Joosafatin laakso

Öljymäeltä otetussa kuvassa näkyy Temppelivuoren ja Öljymäen välillä sijaitseva Kidronin laakso, minkä uskotaan olevan Joelin mainitseman Joosafatin laakson maantieteellinen esikuva.

 

"Herran tuomion laakso" aikojen lopulla

1 Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon (hepr. kun minä palautan Juudan ja Jerusalemin),
2 minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani
3 ja heittäneet minun kansastani arpaa; ovat antaneet pojan porttoa vastaan sekä myyneet tytön viinistä, jonka ovat juoneet. (Joel 3)

 

Nimi Joosafatin laakso tarkoittaa "Herran tuomion laaksoa" (יְהוֹשָׁפָט Jehoshafat = "Jehovah has judged"). Sana esiintyy VT:ssa kaksi kertaa, molemmat Joelin kirjassa. Kyseistä laaksoa ei ole maantieteellisesti olemassa ja Joelin kuvaus onkin symbolinen kuva aikojen lopulla tulevasta tuomion ajasta, jolloin Herra tuomitsee kaikki kansat. Tuomio tulee sen mukaan, miten kansakunnat ovat kohdelleet Herran omaisuuskansaa Israelia, jae 2. Sama kansojen tuomio esiintyy myös Matteuksen evankeliumin 25. luvun jakeissa 31-46.

Tämä tuomion aika esitetään Joelin kirjan 3. luvussa ja sitä kuvataan myös profeetta Sakarjan kirjan luvuissa 12-14. Tuomio alkaa nk. Googin sodalla, mitä kuvataan profeetta Hesekielin luvuissa 38-39. Lisäksi myös profeetta Jesaja kuvaa samaa tuomion aikaa luvussa 13.

Joel esittää tuomion syynä sen, että pakanakansat ovat "jakaneet Israelin maan ja heittäneet juutalaisesta kansasta arpaa", jae 2b. Mielenkiintoista on verrata tätä psalmin 22:18 profetiaan Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen liittyvistä tapahtumista:

...he jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa. (Ps. 22:18)

Ahdistuksen aika

Joosafatin laakson tuomio alkaa jo seurakunnan ajalla, mutta kovimmat tuomiot tulevat vasta seurakunnan ylösoton jälkeen. Seurakunnan ylösoton jälkeistä aikaa nimitetään Raamatussa "Herran (tuomion) päiväksi". Profeetta Malakia kuvaa "Herran päivää" seuraavasti:

1 Sillä katso: se päivä (Herran päivä) on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa.
2 Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat
3 ja tallaatte jumalattomat; sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot.
4 Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi.
5 Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä.
6 Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. (Mal. 4)

 

Jumala lähettää Israelille profeetta Elian ennen Herran päivän alkamista, eli ts. seurakunnan aikana, vrt. jae 5. Elian toiminnan seurauksena juutalainen kansa vastaanottaa evankeliumin Jeesuksesta.

Jeesus puhuu samasta tuomion ajasta, Herran päivästä, Luukkaan evankeliumissa ja kehoittaa opetuslapsia, eli symbolisesti lopun ajan kristittyjä, valvomaan ja rukoilemaan, jotta he pääsisivät seurakunnan ylösotossa pakoon tulevaa tuomion aikaa:

34 Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä (Herran päivä) yllättää teidät äkkiarvaamatta
35 niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.
36 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä. (Luuk. 21)

 

Ihmisen Pojan edessä seisovaa ylöstemmattua seurakuntaa kuvataan Ilm. 7. luvussa jakeesta 9 alkaen.

Juutalaiset palaavat ensin maahansa ja Jerusalem palaa heidän haltuunsa

Profeetta Joel mainitsee 3. luvun alussa tuomion alkamisen edellyttävän kahta asiaa:

Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä palautan (hepr. sub) Juudan ja Jerusalemin, minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. (Joel 3:1)

Tarkka käännös hepreasta kuuluu "minä palautan Juudan ja Jerusalemin". Useat käännökset kääntävät kohdan "minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon". Kyseessä on heprean verbi submikä merkitsee palauttaa, kääntää takaisin. Juutalaiset pitää siten ensin palauttaa takaisin omaan maahansa ja Jerusalem entiseen asemaansa, so. juutalaisten hallintaan.

Juuda, eli nykyinen juutalaisvaltio Israel palautettiin pitkästä pakkosiirtolaisuudesta 1900-luvulla ja valtio itsenäistyi vuonna 1948. Jerusalem taas tuli juutalaisten vallan alle nk. Kuuden päivän sodan yhteydessä. Silloin Israel valtasi Jerusalemin vanhan kaupungin ja siellä olevan Temppelivuoren 7.6.1967. Joel 3:1 viittaa siten meidän aikaamme.

Aina siitä lähtien on etupäässä islamilainen maailma ja myös muut kansat pyrkineet saamaan Itä-Jerusalemin pois Israelin hallinnasta. Pyrkimyksenä on saada aikaan nk. "kahden valtion ratkaisu", missä Länsiranta ja Gaza muodostaisi Palestiinan valtion, jonka pääkaupunkina tulisi olemaan Jerusalemin itäosa, missä myös Temppelivuori sijaitsee. Erityisesti YK on ollut tuomitsemassa Israelia sen haluttomuudesta luopua vuonna 1967 vallatuista alueista, Itä-Jerusalem ml.

Profeetta Sakarjan mukaan siinä myös lopulta onnistutaan:

1 Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi.
2 Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. (Sak. 14)

 

Lopulta Itä-Jerusalem otetaan pois Israelilta väkisin ja se johtaa tuomion ajan, eli Herran päivän alkamiseen. Sakarja vahvistaa tämän seuraavassa jakeessa:

3 Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä.
4 Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. (Sak. 14)

 

Tämä johtaa nk. taivaalliseen väliintuloon, eli Herran Jeesuksen paluuseen maan päälle Jerusalemiin. Profeetta Joel kuvaa tätä tilannetta seuraavasti:

Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu (hepr. malat, pääsee pakoon). Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet (hepr. pleita, jäännös), niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu. (Joel 2:32)

Pelastuvien kaksi joukkoa

Pelastuneista mainitaan kaksi eri joukkoa;

1) Siionin vuorella Jerusalemissa olevat ja

2) pakoonpäässeet.

Jakeen alkuosan "Herran nimeä avuksi huutavat pakoon päässeet pelastuneet" tarkoittaa ylöstemmattua seurakuntaa, sillä "sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan", Room. 10:10. Apostoli Pietari lainaa tätä Joelin profetiaa helluntaisaarnassaan ja lopettaa lainauksen juuri jakeen 32 alkuosaan. Siinä käytetään heprean sanaa malat, mikä tarkoittaa konkreettista pakoon pääsemistä, pelastumista vaaratilanteesta. Seurakunta pääsee pakoon Herran päivän tuomioita, koska Kristus on jo kärsinyt rangaistuksen heidän edestään ja puolestaan. Juuri tähän Jeesus viittasi Luuk. 21:36. Ilmestyskirja kuvaa näitä tuomioita 8. luvusta eteenpäin.

Toinen pelastuva joukko on juutalaisen kansan jäännös. Siinä käytetään heprean sanaa pleitamikä tarkoittaa jäljelle jääneitä. Juutalaisen kansan jäännös pelastuu Jeesuksen palatessa takaisin maan päälle seurakunnan ylösoton jälkeen. Silloin hän myös tuhoaa antikristuksen joukkoineen, Ilm. 19.

Pakanakansat laskeutuvat Joosafatin laaksoon jo seurakunnan aikana, sen lopulla

Lasketuminen Joosafatin laaksoon alkaa jo Sakarjan 12. luvussa kuvatun nk. Googin sodan aikana. Profeetta kuvaa tapahtumia seuraavasti:

1 Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä:
2 Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä.
3 Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.
4 Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella. Mutta Juudan heimoa kohti minä avaan silmäni, ja kaikki kansojen hevoset minä lyön sokeudella. (Sak. 12)

 

Herra itse tekee Jerusalemin aikojen lopulla juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille, jae 2. Hevoset kuvaavat Sakarjan aikana sotavälineitä. Ensin tuomio kohtaa Israelia ympäröiviä islamilaisia kansoja näiden hyökätessä Israeliin johtajansa Googin kanssa, jae 2. Vanha kirkkoraamattu KR 1776 (Biblia) kääntää jakeen 2 tarkasti alkutekstistä:

Katso, minä tahdon Jerusalemin tehdä unimaljaksi (hepr. raal, myrkkymalja) kaikille kansoille siinä ympärillä; sillä sen pitää myös Juudaa kohtaaman, kuin Jerusalem piiritetään. (Sak. 12:2, KR 1776)

Kun islamilaisten kansojen hyökkäys on lyöty, myös kaikki muut kansat hyökkäävät Jerusalemia vastaan:

Ja sillä ajalla tahdon minä Jerusalemin tehdä kaikille kansoile kuormakiveksi; niin monta kuin häntä siirtää tahtovat, pitää itsensä siihen rikki repimän; sillä kaikki pakanat maan päällä kokoontuvat häntä vastaan. (Sak. 12:3, KR 1776)

Israel kääntyy Googin sodan yhteydessä:

Mutta Davidin huoneelle ja Jerusalemin asuvaisille tahdon minä vuodattaa armon ja rukouksen hengen; sillä heidän pitää katsoman minun puoleeni, jonka he lävitse pistäneet ovat; ja pitää valittaman, niinkuin joku valittaa ainokaista poikaansa, ja heidän pitää häntä murehtiman, niinkuin joku itkis esikoistansa. (Sak. 12:10, KR 1776)

Tämän jälkeen myös seurakunnan aika päättyy sen ylösottoon ja maan päällä alkaa Herran päivä, eli suuren ahdistuksen aika.

Meidän päivinämme tämä kaikki on jo alustavasti toteutumassa Israelissa. Jerusalemista on tullut kiistakapula etenkin Temppelivuoren osalta, missä islamin pyhät paikat sijaitsevat. Samoin palestiinalaisperheiden karkotukset kaupungin itäosista ovat nostaneet laajaa kansainvälistä vastustusta. Yhdysvaltojen uusi hallinto on presidentti Bidenin suulla ilmaissut kannattavansa nk. kahden valtion ratkaisua. Israelin uusi pääministeri Naftali Bennett taas vastustaa Palestiinan valtion perustamista ja kaikkea Israelin vetäytymistä vuonna 1967 vallatuilta alueilta.

Kiista Jerusalemin hallinnasta Israelin ja muun maailman välillä johtaa lopulta kansakunnat laskeutumaan Joosafatin laaksoon. Jerusalemissa kaikki kulminoituu lopulta kaupungin itäosassa sijaitsevalle Temppelivuorelle.

9 Julistakaa tämä pakanakansain seassa, alkakaa pyhä sota, innostakaa sankareita, lähestykööt, hyökätkööt kaikki soturit.
10 Takokaa vantaanne miekoiksi ja vesurinne keihäiksi. Sanokoon heikko: "Minä olen sankari".
11 Käykää avuksi, tulkaa, kaikki kansakunnat joka taholta. He kokoontuvat sinne. Anna, Herra, sankariesi astua sinne alas.
12 Lähtekööt liikkeelle, hyökätkööt kansakunnat Joosafatin laaksoon; sillä siellä hän istuu tuomitsemassa kaikkia pakanakansoja, joka taholta tulleita.
13 Lähettäkää sirppi, sillä sato on kypsynyt. Tulkaa polkemaan, sillä kuurna on täynnä ja kuurna-altaat pursuvat ylitse; sillä heidän pahuutensa on suuri. (Joel 3)

 

18 kommenttia

 • Kari Paukkunen sanoo:

  ”Ja heissä käy toteen Esaiaan ennustus, joka sanoo: ’Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. 15. Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.’ 16. Mutta autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat.” Matt. 13.

  Blogisti avaa hyvin Raamatun kuvausta lopun ajan tapahtumista. Netistä löytyy paljon muitakin Raamatun teksteihin perustuvia arvioita siitä, mitä Israel tulee kohtaamaan tulevien vuosien aikana. Raamatun profeetallista sanaa tutkitaan ja pohditaan, millaiseen aikaan Jumalan Hengen ilmoittamia tilanteita tulee sijoittumaan.

  Kehityskulku ajan historiassa on selvästi nähtävissä juuri niin kuin blogissa kerrotaan. Jesajan kirjan profetia liittyy toiseen asiayhteyteen, mutta kuvaa hyvin Israelin tätä päivää suhteessa siihen, että vaikka Jumala on ilmoittanut kaiken valitun kansan vaiheista etukäteen, sitä ei nähdä, kuulla, eikä ymmärretä.

  Kristuksen toista tulemusta on odotettu kauan luontoa kohdanneiden katastrofien vuoksi. Kristus kertoi paljon tulonsa merkeistä. Juutalaisen kansan kohtalo on tiukasti sidottu Kristuksen toiseen tulemiseen. Raamattu kertoo tästä siteestä lukemattomissa eri paikoissa lukemattomia kertoja. Kehoitan ja kannustan lukemaan Raamattua.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Timo Nokelainen sanoo:

  Kiitos Harri tästä blogitekstistä. Jeesus käski valvoa ja seurata aikain merkkejä mutta suuri osa kristikuntaa näyttää nukkuvan. Israel on ajan merkki ja kello.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Harri Ahdesmäki sanoo:

   Suurin osa kristikuntaa nukkuu loppuun asti. Jeesus itse vahvistaa tämän.

   26 Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä: 27 he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. 28 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, 29 mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, 30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy. Luuk. 17

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  EU:n jäsenvaltioiden ministereistä koostuvan neuvoston julkilausumassa todetaan.

  ”………pysyvä, jaettu vastuumme on suojella ja tukea aktiivisesti juutalaisten elämää ” samalla kun todetaan, että antisemitismi on kaikissa muodoissaan yhä yleisempää Euroopassa

  ” Juutalaisille kohdistuneiden uhkien lisääntyminen Euroopassa, mukaan lukien salaliittomyyttien elpyminen, antisemitismin julkiset ilmaisut, etenkin COVID-19 pandemian yhteydessä, sekä antisemitististen ja viharikosten lisäntyminen aiheuttavat suurta huolta. ” 2020

  Jerusalem post, kertoo seuraavaa :

  Euroopan neuvosto tuomitsee antisemitismin ja korostaa yllyttämisen torjuntaa. Euroopan neuvosto tuomitsi perjantaina antisemitismin ja oli tyytyväinen siihen, että Euroopan Unionin neuvosto hyväksyi julkilausuman, jossa antisemitismin torjunta kaikilla politiikan aloilla otetaan huomioon.

  ” Euroopan neuvosto tuomitsee kaikenlaiset ilmaisuvapauden, uskonnon tai vakaumuksen vastaiset hyökkäykset, mukaan lukien antisemitismi, rasisismi , ja muukalaisviha ja korostaa vihaan ja väkivaltaan yllyttämisen sekä torjunnan tärkeyttä. ” Kirjoitetaan kokouksen yhteenvedossa, jossa tuomitseminen tehtiin. ”

  Ongelma on tietysti se, kun uskonto, kuten kristinusko on antisemitstinen, ja antisemitismi tuomitaan, kun taas uskonnonvapaus sallii uskonsa ilmaisemisen ja tuomitsee siihen kohdistuvat hyökkäykset. Ei siis olle mitään ratkaisua ongelmaan tässä, kun tilanne on se, että suurin osa uskovaisista ei edes tajua, että he uskovat antisemitistisesti. Mutta noin yleisesti kuitenkin tuntuu, että antisemitsmi tuomitaan, eivätkä kaikki kansat ole hyökkäämässä Jerusalemiin.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Antero Syrjänen sanoo:

  Uskonnollisuudessa on monia mielenkiintoisia psykologisia ilmiöitä ja Raamatun tulkinta on luonnollisesti yksi niistä.

  Uskonnollisuus saa ajattelemaan, että tuhansia vuosia vanhassa kirjakokoelmassa olisi jotain ennustuksia meidän ajallemme, vaikka kaikki ko. kirjakokoelmassa kertoo, että kyse on ollut käsityksistä, jotka ovat olleet ominaisia juuri kirjoitusten aikana. Kaikki viittaavat nk. raamatullisiin aikoihin eikä mikään juuri meidän aikaamme.

  Ilmiön on voinut todeta kaikkina aikoina, sillä kaikki (tai vähintään useimmat) Raamattuun uskovat ovat ajatelleet, että Raamatun maininnat koskevat juuri heidän aikaansa. Eivätkä uskovat ole oppineet tästä mitään. Edelleen he kuvittelevat, että Raamattu kertoo juuri siitä häviävän pienestä ajasta, kun juuri he ovat elossa.

  Laajemmin tarkasteltuna jopa outoa, etteivät uskovat kykene näkemään osaansa ajan virrassa sellaisena kuin se on. Myös sukupolvet teidän jälkeenne ajattelevat aivan samalla tavalla elävänsä niitä aikoja, joista Raamattu olettaman mukaan kertoo. Eivätkä hekään oppineet mitään historiasta.

  Jos nyt muutaman kohdan nostaa esille, niin ”kaikkien kansojan” kokoaminen jonnekin on täysin epärealistinen skenaario. Raamatun kirjoittamisen aikaan se on ollut huomattavasti ymmärrettävämpi skenaario, sillä silloin maailma oli paljon pienempi ja maailmalla tarkoitettiin käytännössä Lähi-itää ja Eurooppaa sekä niiden läheisyydessä olevia alueita.

  Kun sanotaan, että lyödään hevoset vauhkoudella ja ratsastajat hulluudella, ja esimerkiksi hevosia pidetään nykyisyyteen verrattuna ”sotavälineinä”, niin aiheuttaako Jumala oikosulun panssarivaunuihin ja hävittäjiin, vai mitä tällä tarkkaan ottaen tarkoitetaan, jos sen on tarkoitus kertoa meidän ajoistamme? Kun taas asetamme jakeen sen kirjoitusajankohtaan, se on täysin ymmärrettävä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Harri Ahdesmäki sanoo:

   ”Jos nyt muutaman kohdan nostaa esille, niin ”kaikkien kansojan” kokoaminen jonnekin on täysin epärealistinen skenaario.”

   Heh heh! No ei ne varmaan kaikki mahdu Kidronin laaksoon, mutta tuomion aikaan kylläkin. Itse asiassa me ollaan jo tultu sinne! Kaikki kansat. Katsokaa ympärillenne.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Marko Sjöblom sanoo:

   Antero, puutut keskeisiin kysymyksiin. Kaksi huomiota. (1) Olet aivan oikeassa siinä, että osa meistä uskovaisista harjoittaa jollakin tasolla mielivaltaista raamatuntulkintaa: jouset ja hevoset eivät olekaan jousia ja hevosia vaan nykyaikaisia aseita samalla kun ajatellaan tapahtumapaikaksi hyvin kirjaimellisesti jokin Raamatussa nimetty alue. Nyt on kuitenkin hyvä osata nähdä ”metsä puilta”. Tätä vastuullisen raamatuntulkinnan harrastamista kutsutaan hermeneutiikaksi. Ja siinä otetaan – ainakin meidän teologien osalta – huomioon nimenomaan tekstien alkuperäinen sanoma ja sen pohjalta sovelletaan tekstejä ja niiden sanomaa myöhempiin tilanteisiin. Muun muassa tieteellisten kielifilosofisten teorioiden, Raamatun ajanhistorian ja tekstintutkimuksen, vähintäänkin koeteltujen tulkintasääntöjen pohjalta. Ja tällöin tekstejä myös sovelletaan meidän aikaamme. Jokseenkin kaikki vakiintuneet kristilliset kirkot harjoittavat tätä. Jehovan todistajien tai monien lopunajoista kirjoittavien kristittyjen vakavalla naamalla esittämät tulkinnat tulevaisuuden tapahtumista saavat meidät muut lähinnä vaivautuneiksi.

   (2) Raamatun tekstit väittävät itse puhuvansa myös tulevaisuuden tapahtumista. Tämä tapahtuu eri Raamatun kirjoituksissa eri tavoin ja hyvinkin erilaisten tekstilajien avulla. Vertauksia ei ole tarkoitettukaan yksityiskohtaisiksi kirjaimellisiksi ennustuksiksi. Kuitenkin myös niillä on jokin mielekäs sanoma (tai useampiakin ”pointteja”). Opetuspuheet ovat sitä, mitä nimikin sanoo. Profetiat taas puhuvat tulevista tapahtumista oman aikansa kielellä. Apokalyptiset tekstit l. Ilmestyskirjallisuus (Daniel, osa Hesekielistä ja Ilmestyskirja) taas ovat tietoisesti sommiteltuja, mutta niilläkin on mielekäs sanoma.

   Jeesus itse sanoi, että hän tulee takaisin suuressa kunniassa, mutta hänen paluunsa päivää ei tiedä kukaan. Monien meistä on vain vaikea hyväksyä tätä. Tulevaisuuden tutkimus Raamatun avulla antaa elämään merkitystä ja ehkä tiedostamattoman tunteen tuntemattoman hallinnasta, kun kokee tietävänsä, mitä Jumala ylihuomenna tekee. Ja kuitenkin me kristityt (sekä monet ei-kristilliset, mutta kristillisperäiset porukat) otamme todesta sen, mitä Raamattu väittää tulevaisuudesta: Jeesus ”… on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita”.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antero Syrjänen sanoo:

   Kiitos vaivannäöstäsi, Marko. Siinä oli paljon, josta voi olla samaa mieltä.

   Raamatun profetioiksi väitetyissä tarinoissa on juuri se ongelma, että ne eivät yksilöi ajanjaksoa, mihin viittaavat. Tällaiset tarinat eivät täytä ainakaan minkään uskottavan ennustuksen määritelmää. Kuka tahansa voi kirjoitella samalla tavalla ympäripyöreitä jostain tulevaisuutta kuvaavasta ajankohdasta ja väittää itseään profeetaksi ja kirjoituksiaan profetioiksi.

   Näin toimimalla luodaan itseään ruokkiva kehä, jonka todenperäisyydestä ei tarvitse välittää. Jos jokin ”profetia” näyttää osuneen, voidaan todeta että sehän oli aivan oikeaa profetointia. Niistä profetioista, jotka eivät osu, voidaan vain todeta että ne koskevat tulevaisuutta eivätkä ole siksi vielä täyttyneet. Tämä on yksi kantava ongelma Raamatun ”profetioissa”. Niiden uskottavuus ei kestä lähempää ja objektiivisempaa tarkastelua.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Charlotta Lindfors sanoo:

  Maailmanloppuhan on ollut tuloillaan monta ajastaikaa, hetikohta. Merkit ovat aina olleet selvät ! Ovat olleet ”kovia” poikia uhkailemaan nämä profeetat. Naiset nyt ovat aina olleet pelkkiä raiskattavia sotasaaliita. Mutta että hevosetkin ! On hirveää käyttää eläinparkoja sotimiseen.

  Minä säälin näitä olympialaisten hevosia, jotka on rahdattu maailman toiselle puolelle ”tanssimaan” ihmisten tahdon mukaan. Elänrääkkäystä !

  Juutalaiset eivät odota Jeesusta, vaan Messiasta.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Juutalaiset eivät odota Jeesusta, vaan Messiasta.

   Charlotta, olet oikeassa, mutta asetelmat muuttuvat vielä oleellisesti, kun säädetyt ajat täyttyvät; ”Joosefin veljet eivät tunteneet Joosefia Egyptissä”.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   ” Ovat olleet ”kovia” poikia uhkailemaan nämä profeetat.”

   No, uskon että näiden ”poikien” takana on sittenkin Hän, jota meri ja tuuli tottelevat.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Harri Ahdesmäki sanoo:

   ”Maailmanloppuhan on ollut tuloillaan monta ajastaikaa, hetikohta.”

   Maailmanloppu tulee Raamatun mukaan vasta 1000 vuotta Kristuksen paluun jälkeen. Joten ei olla vielä lähelläkään sitä!

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Harri Ahdesmäki sanoo:

   ”Juutalaiset eivät odota Jeesusta, vaan Messiasta.”

   ”Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.” (Sak. 12:10)

   Lävistetty Messias, kuka hän on? Miten Jumala voidaan lävistää? Kuka tässä puhuu? Joku, joka on lävistetty!

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Sakarja, ” He katsovat minuun jonka ovat lävistäneet ” Missä välissä Sakarja on muuttunut Jeesukseksi ?

  ”Lävistetty Messias, kuka hän on? Miten Jumala voidaan lävistää? Kuka tässä puhuu? Joku, joka on lävistetty! ”

  Je ei nyt puhta Messiaasta vaan pelastajasta, niin pelastuksen on sanottu olevan Siionissa. Ja tuolla alussa kirjoitat jaetusta maasta. ( Ovat jakaneet minun maani) Se voi siis olla maa, joka on jaettu/lävistetty . Et Zion. Pelastaja.

  Lisään vielä, että juutalaiset eivät lävistäneet Jeesusta, se oli roomalainen sotilas joka keihäällä rinnan puhkaisi/ lävisti.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Jos nyt aloittaja haluaa, että kaikki maat kokoontuvat Jerusalemia vastaan, niin kannattaa palata vähän taaksepäin. Israelin itsenäistymisen aikaan. Silloin kaikki ympäröivät arabimaat tosiaan hyökkäsivät Israeliin. Egypti, Jordania, Syyria, Libanon, Irak.

  Israel kuitenkin voitti, mutta ei tietenkään ilman uhreja.

  Nyt näistä muutamilla, kuten esim. Syyria ja Irak, miekka onkin kääntynyt itseään vastaan, ja maat ovat hajalla. Egypti on solminut ystävälliset suhteet Israelin kanssa ja Jordania on siinä ja siinä, vähän ärhentelee temppelivuoresta. Muutamat muutkin arabimaat, Saudit ja Emiraatit ovat solmineet ystävyyssuhteita Israelin kanssa, ovat huomanneet, että siitä on hyötyä heillekin.

  Jos raamatusta etsii jotakin sopivaa tähän tilanteesee, niin sanotaanhan siellä: ”MInä panen sinun sortajasi syömään omaa lihaansa ja he juopuvat omasta verestään kuin rypäleviinistä. ” Syyrialla ja Irakilla kääntyi Israelin sortaminen oman veren vuodatukseksi .

  Je sen peruteella, että raamatussa on jotain kirjoitettu, lähdetään tekemään jotakin, se ei ole ennustuksen toteutumista, vaan toteutuksen itse tekemistä. Ennustuksen toteutuminen tapahtuu niin, että kukaan ei huomaa sitä vasta kuin jälkeenpäin.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Harri Ahdesmäki sanoo:

  Yhdysvaltojen vetäytyminen Lähi-idästä ja Afganistanista luo alueelle sotilaallisen tyhjiön, mikä rohkaisee islamilaisia maita ottamaan aloitteen käsiinsä. Al-Quds, eli Jerusalem ja sen Temppelivuori on vapautettava juutalaisten hallinnasta. Se on vaatimus käydä ”pyhään sotaan” (vrt. Joel 3:9) Israelia vastaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Harri Ahdesmäki

  Kysyit myöskin ; ” Miten Jumalan voi lävistää ?”

  Jos yksi kokonaisuus pilkotaan kolmeen osaan, niin eikö sitä voi sanoa lävistämiseksi, jakamiseksi, silpomiseksi.

  Koska Jumala on henki, ja tavoitettavissa vain ajatuksen tasolla on mahdotonta ajatella häntä lihallisena ihmisenä, isä, tai poika, kuten Salomo sen sanoo: ”Taivasten taivaatkaan eivät ole kyllin avarat sinun asuinsijaksesi , kuinka sitten tämä temppeli jonka olen rakentanut. ”

  Jatkona voi kysyä, että kuinka sitten ihminen, naisesta syntynyt kuolevainen voisi olla Jumalan asuinsija.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Marko Sjöblom sanoo:

  Antero Syrjänen 2.8.kl 9:48. Nämä lopunajan yksityiskohtien pohdinnat eivät ole meille kristityille ollenkaan niin keskeisessä asemassa kuin monien mediassa näkyvien ”lopunajan asiantuntijoiden” selityksistä voisi luulla. Profetioiden (tulevaisuutta koskevien tekstien) tehtävänä ei ole informoida meitä tulevaisuuden tarkasta historiasta vaan pitää meidät valppaina ja tutkia omaa elämäntapaa sekä rohkaista luottamaan Jumalaan vaikeuksien tullessa: Jumalalla on ”homma hanskassa”.

  Vielä kolme huomiota. (1) Raamatun isossa kuvassa sana ”lopun ajat” tarkoittaa yksinkertaisesti koko Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeistä aikaa ennen Jeesuksen paluuta, jossa toteutuu Jumalan tahdon toteutuminen . (2) Yksi selkeästi toteutunut Jeesuksen profetia on Jerusalemin tuho v. 70, jonka Jeesus julisti noin 40 v. aikaisemmin. Muitakin on. Tämä nyky-Israelin ympärille muotoiltu pohdinta on uuden ajan tuotetta, vaikka juutalaisten paluumuutto Lähi-itään voidaan todellakin nähdä yhdeksi Raamatun ennustusten toteutumiseksi. (3) Itse olen mielistynyt ”pesukoneselitykseen”. Ihmiskunta on ikään kuin pesukoneessa, jonka ohjelma vatvoo, vatvoo, vatvoo ja vatvoo. Samat asiat toistuvat eikä loppulinkousta tahdo kuulua, mutta tulossa on.

  Ilmoita asiaton kommentti