityksellä otetaan Kristus -uskon yhteyteen.

   Kun tuo Pyhän Hengen liike pannaan tällä tavoin alkuperäiseen tekstiyhteyteensä niin eteemme aukeaa laajemmat näköalat kuin aikoinaan saaristossa pappina meren aavalle silmäni kääntäen en nähnyt vastarantaa, vaan ainoastaan taivaan ja meren kosketuksen horisontin äärissä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Harri Ahdesmäki

  Eläkkeellä oleva kirkonpalvelija ja entinen kapiainen, yliluutnantti evp