Isä meidän rukouksessa me pyydämme tuhatvuotisen valtakunnan tulemista maan päälle, osa I

Isä meidän rukouksessa me pyydämme ensisijaisesti Jeesusta palaamaan takaisin perustamaan tuhatvuotisen valtakuntansa maan päälle. Lisäksi me pyydämme päästä pois aikojen lopun ahdingosta, missä Antikristus hallitsee ennen hänen paluutaan. Toissijaisesti me pyydämme taivaan Isältä myös, että saisimme elää jokapäiväisessä syntien anteeksiantamuksessa ja hän pitäisi huolta meidän ajallisista tarpeistamme. Isä meidän rukous on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan.Thy Kingdom Come

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

(Matt. 6:9-13 ja Luuk. 11:2-4)

 

Isä meidän, joka olet taivaissa

"Isä meidän" tarkoittaa maan päällä Kristuksessa olevien pyhien ja uskovien Jumalaa vastakohtana "tottelemattomuuden lapsien isälle", Saatanalle. Me synnymme perisynnin alaiseen maailmaan lihallisista ja maallisista isistämme, mutta Jumalan valtakuntaan me uudestisynnymme uskon kautta Kristukseen, minkä jälkeen voimme kutsua Jumalaa Isäksemme.

Sana "taivaissa" on tässä monikossa, mikä tarkoittaa Isän Jumalan läsnäoloa kaikkialla. Ensin on näkyvä taivas, minkä jälkeen tulee avaruus ja lopulta senkin toisella puolen on "kolmas taivas", hengellinen ulottuvuus, missä Jumala hallitsee. Sinne Paavalikin temmattiin, 2.Kor. 12:2-4. Paavali kutsui sitä myös sanalla "Paratiisi". Sinne menevät Jeesuksen omien sanojen mukaan kaikki häneen uskovat ihmiset kuoleman hetkellä, Luuk. 23:43. Ensimmäisenä sinne pääsi ristin ryöväri.

Pyhitetty olkoon sinun nimesi

Jumalan nimi tulee pyhitetyksi uskomalla hänen olemassa olemiseensa ensimmäisen käskyn mukaisesti. Hän itse ilmoitti nimensä Moosekselle sanoen "Minä olen se, joka minä olen", vrt. 2.Moos. 3:14. Jeesus todisti olevansa VT:ssa ilmoitettu Jahve Jumala (JHVH) ilmoittamalla itsensä juutalaisille samalla nimellä; "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen." (Joh. 8:28).

Tulkoon sinun valtakuntasi

Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen Jumalan valtakunnassa voidaan UT:n mukaan erottaa kolme eri vaihetta;

1. Ensimmäisenä helluntaina tapahtuneen Hengen vuodatuksen jälkeen alkoi Pyhän Hengen näkymätön hallintavaihe, armonaika, jota me juuri nyt elämme. Tämä seurakunnan aika päättyy Kristuksen paluuseen.

2. Kristuksen paluun jälkeen alkaa hänen näkyvä hallintavaiheensa VT:n ennustamassa tuhatvuotisessa messiaanisessa valtakunnassa. Tämä messiaanisen valtakunnan aika päättyy viimeiseen tuomioon. Kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman, Kristus luovuttaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun.

3. Viimeisen tuomion jälkeen luodaan uusi taivas ja uusi maa ja siitä alkaa Isän Jumalan täyttymyksen valtakunta ikuisuudessa.

Kolmiyhteisen Jumalan kullakin persoonalla on ikäänkuin "oma hallintavaiheensa", vaikka ne eivät irtaudu toisistaan ja kyseessä on sama Jumalan valtakunta, niinkuin Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat yksi ja sama Jumala. Rukoilemalla "tulkoon sinun valtakuntasi" me pyydämme nykyisessä Pyhän Hengen hallinta-ajassa Jeesusta palaamaan ja perustamaan tuhatvuotisen valtakuntansa maan päälle.

Siihen asti maailma on pahan vallassa, Gal. 1:4. Pahan, eli Saatanan valta maan päällä katkeaa vasta Kristuksen paluussa tuhanneksi vuodeksi, Ilm. 20:2. Sen jälkeen se päästetään vielä hetkeksi eksyttämään kansoja kunnes se tuhotaan ja heitetään tulijärveen, eli helvettiin, Ilm. 20:10. Viimeisellä tuomiolla sinne heitetään myös jokainen, jonka nimeä ei ole kirjoitettu Kristuksen elämän kirjaan.

Tuhatvuotinen messiaaninen valtakunta

Vanhan liiton profeetat ennustavat Israelille luvatusta messiaanisesta valtakunnasta aikojen lopulla. Tämä lupaus on annettu ensisijassa juutalaiselle kansalle eikä sitä voi korvata edes symbolisesti seurakunnalla tekstikontekstin takia. Aikamääre "tuhat vuotta" esiintyy vain Ilmestyskirjan 20. luvussa, mutta se mainitaan siinä kuusi kertaa. Tätä valtakuntaa opetuslapsetkin kyselivät Jeesukselta ennen hänen taivaaseen astumistaan; Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen? Jeesus ei sanonut heidän erehtyneen, vaan kertoi mitä piti tapahtua ennen sen koittamista; te saatte voiman, kun Pyhä henki tulee teihin ja olette minun todistajani Jerusalemissa, Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin asti. (Ap.t. 1) Vasta evankeliumin levittyä maan ääriin kaikille pakanakansoille tulee Israelille luvatun messiaanisen valtakunnan aika, Room. 11:25.

Profeetta Jesaja sanoo ihmisten elävän tämän rauhan valtakunnan aikana pitkäikäisiksi. Syntiä esiintyy kuitenkin vielä ihmisten perisynnistä johtuen, vaikka syntiin innoittaja, Saatana, on vangittuna syvyyteen 1000 vuodeksi, Ilm. 20:3. Siksi ihmiset yhä kuolevat, vaikka elävätkin pitkään. Jos joku kuolee satavuotiaana, hän kuolee nuorena ja synnintekijä joutuu siten kiroukseen vasta silloin, Jes. 65:20. Ihmiset rakentavat taloja ja istuttavat viinitarhoja. Paratiisimaista olotilaa kuvataan mm. sanoilla "susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niinkuin raavas, ja käärmeen ruokana on maan tomu; ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra" (Jes. 65:25).

Kun Ilmestyskirjassa kerrotaan, miten Jumala luo lopuksi uuden taivaan ja uuden maan, siellä ei myöskään enää ole kuolemaa. Jesaja kuvaa kuitenkin aikaa, jolloin ihmiset vielä kuolevat, vaikka elävätkin pitkään. Siksi kyse on tuhatvuotisesta valtakunnasta tämän maan päällä ennen iankaikkisuutta. Kuolema kukistetaan lopullisesti vasta tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen pidettävän viimeisen tuomion yhteydessä, Ilm. 21:4.

Useimmat alkukirkon opettajat uskoivat kirjaimellisesti tosiksi VT:n ja myös Ilmestyskirjan kuvaukset messiaanisesta rauhan valtakunnasta ja Jerusalemista Messiaan pääkaupunkina. Heidän mukaansa ne eivät ole symbolisia kuvauksia pelastuksesta, vaan toteutuvat konkreettisesti. Näin uskoivat mm. Justinos Marttyyri (k. 165 jKr.), Irenaeus (k. 200 jKr.) ja Hippolytos (k. 235 jKr.).

Vasta Lutherin kunnioittama oppi-isä Augustinus (k. 430 jKr.) selitti ne vertauskuvallisina. Hänen mukaansa tuhatvuotinen valtakunta kuvaa kristillisen kirkon aikaa. Augustinus uskoi tuhatvuotisen valtakunnan alkaneen seurakunnan syntymisestä ensimmäisenä helluntaina ja päättyvän Kristuksen paluuseen. Seurakunnan aika on nyt kuitenkin kestänyt jo 2000 vuotta ja muutenkin VT:n kuvaukset rauhan valtakunnasta eivät sovi kirkon historiaan, mikä todistaa juuri päinvastaista. Luther ja muut uskonpuhdistajat suhtautuivat torjuvasti tuhatvuotiseseen valtakuntaan. Syynä lienee ollut se, että uskonpuhdistuksen taistelualueena oli vanhurskautumisoppi, eikä eskatologia. He keskittyivät siis omana aikanaan olennaiseen. Ratkaisevaa kuitenkin on mitä Raamattu sanoo eikä jonkun kirkon perinne. Nyt on tilanne toinen, koska Herran paluu on aivan oven edessä!

Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa

Jumalan tahto tapahtuu nykyisessä ajassa, Pyhän Hengen hallintakautena, täydellisesti taivaassa, mutta ihmiskunnan lankeemuksen takia se ei vielä tapahdu maan päällä. Maailma on yhä pahan hallintavallassa, 1.Joh. 5:19. Vasta kun tämä nykyinen perkeleen hallitsema maailmanjärjestys "suuri Babylon" on kukistunut, vrt. Ilm. 18, voi Jumalan tahto tapahtua myös maan päällä. Siitä ajasta ennustaa mm. profeetta Miika seuraavasti;

1 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat.
2 Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana."
3 Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. (Miika 4:1-3)

 

Miikan profetian mukaista täydellisen rauhan olotilaa ei maailmassa ole vielä tähän päivään mennessä ollut. Sen aika koittaa vasta tuhatvuotisessa valtakunnassa, missä kansojen villitsijä, saatana, on sidottu ja Kristus pyhineen hallitsee Jerusalemista käsin koko maailmaa. Vasta silloin toteutuu Jeesuksen kuninkuus myös maan päällä.

Tuhatvuotisen valtakunnan ja viimeisen tuomion jälkeen luodaan "uusi maa ja uusi taivas", joten pyyntö "tapahtukoon sinun tahtosi myös (nykyisen) maan päällä" ei voi tarkoittaa muuta kuin tuhatvuotisen valtakunnan aikaa.

Kristuksen palatessa maan päälle hänen kanssaan ovat "kaikki (Kristuksessa) pyhät", eli uuden liiton seurakunta, Sak. 14:5 ja Juuda 1:14. Tuhatvuotisessa valtakunnassa hallitsevat yhdessä Kristuksen kanssa sekä ennen vihan aikaa ylösnoussut seurakunta ja heidän lisäkseen vihan ajan marttyyrit, jotka Antikristus on teloittanut, Ilm. 20:4. Kirjeissään seurakunnille, Ilm. 2-3, Jeesus lupasi voittajille, että he saavat istua valtaistuimilla ja hallita yhdessä hänen kanssaan. Samoin juutalaisille opetuslapsilleen Jeesus lupasi, että he saavat hänen valtakunnassaan istua valtaistuimilla ja hallita Israelin kahtatoista heimoa, Luuk. 22:25-30. Kaikki tämä hallitseminen tapahtuu jo tuhatvuotisessa valtakunnassa, koska iankaikkisuudessa ei enää ole hallittavia. Siellä kaikki ovat kuninkaita yhdessä Kristuksen kanssa, Ilm. 22:5.

Jatkuu...

10.5.2020

Laulakaa Herralle uusi laulu! (Cantate)

 

 

 

142 kommenttia

 • Myös profeetta Hesekiel ennustaa uudesta liitosta; ”26 Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. 27 Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne.” (Hes. 36)

  Paavali todistaa Hesekielin ennustuksen toteutuneen; ”…joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen vakuudeksi meidän sydämiimme.” (2.Kor. 1:22)

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Samaa mieltä lienemme kaikki uuden liiton alkamisesta. Toteutuiko silloin ensimmäisenä helluntaina, kuten Pietarin sitaatti Jooelista antaa ymmärtää?

   Mikä rooli uudessa liitossa olevilla on Jumalan valtakunnan tulemisessa tuhatvuotisen valtakunnan aikana? Kristuksen kanssa hallitsemassa?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Ari Pasanen sanoo:

   Tässä Hesekielin kohdassa on evankeliumin ydin:””26 Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. ””

   Siis Jeesus parantaa sydämen ja tulee sydämen halu elää Jumalan tahdossa, enää ei tarvitse lain ja rangaistusten kautta saada ihmisiä elämään Jumalan tahdossa, vaan vapaana Jumalan rakkaus sydämessä Pyhän Hengen kautta. On siis rakkaus rakastaa Jumalaa ja lähimmäistä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Rauli: ”Mikä rooli uudessa liitossa olevilla on Jumalan valtakunnan tulemisessa tuhatvuotisen valtakunnan aikana? Kristuksen kanssa hallitsemassa?”

   Se Rauli ainakin on varmaa ettei järjestösi 144000:lla ns. voidelluilla uuteenliittoon kuuluvilla ei tule olemaan mitään roolia. Järjestösi väittää Jer. 31:31 tekstin tarkoittavan uudestisyntyneitä voideltujaan koska Irael on hylätty. Mutta katsotaan mitä asiayhteyteen kuuluva tesksti sanoo:

   31. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; 32. en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. 33. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. 34. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: ’Tuntekaa Herra’. Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä.

   Ja profeetta jatkaa: 37. Näin sanoo Herra: Jos voidaan mitata taivaat ylhäällä ja tutkia maan perustukset alhaalla, silloin vasta minä hylkään Israelin jälkeläiset kaikki, kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra.

   Voidaan kysyä missä on järjestösi lukutaito?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Rauli, sinä keskustelet blogeilla ystävälliseen sävyyn, ja haluat rakentavaa keskustelua. Minua kiinnostaa kuinka selität Seppälän esille nostaman Jeremian kirjan kohdan? Ovatko sinun mielestäsi Israelin jälkeläiset uuden liiton aikana hylätty?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Kiitos Kari kommentistasi ja kysymyksestäsi. Yritän keskustella rakentavasti, mikä ei aina ole helppoa näissä kunkin sydäntä lähellä olevissa aiheissa. Hienoa, jos pyrkimykseni pannaan merkille.

   Tuohon Jeremian kohtaan vastaan nyt hiukan varovaisesti, koska se ei ole oikein otsikon aivan keskeisimpiä aiheita. (Eikä nähdäkseni Reijo siitä mitään kysymystä esittänyt.)

   Ensimmäinen liitto oli Abrahamin jälkeläisistä koostuvan Israelin ja Jehovan/Jahven liitto, jonka Mooses välitti. Jeremian kirja kertoo, että ”minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton”. Tämäkin liitto on Kaikkivaltiaan ja Israelin välillä, nyt Jeesuksen toimiessa liiton välittäjänä. Mutta Israel ei ole enää sama.

   Paavali, taustaltaan lakiliittoon kuulunut juutalainen, vertaa kahta liittoa Israelin pääkaupunkia ja kahdella naisella: ”Naisilla tarkoitetaan kahta liittoa.” Ja tällainen opetus meille annetaan:

   ”Hagar tarkoittaa Arabiassa olevaa Siinainvuorta, ja sitä vastaa nykyinen Jerusalem, joka lapsineen elää orjuudessa”(Gal4:25). Ja sitten Raamatussa lukee, että ”taivaallinen Jerusalem on vapaa, ja se on meidän äitimme.(26)

   Paljon juutalaistuttamista käsittelevässä Galatalaiskirjeessä otetaan käyttöön ilmaus ”Jumalan Israel”, oikeastaan kirjeen kohderyhmänä: ”Tulkoon rauha ja laupeus niiden osaksi, jotka vaeltavat tämän ohjeen mukaan, koko Jumalan Israelin osaksi!” Ympärileikkausta ei Jumalan Israeliin kuuluvilta edellytetty.

   Kannattaa ottaa huomioon myös lakiliiton alussa annettu ehto: ”Jos te nyt kuuntelette minua ja pidätte minun liittoni, niin te tulette olemaan kansojen joukossa minun oma kansani. Koko maailma on minun, mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani.’”(2.Mo19:6) Raamatun lukija voi todeta, ettei tuo ehto toteutunut Jeesuksen maan päälle tulon aikoihin. Fariseusjohtoinen kansa hylkäsi Messiaan ja menetti aseman ”teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani”.

   Ja niinpä kristillinen seurakunta astui Israeliksi uudessa liitossa: ”Koska he eivät tottele sanaa, he kompastuvat, ja se heidän osakseen on määrättykin. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa.”(2.Piet2:8-10)

   Lihallista Israelia ei uuteeen liittoon siirryttäessä hylätty vaan siihen kuuluville annettiin ”paalupaikka”, ” Samoin on nykyisenäkin aikana olemassa jäännös”.(Ro11:5) Kaikki Jeesuksen apostolit olivat juutalaisia samoin kaikki kristityt kolme ja puoli vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen. Sitten ovi uuteen liittoon avattiin samarialaisille ja Korneliuksen myötä ympärileikkaamattomille ”pakanoille”. Jumalan näkemys oli kulkenut siihen suuntaan, jonka Pietari todensi Korneliuksen kodissa: ”Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan, kuului tämä mihin kansaan tahansa.”

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Reijo Seppälä sanoo:

  Rauli, Puhu perustellen Raamattua kirjassa selvästi sanotaan että teidän ehtoolisen nauttijat (tuhatvuotisen valtakunnan hallitsijat 144000) ovat ottaneet Israelin paikan. Eli Jeremian mainitsema liitto on hylätty vaikka esim. taivaita ylhäältä ei ole mitattu (Jer. 31:37).

  Puhu perustellen Raamattua: ”Jer. 31:31–34: ”’Katso! Päivät tulevat’, lausuu Jehova, ’jolloin minä teen Israelin huoneen ja Juudan huoneen kanssa uuden liiton – –. Eivätkä he enää opeta kukin toveriaan ja kukin veljeään sanoen: ”Tuntekaa Jehova!”, sillä he kaikki tuntevat minut, vähäisimmästään aina suurimpaansa asti’, lausuu Jehova.” (Tuota uutta liittoa ei tehty luonnollisen Israelin kansan kanssa, vaan Jeesuksen Kristuksen uskollisten seuraajien kanssa, joille esitettiin taivaallisen elämän toivo. Asettaessaan kuolemansa muistonvieton Jeesus antoi heille viinimaljan ja sanoi: ”Tämä malja tarkoittaa uutta liittoa minun vereni perusteella.” [1. Kor. 11:25.])”

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Uusareiolaiset Jehovan todistajat edustavat ehkäpä kaikkein selvimmin tyypillistä korvausteologiaa, missä oma ryhmä asetetaan Israelin ja juutalaisen kansan sijalle muka lunastamaan ne lupaukset, mitkä Herra on omaisuuskansalleen jo VT:ssa asettanut. Kuitenkin on kirjoitettu, että Jumala ei kutsumistaan kadu eikä sanojaan peru! Jehovan todistajien mukaan Jumala kuitenkin peruu kutsumisensa ja sanansa. Sellainen Jumala ei ole Raamatun ilmoittama Jumala, vaan joku toinen.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Tämäkin plogi on hyvä esimerkki että Jehovan todistaja löytää asiayhteyden Raamatusta silloin kun se ei sodi järjestönsä opetusta vastaan. Järjestön selvät Sanan vastaiset selitykset hyväksytään. Otetaan esim. blogin aiheeseen kuuluvat Jehovan toditajien opista opista tulevat Ilm. 7 luvun 144000 eri kansoista olevaa tuhatvuotiskauden hallitsijaa joilla vain on oikeus kuulua uuteen liittoon.

   Tuo luku koostuu kahdestatoista Israelin heimosta joista tulee 144000. Hämmästyttävää kun laskun tulos hyväksytään (kirjaimellinen) mutta laskun PERUSTEENA olevat Israelin heimot ovatkin ihan muuta! Kaiken lisäksi vain tällä heidän erikoisjoukollaan on mahdollisuus uudestisyntyä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Harri: ”Kuitenkin on kirjoitettu, että Jumala ei kutsumistaan kadu eikä sanojaan peru!” On tietenkin totta, ettei Jumala ole mikään peruuttelija. Mutta Hän kyllä asettaa toistuvasti ehdot antamiensa lupausten kohteille.

   Jehova/Jahve lupasi aikanaan ikuisen elämän ensimmäiselle ihmisparille, mutta: ”sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma.” Lupaus ikuisesta elämästä kyllä jäi voimaan Aadamin jälkeläisille, ja Jeesus Kristus hoiti asian meidän kaikkien puolesta.

   Lakiliiton alussa Jumala lupasi: ”Jos te nyt kuuntelette minua ja pidätte minun liittoni, niin te tulette olemaan kansojen joukossa minun oma kansani. Koko maailma on minun, mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani.’”(2. Mo19:6) Kun sitten saavuttiin luvattuun maahan, lupausta korostettiin esimerkiksi seuraavin sanoin: ”Jos noudatatte Herran, Jumalanne, käskyjä ja kuljette hänen teitään, hän tekee teistä pyhän kansansa, kuten hän on teille vannonut.”(5.Mo28:9)

   Israelin kansan historia kertoo tottelevaisuuden ylämäestä ja alamäestä kohti Kristusta. Sitten kävi uuteen liittoon pääsyn kanssa niin onnettomasti, että sen ”kulmakivi” hylättiin.

   Raamattu oli ennustanut: ”Katsokaa: minä lasken Siioniin peruskiven, huolella valitun kivipaaden, kallisarvoisen kulmakiven sitomaan vankkaa perustaa.”(Jes28:16;Ro9:16) Jeesus viittasi tuohon Raamatun opetukseen keskustellessaan juutalaisen kansan uskonnollisen johdon kanssa: ”Kuka ikinä tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, ja kenen päälle tämä kivi kaatuu, sen se murskaa.” Ja hyvin Jeesus taas opetti: ”He ymmärsivät, että Jeesus oli vertauksessaan puhunut heistä.”(Lu20:18,19)

   Lakiliitto tietenkin pysyi voimassa siihen asti kun Kristuksen naulasi sen puuhun Golgatalla. Kornelius oli ensimmäinen sellainen juutalainen, joka sitten helluntaina voimaan astuneeseen uuteen liittoon ”pakanoista” astui sisään: ”Oikea juutalainen on se, joka on juutalainen sisimmässään, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus, jota ei saa aikaan laki, vaan Henki.”(Ro2:29)

   Ja kyllä ”koko Israel” pelastuu, nimittäin se koko Jumalan Israel: ”Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu.”(Ro11:26) Minkä tapahduttua? Edellinen jae kertoo: ”kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen.”

   Ja niin se joukko, joka tuhatvuotisen valtakunnan aikana yhdessä Kristuksen kanssa hallitsee on tullut täyteen määräänsä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • ”Lakiliitto tietenkin pysyi voimassa siihen asti kun Kristuksen naulasi sen puuhun Golgatalla.”/Toivonen

  Tässä on yksi esimerkki siitä, miten Jehovan todistajat väärentävät Jumalan sanaa. Rististä ei voi eikä saa puhua, pitää sen sijaan puhua paalusta tai puusta. Miksi näin?

  ”Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.” 1.Kor. 1:18

  ”Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle, ja minä maailmalle!” Gal. 6:14

  Harhaoppiset välttävät siksi loppuun asti puhumasta rististä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Rauli: ”Ja kyllä ”koko Israel” pelastuu, nimittäin se koko Jumalan Israel”

   Lukijoiden pitäisi olla selvillä Jehovan todistajien opista kun ei selitetä mikä on ”se koko Jumalan Israel”. Kaikkea muuta kyllä selitetään. Tuolla tarkoitetaan 144000 JT järjestön erkoisluokkaan kuuluvaa tuhatvuotiskauden hallitsijaa. Rauli korjatkoon jos muistan väärin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Harrille. Ehkä siirrämme keskustelun risti/paalu jonkun toisen otsikon alle, koska Jeesuksen mestausvälineen tarkka muoto ei liene ihan sinun otsikkosi keskipisteessä?

   Lainataan tuo Korinttilaiskirjeen kohta kreikankielisellä sanalla varustettuna ja niin olemme molemmat tyytyväisiä: ”Sillä sana stauroksesta on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Lausut Reijo usein käsityksiäsi Jehovan todistajien opetuksesta ja on hienoa, että esität tällä kertaa oma-aloitteisesti myös mahdollisuuden oikomiseen. Nyt olit kyllä varsin oikeilla jäljillä. Seuraavassa haluaisin kuitenkin ottaa esille, sellaisen piirteen, joka liittyy nimenomaan tuohon valtakunnan tulemiseen tuhatvuotisjakson myötä. Eli otsikkoon.

   Olen ottanut esille(vai poistettiinko se?), että Paavali kertoi olevansa tuleva vallankäyttäjä Jeesuksen johtamassa hallituksessa ja lupasi sellaista tulevaisuutta myös Timoteukselle: ”Jos kestämme lujina, saamme myös hallita hänen kanssaan.”(2. Tim2:12)

   Paavali, Timoteus ja kaikki varsinaiset 12 apostolia ovat Raamatun sanan perusteella Kristuksen kanssa ”kirkkauden valtaistuimilla” taivaassa. Varhaiskristityissä heitä oli paljon muitakin, ja kaikki heidät luen uskonveljikseni. Ja niin taidat sinäkin Reijo tehdä? Kuitenkin on muistettava, että Jeesuksen malli, jonka hän antoi täydellistä jumalanpelkoa tuntien: ”Ne paikat ovat niiden, joille Isäni on ne tarkoittanut.”(Mat20:23)

   Se, että Jeesuksen kanssahallitsijoita on 144000 ilmenee vain kahdesta Raamatun luvusta. Näin ilmestyksen 14. alkaa: ”Sitten näin tämän: Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan oli sataneljäkymmentäneljätuhatta ihmistä, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi.”

   Jakeessa 3 kerrotaan, mistä he olivat kiivenneet tuolle taivaalliselle vuorelle: ”nuo sataneljäkymmentäneljätuhatta, jotka on ostettu maan päältä.”

   Sitten sanotaan kiinnostavasti: ”He eivät ole tahranneet itseään naisten kanssa vaan ovat pysyneet puhtaina kuin neitsyet, ja he seuraavat Karitsaa, minne hän meneekin. Heidät on ostettu ihmisten joukosta esikoislahjaksi Jumalalle ja Karitsalle.”(4) Tämä viittaa vahvasti siihen ”Kristuksen morsiameen”, joka Ilmastyksen 21. luvussa laskeutuu taivaasta nimellä ”Uusi Jerusalem” ja saa aikaan hienot olot täällä maan päällä.

   Tuo ajatus ”esikoislahjasta” ilmenee myös tuhatvuotisen valtakunnan hallitsijoiden määrittelystä: ” Autuaita ja pyhiä ovat ne, jotka pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta.. ja hallitsevat Kristuksen kanssa tuhat vuotta.”(Ilm20:6)

   Eikös muuten aina hallitsijoiden joukko ole tarkemmin määritelty ja heitä on enemmän kuin hallittavia? Alamaisia Jeesuksen hallitsijoilla voi olla vaikkapa miljardimäärin. Sitä Raamattu ei kerro.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Reijo Seppälä sanoo:

  Rauli: ”Lausut Reijo usein käsityksiäsi Jehovan todistajien opetuksesta ja on hienoa, että esität tällä kertaa oma-aloitteisesti myös mahdollisuuden oikomiseen. Nyt olit kyllä varsin oikeilla jäljillä”

  Ovelasti vihjailet että suurimmalta osin esitän käsityksiä jotka eivät pidä paikkaansa. Kerrohan mitä oikomista kirjoittelustani tässä blogissa löytyy?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   En ole kovin halukas mihinkään oikomishoitoihin näissä keskusteluissa,. Kukin tuokoon esille oman näkemyksensä ja suokoon saman mahdollisuuden myös toisille.

   Vierastan sitä jo ajatuksena, että itse kertoisin, mitä luterilaiset ajattelevat tai miten helluntaiherätyksen piirissä asiasta mieltä ollaan. Minä vain kuuntelen, mitä sanottavaa heillä on ja kerron oman kantani.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Lainataan tuo Korinttilaiskirjeen kohta kreikankielisellä sanalla varustettuna ja niin olemme molemmat tyytyväisiä: ”Sillä sana stauroksesta on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.” 1.Kor. 1:18 /Toivonen

  Sana rististä on paholaiselle myrkkyä ja niin se näyttää olevan myös Jehovan todistajille. Mikä muu tahansa kelpaa, mutta rististä ei saa/voi puhua!

  stauros = a cross

  A well known instrument of most cruel and ignominious punishment, borrowed by the Greeks and Romans from the Phoenicians; to it were affixed among the Romans, down to the time of Constantine the Great, the guiltiest criminals, particularly the basest slaves, robbers, the authors and abetters of insurrections, and occasionally in the provinces, at the arbitrary pleasure of the governors, upright and peaceable men also, and even Roman citizens themselves.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Et nyt Harri taida oikein olla perehtynyt klassiseen kreikkaan? Ehkä meidän kannattaa molempien kuunnella niitä, jotka ovat.

   Wikipedian englanninkielinen malli kertoo seuraavaa: ”The Koine Greek terms used in the New Testament of the structure on which Jesus died are stauros (σταυρός) and xylon (ξύλον). Those words, which can refer to many different things, do not indicate the precise shape of the structure. Scholars have long known that the Greek word stauros and the Latin word crux did not uniquely mean a cross. They have known too that the words had that meaning also, and so have not considered necessarily incorrect the traditional picture of a cross with transom.”

   Strongin sanakirja antaa sanalle ”stauros” sekä vaihtoehdon ”a cross” että alkuperäisen merkityksen ”an upright ”stake”, esp. a pointed one, used as such in fences or palisades”.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Jos joku haluaa perehtyä syvällisemmin kysymykseen paalu vai risti, kannattaa tutustua ruotsalaisen Gunnar Samuelssonin väitöskirjaan. Taisi olla suomalaistutkija muuten opponenttina, kun se kymmenkunta vuotta sitten yleisön edessä väiteltiin.

   Eräs arvioitsija kommentoi Samuelssonin tutkimustuloksia: ”If you thought you knew what a ’cross’ was, or if you thought there was a simple correspondence between Greek stauros, Latin crux and English ’cross’, be prepared to be surprised…”

   Tämä aihe vaatisi ihan oman otsikkonsa enkä nyt ryhdy availemaan Samuelssonin väikkärin yksityiskohtia, vaikka ne kyllä tuossa odottavatkin tarkempaa penkomista. Samuelsson ei ole uskonveljeni, mutta ilmeisesti antiikista ja sen kreikasta jotakin mies tietää.

   Muuten. Pitäisikö meidän siirtyä tuon otsikon alaisuuteen?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Siis mikä tahansa; puu, paalu, stauros jne., mutta ei missään tapauksessa risti. Se on myrkkyä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Niin. Voihan minut noinkin ymmärtää.

   KR92 kuvailee Jeesuksen tappovälinettä kyllä myös ihan alkukielen mukaisesti todetessaan, että ”Kristus on lunastanut meidät vapaiksi lain kirouksesta tulemalla itse kirotuksi meidän sijastamme, niin kuin on kirjoitettu: ’Kirottu on jokainen, joka on ripustettu…’” Niin että mihin Jeesus oli ripustettu? KR toteaa tässä: ’”paaluun.”.Gal3:13)

   Vähän pakko todeta, koska sitaatti on otettu 5. Mooseksen kirjasta eikä sinne voi mitenkään tarjota sanaa risti.(5. Mo21:22)

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Rauli, maltillinen ja rakentavaan keskusteluun pyrkivä kommentoija, voisitko rehellisesti kertoa, että Jehovan todistajat eivät voi uskoa ristille naulittuun , vaan paaluun ripustettuun Jumalan Poikaan? . Se on todistajille yksi monista keskeisistä oppiin perustuva dogmi, jota ei voi ohittaa. Oletko samaa mieltä vai kiellätkö Tornin opetuksen? Tässä kysyn paalu vai risti? Kumpi on sinulle oikein?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Kiitos taas kysymyksestäsi, Kari.

   Minä olen vakuuttunut siitä, että Jeesus tapettiin siten, että hänet naulattiin paaluun, jossa ei ollut mitään poikkipuuta. (Naulojen lukumäärää Raamattu ei kerro ja tekstin sisältävä laatta kiinnitettiin paalun yläosaan. Huom Reijolle)

   Kyseessä ei ole mikään kiveen hakattu dogmi vaan ymmärrys, joka perustuu kreikan sanojen stauros ja ksylon kielelliseen historiaan. Molempien merkitys on alunperin ollut yksi pystysuora puu, paalu. Jos tutkimukset osoittavat, että kyseessä on kaksiosainen puuvalmiste, olen heti valmis uskomaan, että niin on.

   Usein korostetaan juuri ristin merkitystä uskonnollisissa keskusteluissa. Minusta tärkeintä on se, mitä Golgatalla tapahtui: Jeesus antoi elämänsä, jotta me voisimme elää ikuisesti. Tappoväline ja tekotapa ei ollut mitenkään kaunis.

   Tänään sahasin yhden pihakoivun nurin. Koska tämä keskustelu oli menossa, ajattelin vähän hassuja. Nimittäin että jos Jeesus olisi tapettu moottorisahalla, niin olisiko kullattuja sahoja ihmisten kaulassa ja virsikirjan kannessa lukisi Partner, kuten omassa moottorisahassani.

   En oikein ymmärrä, miksi Jeesuksen tappovälineestä on tehty niin iso juttu. Jotkut jopa pitävät sitä onnea tuovana tai varjelevana esineenä, kenties nyt ei kukaan tällä palstalla?

   Tuossa on viitattu Korinttilaiskirjeeseen, jossa sanotaan joillekin ristin/paalun/stauroksen olevan hullutusta. Kyllä se tarkoittaa Jeesuksen antaman uhrin halveksuntaa ihan siitä riippumatta millaisella välineellä hänet mestattiin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Kun nyt on puhe tästä hiukan otsikon sivussa olevasta aiheesta risti vai paalu, kannattaa poiketa myös vilkaisemassa Wikipedian artikkelia ”kristinuskon risti”. Siellä kerrotaan esimerkiksi se, milloin risti otettiin käyttöön ja myös jotakin hyvin mielenkiintoista ristin käytöstä jo kauan ennen Jeesusta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Omasta puolestani lopetan tämän keskustelun nyt tähän. Hyvää viikonloppua.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Raamattu sen todistaa että kyseessä on risti. Matteus ja Luukas sanoo kirjoituksen olleen pään yläpuolella eikä käsien. Tuomas todistaa käsien naulojen jäljistä. Paalussa tarvitaan vain yksi naula.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Rauli: ” tekstin sisältävä laatta kiinnitettiin paalun yläosaan. Huom Reijolle”

   Ei meillä erimielisyyttä siitä ole etteikö kirjoitus olisi ollut yläosassa. Matteus ja Luukas ei sano että yläosa tuliee käsien jälkeen vaan pään. Mat.27:37. ”Ja he olivat panneet hänen päänsä yläpuolelle hänen syynsä julki, näin kirjoitettuna: ”Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas”. Luuk. 23:38. ”Oli myös hänen päänsä päällä kirjoitus: ”Tämä on juutalaisten kuningas”.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Niin Rauli, miksi Jeesuksen oppilaat ja varsinkin lääkäri Luukas johdattelee niin hölmöön ajatukseen että tekstilaatta olisi ollut opettajansa pään yläpuolella käsien välissä. Kun joudut pitämään kiinni järjestösi paaluopetuksesta niin saisko opetuslasten johdatteluun jotain selitystä? Harkitsen muuttaa kantaani rististä paaluun jos tämän ongelman selvität.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Luukas kirjoittaa tekstin olleen paalussa ”pään yläpuolella”, mutta ei niin ”että tekstilaatta olisi ollut opettajansa pään yläpuolella käsien välissä.”

   En ole tietoinen ilmaisun ”pään yläpuolella” käytöstä antiikin aikana. Nykyisin sellaista käytetään varmaankin siksi, että pää on normaaliasennossa olevan kansalaisen korkein kohta. Silloin ei oteta huomioon ovatko kädet alaspäin vaiko suoraan ylös.

   Ehdoton kielitieteellinen fakta on Jeesuksen kuolinvälineestä sana stauros ja sana ksylon. Niiden perusmerkitys on aina pystysuora puu. Lieneekö kielen tutkijaa, joka olisi asiasta eri mieltä? Toki staurokselle on tullut uudenkarhea merkitys historian kuluessa.

   En näe kovin suurta merkitystä sinun tai minun uskolleni siinä, ripustettiinko Jeesus kahdesta vai yhdestä puusta koostuvaan puuvalmisteeseen. Uhrikuolema on se juttu Raamatussa, eikös vain.

   Sinun kannattaa perehtyä myös siihen, mistä lähtien kristillisyyteen pujahti tuo risti. Taisi olla kala se vanhempi symboli, jos tietoni ovat oikeat. En täällä oikein halua ryhtyä ristin kristillisyyttä edeltävän ajan ruotijaksi, koska sellainen kritiikki voi saada aikaan voimakkaita ja negatiivisia tunnereaktioita asiassa, joka ei nyt kuitenkaan ole eturivin asioita Raamatun totuudessa. Uskon, että sinä Reijo kyllä kestät sen, mitä ristin käytöstä eri pakanuuksissa historiaan on kirjoitettu.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Blogin aiheeseen liittyen ”ehdoton fakta” on että hallitsijat tulevat olemaan maan päällä. Järjestösi vääntää heidän paikkansa taivaaseen jonka sinäkin joudut kartetuksi tulon pelossa hyväksymään.

   Ilm.5:9. ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: ”Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista 10. ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä”.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Tuo Ilmestyksen 5:10KR kertoo todellakin niistä, jotka Kristus on lunastanut ja tehnyt ”heistä kuningassuvun, meidän Jumalamme pappeja; he tulevat hallitsemaan maan päällä.” Ja tuo ”hallitsemaan maan päällä” on nyt tätä keskusteluamme koskeva kohta. ”He saavat hallita koko maailmaa” kääntää Uusi Testamentti nykysuomeksi tuon kohdan.

   Alkuteksti kuitenkin ratkaiskoon. Siellä sanotaan ”basileuō epi gē”, kun sanat meidän kirjaimille sopiviksi translitteroidaan. Ensimmäinen on verbi, joka merkitsee oikeastaan ”hallita kuninkaana”. Sitten tulee prepositio epi, joka liittyy verbin prepositiona ja jonka perässä tulee hallinnan kohde, verbin objekti kuten suomessa sanotaan. En ole toistaiseksi saanut mistään asiantuntijalähteestä varmistusta sille, liittyykö prepositio verbiin vai sitä seuraavaan maata merkitsevän sanaan gē.

   Oletan preposition koskevan hallinnan kohdetta, koska verrokki löytyy muualta Raamatun tekstistä. Luukkaan 1:33 kertoo Jeesuksen hallinnan kohteesta: ”Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua.” Alkutekstissä lukee: ”basileuō epi oikos iakōb”, mistä voi päätellä, että Kristus hallitsee todellakin Jaakobin huonetta eikä Jaakobin huoneessa. Vastaavanlainen yhdistelmä ” basileuō epi” löytyy myös Mat2:22, jossa ” Arkelaus hallitsi Juudeaa”. Lieneekö hallitsija myös asunut Juudeassa, voi olla, hankinnoista kohteena se kuitenkin oli.

   Lu19:14 sisältää saman kreikankielisen parin sisältäen ajatuksen hallitsemisesta ja sen kohteesta eikä kerro siitä, missä hallitsija itse on.

   Mielenkiinnolla odotan syksyllä(?) ilmestyvää käännöstä KR2020, jotta mihin ratkaisuun se on päätynyt. Olisiko Reijo sinulla jotakin kieliasiantuntijaa tiedossa, joka voisi meille vähän kertoa tuosta kaksikosta ” basileuō epi”?

   Tietenkin Raamatussa on paljon muutakin tietoa siitä, ettei Jeesus ja hänen hallitsijatoverinsa tänne maapallolle koskaan tule muuttamaan. Kyllä taivaasta käsin meitä nykyisinkin Kristus hallitsee oikein hyvin.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Reijo Seppälä sanoo:

  Eikä Rauli Raamattu rajaa missään hallitsijoiden määrää lukuun 144000. ”Ehdoton kielitieteellinen fakta on” että Raamattu puhuu vain 144000:sta Juutalaisesta.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Tuo 144000 esiintyy vain kahdessa kohdassa Raamattua, Ilmestyksen 7. ja 14. luvussa. Jälkimmäisen alussa lukee, että ”Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan oli sataneljäkymmentäneljätuhatta ihmistä… jotka on ostettu maan päältä.” Siis ollaan tukevasti taivaassa.

   Ilmestyksen 7. kerrotaan samasta joukosta, että ”heitä oli kaikista Israelin heimoista”(4) Jotkut uskovat kirjaimellisten juutalaisten, siis Abrahamin jälkeläisten olevan lueteltuina sukukunnittain jatkossa. Minä taas ajattelen heidän edustavan sitä ”Jumalan Israelia”, joka aiemmin Raamatussa määriteltiin näin: ” Oikea juutalainen on se, joka on juutalainen sisimmässään, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus, jota ei saa aikaan laki, vaan Henki. Tällainen juutalainen saa kiitoksen Jumalalta, ei ihmisiltä.”(Ro2:29)

   Pieni yksityiskohta Jaakobin poikien luettelossa kuvaa hyvin sitä, ettei kyse ole mistään etnisestä ryhmästä. Oletko sinä Reijo huomannut, että Dan ja Efraim puuttuvat? Huomaat jotain muutakin mielenkiintoista, kun vertaat sukukuntaluetteloa vaikkapa 4. Mo 1:4-16 esiitettyyn ”viralliseen” listaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Efraim oli Joosefin poika, joka yhdessä veljensä Manassen kanssa edusti Jaakobin jälkeläisiä Joosefin kautta omaisuuskansan, ”lihallisen Israelin” luettelossa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Merkillepantavaa on ettei sinulla ole osoittaa kohtaa joka määrittää hallitsijoiden joukon lukuun 144000. Raamatusta saadaan irti mitä vaan yhdistelemällä palasia mielivaltaisesti toisiinsa asiayhteydestä piittaamatta.

   Room. 2:29 käyttö on hyvä esimerkki jolla muutetaan Ilm. 7 luvun Juutalaiset muuksi mitä luetaan! Aivan huippuunsa menevää mielivaltaisuutta on järjestöltäsi väittää Jer. 31:31 uuden liiton tarkoittavan 144000 ns. voideltua Jehovan todistajahallitsijaa. Loistava esimerkki jossa ei oteta huomioon asiayhteyttä.

   Juuri tuolla Daanin ja Efraimin puuttumisella järjestösi järkeilee opettamalla ettei kyse voi olla Juutalaisista. He ovat lukeneet huonosti Raamattunsa johon lötyy selitys. Toiset ovat ottaneet epäjumalanpalvelijain paikan. Vaikka ei mitään selitystä löytyisikään se on niinkuin siinä lukee. Onhan kyse sentään Aaprahamin jälkeläisistä! Mitkään pähkäilyt ei saa mennä näiden edelle.

   Kahden sukukunnan poisjättämiseen löytyy selitys jakeista 5 Moos 29:18-21. Teksti sanoo että Herra erottaa epäjumalanpalvelijat kaikista Israelin sukukunnista. Tuom 18:30,31 ja 1 Kun 12:28-30 sanoo Daanin olleen johtamassa kansaa epäjumalanpalvelukseen ja Efraimista kerrotaan sen olleen liitossa epäjumalien kanssa Hoos 4:17.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Rauli, sinulle on tärkeätä pitää kiinni tornin (perustettu 1800-1900 luvun taitteessa) opetuksista. Piskuinen lauma on mielestäsi tornin todistajat. Taivaan Isä kutsuu sinua rakkaudella tunnustamaan vääriksi tornin väen väärät opetukset ja Raamatun käännökset. Isä kutsuu evankeliumin vapauteen. Ei ole ollut sattumaa, että sinut on johdatettu näille blogeille puntaroimaan omaa oppiasi. Toivon, että Isä, Poika ja Pyhä Henki ohjaavat sinut oikealle tielle Jeesuksen Kristuksen nimessä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Toteat Reijo, että ”Merkillepantavaa on ettei sinulla ole osoittaa kohtaa joka määrittää hallitsijoiden joukon lukuun 144000.” Pitää varmaankin paikkansa sinun kohdallasi, et ole tainnut vakuuttua asiasta?

   Yritetäänpäs nyt näin. Ilm 14 kertoo Jeesuksen olevan ”Siionin vuorella” ja hänen kanssaan 144000 ”maan päältä ostettua”. 1) Oletko kanssani samaa mieltä, että tuo joukko on taivaassa?

   Heistä kerrotaan, että ”ovat pysyneet puhtaina kuin neitsyet, ja he seuraavat Karitsaa, minne hän meneekin”. 2) Mitä ajattelet, voisiko kyseessä olla Kristuksen morsian? Mikä muu se voisi olla?

   Voisitko avata sinun käsityksiäsi näihin minun johtopäätöksiini, jotta tiedämme sen mistä olemme samaa mieltä?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Rauli ystävällinen keskustelija, näistä neitsyeistä. Milloin 144 tuhannen luku on tullut täyteen? Miten he ovat pysyneet tahrattomina ? Miten ihminen voi saada syntinsä anteeksi ja olla puhdas?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Rauli: ”Yritetäänpäs nyt näin. Ilm 14 kertoo Jeesuksen olevan ”Siionin vuorella” ja hänen kanssaan 144000 ”maan päältä ostettua”. 1) Oletko kanssani samaa mieltä, että tuo joukko on taivaassa?”

   Ei sillä ole merkitystä olivatpa he taivaassa tai ei jos pidetään kiinni järjestösi opetuksesta (järkeilystä). Lähtökohtana on ettei tuohon joukkoon (144000) kuulu kuin Juutalaisia Aabrahamin jälkeläisiä. Jos oletetaan heidän olevan hallitsijoita niin pitäisi pysyä edes siinä kansallisuudessa joista luku koostuu. Turhaa sellaisille hallituspaikkaa on esittää jotka eivät siihen kuulu. Tyhjästä on huono nyhjästä sanotaan. Eikä muistini mukaan Ilm. 7 luku määrittele heitä hallitsijoiksi.

   Ajattelen 144000:n joukon kansallisuutta seuraavasti. Jos jostain maasta kerätään kahdestatoista eri heimosta kaksitoistatuhatta. Jos he ovat vaikka Intialaisia niin kaikki 144000 pysyvät Intialaisina.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Kari. En minä tiedä, onko kaikki Jeesuksen hallitsijatoverit jo koottu ja 144000 tullut täyteen. ”Ne paikat ovat niiden, joille Isäni on ne tarkoittanut” totesi Jeesus. Minun vastuuni tuossa kirjanpidossa on onneksi täysi nolla.

   Kysyt Kari myös, että ”Miten he ovat pysyneet tahrattomina?” Ilmestyskirja kertoo noista 144000:sta, että ” He eivät ole tahranneet itseään naisten kanssa.” Vastakohtana esimerkiksi Ilmestyksen 17. luvun ”suurelle portolle”, ”jonka kanssa maailman kuninkaat ovat irstailleet”. Kyseessä on uskollisuus sulhaselle, Jeesukselle Kristukselle.

   Kolmas kysymyksesi nyt ei taida liittyä otsikkoon, vastaus otettakoon kuitenkin Ilmestyskirjasta.

   ”Miten ihminen voi saada syntinsä anteeksi ja olla puhdas?” Ilmestyksen 7. luku kertoo tuhatvuotista valtakuntaa edeltävästä suuresta ahdistuksesta selvinneistä: ”He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.”

   Siinä oli se vastaus.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Rauli Toivonen sanoo:

  Reijo. Tulkitsen nyt niin, että ymmärrät tuon Ilmestyksen 14. luvun joukon 144000 olevan taivaassa. Jatkossa kysyin, että onko tuo ”maasta ostettu” ryhmä ”Kristuksen morsian”. En tiedä sinun näkemystäsi, mutta tuollaiseen viittaa se, että ”ovat pysyneet puhtaina kuin neitsyet”, kuten jae 4 sanoo.

  Hyvä, oletetaan että ymmärrät tuon 144000 Kristuksen morsiameksi. Luvussa 21 joukko yhdistetään siihen ryhmään, joka tulee hallitsemaan Jeesuksen kanssa ne tuhat vuotta.

  Raamatun toiseksi viimeisessä luvussa Jeesuksen morsiamen sanotaan olevan ”pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian”.(2) Myöhemmin tämä identtisyys sanotaan vielä suoremmin.(9,10) Tuo taivaasta alas laskeutuva kaupunki tuo siunauksia tänne maapallolle: ”Jumalan asuinsija ihmisten keskellä!… Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut.”(4) On ikäänkuin ”Jumalan asuinsija ihmisten keskellä!”

  Ihan samoja tuntemuksia on sillä joukolla, joka 7. luvussa kokee suuren ahdistuksen jälkeiset olosuhteet ”Hän, joka istuu valtaistuimella, on levittänyt telttansa heidän ylleen… Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet.(15,17) Suuri joukko suuresta ahdistuksesta päässeenä saa nauttia Kristuksen hallinnon siunauksista korttelemustensa jälkeen.

  Ilmestyksen 20. luku on ainoa luku Raamatussa, joka kertoo tuon Jumalan majan olevan täällä tuhat vuotta kestävän ajanjakson. Jesajan kirja kuvailee tuon ”majan”, ”Kristuksen morsiamen” tai ”Uuden Jerusalemin” vaikutuksia, luvut 65 ja 11 ehkä vaikuttavimpina.

  Nuo 144000 Ilmestyksen 14.luvussa ”seuraavat Karitsaa, minne hän meneekin” ja ovat myös hallitsemassa Karitsan kanssa. Ja heidän välityksellään saadaan vastaus rukoukseemme ”Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa.”

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Rauli, tulkitsenko niin että olet hyväksynyt sen lähtökohdan/käsitteen josta edellä kirjoitin? Siis käsitteenä on 144000 kirjaimellista juutalaista (Abrahamin jälkeläisiä) eikä monista kansoista koottua ns. voideltuja Jehovan todistajia.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Tulkitset väärin. Ilmestyskirjan 7. luvun juutalaiset ovat niitä Jumalan Israeliin kuuluvia. Joukossa toki lihallisia juutalaisia kuten 12 apostolia, Paavali ja Timoteus. Heille kaikille osoitetaan paikka Kristuksen johtamassa hallituksessa tuhatvuotiskauden aikana. (Ovat kyllä sitten myös Jehovan todistajia, koska sellaisesta Jumalasta todistelivat.)

   Tuo todisteluketjuni Ilmestyksen 14. luvun 144000 alkaen ei sisällä muuta juutalaisuuteen viittaavaa kuin se ylhäältä laskeutuva Jerusalem luvussa 21. Joten hallitsijoiden juutalaisuus oli sivuseikka, heidän lukumääränsä 144000 oli se pointti.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reijo Seppälä sanoo:

   Eli Ilm. 21:12 ” Israelin lasten kahdentoista sukukunnan nimet” tarkoittavat ihan muuta mitä luetaan?

   ”siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli kaksitoista porttia ja porteilla kaksitoista enkeliä, ja niihin oli kirjoitettu nimiä, ja ne ovat Israelin lasten kahdentoista sukukunnan nimet”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Huomaat Reijo luvun 21 jakeessa 10 , Johanneksen kertovan, että ”näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui taivaasta”. Lienee selvää, ettei tässä kirjaimellisesta Lähi-Idän kaupungista? Vai?

   Kun sitten pari jaetta myöhemmin kuvaillaan tuon kaupungin yksityiskohtia, Raamatussa lukee ”Portteihin oli hakattu Israelin kahdentoista heimon nimet”. Olisiko parin jakeen kuluttua Jerusalem ja Israel muuttuneet lihallisiksi? En oikein usko

   Toki nuo 12 sukukuntaa kyllä Israelia edustivat kuten aiemmin luvussa 7. Nimittäin sitä Jumalan Israelia”.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Reijo Seppälä sanoo:

  Jos tuo taivaasta laskeutuva kaupuki tarkoittaa 144000 Jehovan todistajaa niin miten Ilm. 22 luvun puolelle jatkuva kuvaus selitetään tai vertauskuvallistetaan?

  Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. 2. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. 3. Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Esität hyviä kysymyksiä, joita ei joka päivä tule vastaan. Mukava häiriöttömästi keskustella kanssasi, koska sinäkin tunnet Raamatun hyvin ja uskot sen olevan Jumalan sanaa. Nyt siis Ilmestyksrn 22. lukuun.

   Luvun 3 jakeessa 21 Jeesus lupasi: ”Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittoni jälkeen asettunut Isäni kanssa hänen valtaistuimelleen.” Nyt tuossa luvussa 22 siellä valtaistuimella istutaan. Ja kuten aiemmin Ilmestyskirja on toistamistaan toistanut: ”ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut”(tämä sitaatti 21:4)

   Luvun 22 jakeessa 2 kerrotaan ”kasvillisuudesta”, jota Uusi Jerusalem tuottaa: ”Kaupungin valtakadulla, virran haarojen keskellä kasvoi elämän puu”. Ja ”sen lehdistä kansat saavat terveyden”. Tuleeko mieleen alkuperäinen ”elämän puu”? Minulle tulee.

   Jeesuksen hallitusaikaa kuvataan usein Jesajan kirjassa. Luvussa 33 on kuvaus erään kaupungin tuottamista olosuhteista: ”Rammatkin saalistavat muiden mukana, eikä yksikään kaupungin asukas sano: ’Minä olen sairas.’ Kansa, joka siellä asuu, on saanut syntinsä anteeksi.”(23,24) Myös Hesekiel ennusti vastaavanlaisesta parantumisesta luvussa 47 esimerkiksi että ”Niiden hedelmiä käytetään ruoaksi ja niiden lehtiä lääkkeeksi.” Olisiko tuo kaupunki se taivaasta laskeutuva, Uusi Jerusalem?

   Tätä Ilmestyksen lukua 22 olisi mukava tutkia kanssasi pidempäänkin. Ehkä sinä tuot omia ymmärryksiäsi ja voimme sitten jatkaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Rauli Toivonen sanoo:

   Huomasin aihepiiriä netissä selaillessani luennon, joka saattaa pohdituttaa sinua Reijo myönteisessä mielessä.

   Kun etsit YouTubesta luennon ”Eskatologia – oppi lopunajoista (osa 2/2) 11.2.2020, Risto Auvinen” noin 32 minuutin kohdalla luennoitsija kertoo, miten konkreettinen tuo taivaasta laskeutuva kuutio on. Kannattaa katsoa, jos luotat kovin paljon siihen, että Ilmestyskirjassa kaikki on kultaa mikä kiiltää.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Harri Ahdesmäki

  Eläkkeellä oleva kirkonpalvelija ja entinen kapiainen, yliluutnantti evp