Johanna Korhosen viimeisin hyökkäys Teemu Laajasaloa vastaan

Johanna Korhonen kirjoitti 13.11.2018 lukijablogin, jonka otsikkona oli ”Piispa ja asuntoetu – miksi epäselvyydet on syytä selvittää”. Hän oli lähettänyt Teemu Laajasaloa koskevan selvityspyynnön sekä poliisille että Verohallinnolle. Kirjoitusta julkaistaessa poliisi oli jo päättänyt, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta.

Kirjoituksessaan Korhonen epäilee Laajasalon syyllistyneen ”veronvälttelyyn”. Rikoslain 29 luku säätää rikoksista julkista taloutta vastaan. Siinä puhutaan muun ohella verorikoksista. Korhosen mainitsemaa veronvälttely-nimistä rikosta ei ole olemassa eikä siihen siis voi kukaan syyllistyä.

Korhonen kirjoittaa, että Laajasalo on solminut työnantajansa kanssa vuokrasopimuksen, jolla hän vuokraa itselleen ja perheelleen piispantalosta 93 neliötä ja maksaa siitä vuokraa 1508 euroa, johon sisältyy sähkö. Verohallinto on antanut vuoden 2018 verotusta koskevan päätöksen ja sen taulukkojen mukaan Laajasalon asumisesta ei synny verotettavaa etua.

Asiassa ei ole olennaista, että vuokra alittaa käyvän vuokratason, vaan olennaista on se, että Laajasalolle ei synny verotettavaa etua asumisestaan. Joulukuun alusta alkaen hänen käytössään on 122 neliötä, joten vuokraa tietenkin nostetaan vastaavasti.

Mainitun Verohallinnon päätöksen 7 §:n mukaan asuntoetuun luetaan työntekijän ja hänen perheensä käytössä oleva asuintila eli tällä hetkellä tuo 93 neliötä. En löydä päätöksestä mitään Korhosen mainitsemia kaavoja edustustilan laskemisesta. Jos niitä on Kirkkohallitus mahdollisesti antanut niin Verohallinnon ohjeet menevät niiden yli.

Ei Korhonenkaan katso, että jo tämä asuminen muodostaisi verotettavan edun, mutta piispantaloon kuuluu tämän lisäksi 140 neliötä. Korhonen väittää, että Laajasalo käyttää asumiseen myös noita neliöitä. Hän ihmettelee, miksei vuokrasopimuksessa mainita näitä 140 neliötä.  Ei vuokrasopimuksissa yleensä mainitakaan, mitä tiloja ei vuokrata vaan se, mitkä tilat vuokrataan. Asiassa ei ole oikeudellista merkitystä, mitä Laajasalo tai hänen avustajansa ovat mahdollisesti lausuneet asiasta.

Olennaista verotuksen kannalta on, kuka vastaa oikeista ilmoituksista Verohallintoon. Ennakkoperintälaissa säädetään ennakonpidätyksen toimittamisesta. Sen 9 §:n mukaan työnantaja vastaa ennakonpidätyksen toimittamisesta. Työnantaja ei ole ennakonpidätyksessä ottanut huomioon Laajasalon asuntoetua, koska sellaista ei ole. Jos palkansaajalla on mitä tahansa luontoisetuja työnantajaltaan, ei hänen tarvitse verokortiltaan tarkistaa, onko ne oikein laskettu. Kaikki vastuu on työnantajalla. Jos ennakonpidätys on väärin toimitettu, palkansaaja voi joutua maksamaan jäännösveroa eli kansankielellä mätkyjä. Hän ei ole kuitenkaan syyllistynyt mihinkään laittomaan.

Laajasaloa on verotettu samoin perustein kuin hänen edeltäjiään, ja pidän erittäin epätodennäköisenä, että Laajasalon katsottaisiin saaneen asuntoetua Korhosen väittämällä tavalla. Jos näin katsottaisiin olevan, niin asia ei ole enää vain Laajasaloa koskeva.

Verot vanhenevat viidessä vuodessa. Tämä merkitsee, että Eero Huovisen verotukseen ei enää voida puuttua, mutta Irja Askolan verotus voidaan avata uudelleen. Hänelle tulisi todella kovat jälkiverot maksettavaksi, ei yksinomaan sen takia, että kyseessä on paljon pitempi asumisaika kuin Laajasalolla vaan myös sen takia, että hän maksoi vuokraa vain 67 neliön mukaan.

Joko molemmat piispat käyttivät koko piispantaloa asumiseen tai ei kumpikaan. Pidän varmana, että kummallekaan ei tule takautuvia veroseuraamuksia ja myös toivon näin.

 

Juhani Ketomäki

lakimies

14 kommenttia

 • Tuula Hölttä sanoo:

  Kiltti lakimies, kun teillä on ”adventti”, niin jättäisit jo nämä asiat omaan arvoonsa. Ainakin osalle meistä puolueisiin sitoutumattomista nämä ”meuhkaamiset” ovat merkki tulevien eduskuntavaalien poliittisesta taistelusta, jossa puolueiden interventioiden tieto- ja kommunikaatiovirta kulkee ”vaalikarjalle” julkisten tiedotusvälineiden kautta pyrkien muuttamaan ”yleistä mielipidettä” puolueille myönteiseksi – ja kansa maksaa.

  Netistä löytyvien tietojen mukaan esim. Johanna Korhonen on Maaseudun Sivistysliiton perustaman kustannus- ja julkaisuyhtiö Maahenki Oy:n toimitusjohtaja, ja kun yhtiön hallituksen pj. on Matti Vanhanen, niin ilmeisesti yhtiö on hyväksynyt myös kirkon luottamushenkilöihin kuuluvan Johanna Korhosen julkisuudessa tapahtuvan huomiohakuisen toiminnan.

  https://msl.fi/maahenki/

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Maahenki

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Tuula Hölttä sanoo:

   J Ketomäki :”Tuula Hölttä, en ymmärrä kommenttisi tarkoitusta.”

   Ei se mitään. Luulin, etä adventti merkitsisi teille jotakin muuta. Voit huoletta poistaa kommenttini. Niinhän ovat tehneet monet muutkin, jotka eivät ole”ymmärtäneet”.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Johanna Korhonen sanoo:

   Tuula Hölttä, työnantajani ei puutu luottamustehtäviini millään tavalla. Yrityksen toimitusjohtajana keskityn yritykseen ja luottamustehtävissä luottamustehtäviin.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • J Ketomäki sanoo:

  Tuula Hölttä, en ymmärrä kommenttisi tarkoitusta. Yllä osoitin, että Johanna Korhosen hyökkäys Teemu Laajasalon veroasioita kohtaan perustuu täysin väärään laintulkintaan ja sen ainoana tarkoituksena on pyrkiä vahingoittamaan Laajasaloa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • J Ketomäki sanoo:

  Pentiltä jälleen täysin käsittämätön kommentti, joka ei liity mitenkään asiaan.

  Olen edellä seikkaperäisesti kertonut minkä vuoksi Johanna Korhosen verottajalle tekemä ilmoitus on perusteeton. Korhosen tarkoitus on vahingoittaa Laajaloa ja vaikeuttaa hänen toimintaansa piispana. Olen päättänyt että nyt riittää.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Onko sinulla vaikeuksia ymmärtää suomenkielistä kysymyslausetta? Veroviranomaiset osaavat varmasti määritellä saamansa ilmoituksen perusteettomaksi, jos se on sellainen. Eivät he siihen sinua tarvitse, J Ketomäki. Eikä sitä asiaa tällaisella keskustelupalstalla hoideta kuten hyvin tiedät. Niinpä sinulla on jokin muu tavoite ottaessasi asian julkisen keskustelun aiheeksi. Siksi kysyn: – Onko sinulla muuta tarkoitusta kuin vahingoittaa Johanna Korhosta? Siihen pyrkimykseen viittaa lauseesikin: ”Olen päättänyt että nyt riittää.”

   Ilmoita asiaton kommentti
 • J Ketomäki sanoo:

  Korhonen toi tämän julkisuuteen kirjoittamalla blogin, jossa ei muuta ollutkaan kuin asiavirheitä. Siinä väitettiin, että Laajasalo on jotenkin syyllinen siihen, jos häntä on verotettu väärin .

  En minä sinun jaaritteluusi ja saivarteluusi muuta vastaa. Jos et ymmärrä lukemaasi niin eihän se minun vikani ole.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   ”Jos et ymmärrä lukemaasi niin eihän se minun vikani ole.” Kiitos samoin.

   Laita rasti ruutuun:

   Haluatko vahingoittaa Johanna Korhosta kirjoittelullasi? Kyllä. _ En. _

   Pyritkö johonkin muuhun tavoitteeseen? Kyllä. _ En. _

   Ilmoita asiaton kommentti
 • J Ketomäki sanoo:

  En löytänyt kommentistasi ruutua johon laittaa rastin. Kirjoitin rastin ruutuässään. Kai se niinkin käy?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pentti Korhonen sanoo:

  No nythän Suomen oikeuslaitos on todennut piispa Laajasalon syyllistyneen kirjanpitorikokseen ja saanut siitä rangaistuksen. Onneksi tällä J. Ketomäellä ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa asiaan.

  Piispan asuntoasia ja verottajan kiinnostus verovälttelyyn on veroviranomaisen ja kirkkohallituksen välinen asia, ja koska piispa on ilmoittanut käyttävänsä koko virka-asuntoa perheensä tarpeisiin, maksaen kuitenkin vain osasta asuntoa vuokraa, voi siinä verottajalla olla sanansa sanottavana.

  Ilmoita asiaton kommentti