Isä meidän rukouksessa me pyydämme tuhatvuotisen valtakunnan tulemista maan päälle, osa I

Isä meidän rukouksessa me pyydämme ensisijaisesti Jeesusta palaamaan takaisin perustamaan tuhatvuotisen valtakuntansa maan päälle. Lisäksi me pyydämme päästä pois aikojen lopun ahdingosta, missä Antikristus hallitsee ennen hänen paluutaan. Toissijaisesti me pyydämme taivaan Isältä myös, että saisimme elää jokapäiväisessä syntien anteeksiantamuksessa ja hän pitäisi huolta meidän ajallisista tarpeistamme. Isä meidän rukous on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan.Thy Kingdom Come

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

(Matt. 6:9-13 ja Luuk. 11:2-4)

 

Isä meidän, joka olet taivaissa

"Isä meidän" tarkoittaa maan päällä Kristuksessa olevien pyhien ja uskovien Jumalaa vastakohtana "tottelemattomuuden lapsien isälle", Saatanalle. Me synnymme perisynnin alaiseen maailmaan lihallisista ja maallisista isistämme, mutta Jumalan valtakuntaan me uudestisynnymme uskon kautta Kristukseen, minkä jälkeen voimme kutsua Jumalaa Isäksemme.

Sana "taivaissa" on tässä monikossa, mikä tarkoittaa Isän Jumalan läsnäoloa kaikkialla. Ensin on näkyvä taivas, minkä jälkeen tulee avaruus ja lopulta senkin toisella puolen on "kolmas taivas", hengellinen ulottuvuus, missä Jumala hallitsee. Sinne Paavalikin temmattiin, 2.Kor. 12:2-4. Paavali kutsui sitä myös sanalla "Paratiisi". Sinne menevät Jeesuksen omien sanojen mukaan kaikki häneen uskovat ihmiset kuoleman hetkellä, Luuk. 23:43. Ensimmäisenä sinne pääsi ristin ryöväri.

Pyhitetty olkoon sinun nimesi

Jumalan nimi tulee pyhitetyksi uskomalla hänen olemassa olemiseensa ensimmäisen käskyn mukaisesti. Hän itse ilmoitti nimensä Moosekselle sanoen "Minä olen se, joka minä olen", vrt. 2.Moos. 3:14. Jeesus todisti olevansa VT:ssa ilmoitettu Jahve Jumala (JHVH) ilmoittamalla itsensä juutalaisille samalla nimellä; "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen." (Joh. 8:28).

Tulkoon sinun valtakuntasi

Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen Jumalan valtakunnassa voidaan UT:n mukaan erottaa kolme eri vaihetta;

1. Ensimmäisenä helluntaina tapahtuneen Hengen vuodatuksen jälkeen alkoi Pyhän Hengen näkymätön hallintavaihe, armonaika, jota me juuri nyt elämme. Tämä seurakunnan aika päättyy Kristuksen paluuseen.

2. Kristuksen paluun jälkeen alkaa hänen näkyvä hallintavaiheensa VT:n ennustamassa tuhatvuotisessa messiaanisessa valtakunnassa. Tämä messiaanisen valtakunnan aika päättyy viimeiseen tuomioon. Kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman, Kristus luovuttaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun.

3. Viimeisen tuomion jälkeen luodaan uusi taivas ja uusi maa ja siitä alkaa Isän Jumalan täyttymyksen valtakunta ikuisuudessa.

Kolmiyhteisen Jumalan kullakin persoonalla on ikäänkuin "oma hallintavaiheensa", vaikka ne eivät irtaudu toisistaan ja kyseessä on sama Jumalan valtakunta, niinkuin Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yksi ja sama Jumala. Rukoilemalla "tulkoon sinun valtakuntasi" me pyydämme nykyisessä Pyhän Hengen hallinta-ajassa Jeesusta palaamaan ja perustamaan tuhatvuotisen valtakuntansa maan päälle.

Siihen asti maailma on pahan vallassa, Gal. 1:4. Pahan, eli Saatanan valta maan päällä katkeaa vasta Kristuksen paluussa tuhanneksi vuodeksi, Ilm. 20:2. Sen jälkeen se päästetään vielä hetkeksi eksyttämään kansoja kunnes se tuhotaan ja heitetään tulijärveen, eli helvettiin, Ilm. 20:10. Viimeisellä tuomiolla sinne heitetään myös jokainen, jonka nimeä ei ole kirjoitettu Kristuksen elämän kirjaan.

Tuhatvuotinen messiaaninen valtakunta

Vanhan liiton profeetat ennustavat Israelille luvatusta messiaanisesta valtakunnasta aikojen lopulla. Tämä lupaus on annettu ensisijassa juutalaiselle kansalle eikä sitä voi korvata edes symbolisesti seurakunnalla tekstikontekstin takia. Aikamääre "tuhat vuotta" esiintyy vain Ilmestyskirjan 20. luvussa, mutta se mainitaan siinä kuusi kertaa. Tätä valtakuntaa opetuslapsetkin kyselivät Jeesukselta ennen hänen taivaaseen astumistaan; Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen? Jeesus ei sanonut heidän erehtyneen, vaan kertoi mitä piti tapahtua ennen sen koittamista; te saatte voiman, kun Pyhä henki tulee teihin ja olette minun todistajani Jerusalemissa, Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin asti. (Ap.t. 1) Vasta evankeliumin levittyä maan ääriin kaikille pakanakansoille tulee Israelille luvatun messiaanisen valtakunnan aika, Room. 11:25.

Profeetta Jesaja sanoo ihmisten elävän tämän rauhan valtakunnan aikana pitkäikäisiksi. Syntiä esiintyy kuitenkin vielä ihmisten perisynnistä johtuen, vaikka syntiin innoittaja, Saatana, on vangittuna syvyyteen 1000 vuodeksi, Ilm. 20:3. Siksi ihmiset yhä kuolevat, vaikka elävätkin pitkään. Jos joku kuolee satavuotiaana, hän kuolee nuorena ja synnintekijä joutuu siten kiroukseen vasta silloin, Jes. 65:20. Ihmiset rakentavat taloja ja istuttavat viinitarhoja. Paratiisimaista olotilaa kuvataan mm. sanoilla "susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niinkuin raavas, ja käärmeen ruokana on maan tomu; ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra" (Jes. 65:25).

Kun Ilmestyskirjassa kerrotaan, miten Jumala luo lopuksi uuden taivaan ja uuden maan, siellä ei myöskään enää ole kuolemaa. Jesaja kuvaa kuitenkin aikaa, jolloin ihmiset vielä kuolevat, vaikka elävätkin pitkään. Siksi kyse on tuhatvuotisesta valtakunnasta tämän maan päällä ennen iankaikkisuutta. Kuolema kukistetaan lopullisesti vasta tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen pidettävän viimeisen tuomion yhteydessä, Ilm. 21:4.

Useimmat alkukirkon opettajat uskoivat kirjaimellisesti tosiksi VT:n ja myös Ilmestyskirjan kuvaukset messiaanisesta rauhan valtakunnasta ja Jerusalemista Messiaan pääkaupunkina. Heidän mukaansa ne eivät ole symbolisia kuvauksia pelastuksesta, vaan toteutuvat konkreettisesti. Näin uskoivat mm. Justinos Marttyyri (k. 165 jKr.), Irenaeus (k. 200 jKr.) ja Hippolytos (k. 235 jKr.).

Vasta Lutherin kunnioittama oppi-isä Augustinus (k. 430 jKr.) selitti ne vertauskuvallisina. Hänen mukaansa tuhatvuotinen valtakunta kuvaa kristillisen kirkon aikaa. Augustinus uskoi tuhatvuotisen valtakunnan alkaneen seurakunnan syntymisestä ensimmäisenä helluntaina ja päättyvän Kristuksen paluuseen. Seurakunnan aika on nyt kuitenkin kestänyt jo 2000 vuotta ja muutenkin VT:n kuvaukset rauhan valtakunnasta eivät sovi kirkon historiaan, mikä todistaa juuri päinvastaista. Luther ja muut uskonpuhdistajat suhtautuivat torjuvasti tuhatvuotiseseen valtakuntaan. Syynä lienee ollut se, että uskonpuhdistuksen taistelualueena oli vanhurskautumisoppi, eikä eskatologia. He keskittyivät siis omana aikanaan olennaiseen. Ratkaisevaa kuitenkin on mitä Raamattu sanoo eikä jonkun kirkon perinne. Nyt on tilanne toinen, koska Herran paluu on aivan oven edessä!

Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa

Jumalan tahto tapahtuu nykyisessä ajassa, Pyhän Hengen hallintakautena, täydellisesti taivaassa, mutta ihmiskunnan lankeemuksen takia se ei vielä tapahdu maan päällä. Maailma on yhä pahan hallintavallassa, 1.Joh. 5:19. Vasta kun tämä nykyinen perkeleen hallitsema maailmanjärjestys "suuri Babylon" on kukistunut, vrt. Ilm. 18, voi Jumalan tahto tapahtua myös maan päällä. Siitä ajasta ennustaa mm. profeetta Miika seuraavasti;

1 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat.
2 Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana."
3 Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. (Miika 4:1-3)

 

Miikan profetian mukaista täydellisen rauhan olotilaa ei maailmassa ole vielä tähän päivään mennessä ollut. Sen aika koittaa vasta tuhatvuotisessa valtakunnassa, missä kansojen villitsijä, saatana, on sidottu ja Kristus pyhineen hallitsee Jerusalemista käsin koko maailmaa. Vasta silloin toteutuu Jeesuksen kuninkuus myös maan päällä.

Tuhatvuotisen valtakunnan ja viimeisen tuomion jälkeen luodaan "uusi maa ja uusi taivas", joten pyyntö "tapahtukoon sinun tahtosi myös (nykyisen) maan päällä" ei voi tarkoittaa muuta kuin tuhatvuotisen valtakunnan aikaa.

Kristuksen palatessa maan päälle hänen kanssaan ovat "kaikki (Kristuksessa) pyhät", eli uuden liiton seurakunta, Sak. 14:5 ja Juuda 1:14. Tuhatvuotisessa valtakunnassa hallitsevat yhdessä Kristuksen kanssa sekä ennen vihan aikaa ylösnoussut seurakunta ja heidän lisäkseen vihan ajan marttyyrit, jotka Antikristus on teloittanut, Ilm. 20:4. Kirjeissään seurakunnille, Ilm. 2-3, Jeesus lupasi voittajille, että he saavat istua valtaistuimilla ja hallita yhdessä hänen kanssaan. Samoin juutalaisille opetuslapsilleen Jeesus lupasi, että he saavat hänen valtakunnassaan istua valtaistuimilla ja hallita Israelin kahtatoista heimoa, Luuk. 22:25-30. Kaikki tämä hallitseminen tapahtuu jo tuhatvuotisessa valtakunnassa, koska iankaikkisuudessa ei enää ole hallittavia. Siellä kaikki ovat kuninkaita yhdessä Kristuksen kanssa, Ilm. 22:5.

Jatkuu...

10.5.2020

Laulakaa Herralle uusi laulu! (Cantate)

 

 

 

142 kommenttia

 • Reijo Seppälä sanoo:

  Minulle tuo kaupunki on se mitä Johanneksen tehtäväksi annettiin siitä kertoa. En usko että sellaiselle tehtävää annettiin jonka näkö ja kuuloaisti ei ollut kunnossa. Ilm. 22:8 Minä, Johannes, kuulin ja näin tämän kaiken.

  Mielenkiintoista olisi saada tietää miten tuon kaupungin stadionmitta ja kyynärä vertauskuvallistetaan jos kyseessä on 144000 Jehovan todistajaa?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Ehkä tuo vertauskuvallisuus juuri noissa mitoissa näkyy kaikkein selvimmin. Wikipedia kertoo antiikin stadionin vaihteluväliksi 150m-300m. Otetaan numero puolivälistä 225m, KR92 tyytyy alle 200 metriin. Silloin kaupunki olisi 2700km ja muuri hulppeat 80m, vastaavalla tavalla arvioiden. Eikö vaikuta sinustakin kuvaannolliselta: kuution muotoinen kaupunki 2700km jokaiselta kantiltaan? Ei se ainakaan tämä nykyinen Jerusalem voi ola.

   Salomon temppelin kammio oli kuution muotoinen, olisikohan tuossa samaa symboliikkaa?

   Kaupunki oli puhdasta kultaa ja siinä oli monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Jälleen vastinetta löytyy liitonarkista ja muusta lakiliiton aikaisesta materiaalista, jota Ilmestyskirjan näyt sisältävät runsaasti symboleina. Ajatteletko sinä, että taivaassa on ihan oikeata kultaa ja jalokiviä? Kun siellä ei ole lihaa ja vertakaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Selvää on ettei kyse ole samasta Jerusalemista joka on Israelissa. Oletko löytänyt Raamatusta ettei taivaassa ole kultaa tai helmiä? Ymmärrän niitä on vaikea selittää 144000:n joukoksi kuten stadionmitan ja kyynärän tuloksia ja ym. jota kaupungista Johanneksen tehtävänä on meille kertoa.

   Eli minun tulisi järjestösi opetuksen mukaan lukea seuraavasti eikä vaivata päätäni sillä mitä kaupungista sanotaan? 16. Ja kaupunki (144000) oli neliskulmainen, ja sen pituus oli yhtä suuri kuin sen leveys. Ja hän mittasi sillä ruovolla kaupungin: se oli kaksitoista tuhatta vakomittaa. Sen pituus ja leveys ja korkeus olivat yhtä suuret. Ilm. 22:14 14. Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin (=144000).

   Ukon että ollaan ainakin 21:1 jakeesta samaa mieltä että se on niin kuin luetaan? ”Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Kysyt, että ”Oletko löytänyt Raamatusta ettei taivaassa ole kultaa tai helmiä?” En ole sellaista jaetta löytänyt, mutta asia selviää kyllä muulla tavoin Raamatusta.

   Kuten tiedät, henkipersoonat luotiin ennen aineellista maailmankaikkeutta. Sitten ”Alussa Jumala loi taivaan ja maan”. Tuossa vaiheessa miljardeja vuosia sitten myös tuo aineelliseen maailmankaikkeuteen kuuluva alkuaine nimeltään kulta tuli olemassaoloon.

   Raamatussa kuvaillaan taivasta koskevissa näyissä usein arvokkaita materiaaleja, kulta ja jalokivet korostavat Kaikkivaltiaan arvokkuutta. Ilmestyskirja ei suinkaan ole kertomus Johanneksen matkasta taivaaseen vaan hän sai näkyjä, jotka kuvasivat taivaallista kirkkautta. Siksi sitä kultaakaan ei pidä ottaa kovin kirjaimellisesti. Mutta mikään ei estä sinua sellaisesta, jos kerran niin haluat.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Nettiä selatessani löysin aineistoa, joka sinua Reijo voi kiinnostaa juuri tässä keskustelussamme.

   Löydät luennon YouTubesta ”Eskatologia – oppi lopunajoista (osa 2/2) 11.2.2020, Risto Auvinen”. Noin 32 minuutin kohdalla kerrotaan taivaallisesta kuutiosta ja sen symboliikasta.

   Poistettiinkohan tämä vihjeeni Reijolle jo kerran täältä? Otaksun vahingoksi, onhan Risto Auvinen ihan asiallinen raamatuntutkija. Ja selvästi hyvä luennoitsija.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Anteeksi kömpelyyteni. Ei tuota viittausta YouTuben luentoon oltu poistettu. Olin tällännyt sen väärään paikkaan.🤪

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Et ottanut kantaa tiedusteluuni onko Ilm. 21:1 niin kuin luetaan. Taidat olla jo ammattisi perusteella tietoinen ongelmasta.

   Niin on ettei Jaetta 1 voi yhtään vertauskuvallistaa. Jae alkaa ”Ja minä näin” seurava jae alkaa ”ja”. Siis ”Ja minä näin” on edelleen voimassa jakeessa 2 ja on yhtälailla kirjaimellinen kuin edellisessäkin. ”JA pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä”. Ilm. 1:11 Johannekselle sanotaan ”Kirjoita kirjaan, mitä näet”.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Totta, unohdin tuon kysymyksesi edellä. Siis ”Uskon, että ollaan ainakin 21:1 jakeesta samaa mieltä että se on niin kuin luetaan? ’Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole’.”

   Kyllä ollaan samaa mieltä sanoista, Raamattua kun ne ovat. Nyt seuraa sitten kuitenkin kolme kysymystä:

   Mikä on tuo ”uusi taivas”? Luoko Jumala uuden asuinpaikan itselleen? Vai uudet näkyvät taivaat, kaiken avaruudessa olevan? Vai jotakin muuta?

   Mikä on uusi maa? Uusi maapallo vai uusi remontoituna?

   Mikä meri poistuu? Vastaus riippuu tuosta käsitteestä ”maa”.

   Tuo Auvisen luento Ilmestyksestä on hyvä. Erityisesti painotetaan kirjan kuvainnollisuutta ja sitä, miten erilaisia ovat tulkinnat. Spekuloinnista puhuu toistuvasti tuo rehellinen tohtorismies. Millainen on sinun spekulaatiosi tuosta kolmikosta taivas, maa ja meri Johanneksen näyssä?

   Olemme muuten taas ladulla, tuhatvuotisesta valtakunnasta on puhe keskeisimmillään.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Reijo Seppälä sanoo:

  En lähde millään tavoin spekuloimaan uskon vain sen mitä Johannes tehtävästään sanoo. ”Kirjoita kirjaan, mitä näet” Ilm. 1:11. Kun hän näkee Uuden maan ja taivaan niin uusi Jerusalem on myös kirjaimellinen eikä 144000 Jehovan todistajaa. Miten muuten selitetään tuo kaupungin alas laskeutuminen jos se on ihan muuta mitä Johannes tutulla Jerusalem termillä näki?

  Odottiko Aapraham Jehovan todistajia? Minusta hän itse oli Jehovan todistajana ihan valioluokkaa? Hepr. 11:10 sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Totta puhut, Reijo. Aabrahamin todistaa Jumalastaan Jehovasta Raamatun sivuilla, joten ei hän nykyajan todistajia odottanut vaan Jumalan valtakuntaa. Näin minä tuon kaupungin miellän, mikä sopii oikein hyvin blogin otsikkoonkin. Ja nyt sinä otit oivallisen Aabrahamin odotteen tässä esille, koska taidamme olla sitä mieltä molemmat, että tuota ”Uutta Jerusalemia” se Aabraham odotti. Ja näyttävät KR-käännöksetkin viittaavan tuohon Ilmestyksen 21 luvun alkuun, joten kaikki ollaan nyt yhtä mieltä. Melkein liikuttava yksimielisyys, eikö totta?

   Tuossa hyvin asiallisessa ja asiantuntevassakin luennossaan TT Auvinen kiinnitti huomiota siihen, että tuhatvuotinen valtakunta tuo mukanaan siunauksia tänne maapallolle Jesajan profetioiden mukaan. Hän nimitti tuota ajanjaksoa ”Messiaan valtakunnaksi” ja kertoi uskovansa, että vasta tuon jakson päätyttyä sitten luodaan ne ”uudet taivaat ja uusi maa”.

   Auvisen luennossa vähän kummasteltiin, että miksikö Ilmestyksen 21 liittää siunaukset jo ”uuteen maahan ja taivaaseen”. Ilmestyksen 20. luku kertoi jo tuhatvuotiskaudesta, joten näetkö sinä saman ongelman kuin luennoitsija? Kuten jo aiemmin kyselin, mitähän kaikkea tuossa oikein luodaan?

   Mitä ajattelet näistä minun kysymyksistäni, Reijo? (Tuo kaupungin alas laskeutuminen tulee tässä myös mukaan. Käsittelen sitä heti sinun vastaukset kuultuani)

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Postauksesi kertaalleen lukien olen vähän ymmällä? Eikö tuo alas laskeutuva Jerusalem tarkoitakkaan teidän 144000 voideltua tuhatvuotiskauden hallitsijaa?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Kun samaistan Jumalan valtakunnan ja taivaasta alaslaskeutuvan kaupungin en ota kantaa siihen, keitä tuohon Jumalan valtakuntaan on päässyt. Jeesus siellä ainakin on, myös apostolit ja esimerkiksi Paavali ja Timoteus.

   Minusta keskustelu siihen suuntaan, että ”me päästään taivaaseen ja te ette” tai vastaava ei ole kovin rakentavaa. Annetaan Kaikkivaltiaan Isän päättää kaupungin asukkaista ja siltänsiunauksen saajista.

   Joten keskeytä Reijo ymmällä olosi ja ota kantaa kysymyksiini, ole hyvä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Siis perut 15.05.2020 12:38 postauksesi?

   ”Se, että Jeesuksen kanssahallitsijoita on 144000 ilmenee vain kahdesta Raamatun luvusta. Näin ilmestyksen 14. alkaa: ”Sitten näin tämän: Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan oli sataneljäkymmentäneljätuhatta ihmistä, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi.”

   Jakeessa 3 kerrotaan, mistä he olivat kiivenneet tuolle taivaalliselle vuorelle: ”nuo sataneljäkymmentäneljätuhatta, jotka on ostettu maan päältä.”

   Sitten sanotaan kiinnostavasti: ”He eivät ole tahranneet itseään naisten kanssa vaan ovat pysyneet puhtaina kuin neitsyet, ja he seuraavat Karitsaa, minne hän meneekin. Heidät on ostettu ihmisten joukosta esikoislahjaksi Jumalalle ja Karitsalle.”(4) Tämä viittaa vahvasti siihen ”Kristuksen morsiameen”, joka Ilmastyksen 21. luvussa laskeutuu taivaasta nimellä ”Uusi Jerusalem” ja saa aikaan hienot olot täällä maan päällä.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Ei tämä ole minkään erityistä perumista enempää kuin alleviivaamista vaan keskustelussa eteenpäin menoa. Jätetään joitakin yksityiskohtia vähemmälle ja pääasian näkyviin.

   Jotta keskustelu etenisi, voisimmeko mennä tuon alaslaskeutuvan kaupungin ja ”uuden maan ja taivaan” sisältöön! Ihan siitä välittämättä, onko siellä miljoonia vai 144000 asukasta.

   Siis: Mitä nuo ”uutuudet” sinun mielestäsi ovat? Miksi Ilmestys esittää luvussa 21 maanpäälliset siunaukset vasta ”uudessa maassa” eikä tuhatvuotisen jakson aikana kuten monet kirkon teologit näyttävät opettavan?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Mutta tuossa postauksessa rajaat joukon lukuun 144000. Miksi luku kasvaa mahdollisesti miljoonia voideltuja olevaksi uudeksi Jerusalemiksi? Eihän JT opin mukaan muut pääse taivaaseen kun ns. voidellut?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Nyt ymmärsit minut väärin.

   Tarkoitukseni on, sanoa, että emme nyt enää välitä siitä asukasmäärästä, joka taivaasta laskeutuvassa kaupungissa on. Jätämme sen siis sivuun, koska näkemykseni siitä jo sinulle kerroin.

   Nyt olet kysynyt minulta noista uudesta maasta ja taivaasta, joka kaupungin myötä muodostuu. Ja nyt minä kysyin sinulta samaa. Voisitko sinä aloittaa vai minä?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Eli on olemassa joku asukasmäärä siinä kaupungissa? Olen saanut sinulta käsityksen että tuo alas laskeutuva kaupunki on 144000 joukko. Onko nyt kuitenkin olemassa se Johanneksen yksityiskohdiltaan kuvaama kaupunki jossa 144000:n joukko on?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Rauli Toivonen sanoo:

  Näin uskon: Jumalan valtakunta on Jeesuksen johtama taivaallinen hallitus, jossa on 144001 jäsentä. Sitä kuvataan Raamatussa kaupunkina, ”Uutena Jerusakemina”, joka taivaasta käsin vuodattaa siunauksia maan päälle. Tuon kaupungin synonymi Raamatussa on Kristuksen morsian, kuten Ilmestyksen 21. luku suoraan kertoo.

  Ja nyt sitten noilla numeroilla ei ole jatkon kannalta mitään merkitystä. Nyt vastaan niihin kysymyksiisi ja pyrin perusteellisuuteen.

  ———————————————————————————————————————————

  ”Uusi taivas ja uusi maa, meri”

  Tuolla Auvisen luennossa ihmeteltiin sitä, että Ilmestyksen 21 luvussa siunaukset tulevat ”uuden maan ja taivaan” jälkeen. Monet kun uskovat, että ne luodaan vasta tuhatvuotiskauden jälkeen, sitten kun kuolema on heitetty tulijärveen.

  2. Pietarinkirjeen luku 3 viittaa Jesajan 65. lukuun, kun siinä sanotaan, että ”Mutta meillä on hänen lupauksensa, ja siihen luottaen me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus vallitsee.”(3:13)

  Pietari vertaa tuon lupauksen toteutumista vedenpaisumukseen. Ensin lukee, että ”Vedellä ja sanalla sen ajan maailma myös hävitettiin vedenpaisumuksessa.” Sitten todetaan, että ”sen saman sanan varassa ovat nykyiset taivaat ja nykyinen maa tulen tuhoa odottamassa. Niitä säilytetään sitä päivää varten, jona tuomio tulee ja jumalattomat tuhotaan.”(6,7)

  Yhteistä tapahtumille oli pahuuden hävittäminen ja erona tuhoamisen menetelmä: ensin vedellä sitten tulella. Valikoiva tuho ei kummassakaan tapauksessa kosketa maapalloa enempää kuin fyysisiä taivaita. ”Uusi maa” tulee siis ”vanhan maan” tilalle aivan kuten Nooa koki kömpiessään arkista ulos veden laskeuduttua.

  Ilmestyksessä tuo vanhan maan tuho on näyssä, joka löytyy 19. luvusta. Jeesus taivaallisine sotajoukkoineen tuhoaa maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa. Sitten Saatana otetaan kiinni ja alkaa tuhatvuotinen Kristuksen valta.

  Ilmestyksen 21. luku palaa tuohon luvun Kristuksen hallintojaksoon ja kertoo siitä muutaman yksityiskohdan lisää. Esimerkiksi yhdistää tuon kaupunkikuvauksen ja Kristuksen morsiamen, jotka Raamatussa ovat aiemmin olleet.

  Ajatus siitä, ettei ”merta ei enää ole” tarkoittaa jotakin muuta kuin kirjaimellisia vesiä. Miksi se tuhottaisiin? Yhtä vähän järkeä kuin että maan hävittäminen olisi maapallon tuho. Eiväthän vedet ja maapallo ole ongelma vaan se paha maailma, josta Jeesuskin puhui.

  Meri voisi hyvin kuvata samaa asiaa kuin Ilmestyksen 17.luvun ”vedet”, huonolaatuista ihmisjoukkoa. Tällainen kielikuva esitetään myös aiemmin Raamatussa, tuossa pomppasi esiin Ps46:6: ”Kansojen meri kuohuu, valtakunnat horjuvat, maa järkkyy hänen äänestään.” Ja sitten muutaman jakeen kuluttua ei enää kuohu: ”Koko maailmasta hän hävittää sodat”. Ilmestyksessä kuohunta loppui luvun 19 myötä.

  Sinun kyllä nyt Reijo kannattaa katsoa tuo Auvisen luento. Siellä hän vähän tylyttää niitä, jotka uskovat Ilmestyskirjasta liikaa kirjaimellista, esimerkiksi kommenttinsa luvusta 144000 voisi olla korvillesi suloisesti soivaa?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Niinpä, kirjaimellisuus on se mainitsemasi ”kielitieteellinen fakta”. Katsotaan mitä Johannes selvittää faktastaan. 8. ”Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin”. 18. ”Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; 19. ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu”

   Järjestösi on väärentäen lisännyt Raamattuunsa oman faktansa ”vertauskuvin” (ilm. 1:1) saadakseen Johanneksen naurun alaiseksi ja totisesti meno on hulvatonta! Järjestölläsi on otsaa kyseenalaistaa Johanneksen näkö ja kuuloaisti! UMK: ”Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle+ näyttääkseen orjilleen sen, mitä täytyy pian tapahtua. Hän lähetti enkelinsä, ja tämän välityksellä hän esitti sen vertauskuvin orjalleen Johannekselle”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Sitaatti Ilmestyskirjan alkupuolelta ja moitteen sanoja eräästä raamatunkäännöksestä ovat nyt kommenttisi sisältö. Sellaiselle linjalle haluaisit kohtuullisen asiapitoista dialogiamme viedä?

   Olisiko sinulla mitään sanottavaa itse keskustelumme aiheesta? Siis tuhatvuotisesta valtakunnasta ja sen toteutumisesta täällä maan päällä?

   Mikä sinun.mielestösi on ”uusi maa” ja ”uusi taivas”? Tulevatko ne vasta tuhatvuotisjakson jälkeen, kuten Ilmestyksen lukujen 20 ja 21 järjestyksestä jotkut ovat päätelleet? Mitä ajattelet tuosta minun vastauksestani noihin sinun kysymyksiisi?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Olihan tuossa pari jaetta myös Ilmestyskirjan viimeisistäkin luvusta, minkä unohdin mainita. Raamatun siteeraaminen on aina arvokasta, mutta lainauksen tulisi edes jotenkin liittyä siihen, mistä keskustellaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Jakeet liittyvät mainiosti keskusteluun. Sitaatit ovat käännöksestä jossa ei Ilm. 1:1:ssä anneta mahdollisuutta kyseenalaistaa Johanneksen näkö ja kuuloaistia! Sitaatit ovat hyvä pohja 21 luvun tarkasteluun.

   Aiheenamme myös ollut 7 luvun 144000 joukko joka on jäerjestösi selitysellä oikea puujalkavitsi. Siinähän on Johanneksella laskutoimitus. Laskun tulos 144000 otetaan kirjaimellisena mutta laskun PERUSTEENA oleviin israelin heimoihin ujutetaan muitakin kansallisuuksia!

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Kiitos keskustelusta. En halua jatkaa sellaista keskustelua, jossa puheenaiheeksi nousee, mitä otsikossa sanottiinkaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Sinulle ei siis kelpaa ohjeeksi mitä Ilmestyksen lukuohjeeksi annetaan. Laitan vielä näköaistin osalta mitä Johannekselle annetaan ohjeeksi Ilm. 1:11. ” ”Kirjoita kirjaan, mitä näet”. Arvokasta Jumalan Sanaa kannattaa toistaa ”kielitieteellinen fakta”.

   8. “Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin”. 18. “Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; 19. ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu”

   Voin lukea ääneen ”kirjan sanoja” että kuulen. Enkä ole henkilö ”Jos joku panee niihin jotakin lisää” kuten järjestösi. Etkö todellakaan ymmärrä etteikö tämä liity aiheena olevaan?

   Vielä Paavalin ohje 2. Kor. 1:13 ”Sillä eihän siinä, mitä teille kirjoitamme, ole muuta, kuin mikä siinä on luettavana”. Jeesus kysyy Luuk. 10:26?: ” Kuinkas luet?” Minulla on todella epäoikeudenmukainen Jumala jos olen harmagedonin aikaan elossa ja minut vääräuskoisena tapetaan kuten ärjestösi opettaa. Syynä on että olen kovin sanoin arvostellut itseään uskolliseksi ymmärtäväiseksi luulottelevaa orjaasi. Esim. ovat lisänneet oman kielitieteellisen faktansa Raamattuunsa”vertauskuvin Ilm. 1:1″. Jos kastettu todistajaparka toteaa sen ääneen väärennetyksi niin hänet hylätään saatanan haltuun että katuisi. Tuomiona on pahimmillaan perheenjäsenten karttaminen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Korjaan edellistä siltäosin että tuo saatanan haltuun jättäminen saattaa olla vanhentunutta tietoa. Kuitenkin tapauksen esimerkissä erotetaan jos pysyy kannassaan vaikka on puhnut vain totuuden.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Harri Ahdesmäki

  Eläkkeellä oleva kirkonpalvelija ja entinen kapiainen, yliluutnantti evp