Joosuan tehtävään siunaaminen Jeesuksen kasteen esikuvana, 4. Moos. 27

Raamatun tutkijoita on kautta aikojen askarruttanut Jeesuksen kasteeseen liittyvät tapahtumat. Ensi silmäyksellä asiat näyttävät menevän väärin päin. Johanneksen olisi pitänyt saada kaste Jeesukselta eikä toisinpäin. Kaikki kuitenkin asettuu kohdalleen, kun asiaa tarkastellaan sen esikuvasta käsin 4.Moos. 27:12-23. Tapahtuman keskipisteenä ei ollut Jeesuksen kaste, vaan hänen vihkimisensä tulevaan tehtävään. Esikuva kertoo myös verhotusti Jeesuksen taivaallisesta syntyperästä.

 

Visiting Mount Nebo: here's ALL you need to know... | iGoogledJordan

Kuvassa näkymä luvattuun maahan Abarimin vuoristossa sijaitsevalta Nebon vuorelta katsottuna.

 

12 Herra sanoi Moosekselle: "Nouse Abarimin vuorelle, niin saat nähdä sen maan, jonka minä annan israelilaisille.
13 Sitä katseltuasi sinut otetaan isiesi luo, kuten otettiin veljesi Aaron.
14 Kun kansa Sinin autiomaassa kapinoi minua vastaan, te ette tarkoin täyttäneet minun käskyäni. Te ette pitäneet minua pyhänä kansan edessä silloin, kun annoitte veden virrata kalliosta." Tämä oli tapahtunut Meribat-Kadesin vesipaikalla.
15 Mooses sanoi Herralle:
16 "Oi Herra, Jumala, sinä jonka käsissä on kaikkien elollisten henki, valitse israelilaisille päämies,
17 joka pystyy käskemään heitä ja johtamaan heitä kaikessa, mitä he tekevät. Muuten Herran kansa on kuin lammaslauma, jolla ei ole paimenta."
18 Herra sanoi Moosekselle: "Kutsu luoksesi Joosua, Nunin poika, jossa on oikea henki ja mieli, ja siunaa hänet panemalla kätesi hänen päänsä päälle.
19 Vie hänet pappi Eleasarin ja kansan eteen ja aseta hänet tehtäväänsä kaikkien nähden.
20 Siirrä häneen omaa voimaasi ja kunniaasi, niin Israelin kansa tottelee häntä.
21 Hän saa astua pappi Eleasarin eteen, ja Eleasarin tulee kysyä urimin* avulla hänelle neuvoa Herralta. Tätä neuvoa Joosuan ja israelilaisten tulee noudattaa kaikessa, mitä he tekevät."
22 Mooses teki niin kuin Herra oli käskenyt. Hän kutsui luokseen Joosuan, vei hänet pappi Eleasarin ja kansan eteen,
23 pani kätensä hänen päälleen ja asetti hänet tehtäväänsä Herran antamien ohjeiden mukaisesti. (4.Moos. 27)

 

Herra vei Mooseksen Abarimin vuorialueella sijaitsevalle Nebon vuorelle, vrt. 5.Moos. 32:49, missä Mooses sai katsoa luvattua maata Jordanin toisella puolella. Samalla Herra kuitenkin ilmoitti Moosekselle hänen kohta koittavasta kuolemastaan, jae 12-13. Mooses oli lakiliiton edustaja ja hän ei siksi voinut viedä Israelin kansaa luvattuun maahan, so. symbolisesti taivaaseen. Lakia tarvittiin luvatun maan rajalle asti pitämään kansaa oikealla tiellä, mutta Jordanin virran, so. symbolisesti kuoleman, yli se ei voinut kansaa viedä.

Mooses rukoili siksi Herraa antamaan Israelille paimenen, joka voisi johdattaa kansaa oikeaan suuntaan etteivät he olisi kuin eksynyt lammaslauma ilman paimenta Mooseksen poismenon jälkeen, jae 16-17.

Jumala vastasi rukoukseen määräämällä Joosuan, Nunin pojan, kansan johtajaksi. Joosua kirjoitetaan hepreaksi samoin kuin Jeesus. Heprealaisessa numerojärjestelmässä Nunilla taas on lukuarvo 50. Se on kreikaksi "pentekoste", eli viideskymmenes. Se tarkoittaa kristillisessä viitekehyksessä 50 päivää pääsiäsisestä, eli helluntaita, jolloin Pyhä Henki vuodatettiin maan päälle. Toisin sanoen UT:n valossa Herra ilmoitti Moosekselle valinneensa hänen seuraajakseen Jeesuksen, joka oli syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta. Tämä on samalla verhottu ilmoitus Jeesuksen jumalallisesta syntyperästä. "Nunin poikana" hän olisi kykenevä viemään Israelin kansan luvattuun maahan, eli symbolisesti taivaaseen.

Jeesus itse sanoi olevansa "se hyvä paimen", Joh. 10:1-21. Myös 5. Mooseksen kirjassa ilmoitetaan Jumalan lähettävän Israelille Mooseksen kaltaisen profeetan, jota kansan tuli kuunnella, 5.Moos. 18:15-18. Jeesus totesikin erään kerran juutalaisille:

Jos te uskoisitte Moosesta, uskoisitte myös minua -- juuri minusta hän on kirjoittanut. Mutta kun te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka voisitte uskoa minun puhettani! (Joh. 5:46-47)

Joosua asetettiin Mooseksen seuraajaksi kaiken kansan edessä julkisesti liturgisessa seremoniassa, jae 19. Sen tarkoituksena oli tehdä kansalle selväksi kuka on Mooseksen seuraaja. Joosuan tehtävään asettaminen tapahtui Aaronin pojan, pappi Eleasarin edessä ja Mooses pani kätensä Joosuan päälle siirtäen häneen voimaansa ja kunniaansa kaikkien nähden.

Myös Jeesus asetettiin tehtäväänsä tämän esikuvan mukaan Johanneksen kastaessa hänet kaiken kansan edessä Jordanin virrassa, sen toisella puolen.

13 Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi.
14 Johannes esteli ja sanoi: "Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste!"
15 Mutta Jeesus vastasi hänelle: "Älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon." Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä.
16 Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen.
17 Ja taivaista kuului ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt." (Matt. 3)

 

Johannes oli molempien vanhempiensa puolesta Eleasarin tavoin pappi Aaronin jälkeläinen ja asetti Jeesuksen tehtäväänsä em. esikuvan mukaan. Jumala siirsi kastetapahtumassa voimaansa Jeesukseen Mooseksen tavoin. Taivaat aukenivat ja Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen päälle fyysisessä muodossa kyyhkysen lailla. Taivaasta kuului myös Jumalan ääni "Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt". Jeesus ja Johannes täyttivät näin yhdessä Jumalan vanhurskaan tahdon, eli kaikki tapahtui esikuvan mukaisesti "niinkuin oli kirjoitettu".

Johannes myös Eleasarin tavoin kysyi valkeudelta (uurim merkitsee hepr. valkeutta) Jeesuksesta, jae 21. Johannekselle ilmoitettiin "hänen jälkeensä tulevan toisen, joka kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella". Siten Johannes vakuuttui Jeesuksen tehtävästä. Nähdessään Jeesuksen hän julisti "katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin."

Vääriä tulkintoja Jeesuksen kastetapahtumasta

On esitetty, että Jeesus oli syntinen ihminen ennen Johanneksen antamaa kastetta, koska Johannes kastoi vain syntinsä tunnustavia israelilaisia. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä Jeesus oli siinnyt Pyhästä Hengestä eikä siten ollut osallisena langenneen ihmiskunnan perisynnistä. Jeesus ei tarvinnut Johannekselta parannuksen kastetta, vaan kyseessä oli Jeesuksen julkinen tehtävään asettaminen (engl. comissioning). Siitä alkoi hänen julkinen toimintansa ja siksi tapahtuma on kuvattu evankeliumien alussa. Jeesuksen tehtävä päättyi myöhemmin Golgatan ristillä, missä hän lunasti ihmiskunnan synnin, perkeleen ja kuoleman vallasta.

On myös esitetty, että Jeesus sai Pyhän Hengen vasta kastetapahtumassa, mikä ei pidä sekään paikkaansa. Jeesus oli siinnyt Pyhästä Hengestä ja oli valmiiksi "täynnä Henkeä" kuten esikuvansa Joosuakin, vrt. jae 18. KR 1933 kääntää ko. kohdan "Ja Herra sanoi Moosekselle: "Ota Joosua, Nuunin poika, mies, jossa on Henki, ja pane kätesi hänen päällensä. Ja aseta hänet pappi Eleasarin ja kaiken kansan eteen ja aseta hänet virkaan heidän nähtensä."

On myös päätelty, että koska Jeesuksen päälle laskeutui Pyhä Henki näkyvässä muodossa hänen kastamisensa yhteydesssa, myös kristityt saisivat Pyhän Hengen oman kasteensa yhteydessä. Sekään ei pidä paikkaansa, sillä Jeesuksen kasteessa oli kyse hänen virkaan asettamisestaan eikä Pyhän Hengen saamisesta. Pyhän Hengen laskeutuminen näkyvästi Jeesuksen päälle ja taivaasta kuulunut Jumalan ääni vahvistivat asian audiovisuaalisesti kaikille tapahtumaa seuraaville israelilaisille niinkuin Joosuankin virkaan asettamisessa tapahtui. Kristityt saavat Pyhän Hengen uskoon tullessaan ja se voi tapahtua joko ennen tai jälkeen kastamisen. Apostolien teoissa on esimerkki molemmista.

Tehtävään asettamisen jälkeen Jeesusta koeteltiin erämaassa 40 päivää niinkuin Israelin kansaa oli koeteltu ennen luvattuun maahan saapumista 40 vuotta. Päinvastoin kuin Israelin kansa, Jeesus kesti koetuksen ja oli siten kykenevä esikuvansa Joosuan tavoin viemään kansansa luvattuun maahan (so. taivaaseen) Jordanvirran (so. kuolemanvirran) ylitse. Ilman Jeesusta sinne ei yksikään ihminen pääse menemään.

9 kommenttia

 • Tarja Parkkila sanoo:

  Minä väitän, että Tuonelan virran esikuva ei ole Jordan, vaan Niili. Koska Niili piti ylittää päästökseen Lännen maahan, eli kuolleiden valtakuntaan, Kuninkaiden laaksoon, joka oli Niilin toisella puolella. Lautturille jouduttiin myös maksamaan kuljetusmaksu. Kuninkaille on rakennettu/ kaivettu hienoja palatseja maan alle, koska he uskoivat elämän jatkuvan tuonpuoleisessa.

  Siitä todisteena pidettiin auringon laskemista, joka ei ollut kuolema, koska aurinko nousi aina uudelleen ylös. Myöhemmin myös tavallisia ihmisiä haudattiin ilman palsamointia pelkästään hiekkaan tai pieniin kaivettuihin vuorenkoloihin. Ehkä he uskoivat yhdessä kuninkaansa kanssa pääsevänsä ikuisuuden valtakuntaan, nöyrinä palvelijoina. Kuningasfaarao oli aina jumala tai jumalan poika.

  Jeesus on koottu kirjallisista palasista, joten voihan sieltä nyös Joosuan palasia löytyä, Itse olen löytänyt hyvin monia muitakin. Mutta tuo luvattu profeetta ei kuitenkaan koskaan tullut, se sanotaan viidennen Mooseksen kirjan lopussa: ” Mutta koskaan ei tullut Mooseksen veroista profeettaa, joka olisi puhunut Jumalan kanssa kasvoista kasvoihin ” Muistin pohajlta näin, jokainen voi itse tarkistaa.

  Kastamisesta sen verran, että olen lukenut rabbi Hillelin aloittaneen kasteen jo silloin kun ihmisiä palasi Babyloniasta, kaste oli rituaalinen puhdistuminen Babylonian vaikutuksista ja palaaminen takaisin juutalaisuuden pariin. Oli myös ulkopuolisia, jotka halusivat liittyä juutalaisuuteen ja niin Hillel ryhtyi kastamaan myös heitä. Lisäksi olivat essealaiset, jotka kylpivät joka päivä.

  Siksi olenkin ihmetellyt, että mihin se Jeesus oikein kastettiin, kun yleinen käsitys tuntuu olevan, että hänet kastettiin kristinuskoon. Sellaista ei kuitenkaan voinut olla, koska kristinusko kertoo Jeesuksesta ja Jeesus ei ollut vielä puhunut mitään, eikä toimittanut tehtäväänsä, eli antanut henkeään. Joten Jeesus kastettiin juutalaisuuteen, mutta hänestä tuli suurin mahdollinen kansansa vihollinen mitä maailma tuntee, koska hän sai niin paljon vihaa rakastavia seuraajia. Jeesuksesta tuli se, joka syö kansan kanssa samaa leipää, mutta kääntää kantapäänsä sitä vastaan.

  ” Kun kansa Sinin autiomaassa kapinoi minua vastaan, te ette tarkoin täyttäneet minun käskyäni. Te ette pitäneet minua pyhänä kansan edessä silloin, kun annoitte veden virrata kalliosta.” Tämä oli tapahtunut Meribat-Kadesin vesipaikalla.”

  Ja Herrrako on tässä Jeesus? Ja Jeesusta ei pidetty pyhänä kansan edessä, joka ei tiennyt koko Jeesukesta vielä mitään, ja Joosuasta tuli johtaja, ja Jeesus ilmeisesti laskeutui vuorelle antamaan kymmenen käskyä . Mitä jos välillä hengellistäisitte Koraania, ja väittäisitte, että Muhammad oli myös Jeesuksen inkarnaatio.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Harri Ahdesmäki sanoo:

  ”Siksi olenkin ihmetellyt, että mihin se Jeesus oikein kastettiin, kun yleinen käsitys tuntuu olevan, että hänet kastettiin kristinuskoon.”

  Jordanin kastetapahtumassa Jeesus vihittiin tulevaan tehtäväänsä syntisten pelastajana. Siitä alkoi hänen julkinen toimintansa, joka päättyyi Golgatan ristille.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Synnistä pelastuu, kun jättää tekemättä syntiä. Ja hiki ja saasta lähtee, kun menee kylpyyn, tai uimaan.

  Ei kannata sanoa, en minä pysty, en minä osaa, ei ole voimia, ei ole taitoja, ei ole tietoa, kyllä se Jumala auttaa, kun vilpittömästi pyytää .

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Charlotta Lindfors sanoo:

  Miksi Jeshua olisi kastettu juutalaiseen uskoon, sillä hänhän syntyi juutalaiseen perheeseen ja uskoon ? Hänet myös ympärileikattiin sen merkkinä. Sitten petti oman kansansa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Rauli Toivonen sanoo:

  Jälleen perusteellinen blogi sinulta Harri Ahdesmäki, ja useista kohdista voi havaita Raamatun hienon yhdenmukaisuuden ja jatkuvuuden lakiliitosta uuteen siirryttäessä. Esimerkiksi Jeesuksen ja Mooseksen rinnakkaisuus Jumalan profeettana todetaan sekä Raamatun uudemmalla että vanhemmalla puolella: “Mooses on sanonut: ’Herra, teidän Jumalanne, on veljienne joukosta nostava esiin profeetan, minun kaltaiseni. Kuulkaa häntä, tehkää kaikessa niin kuin hän teille sanoo.”(Apt3:22;5.Mo18:15)

  Pyytäisin tarkennusta seuraavaan johtopäätökseesi.

  Kirjoitat, että “Mooses oli lakiliiton edustaja ja hän ei siksi voinut viedä Israelin kansaa luvattuun maahan, so. symbolisesti taivaaseen.” Mutta eikö syy ollut tämä: “Mutta Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: ”Te ette uskoneet minuun, ette pitäneet minua pyhänä israelilaisten edessä. Sen tähden te ette saa johtaa tätä kansaa siihen maahan, jonka minä sille annan.” (4. Mo20:12) Mooses oli ottanut kunniaa itselleen toteamalla, että “Tästä kalliostako meidän muka pitäisi saada teille vettä?”(10)

  Myös toteamus siitä, että “Lakia tarvittiin luvatun maan rajalle asti pitämään kansaa oikealla tiellä”, herättää mielenkiintoa. Eikös Laki ollut voimassa aina Kristuksen kuolemaan saakka?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Harri Ahdesmäki sanoo:

   Vastaan poikkeuksellisesti Raulille. Tarkoitus oli todeta, että lain noudattaminen ei voi pelastaa ketään taivaaseen. Sen voi tehdä yksin usko Jeesuksen sovitusuhriin. Siksi Mooses ei lakiliiton edustajana voinut viedä kansaa ”luvattuun maahan”, eli iankaikkiseen elämään, koska hänkään ei pystynyt pitämään lakia. Siihen tarvittiin Messias Jeesus. Vain hän yksin pystyi pitämään koko lain.

   Mitä kuitenkin tulee lain voimassa olemiseen, niin Jumalan laki on voimassa loppuun asti ”kunnes kaikki on tapahtunut”. Jumalan pyhyys on loukkaamaton.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Kiitos vastauksesta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Miksi te luette Moosesta vaikka Mooses ei kuulu uuteen liittoon, uusi liitto on laiton liitto. Ja Mooses on lakiliitto.

  Koska uudessa liitossa ei ole lakia, niin eihän se tarvitse sovitustakaan, kun siellä missä lakia ei ole, ei ole syntiäkään, sanoo Paavali.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Harri Ahdesmäki sanoo:

   Älkää luulko, että minä (Jeesus) olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. (Matt. 5:17-18)

   Ilmoita asiaton kommentti