Jehovan todistajien eskatologinen oppi Raamatun ja historian valossa

Johanneksen pojan kotisivut - Tietoa Vartiotorniseurasta ja ...

Tässä blogissa tarkastellaan kriittisesti Jehovan todistajien eskatologiaan liittyviä opillisia käsitteitä Raamatun ja historian valossa.

JT:n lähtökohta: Jeesus ei ole Jumala

JT: Jehovan todistajien opin taustalla on perusväite siitä, että Jeesus ei ole Jumala, vaan luotu olento. Jeesus on heidän raamatuntulkintansa mukaan Jumalan ensimmäinen luomus, jonka välityksellä luotiin kaikki muu. JT:n mukaan Jumalan poikana Jeesus olisi Isäänsä alempi, luotu olento, eikä siis samaa olemusta Jehova Jumalan kanssa.

Tämä väärä käsitys johtaa Jeesuksen omien sanojen mukaan siihen, että he kuolevat synneissään eivätkä siten voi pelastua:

Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne (kr. alkuteksti; synneissänne). Joh. 8:24

Jeesus ilmoitti fariseuksille olevansa "se, joka minä olen", eli VT:ssa ilmoitettu Jahve Jumala, 2.Moos. 3:14. Joka ei usko sen olevan totta kuolee Jeesuksen sanojen mukaan synneissään ilman niiden sovittamista Jeesuksen uhrin perusteella. Jumalan pyhyys vaatii täydellistä synnittömyyttä ja siihen päästään vain Jeesuksen sovitustyön hyväksi lukemisen kautta. Vertaa tähän myös Matt. 22:12-13, missä "omissa vaatteissaan", eli omassa vanhurskaudessaan taivaalliseen hääjuhlaan tullut vieras heitettiin pimeyteen, missä oli itku ja hammasten kiristys. Myös islam tunnustaa Jeesuksen profeettana, mutta ei hänen jumaluuttaan. JT:n uusareiolainen käsitys Jeesuksesta luotuna olentona on tuomittu harhaopiksi kristillisen kirkon toimesta jo vuonna 325 Nikean kirkolliskokouksessa.

Tämä käsitys johtaa myös siihen, että Jehovan todistajat eivät voi uskoa kolminaisuuteen ja ovat ilman Pyhää Henkeä. Siten he eivät myöskään kuulu Jumalan "näkymättömään valtakuntaan" nykyisessä armon ajassa, missä Jeesus Kristus asuu Pyhän Henkensä kautta häneen uskovissa ihmisissä. Ilman Pyhää Henkeä ei voi myöskään ymmärtää syvemmin Raamattua, koska juuri PH avaa ja selittää Raamatun sanaa uskoville:

Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. (Joh. 14:26)

Pyhän Hengen päätehtävä on todistaa Kristuksesta maailman vapahtajana, Joh. 15:26.

Korvausteologiaa

Jehovan todistajat sulkevat pois myös sen, että juutalaisella kansalla olisi enää mitään osaa lopun ajan tapahtumissa Jeesukseen paluuseen liittyen. Tämä on myös syynä siihen, että he eivät kykene tulkitsemaan "lopun ajan" tapahtumia oikein. Ne nimittäin liittyvät ennen muuta juuri juutalaisen kansan kohtaloihin, kuten myöhemmin tässä blogissa osoitetaan. Tosin myös monet muut kuin JT:t tekevät samoin ja ovat yhtälailla eksyksissä eskatologiassa. Näin myös pääosa luterilaisista. Siksi Kristus palaa heille "kuin varas", eli yllättäen ja he eivät osaa odottaa häntä.

Apostoli Paavali opettaa, että aikojen lopulla "kaikki Israel" pelastuu, Room. 11:25-26. Käsite "kaikki Israel" tarkoittaa vanhan Israelin uskon molempia tyttäriä, juutalaisia ja kristittyjä. Vanhan Israelin uskon loppu oli Salomon temppelin tuhossa vuonna 586 eKr. ja sen jälkeisessä pakkosiirtolaisuudessa.

Molemmat, sekä juutalaiset että kristityt, ovat vanhan Israelin uskon perillisiä. Vanhempi tytär, eli juutalaisuus sai alkunsa nk. Persialaiskaudella vuodesta 539 eKr. alkaen, jolloin kaksi Israelin heimoa, juudalaiset ja benjaminilaiset palasivat Babylonian pakkosiirtolaisuudesta takaisin Israelin maahan. Heitä kutsuttiin myöhemmin "juutalaisiksi". Nuorempi tytär, eli kristityt Jeesus Nasarealaisen seuraajat sai alkunsa 30-luvulla jKr. ja he ovat jo pelastuksessa sisällä  Jumalan kanssa tehdyn "uuden liiton" kautta, Luuk. 22:20. Kun myös Israelin uskon vanhempi tytär, eli juutalaiset, ottavat lopulta evankeliumin Jeesuksesta Messiaasta vastaan, niin sen seurauksena "kaikki Israel" pelastuu. Silloin molemmat perilliset tulevat oksastetuiksi vanhan Israelin uskon jaloon öljypuuhun, Room. 11:24. Nuorempi on asetettu vanhemman edelle VT:n patriarkkakertomuksissa olevien esikuvien mukaisesti.

JT:n eskatologiaan liittyviä oppeja

Seuraavassa käydään läpi muutamia keskeisiä Jehovan todistajien eskatologiaan liittyviä oppeja ja esitetään asioiden oikea raamatullinen merkitys historiallisessa asiayhteydessään.

1. Pakanain ajat

JT: Jehovan todistajat opettavat, että Raamatussa Danielin kirjan 2. luvussa ennustetaan 2 520 vuoden ajanjakso, jota kutsutaan "pakanain ajoiksi" tai "kansakuntien määräajoiksi". Ilmaisu on peräisin Luukkaan evankeliumista, Luuk. 21:24. He uskovat, että "tämä ajanjakso on muka keskeyttänyt Jumalan maata koskevan hallitusvallan ja että se ajoittuu vuosiin 607 eKr. – 1914 jKr."

Todellisuudessa Luukas kuvaa Rooman toimeenpanevaa Jerusalemin hävitystä vuonna 70, mikä johti Juudan (juutalaisen) kansan maanpakoon ja eloon diasporassa lähes kahden tuhannen vuoden ajaksi.

Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen (Rooman neljä legioonaa) ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, ja jotka ovat kaupungissa, lähtekööt sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt sinne menkö. Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan; ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. (Luuk. 21:20-24)

Tämä diaspora päättyi Jerusalemin osalta vasta kuuden päivän sodassa 7. kesäkuuta vuonna 1967, jolloin juutalaiset valtasivat Itä-Jerusalemin takaisin juutalaisvaltion hallintaan. Siellä sijaitsee myös juutalaisuuden pyhin paikka, Jerusalemin temppelivuori, mikä palautui takaisin juutalaisille pakanoiden (muiden ei-juutalaisten kansojen) hallinnan siellä loppuessa. Kiista Itä-Jerusalemin ja siellä olevan Temppelivuoren (hepr. Har HaBayit) hallinnasta Israelin ja palestiinalaisten kesken johtaa vielä lopun ajan suuriin sotiin, ensin Googin ja sitten Harmagedonin sotaan. Pakanain ajat päättyvät lopullisesti Jeesuksen palatessa takaisin maan päälle perustamaan tuhatvuotisen valtakuntansa, Ilm. 19:15, jonka pääkaupungiksi tulee Jerusalem. Sitä kuvataan myös Danielin 2. luvun profetiassa:

Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti, niinkuin sinä näit, että kivilohkare irtautui vuoresta-ei ihmiskäden voimasta-ja murskasi raudan, vasken, saven, hopean ja kullan. (Dan. 2:44-45a)

Jeesus lupasi juutalaisille kuulijoilleen ettei tule takaisin ennenkuin he, so. juutalaiset, sanosivat hänelle "siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen", Matt. 23:39. Sitä ennen heidän huoneensa, eli temppelinsä jäisi hyljätyksi ja niin myös tapahtui vuoden 70 katastrofin jälkeen. Pakanakansojen hallinnan ajat päättyivät Jerusalemissa kesäkuussa 1967 ja koko maailmassa ne päättyvät Kristuksen palatessa takaisin maan päälle Jerusalemiin, Dan. 2:34-35, samaan paikkaan, mistä hän myös nousi taivaaseen, Ap.t. 1:11.

2. Jeesuksen Kristuksen läsnäolo

JT: Jehovan todistajat uskovat nykyään, että Jeesus Kristus on hallinnut kuninkaana näkymättömästi lokakuusta 1914 alkaen. Jehovan todistajat tulkitsevat kreikan kielen sanan parousia, joka tavallisesti käännetään "tulemukseksi", olevan tarkemmin ymmärrettynä "läsnäolo".

Todellisuudessa Jeesukselle on hänen ylösnousemuksensa jälkeen annettu kaikki valta taivaassa ja myös maan päällä, vrt. Matt. 28:18. Hän lunasti Golgatan ristillä ihmiskunnan Saatanan vallan alta ja sai voiton kaikista enkeleistä, valloista ja voimista, 1.Piet. 3:22. Silloin Jumala pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi sen ristiin. Hän riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan, Kol. 2:14-15

Jumalan valtakunnan ja Jeesuksen "näkymätön läsnäolo" on toteutunut ensimmäisen helluntain jälkeen nykyisessä armonajassa, missä Jeesus asuu Pyhän Henkensä kautta häneen uskovissa uudestisyntyneissä kristityissä:

 "Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä". (Luuk. 17:20-21)

Jumalan valtakunta ei ollut sisällisesti fariseuksissa, joille Jeesus puhui, mutta kun se tuli maan päälle ensimmäisenä helluntaina 50 päivää Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen tapahtuneessa Pyhän Hengen vuodatuksessa, se on ollut sisäisesti Jeesukseen uskovissa ihmisissä. Jeesukseen uskovat kristityt ovat "uuden liiton temppeli" maan päällä, jonka kulmakivenä on itse Kristus, 1.Kor. 3:16.

Tämä Jeesuksen "sisäinen läsnäolo", eli seurakunnan/kirkon aika päättyy häneen paluuseensa.

3. Vuosi 1914 ja viimeiset päivät

JT: Jehovan todistajat opettavat, että vuodesta 1914 eteenpäin ihmiskunta on elänyt "viimeiksiksi päiviksi" kutsuttua ajanjaksoa, jonka aikana ongelmat lisääntyvät nopeasti. He opettavat, että sota, taudit, nälänhätä, maanjäristykset, lähimmäisenrakkauden puute, moraalin rappeutuminen ja Jehovan todistajien tekemä saarnaamistyö ovat näiden "viimeisten päivien" tunnusmerkkejä. Jehovan todistajat pitävät vuotta 1914 koskevaa oppiansa edelleen keskeisimpänä eskatologisena tulkintana heidän Raamatun ennustusten ymmärrykselleen.

Todellisuudessa "viimeisillä päivillä" tarkoitetaan Raamatussa ensimmäisen helluntain jälkeen alkanutta nykyistä armon aikaa, jolloin Jeesus asuu Pyhän Henkensä kautta häneen uskovissa uudestisyntyneissä ihmisissä:

Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan (myös pakanoiden) päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ap.t. 2:17

Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut. Hepr. 1:1-2

Toinen nimitys nykyiselle armon ajalle on Raamatussa "Herralle otollinen vuosi/aika". Sen alkamista Jeesus julisti Nasaretin synagoogassa julkisen toimintansa alussa lukiessaan otetta Jesajan kirjasta:

"Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta/aikaa (hepr. shaneh)". (Luuk. 4:18-19)

Jesaja käyttää Jeesuksen lukemassa jakeessa Jes. 61:2 monikollista sanaa shaneh, jonka merkitys on paitsi vuosi, myös tietty ajanjakso. Nämä "viimeiset päivät" tai "Herralle otollinen aika" päättyvät Jeesuksen paluuseen, eli parousiaan.

Vuosi 1914 ei siis merkinnyt "viimeisten päivien" alkamista, mutta mitä vuosi 1914 merkitsi?

Mitä vuosi 1914 merkitsi Raamatun profetioiden toteutumisen kannalta?

Elokuussa 1914 alkoi Ensimmäinen maailmansota, mikä alustavasti mahdollisti myös juutalaisvaltion ilmestymisen takaisin omalle paikalleen Erets Israeliin, eli Israelin maahan. Turkki oli hallinnut 400 vuotta Palestiinan aluetta, mutta liittoutui Saksan kanssa pian sodan alkamisen jälkeen lokakuussa 1914 ja hävisi lopulta sodan. Palestiinan alue otettiin pois ottomaanien Turkilta ja sen mandaatti, eli Kansainliiton myöntämä hallinta annettiin sodan jälkeen Britannialle, joka oli myös vallannut Jerusalemin turkkilaisilta joulukuussa 1917. Kuukautta aiemmin, marraskuussa 1917 Britannia oli antanut siionistien maailmanjärjestölle lupauksen juutalaisten kansalliskodista Palestiinaan. Tämä nk. Balfourin julistus sisällytettiin myös Britannian Palestiinan mandaattiin alustavasti jo San Remossa 1920 ja lopullisesti YK:n edeltäjän, Kansainliiton päätöksellä kesällä 1922.

Vuonna 1914 alkanut Ensimmäinen maailmansota, jota kutsuttiin myös "kansojen sodaksi", mahdollisti Palestiinan maa-alueen palauttamisen takaisin juutalaiselle kansalle ja se oli samalla tulevan tuhatvuotisen valtakunnan synnytystuskien alku. Vielä tarvittiin lisää synnytystuskia, eli Toinen maailmansota Euroopan juutalaisten palauttamiseksi Palestiinaan. Sen jälkeen  Britannia luopui Palestiinan mandaatistaan 14.5.1948 ja Israelin valtio itsenäistyi. Näihin  tapahtumiin Jeesus viittasi eskatologisessa Öljymäen puheessaan:

Sillä kansa nousee kansaa vastaan (1. MS) ja valtakunta valtakuntaa vastaan (2. MS), ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.  Mutta kaikki tämä on (messiaanisen valtakunnan) synnytystuskien alkua. Matt. 24:7-8

Synnytystuskilla Jeesus viittasi VT:ssa esiintyvään ja juutalaisuudessa hyvin tunnettuun käsitteeseen messiaanisen valtakunnan tulosta, vrt. Jes. 13:8 ja 66:7. Ilmestyskirja täsmentää tämän Jeesuksen paluun jälkeisen valtakunnan pituudeksi tuhat vuotta, Ilm. 20:6.

Vuosi 1914 siis merkitsi messiaanisen tuhatvuotisen valtakunnan synnytystuskien alkamista. Messiaaninen valtakunta toteutuu "viikunapuun lehteen puhkeamisen", eli juutalaisvaltion itsenäistymisen ja juutalaisen kansan kääntymisen kautta aikojen lopulla.

4. Viimeinen sukupolvi ja sen alkaminen

JT: Jehovan todistajat opettivat vuoteen 1995 asti, että Jeesuksen sanat "tämä sukupolvi", Matt. 24:34, viittasi siihen sukupolveen, joka koki vuoden 1914 tapahtumat eli ensimmäisen maailmansodan alkamisen. Jehovan todistajat pitävät vuotta 1914 ja erityisesti ensimmäisen maailmansodan alkamista tuona vuonna merkkinä "lopun ajan" alkamisesta. Jehovan todistajat uskoivat, että Jeesuksen mainitsema "sukupolvi" olisi kirjaimellinen sukupolvi ja tarkoittaisi siten noin 70 tai 80 vuoden ajanjaksoa, sukupolven elinikää. Ensimmäisen maailmansodan alkamisen nähnyt sukupolvi ei siten Jehovan todistajien tulkinnan mukaan kokonaan kuolisi pois ennen Harmagedonin tulemista ja osa silloin elossa olleista olisi edelleen elossa näkemässä "tämän pahan järjestelmän lopun". Tulkinta "vuoden 1914 sukupolvesta" hylättiin lopulta kun nuorin hallintoelimen jäsenistä täytti 80 vuotta vuonna 1995.

Todellisuudessa Jeesus viittasi "viimeisellä sukupolvella" viikunapuun lehteen puhkeamiseen, eli Israelin kansallisvaltion asettamiseen takaisin omalle paikalleen Lähi-itään:

Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se (messiaaninen valtakunta) on lähellä, oven edessä.  Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat. Matt. 24:32-34

Jeesus käyttää "tämä sukupolvi" (kr. genea haute) ilmaisua Matt. 23:36 mukaan myös siitä ihmisjoukosta, joka hylkäsi Jeesuksen ja luovutti hänet ristiinnaulittavaksi. Silloin hän ennakoi oman aikansa sukupolven päälle tulevaa tuomiota. Se toteutui Jerusalemin hävityksessä vuonna 70, vajaat 40 vuotta Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen. Jeesus siis tarkoittaa nimenomaan tapahtumaan liittyvää sukupolvea eikä juutalaista sukukuntaa. Jeesus kirosi viikunapuun kärsimysviiikolla ja myös ennusti sen uudelleen elpymisen aikojen lopulla. Luukas täydentää asiaa kehoittamalla katsomaan myös "kaikkien puiden" lehteen puhkeamista, millä Jeesus viittasi nationalismin nousuun 1800-luvun lopulta alkaen. Nationalismi synnytti myös siionismin ja ensimmäinen siionistinen maahanmuuttoaalto, eli Alija tuli Palestiinaan Venäjältä vuonna 1882. Myös Suomi kuuluu näihin "kaikkiin puihin", jotka kansallisuusaatteen vaikutuksesta itsenäistyivät. Suomi vuonna 1917.

Viimeisen sukupolven laskeminen on aloitettava viikunapuun lehteen puhkeamisesta, eli Israelin valtion itsenäistymisestä 1948 eikä "tuhatvuotisen valtakunnan synnytystuskien" alkamisesta vuonna 1914, niinkui JT sen tekee. Jos sukupolven pituudeksi lasketaan Psalmin 90:10 mukaisesti 70-80 vuotta, se päättyisi vuonna 2028. Silloin viimeistään Jeesuksen pitäisi palata maan päälle perustamaan tuhatvuotinen messiaaninen valtakuntansa. Sukupolven pituudeksi on Raamatussa kuitenkin ilmoitettu myös 120 vuotta, joten asia jää nähtäväksi. Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että kun Israelin itsenäistymisestä tuli täyteen 70 vuotta 14.5.2018, Yhdysvallat siirsi ensimmäisenä valtiona suurlähetystönsä Jerusalemiin, jonka se oli tunnustanut maan pääkaupungiksi puoli vuotta aiemmin.

5. "Väärän uskonnon" tuho ja Harmagedon

JT: Jehovan todistajat uskovat, että vuonna 1918 Jeesus Kristus tuomitsi kaikki maailman uskonnot. He opettavat, että 18 kuukautta kestäneen tuominnan jälkeen maailmasta voitiin löytää vain yksi uskonnollinen ryhmä, joka ryhmänä teki nöyrästi Raamatussa ilmoitetun Kristuksen tahdon. Jehovan todistajat esittävät, että "Raamatuntutkijat", josta Jehovan todistajien uskonnollinen liike myöhemmin muodostui, oli tämä ainut ryhmä.

Jehovan todistajat uskovat, että nykyajan maailmantapahtumissa toteutuvat Raamatun ennustukset koskien maailmanlopun läheisyyttä. He eivät kuitenkaan enää ennusta tarkkaa vuotta Harmagedonille, joka heidän tulkintansa mukaan tarkoittaa nykyisen maailmanjärjestyksen loppua.

He uskovat että Ilmestyskirjassa mainittu "suuri Babylon" on nykyisistä vääristä uskonnoista koostuva maailmanjärjestys, mikä tuhoutuu suuren ahdistuksen aikana, kun YK:iin kuuluvat maailman valtiot tuhoavat kaikki "väärät uskonnot", Ilm. 17:16. He uskovat myös, että YK on Ilmestyskirjan 17. luvussa mainittu peto.

Todellisuudessa vuonna 1918 ainoastaan Ensimmäinen maailmansota loppui 11.11.1918 ja sen seurauksena Palestiinaa 400 vuotta hallinnut Ottomaanien valtakunta supistui tynkä Turkiksi. Sen entiset alueet Lähi-Idässä päätyivät Iso-Britannian ja Ranskan hallintaan. Alustavasti tämä päätettiin 24.4.1920 San Remossa, Italiassa, missä sodan voittajavaltiot, Englanti, Ranska, Italia ja Japani päättivät Ottomaaneille kuuluneiden alueiden jaosta Lähi-Idässä. San Remossa päätettiin myös antaa Iso-Britannialle Palestiinan mandaatti, jonka hallinto tulisi perustumaan Balfourin julistukseen. Tämä johti myöhemmin juutalaisvaltion muodostumiseen.

Aikojen lopulla mm. profeetta Sakarjan ennustuksen perusteella maailman valtiot kokoontuvat Israelia ja Jerusalemia vastaan:

Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan (nykyinen Israel) kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä.  Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Sak. 12:2-3.

Tämä voi tapahtua myös YK:n johdolla, mutta se on epätodennäköistä. YK:ssa jäsenmaita sitova päätös pitää tehdä sen turvallisuusneuvostossa, missä viidellä pysyvällä jäsenmaalla on nk. veto-oikeus, eli ne pystyvät yksin kumoamaan minkä tahansa päätöksen. Harvoin ne ovat kaikesta yhtä mieltä. Esim. Israelia koskevat päätökset on usein kumottu Yhdysvaltojen vetolla.

Kansakuntien nousu Israelia ja Jerusalemia vastaan tulee johtamaan ensin nk. Googin sotaan (Hes. 38-39) ja sen jälkeen vielä Harmagedonin sotaan. Googin sodan jälkeen alkaa "suuri ahdistus", mikä päättyy Harmagedonin sotaan ja Kristuksen paluuseen maan päälle Jerusalemiin, Sak. 14:1-4.

Ilmestyskirjassa mainittu "suuri Babylon" ei merkitse uskontoon, vaan globaaliin talousjärjestelmään perustuvaa maailmanjärjestystä, mikä toimii langenneessa maailmassa Saatanan vallan alla. Suuren Babylonin kukistuminen kuvaa globaalin talouden ja siihen perustuvan kulttuurin tuhoa, Ilm. 18. Babylon on Ilmestyskirjassa myös portto, koska langennut ja Jumalasta luopunut kristikunta on ollut mukana rakentamassa tätä jumalatonta materialismiin perustuvaa kulttuuria, mikä on tuhoamassa myös luomakuntaa mm. ilmastomuutoksen kautta. Myös Jehovan todistajat luetaan tähän Jumalasta luopuneeseen joukkoon, koska he eivät tunnusta Jeesuksen jumaluutta eivätkä Pyhää Henkeä, Mark. 3:29.

Ilmestyskirjassa mainittu peto ei ole YK, vaan Antikristus, joka kieltää kaikki uskonnot ja korottaa itsensä jumalaksi, 2.Tess. 2:4. Antikristuksen hallinta-aika on Ilmestyskirjan mukaan 42 kuukautta, Ilm. 13:5. Jeesus tuhoaa Antikristuksen palatessaan maan päälle nk. Harmagedonin taistelussa, Ilm. 19 ja Sak. 14.

4. sunnuntaina helluntaista 28.6.2020

Harri Ahdesmäki

 

 

 

46 kommenttia

 • Seppo Heinola sanoo:

  ”Antikristuksen hallinta-aika on Ilmestyskirjan mukaan 42 kuukautta-”

  Sama hallinta aika on Kristuksella eli voidellulla sillä Messias hallitsi Jerusalemissa 42 kuukautta. Jeesuksen sukutaulussa on 42 sukupolvea. 42 kuukauta vastaa 3, 5 vuotta eli 1260 päivää. ”Autuas se joka odottaa 1260 päivää. ” Yksi heprealainen jumalanimi sisälsi 42 kirjainta.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Mitä mieltä olet Harri Jeesuksen vastauksesta? Opeuslasten kysymys lopunajoista on kaksiosainen. ”sano meille million nämä tapahtuvat. Ja mikä merkkinä sinun paluulle ja täyttymykselle aikakauden” (alkuteksti novum Matt. 24:3).

   Ensimmäisen osan vastaus on mielestäni: ”30. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella”.

   Ja toisen: ”36. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin. 37. Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. 38. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, 39. eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva. 40. Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään”.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Sepolle. Lainasit Danielin kirjasta 12:11-12

  ”Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää. Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa tuhat kolmesataa kolmekymmentä viisi päivää.”

  Ei siis 1260 päivää, vaan 1335 päivää odottavat ovat autuaita.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Kiitos korjauksesta, oli muistivirhe. Muistelin tätä Ilm. 11:3: . ”Minä annan kahdelle todistajalleni tehtäväksi julistaa sanaani säkkivaatteseen pukeutuneina tuhat kaksisataakuusikymmentä päivää”. Ajanjakso 1260 päivää on siis s a m a ajankohta, joka on mainittu aiemmassa jakeessa 42 kuukautta. Danielin kirjassa on myös mainittu tämä ko. ajanjakso sanoilla ”aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa” (Dan. 7:25; 12:7). Ilm. 12:14 sanoo ajan ”vuosi, kaksi vuotta ja puoli vuotta”.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Ilmestyskirjassa esiintyy ajanjakso ”kolme ja puoli vuotta”. Näyttäisi siltä, että kun puhutaan Jumalan omista, aika ilmaistaan päivinä ja kun puhutaan Jumalan vastustajista, aika ilmaistaan kuukausina.

  Pakanakansat tallavat Jerusalemia 42 kuukautta (11:2) ja peto, eli Antikristus saa vallan 42 kuukauden ajaksi (13:5). Kaksi todistajaa julistaa Jumalan sanaa 1260 päivää (11:3) ja Pelastajan synnyttänyt nainen saa turvapaikan erämaasta 1260 päivän ajaksi (12:6).

  Ilmoita asiaton kommentti
 • ”Ensimmäisen osan vastaus on mielestäni: “30. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella”./ Reijo

  Tämä lienee Kristuksen paluu maan päälle Jerusalemin Öljymäelle, Sak. 14:4. Sitä ennen juutalaiset sanovat Jeesukselle ”siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen”, eli kääntyvät Jeesuksen puoleen, Sak. 12:10. Jeesushan asetti tämän sanomisen takaisin tulonsa ehdoksi, Matt. 23:39!

  Ilmoita asiaton kommentti
 • ”Ja toisen: “36. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin. 37. Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. 38. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, 39. eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva. 40. Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään”./ Reijo

  Jeesus vertaa takaisin tulonsa aikaa Nooan ja Lootin päiviin. On selvää, että tämä ei voi olla se sama tuleminen, jolloin ”Ihmisen Pojan merkki” näkyy taivaalla ja Antikristus on riehunut maan päällä 42 kuukautta. Silloinhan Ilmestyskirjaa lukeneet osaavat odottaa Herraa tulevaksi.

  Kyseessä onkin nk. seurakunnan ylösotto ennen Antikristuksen ja suuren ahdistuksen alkamista. Silloin Jeesus tulee ”varkaana” suurimmalle osalle kristityistä, eli yllättäen. Ei kuitenkaan uskoville yllättäen, sillä siitä kertoo Matt. 25. luvun vertaus 10:stä neitsyestä. Osa otetaan ylös, mutta osa jää tänne maan päälle suureen ahdistukseen. Nimikristityt ja jumalattomat jäävät oven ulkopuolelle. Hekin myöhemmin pyytävät päästä sisään, mutta ovi oli suljettu:

  ”Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: ’Herra, Herra, avaa meille!’ Mutta hän vastasi ja sanoi: ’Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä’. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.” Matt. 25:11-13

  Ylösoton päivää ja tuntia ei tiedä kukaan, mutta aika tulee olemaan yleisesti tiedossa. Nooa kehoitti ihmisiä tulemaan arkkiin tuloksetta. Loot varoitti sukulaisiaan lähestyvästä tuhosta, mutta turhaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Ihmisen pojan merkki on suurella todennäköisyydellä valkoinen pilvi Ilm. 14:14. Kun Harri olet toisesta osasta kanssani samaa mieltä niin miten sovitat ylosösoton sukupolveen ne merkit joita Jeesus luettelee? Mielestäni tänne jäävä sukupolvi vain voi nähdä kaikki merkit. Esim. Jeesuksen omat ovat hävinneet ja he jäivät.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Toteat Harri, että ”Osa otetaan ylös, mutta osa jää tänne maan päälle suureen ahdistukseen”.

   Olen kanssasi pitkälti samaa mieltä. Mikä osa otetaan ylös ja ketkä joutuvat kokemaan tuon suuren ahdistuksen?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jumalan omat otetaan ylös, 1.Tess. 4:17. Nimikristityt ja jumalattomat jäävät suureen ahdistukseen, joka kestää 42 kuukautta ja päättyy Kristuksen paluuseen maan päälle, Sak. 14:4.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Harri. Minun ajatukseni tässä ei ole kovinkaan kaukana sinun näkemyksestäsi. Minäkin ymmärrän, että sekä Tessalonikalaiskirjeessä että Korinttilaiskirjeessä kerrottu ”tempaaminen” koskee taivaaseen Kristuksen luokse meneviä. Suuri ahdistushan on täällä maan päällä.

   Suuren ahdistuksen kestosta Jeesus sanoi, että sitä joudutaan lyhentämään perustellusta syystä: ”Jos sitä aikaa ei lyhennettäisi, yksikään ihminen ei säästyisi. Mutta valittujen tähden se aika lyhennetään.”Mat24:22) No mitä sitten tapahtuu niille ”ihmisille, jotka säästyvät”?

   Ilmestyksen 7. luku kertoo hyvin suuresta joukosta, johon kuuluvat ”ovat päässeet suuresta ahdingosta”(14a) Sitten paljastetaan syy siihen, että he ovat vielä elossa: ”He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.”(14b)

   Ja Karitsa eli Jeesus Kristus pitää suuren ahdingon läpäisseistä hyvää huolta: ”Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteille, ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet.” Voisiko Harri sinun mielestäsi tuo elossa säilyvä ihmisjoukko olla Kristus-kuninkaan alamaisina täällä maapallolla heti tuhatvuotisen valtakunnan alkaessa?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kun Harri olet toisesta osasta kanssani samaa mieltä niin miten sovitat ylosösoton sukupolveen ne merkit joita Jeesus luettelee?/ Reijo

  Jeesuksen lopun aikoja käsittelevässä puheessaan Matt. 24, Mark 13 ja Luuk. 21 luettelemat merkit ovat kovin laaja aihe. Vaikeaksi tulkinnan tekee se, että Jeesus vastaa siinä kahteen asiaan, 1. Jerusalemin tuhon merkkiin ja 2. koko maailman tuhoon aikakauden lopulla Kristuksen palatessa takaisin maan päälle. Edellinen on jälkimmäisen esikuva, eli typos.

  Niinkuin Rooma kukisti Juudean ja tuhosi Jerusalemin Juutalaissodassa vuosina 66-73, myös koko maailma kokoontuu aikojen lopulla Jerusalemia ja Israelia vastaan, vrt. esim. Sak. 12. luku. Tämä ”koko maailman” kokoontuminen Jerusalemia vastaan itse asiassa alkanee jo tänä vuonna Israelin uuden hallituksen liittäessä osan Länsirantaa alueeseensa.

  Viimeinen sukupolvi näkee kyllä lähes kaikki merkit pl. Antikristuksen ajan näkee vain ylösotosta pois jääneet suuressa ahdistuksessa. Jeesus sanoo omiensa välttyvän tältä:

  ”Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä (Herran vihan aika) yllättää teidät äkkiarvaamatta niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.” Luuk. 21

  Ihmisen Pojan ”edessä seisominen” viittaa ylösotettuun seurakuntaan, Ilm. 7:9 ja se ”mitä paetaan” on suuri ahdistus, missä Antikristus hallitsee.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Rauli Toivonen sanoo:

  On aina oma riskinsä sillä, että ryhtyy kertomaan toisten vakaumuksesta yksityiskohtia. Tai Raamatun tulkinnasta. Sinä Harri onnistuit nyt varsin hyvin, blogisi sisältää analyysiä Raamatusta ja historiasta ennemmin kuin pahansuopaisia heittoja Jehovan todistajista iltalehtityyliin. Toki meidän kotisivuiltamme saa täsmällistä tietoa enkä halua keskittyä blogisi pieniin yksityiskohtiin korjaamisemielessä.

  Blogisi sisälsi sen verran laajan paketin, että lienee parasta jatkaa tuolla Reijon valinnalla koskien lopun aikaa ja sen tapahtumajärjestystä.

  Kuten varmaan tiedätkin, Jeesukselta kysyttiin alkutekstissä ennemmin hänen ”läsnäoloaan” kuin ”tulemusta”. Nimittäin lauseessa ”Mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta?”(Matt. 24:3) Sana ”tulo” on käännetty kreikkalaisesta sanasta ”parousia”, jonka ensimmäisenä mainittu merkitys on ”presence”, mikäli Strongin sanakirjaa on uskominen.

  Sana ”parousia” esiintyy Raamatussa 24 kertaa. Filippiläiskirjeen 2:12 kertoo sanasta jotakin oleellista: ” Siksi, rakkaat ystävät, niin kuin olette aina totelleet minua, kun olen ollut luonanne(”en mou parousia”), totelkaa vielä enemmän nyt, kun olen poissa.”

  Jeesus kertoi ”tulemukseensa” kuuluvan todellakin ennemmin pidempiaikaisia piirteitä: sotia, maanjäristyksiä,nälänhätää ja tautiepidemioita esimerkiksi. On siis kyse vähän samanlaisesta ilmiöstä kuin kirkollisissa piireissä piispan ”tulemus”. Se ei ole mikään salamanisku rinnastettava tapahtuma vaan pidempiaikainen läsnäoloon rinnastetttava.

  Jeesus antaa siis tuntomerkit lopun ajalle(synteleia) mutta ei sille finaalivaiheelle, josta käytetään Raamatussa sanaa ”telos”. Ja jonka ”päivää ja hetkeä” Jeesuskaan maan päällä ollessaan ei vielä tiennyt.

  Olemmeko samaa mieltä oleellisista Raamatun sanoista parousia, synteleia ja telos?

  (Aion lähteä pelaamaan vähän futisfaneissa, joten jatko jäänee iltaan tässä keskustelussa)

  Ilmoita asiaton kommentti
  • ”1 Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois; ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia. 2 Niin hän vastasi ja sanoi heille: ”Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta.” 3 Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: ”Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun (aikakauden lopun) merkki?” /Matt. 24

   Matteus 24:3 yhdistyvät Jerusalemin hävitys, Messiaan tulemus ja aikakauden loppu. Jälkimäiset kaksi asiaa kuuluvat yhteen, Herran tulemus ja aikakauden loppu. Hänen läsnäolonsa Pyhän Hengen kautta alkoi jo ensimmäisenä helluntaina 50 päivää ylösnousemuksen jälkeen, mutta tämän ”läsnäolon, eli aioonin lopun”, eli seurakunnan ajan lopun merkkiä opetuslapset häneltä siinä kyselivät. Aiooni loppuu, kun Messias Jeesus palaa fyysisesti takaisin perustamaan tuhatvuotisen juutalaisille luvatun messiaanisen valtakuntansa:

   ”Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse, ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana.” /Ilm. 19

   Samalla opetuslapset kyselivät myös Jerusalemin temppelin tuhon merkkiä, mikä tapahtui jo vuonna 70. Jeesuksen vastauksessa on ilmoitettu ne molemmat. Jerusalemin hävitys oli typos, jonka antitypos on koko maailman tuho. Siksi ne limittyvät Jeesuksen vastauksessa yhteen. Koko maailman tuhoon, eli ”Herran päivään”, eli ”suureen ahdistukseen” liittyy Jeesus Messiaan fyysinen paluu takaisin maan päälle:

   ”Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi. Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin.”/ Sak. 14

   Ilm. 19 ja Sak. 14 kuvaavat samaa aikakauden lopun tapahtumaa eri näkökulmista katsoen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antero Syrjänen sanoo:

   Rauli Toivonen: ”On aina oma riskinsä sillä, että ryhtyy kertomaan toisten vakaumuksesta yksityiskohtia.”

   Ei siinä Jehovan todistajien tapauksessa ole mitään riskiä. Jehovan todistajien vakaumus on yksi yhteen järjestönsä näkemysten kanssa, ja ne näkemykset ovat tarkistettavissa Jehovan todistajien omasta kirjallisuudesta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antero Syrjänen sanoo:

   ”Ei siinä Jehovan todistajien tapauksessa ole mitään riskiä. Jehovan todistajien vakaumus on yksi yhteen järjestönsä näkemysten kanssa, ja ne näkemykset ovat tarkistettavissa Jehovan todistajien omasta kirjallisuudesta.”

   Tähän vielä lisäys, että elleivät Jehovan todistajan näkemykset ole yksi yhteen järjestön näkemysten kanssa, henkilö ei ole järjestön mukaan Jehovan todistaja. Siksi Jehovan todistajien vakaumuksesta voidaan kertoa muidenkin kuin todistajien toimesta aivan huoletta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   38 käännöksen mukaan opetuslasten kysymys on kolmiosainen. ”Sano meille: milloin SE tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?” Todennäköisesti heitä askarrutti milloin kirjoituksista löytyvä antikristus (se) on temppelissä. Miten Jeesuksen kertoma temppelin hävitys voi tapahtua ennen sitä?

   Jeesuksen pitkästä vastauksesta jae 15 on todennäköisin. ”Kun te SIIS näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Hyvä ajatus, Reijo.

   Minä ymmärrän tuon viittauksen Danieliin liittyvän aivan erityisesti tapahtumiin vuonna 70. Historia kertoo, että jo muutamaa vuotta ennen Jerusalemin hävitystä kaupunkia piiritettiin. Ja juuri tuohon tilanteeseen liittyi seuraavan jakeen neuvo, jota kristityt aikanaan noudattivat: ”silloin on kaikkien Juudeassa asuvien paettava vuorille”.(16)

   ”Kun siis näette pyhään paikkaan pystytettynä turmion iljetyksen, josta profeetta Daniel on puhunut — huomatkoon lukija tämän!” tarkoittaa siis Rooman sotajoukkoja ”pyhässä paikassa”, saartamassa Jerusalemia, jolla on todella pyhä asema Raamatussa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Antero Syrjänen sanoo:

  Jehovan todistajien oppi vuodesta 1914 on mielenkiintoinen kokonaisuus. Sen merkittävin anti on uskonnollisessa mielenhallinnassa ja siinä, miten vahvaa se on.

  Kyseiseen oppiin ei liity faktaa kuin marginaaliksi, mutta jokainen Jehovan todistaja uskoo sen sellaisenaan ja täydellisesti. Kun blogissa mainitusta sukupolviopista loppui viimeinenkin virta, keksittiin nk. tuplasukupolvioppi. Sen mukaan samaa sukupolvea ovat kaikki, jotka ovat eläneet samaan aikaan niiden kanssa, jotka ovat eläneet tiettynä valittuna aikana. Näin osa nykyään elävistä voi olla samaa (Jeesuksen mainitsemaa (Matt. 24:34)) sukupolvea kuin viime vuosisadan alussa syntyneet. Uskonnollisessa mielenhallinnassa kaikki on mahdollista ja kaikki menee läpi.

  Teknisesti ottaen oppi vuodesta 1914 kaataa Jehovan todistajien hallintoelimen itse itselleen asettaman aseman uskollisena ja ymmärtäväisenä orjana. Vuosihan lasketaan Jerusalemin tuhon ajankohdasta, joka on Jehovan todistajilla ihan omansa, jolle ei löydy mitään tukea asiantuntijoilta. Jerusalemin tuho tapahtui tiedeyhteisön ja historijoitsijoiden mukaan 587 eaa. ei 607eaa. kuten Jehovan todistajat joutuvat väittämään vuoteen 1914 liittyvän opin takia. Vuoden 607 virheellisyys voidaan todeta kiistattomasti myös astronomisista havainnoista.

  Virhe on merkittävä monestakin syystä, mutta merkittävin syy on, että kun 1914 perustuu virheellisille laskelmille, myös vuoteen 1919 liittyvät käsitykset ovat virheellisiä. Ja juuri vuoteen 1919 liittyviin käsityksiin Jehovan todistajien hallintoelin perustelee oman asemansa ainoana oikeana totuutena ja Jehovan maanpäällisenä puhetorvena.

  Vuoteen 1914 liittyvät odotuksetkin muuttuivat ajan mittaan. Alunperinhän sen piti olla rauhan vuosi. Tästä ei Vartiotornista pääse lukemaan. Jehovan todistajille syötetään tänäkin päivänä tarinaa siitä, miten Jehovan todistajat ymmärsivät jo kauan ennen vuoden 1914 tapahtumia vuoden merkityksen. Todellisuudessa he odottelivat ihan toisenlaisia tapahtumia. Sen lisäksi kyse ei edes ollut Jehovan todistajien (tai raamatuntutkijoiden, kuten Jehovan todistajat itseään silloin kutsuivat) tulkinnasta, vaan adventistien, joilta Jehovan todistajien perustaja Charles Taze Russell kopioi ideansa ko. vuoteen liittyvistä odotuksista.

  Vuoteen 1914 liittyvien virheellisten käsitysten vuoksi ihmisiä myös eroaa Jehovan todistajista paljon. Kun totuutta vilpittömästi tarkastelevat todistajat tutkivat aihetta objektiivisesti ja ymmärtävät ettei Jehovan todistajien näkemyksellä uskonnon totuudellisuudesta ole pohjaa, mielenhallinnan korttitalo voi romahtaa.

  Kaikille näin ei toki käy. Tässäkin ketjussa kommentoinut Jehovan todistaja tietää ettei oppi vuodesta 1914 pidä paikkaansa, mutta osa uskovista nähtävästi ajattelee, että ainoastaan oman yhteisön väärät ja epäraamatulliset opit ovat hyväksyttyjä. Muiden vastaavat ovat samalla osoitus siitä, että ne muut ovat osa väärän uskonnon maailmanmahtia. Näin notkeaa on ajattelu, kun se tehdään uskonnollisen mielenhallinnan alaisuudessa.

  Eräs kokemus siitä, kun Jehovan todistaja huomasi opin vuodesta 1914 olevan virheellinen:

  Tutkimus vuoden 607 eaa. ”oikeellisuudesta”

  https://johanneksenpoika.fi/uutiset/juttu_s1045_b.html

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Rauli Toivonen sanoo:

  Näköjään nopeasti laaditussa kommentissani Harrille oli tuo loppu automaattisessa kielentarkistuksessa hiukan kokenut vaurioita. Lupasin palata takaisin futispelin jälkeen. Kirvelevän tappion voi kenties laastaroida näistä todella tärkeistä asioista keskustelemalla.

  Kysyin tuolla aiemmin Harrilta kolmesta kreikankielen sanasta. Ja sain kyllä jo vastausta, mutta tässä hiukan nyt lisätarkennusta aiheeseen.

  Olemme siis samaa mieltä siitä, että Jeesus ennustaa Matteuksen 24. luvussa (ja sen rinnakkaiskertomuksissa) Jerusalemin tuhon vuonna 70. Mutta sen lisäksi hän puhuu myös suuremmasta täyttymyksestä. Tarkastellaanpa vielä Jeesukselle esitettyä kysymystä jakeessa 3: ”Mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta?”

  Kuten tuossa aiemmin alleviivasin, sana ”tulo” on alkukielessä ”parousia”. Kyseessä on sellainen ”tulemus”, joka kestää ihan jonkin aikaa eikä ole mikään hetkellinen tapahtuma. Samaan viittaa myös ilmaisu ”tämän maailman loppu” eli ”synteleia aiōn”. Tuon ”synteleian” Strong kääntää ”completion, consummation, end”.

  Jeesuksen vastaus käsittää siis tunnuspiirteitä kohtalaisen pitkästä ajanjaksosta. Jakeesta 37 voi lukea oivallisen rinnastuksen: ”Niin kuin kävi Nooan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun Ihmisen Poika tulee”. kreikkalainen teksti rinnastaa tässä kaksi ajanjaksoa: ”hēmera nōe”(Nooan päivät) ja ”parousia yhios anthrōpos”(Ihmisen Pojan parousia). Nooan päivinä tapahtui monenlaista, ja vastaavasti Jeesus kertoo parousia-ajanjakson sisältävän paljon ikäviä ilmiöitä ihmiskunnan keskuudessa, mutta myös jotakin valoa tulevaisuuteen: ”Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu.”

  Taidamme olla samaa mieltä, että tuossa kerrotaan Jeesuksen myöhemmin toteutuvasta roolista Jumalan valtakunnan kuninkaana tuhatvuotisena ajanjaksona?

  Jeesuksesta on kyllä puhuttu jo 2000 vuoden ajan, ja melkoisen ristiriitaisella informaatiolla. Mutta ”parousian” aikana annetaan siis yksimielinen todistus ”kaikille kansoille” Jeesuksen taivaasta johtamana poikkeuksellisen voimakkaana toimintana. Voisiko Jeesuksen johtama toiminta muunlaista olla?

  Ilmaisussa ”sitten tulee loppu” esiintyy eri sana kuin pidempää ajanjaksoa kuvaava ”synteleia”, nimittäin sana ” telos”. Tässä kohden Strong kertoo, että ” the last in any succession or series”. Jakeesta 13 on apua sanan ”telos” ymmärtämiseen: ”Mutta joka kestää loppuun(telos) asti, pelastuu.”

  Myös jakeessa 6 sanan ”telos” merkitys loppuhetkenä on ilmeinen: ” Te kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää antako sen pelästyttää itseänne. Niin täytyy käydä, mutta vielä ei loppu(telos) ole käsillä.”

  Tällä kaikella pyrin perustelemaan sitä, että kaikesta päätellen elämme ajanjaksoa, jota Jeesus kutsui sanoilla parousia ja synteleia. Vapahtajamme kerto, että hänen seuraajilleen tunnusmerkit ovat yhtä selkeät kuin lehtien puhkeaminen puihin keväällä: ”kun sen oksa virkoaa ja alkaa tulla lehteen, te tiedätte, että kesä on lähellä”.(32) Taidat Harri sinäkin uskoa, että pitkällä lopun ajassa me elämme, vaikka ”päivää ja hetkeä” emme tiedä?

  Tuossa blogissasi hiukan epäilit minun uskoani Jumalan henkeen Jeesuksen tarjoamana auttajana. Kun Jeesus aikanaan ennusti, että hänestä puhutaan ympäri koko maapallon, hän sanoi: ”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.”(Apt1:8)

  Jeesuksen ”parousian” aikana toteutuu ennustus ”Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi.” Olen aivan varma siitä, että minunkin pieni osuuteni tuossa työssä perustuu Jeesuksen lupaukseen ”te saatte voiman.” Et kai vain Harri luule, että tällä hetkellä 1020 kielellä internetissä meidän verkkosivuillamme oleva teksti olisi vain inhimillisen voiman varassa?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Antero Syrjänen sanoo:

   Rauli Toivonen: ”Et kai vain Harri luule, että tällä hetkellä 1020 kielellä internetissä meidän verkkosivuillamme oleva teksti olisi vain inhimillisen voiman varassa?”

   Mitä muuta voimaa siihen on tarvittu ja millä perusteella?

   Jehovan todistajien kirjallisuuden kääntäminen ei ole mitään kovin kummoista erityistaitoa vaativaa työtä. Kaikki käännetään englanninkielestä. Tarvitaanko englanninkielestä kääntämiseen Jehovaa?

   Lisäksi tulee ottaa huomioon, että jokaisella kielialueella on velvollisuus kääntää järjestön kirjallisuutta alueen kielelle. Kyseessä on siis pakko, jota tulee toteuttaa mikäli vain on mahdollista.

   Olisi kyllä mielenkiintoista tietää, miten perustelet, ettei varsin yksinkertainen kääntämistyö voisi onnistua ihan vain inhimillisen voiman varassa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Jos ei tunnusta Jumalan kolminaisuutta, ei voi omistaa myöskään Pyhää Henkeä. Jonkun muun hengen voi kyllä omistaa, mutta se ei ole Jumalan Henki.

  ”Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä (sisäisesti) oleva.”Joh. 14:16-17

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Jehovan todistajien Juuda 9 riitelijä enkeli Mikael ei ole oikea Jeesus joka on tullut viisaudeksi Jumalalta (1. Kor. 1:30). Järjestö kieltää Raamatun vastaisesti Jeesukselta rukoilemisen (1. Kor. 1:2). Jokaisella on vapaus luulotella ja jättää totuus sivuun.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Harri pitää pyhän hengen saamisen reunaehtona kolminaisuusopin hyväksymistä ja Reijo mainitsee tässä yhteydessä Jeesuksen rukoilemisen eräänä kolminaisuusopin seuraamuksena. Minä näen asian eri valossa. Ja juuri siksi, että pyrin seuraamaan Jeesusta Kristusta. Silläkin uhalla, että arvovaltaiset kirkolliskokoukset ohjeistivat eri suuntaan 300-luvulla.

   Raamattu kertoo, että Jeesus rukoili aina taivaallista Isäänsä ja käski seuraajiaan tekemään samoin. ”Isä meidän” oli suunnattu ”omalle Isälleni ja teidän Isällenne, omalle Jumalalleni ja teidän Jumalallenne” kuten Jeesus myöhemmin kertoi.(Joh20:17) Teenkö minä väärin, kun otan tosissani Jeesuksen tuleville seuraajilleen antaman neuvon ”Totisesti, totisesti: mitä ikinä te pyydätte Isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille.”(Joh16:23)

   Reijo mainitsee Korinttilaiskirjeen kohdan, jossa kerrotaan, että varhaiskristityt ”huutavat avukseen Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä samoin kuin me”.(1. Ko1:2b) Mutta onko kyseessä rukouksen esittäminen Jeesukselle?

   KR-käännökset viittaavat myöhempään raamatunkohtaan samassa kirjeessä: ”teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta.”(1. Ko6:11) Tuo Jeesuksen nimen avuksi huutaminen toteuttaa sen Raamatun periaatteen, että ”Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla.”(Apt4:12) Siksi vain Jeesuksen nimen turvin voidaan Kaikkivaltiasta Jumalaa lähestyä.

   Olen ymmärtänyt, että rukoukset osoitetaan palvonnan kohteelle, mikä tekee rukouksesta osan Jumalan palvontaa. Ja tästä Jeesus opetti: ”On kirjoitettu: ’Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.'”(Mat4:10) Jeesus siteerasi tuossa Mooseksen kirjoittamaa tekstiä, ja useat englanninkieliset käännökset paljastavat, ketä Jeesus piti palvonnan kohteena: ” Thou shalt fear Jehovah thy God…”(5. Mo10:20)

   Siis toistan vielä kysymykseni. Harri ja Reijo, teenkö kovasti väärin, kun rukoilen Jehovaa Jeesuksen nimessä?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Vielä tuohon pyhän hengen saamiseen hiukan ajatuksia Raamatusta.

   Jeesuksen mukaan Jumalan hengen saamiseen ei tarvita paljoa: ”Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät.”(Lu11:13) Toki pyyntö tulee olla ”Hänen tahtonsa mukainen” kuten Raamattu toisaalla opettaa.

   Raamatun heprealaisella puolella ei kolminaisuusoppia tunneta. Tästä syystä kuulemma KR92 kääntää alkutilanteen ”Jumalan henki liikkui vetten yllä” kun vielä KR38 kirjoittaa hengen suurella alkukirjaimella. Näin eräs kirkollinen asiantuntija totesi perustelussaan.(nimeä en nyt muista)

   Daavid kirjoitti Raamattuun Jumalan hengestä näin: ”Sinä olet minun Jumalani — opeta minua täyttämään tahtosi! Sinun hyvä henkesi(HenkesiKR38) johdattakoon minua tasaista tietä.”

   Joosefilla olleen Jumalan hengen oivalsi jopa Egyptiin hallitsija. Unia selittävän voiman farao koko näin: ”Hänessä asuu Jumalan henki.”(1. Mo48:38) Ja hyvin monet vähemmän tunnetut Raamatun henkilöt saivat myös pyhää henkeä paljon ennen kuin kolminaisuusopista tehtiin pelastuksen ehto. Vielä yksi esimerkki tästä: ”Herra on valinnut Urin pojan Besalelin, Hurin pojanpojan Juudan heimosta, ja täyttänyt hänet Jumalan hengellä, niin että hänellä on viisautta ja ymmärrystä, tietoa ja taitoa.”(2. Mo35:30,31)

   Nyt tänä lopun aikana Jumala käyttää henkeään erityisesti maailmanlaajuisen saarnaamistyön tukemisessa sen tarkoituksensa mukaisesti, jonka Jeesus kertoi lopun ajan eräänä piirteenä Matteuksen 24. luvun jakeessa 14. Näin pyhä henki kytkeytyy oleellisesti blogin otsikon eskatologiateemaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Rauli, mitä tarkoitta rukoilella Jeesuksen nimessä? Tarkoittakko se rukoilla nimessä ’Jeeus’. ? Vai-kuten minä ymmärän-rukoilla eräässä nimessä, joka on Jeesuksen antama ja joka on mahollisesti aito (ei substituutio) ns. lausumaton nimi, joka ei siis ole sen paremminJeesus kuin Jehovakaan vaan vain valitytyujen korvaan kuiskattu ja jonka voiman vain harvat tunsivat?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Harri Ahdesmäki

  Eläkkeellä oleva kirkonpalvelija ja entinen kapiainen, yliluutnantti evp