Isä meidän -rukouksessa me pyydämme myös päästä pois aikojen lopun ahdingosta, missä Antikristus hallitsee, osa II

Isä meidän -rukouksessa me pyydämme ensisijaisesti Jeesusta palaamaan takaisin perustamaan tuhatvuotisen valtakuntansa maan päälle. Lisäksi me pyydämme Herran paluuseen liittyen myös päästä pois aikojen lopun ahdingosta, missä Antikristus hallitsee lyhyen hetken. Toissijaisesti me pyydämme taivaan Isältä myös, että saisimme elää jokapäiväisessä syntien anteeksiantamuksessa ja hän pitäisi huolta meidän ajallisista tarpeistamme. Isä meidän -rukouksella on voimakas eskatologinen ulottuvuus ja siksi se on juuri nyt ajankohtaisempi kuin koskaan.

2015.11.26

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

(Matt. 6:9-13 ja Luuk. 11:2-4)

Jatkoa edelliseen osaan...

Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme

Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee, Matt. 4:4. Tämä pyyntö tarkoittaa ensisijaisesti osuutta Jumalan leipään, Jeesukseen Kristukseen, joka on elämän leipä, Joh. 6:51.

Niinkuin israelilaiset erämaassa saivat jokapäiväisen manna-leipänsä, mekin tarvitsemme elääksemme joka päivä maallisen leivän lisäksi myös taivaallista leipää, Kristusta ja hänen armoaan. Vain siten me pysymme hänen yhteydessään ja päivittäisessä syntien anteeksiantamuksessa.

Toissijaisesti tämä pyyntö tarkoittaa kaikkea sitä maallista toimeentuloa ja huolenpitoa, mitä ihminen päivittäin elämässään tarvitsee. Jumala on luvannut pitää huolta omistaan; Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?' Sillä tätä kaikkea pakanat (tässä jumalattomat) tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. (Matt. 6:31-32)

Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet

Uskoontulon jälkeenkin ihminen rikkoo Jumalaa vastaan hänessä vaikuttavan perisynnin takia. Tässä ajassa kukaan meistä ei pääse lopullisesti eroon synnistä.

1 Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. 2 Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. (1.Joh. 2)

Siksi mekin saamme Jeesukseen uskovina pyytää taivaalliselta Isältämme joka päivä myös syntejämme anteeksi. Rikomme pyhää Jumalaa vastaan paitsi teoin ja ajatuksin, myös tekemättä jättämisin. Meidät lunastanut Kristus on puolustajamme taivaassa.

Koska me olemme saaneet Kristuksessa kaikki rikkomuksemme anteeksi, tulee meidänkin samoin armahtaa niitä, jotka ovat rikkoneet meitä vastaan. Hekin ovat perisynnin alaisia ihmisiä.

9 Joka sanoo valkeudessa (Kristuksessa) olevansa, mutta vihaa veljeänsä, se on yhä vielä pimeydessä.  10 Joka rakastaa veljeänsä, se pysyy valkeudessa (Kristuksessa), ja hänessä ei ole pahennusta. 11 Mutta joka vihaa veljeänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä, mihin menee; sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. (1.Joh. 2)

Anteeksiantaminen vapauttaa vihasta ja katkeruudesta, jotka ovat esteinä ihmisen jumalasuhteelle.

 Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta

"Ei Jumala ketään kiusaa" Martti Luther selittää Vähässä Katekismuksessaan. Mutta miksi sitten tämä pyyntö? Lisäksi Paavi Franciscus muutti viime vuonna omavaltaisesti italiankielisen Isä meidän -rukouksen pyynnön "äläkä saata meitä kiusaukseen" muotoon "älä salli meidän langeta kiusaukseen". Alkuperäinen Matteuksen tekstin (Matt. 6:13) sanamuoto oli paavin mukaan Jumalaa syyllistävä. Franciscus on sitä mieltä, ihan oikein, että Jumala ei johdata meitä syntiin, vaan sen tekee Saatana. Se on paavin mukaan "Saatanan erikoisalaa". Tämä Lutherin ja paavi Franciscuksenkin ihmettelemä Isä meidän -rukouksen kuudes pyyntö tulee kuitenkin ymmärrettäväksi, kun se käännetään sanatarkasti ja liitetään oikeaan eskatologiseen viitekehykseensä.

Kuudes pyyntö liittyy kiinteästi edeltäviin rukouksen kohtiin "tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa", eli Kristuksen paluuseen maan päälle perustamaan tuhatvuotisen valtakuntansa (ks. blogin osa I, 9.5.2020). Raamatun mukaan Jeesuksen paluuta edeltää koko maailmaa koskeva suuren ahdingon aika ja "älä saata meitä kiusaukseen" liittyy tähän.

Sanan "kiusaus", eli kr. peirasmos, perusmerkitys on "koetus/koettelemus". Jae tulisi siksi kääntää peirasmos sanan perusmerkityksessä ja eskatologisessa yhteydessään seuraavasti;


Älä anna meidän joutua lopun ajan koetukseen/ahdinkoon (peirasmos), vaan pelasta meidät pois pahasta. (Matt. 6:13)


Prof. Jukka Thurenin mukaan tämä oli myös eräs RKK:n ehdotus peirasmos sanan kääntämiseksi tässä kohdassa (RKK -83: koetukseen, RKK-89: ahdinkoon).

Ilmaisun "päästä meidät", kr. rhyomai,  merkitys on "pelasta/vapauta" meidät. Lopun ajan tilanteeseen liittyen se tarkoittaa pelastamista pois jostakin. Siksi "päästä meidät pahasta" tarkoittaa kirjaimellisesti pääsemistä pois Saatanan inkarnaation, eli Antikristuksen lyhyestä hallintavallasta aikojen lopussa. Tämä tapahtuu seurakunnan ylösotossa ennen suuren ahdingon alkua. Englanninkielinen New International Version (NIV) kääntää jakeen ymmärrettävämmin: And lead us not into temptation/testing, but deliver us from the evil one. 

1. Ilmestyskirjan todistus seurakunnan varjeltumisesta lopun ajan ahdingosta

Sana peirasmos esiintyy Isä meidän -rukouksen  lisäksi mm. Ilmestyskirjan jakeessa Ilm. 3:10, missä Jumala lupaa varjella omansa kokonaan pois tulevasta koko maailmaa koskevasta ahdistuksen ajasta. Syynä Filadelfian seurakunnan varjeltumiseen pois koetuksen hetkestä on se, että koska se on tarkoin varjellut Herran sanan, eli pitänyt kiinni Raamatusta Jumalan sanana ja noudattanut sitä, niin Herrakin tarkoin varjelee sen lähestyvältä tuholta. Ilm. 3:10 voidaan kääntää sanatarkasti seuraavalla tavalla;

Sinä olet tarkoin varjellut sanaani ja kestänyt, ja siksi minä puolestani tarkoin varjelen sinut pois koetuksen (peirasmos) hetkestä, joka kohtaa koko maailmaa...

Jumala varjelee omansa pois nykyisen maailmanajan lopulla maan päällä koittavasta suuresta ahdingosta, niiden katastrofien summasta, jotka kohtaavat maailmaa ennen Kristuksen paluuta maan päälle. Uskovien varjeleminen tästä "koetuksen hetkestä" tapahtuu seurakunnan ylösotossa juuri ennen sen alkamista. Koetuksen, eli Jahven vihan ajassa hallitsee Antikristus. Ilmestyskirjan mukaan tämä koko maailmaa koskeva Antikristuksen hallinta-aika kestää 42 kuukautta, Ilm. 13:5. Danielin kirjassa annettiin aikamääreitä Messiaan ensimmäiseen tulemukseen liittyen, jotka toteutuivat konkreettisesti. Sen perusteella voidaan ajatella, että myös tämä Ilmestyskirjan aikamääre toteutuu konkreettisesti. Ahdingon/koetuksen ajan kesto on siten kolme ja puoli vuotta.

2. Jeesuksen todistus seurakunnan varjeltumisesta lopun ajan ahdingosta

Jeesus todistaa samasta asiasta Luukkaan evankeliumissa puhuessaan aikojen lopun koko maailmaa koskevasta ahdingon ajasta;

34. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä (ahdingon aika, Herran vihan päivä) yllättää teidät äkkiarvaamatta 35. niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. 36. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne (ekfeugo) tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä." (Luuk. 21:34-36, KR 1938)

Puhuessaan lopun ajan ahdistuksesta Jeesus käyttää jakeessa 36 sanaa ekfeugo, merkityksessä "paetaksenne tätä kaikkea", mikä on tulossa. Sana merkitsee pakenemista kokonaan pois jostakin. Uusi kirkkoraamattu 1992 kääntää sanan valitettavasti väärin "selviäisitte". Ylöstemmattava seurakunta pakenee lopun koetuksen ajasta, mutta muut ihmiset, nimikristityt ja jumalattomat, yrittävät selviytyä siitä.

Silloin vielä uskoon tulevat ihmiset joutuvat Antikristuksen voittamiksi ja heitä surmataan, Ilm. 13:7, jos eivät ota vastaan talouselämään liittyvää pedon merkkiä, mikä se lieneekin, Ilm. 13:17. Alkutekstin mukaan pedon luku 666 on ihmisen luku, Ilm. 13:8. Siten se kuvannee Antikristuksen asettamaa demonista valhetta, jonka mukaan ihmisestä on tullut Jumala, 2.Tess. 2:4. Tässä analogiassa Jumalan täydellisyyden luku on 777, mihin ihminen ei koskaan yllä.

Minne seurakunta voi paeta lopun ajan koetuksen/ahdingon aikaa, mikä kohtaa koko maailmaa? Jeesuksen vastaus on: seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä!  Ylöstemmattua pelastuneitten joukkoa kuvataan Ilmestyskirjan 7. luvussa;

Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa. Ilm. 7:9

3. Paavalin todistus seurakunnan varjeltumisesta lopun ajan ahdingosta

Myös apostoli Paavali opettaa seurakunnan pidättävän Antikristusta ja varjeltuvan hänen ajastaan:

6 Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää (srk:n ylösotto), niin että hän vasta ajallansa ilmestyy7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se (Kristus Pyhän Hengen kautta seurakuntansa keskellä), joka nyt vielä pidättää, 8 niin silloin ilmestyy tuo laiton (Antikristus), jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä (palatessaan maan päälle). (2.Tess. 2:6-8)

Jakeessa kuusi Paavali viittaa edellä olevaan saman luvun jakeen yksi ilmoitukseen "Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä", eli seurakunnan ylösottoon. Tämä on neutri pidättäjä "mikä pidättää", eli seurakunnan ylösotto. Jakeen seitsemän maskuliini persoonallinen pidättäjä on Kristus seurakuntansa keskellä "joka nyt vielä pidättää", vrt. Matt. 18:20.

Kristuksen seurakunta pidätti jo apostolin aikana täyden laittomuuden valtaanpääsyä maailmassa ja pidättää sitä niin kauan kun se yhä on maan päällä. Vaikka maailma on pahan vallassa, ei Saatanan inkarnaatio voi ilmestyä täydellä voimallaan niin kauan kuin Jumalan seurakunta on maan päällä sitä pidättämässä, 2.Tess. 2:9. Tämä siksi, koska on kirjoitettu, että hän (Kristus), joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa, 1.Joh. 4:4. Antikristus ilmestyy siten vasta seurakunnan ylösoton jälkeen.

Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti

Antikristus tuhotaan, kun Kristus palaa maan päälle kaikkien pyhiensä, eli ylöstemmatun seurakuntansa kanssa perustamaan tuhatvuotisen messiaanisen valtakuntansa, Ilm. 19:20, Sak. 14:5b. Tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen koittaa viimeinen tuomio ja perkele sekä Kuolema ja Tuonela heitetään tuliseen järveen, eli helvettiin. Sinne menevät lopulta myös kaikki ne, jotka eivät ole osallisia uskon kautta Jeesuksen ristinsovitukseen eivätkä siten omista hänen lahjavanhurskauttaan. Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan, minne ei enää pääse mitään epäpyhää.

Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu. (Ilm. 21)

 

17.5.2020

Rukoussunnuntaina (Rogate)

60 kommenttia

 • ”Harri kirjoitit: ” Olen kuitenkin eri mieltä hänen kanssaan tuhatvuotisesta valtakunnasta ja näen sen perustuvan enemmän suulliseen traditioon kuin Raamatun ilmoitukseen.” Suullisesta traditiosta ei taida olla nyt kysymys. Vaan teksteistä joista on dokumentaatio. En tiedä mitä tarkoitat tässä yhteydessä suullisella traditiolla.”/ Sami Paajanen

  Luterilaisuudessa yleensä ja erityisesti suomalaisessa luterilaisuudessa ”oppi tuhatvuotisesta valtakunnasta” torjutaan perimätiedon perusteella, vaikka Raamatun ilmoitus todistaa toisin. Myöskään luterilaisisten tunnustuskirjojen perusteella ei voida Raamatun oppia tuhatvuotisesta valtakunnasta kumota, kuten olen edellä kommentissani Juha Heinilälle todennut.

  Voidaankin hyvästä syystä kysyä, kumpi on tärkeämpää, kirkon perinne vain Raamatun ilmoitus? Jokainen tietysti sen päättäköön itse.

  ”Te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette säätäneet.” (Mark. 7:13)

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Harri, ilmeisesti sinä et tunne luterilaista oppia. Kirkkovuoden viimeisenä sunnuntaina ja toisena adventtisunnuntaina käsitellään joka vuosi Jeesuksen toista tulemista. Oletko ollut silloin kirkossa? Vaikka meillä olisi aina tuomiosunnuntaina ollut kiireitä, niin Tuomiopäivänä kaikki pääsee paikalle. Martti Luther käsittelee näiden sunnuntain tekstejä hyvin huonepostillassa ja kirkkopostillassa. Minulla on Ilmestyskirjasta monta hyvää kirjaa, joissa käsitellään riittävän hyvin kaikki Johannekselle näytetyt ilmestykset.

   Matteus 24 ja 25 lukuihin kannattaa tutustua.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Heinilä, mitä tämä nyt oli? Ajatteletko, että Ahdesmäki ei ole tutustunut Matt. 24 ja 25 lukuihin? Sinäkin voisit käydä Ahdesmäen nettisivuilla Israel profetiassa. Ahdesmäki on tarkkaan Raamattunsa lukenut ja tehnyt niistä omat johtopäätöksensä.

   Sinänsä sinulta hyvä kehotus kenelle tahansa lukea Raamattua uudelleen ja uudelleen. Saattaa olla, että ajan kuluessa sama jae aukenee uudella tavalla? Näin ainakin Danielin kirjassa kerrotaan ymmärryksen lisääntyvän viimeisinä aikoina.

   Minä olen istunut monta kertaa Lähetyshiippakunnan messussa tai kuunnellut radiosta messua. Vanhurskautusoppi on kerrattu tarkkaan ja olen ollut monella tavalla rakennettu ja kiitollinen siitä. Luther on ihmisen pelastuksen perustan Pyhän Hengen opettamana kirkkaasti avannut. Eskatologia lisäksi avaa meille äärettömän määrän tutkittavaa monella sektorilla. Näitä voi tutkia kun turva Herrassa on selvä ja vakaa. Keskustelu, jopa kiistely on tuttua myös VT:n ilmoituksessa vielä pysyville juutalaisille teologeille.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Kari, Harri puhui traditiosta, eikä maininnut Matt. 24 ja 25 luvuista. Mielestäni luterilainen oppi lopunajoista on selkeä ja johdonmukainen Raamatun oppi. Harrin opetuksia en ole muualta kuin K24stä lukenut.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   No, näin tietysti. Täällä blogeilla ”ammutaan usein kovilla” sen enempää asiaan perehtymättä. Minulle on käynyt samoin ja ehkä valitettavasti käy tulevaisuudessakin? Edellä näytät vähän myös käsittävän blogistin luterilaista ymmärrystä?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Mistä ihmen ’valtakunnasta’? Kun oikea käänös on sanasta basileo = kuningaskunnasta?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Seppo, siis — mitä sanaa Ilm. 20 käytetään Novumissa ? Ei taida olla mainitsemasi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Kaikkien Uudessa testamentissa suomeksi ’valtakunniksi’ väärinkäännettyjen sanojen alla on kreikan sana basileo eli kuningaskunta. Joh. Ilm. puhuu 41 kertaa valtaistuimista (thronos) , joita on toki kuningaskunnissa. Basileionin eli kuningaskunnan kääntäminen Ut:ssa valtakunnaksi on kääntäjien mahtipontisuutta ja ylimääräisen vaikuttavuuden tavoittelua.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Sami Paajanen sanoo:

  Harri, Peirasmos sanan perusmerkityksen “koetus/koettelemus”, tuo on ihan oikein mutta siitä tehtävä johtopäätös eskatologiaan on oma tulkintasi. Sana siis ei ole väärin, mutta ajat tällä sanalla omaa tulkintamalliasi.

  Harri kirjoitit: ”Luterilaisuudessa yleensä ja erityisesti suomalaisessa luterilaisuudessa “oppi tuhatvuotisesta valtakunnasta” torjutaan suullisen perimätiedon perusteella, vaikka Raamatun ilmoitus todistaa toisin. ” Missä tämä suullinen traditio on voitko kertoa lähteet? Miten tämä on todennettavissa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Totta, olen esittänyt oman tulkintani asiasta blogissa ja perustellut sen Raamatulla. Tosin tuhatvuotisesta valtakunnasta vielä maan päälle tulevana opetetaan muuallakin. Jopa harhaopeissa, kuten mormonismissa ja jehovantodistajissa. Siksi ei ole hyvä jättää sitä vain niille, jotka eivät muuten pitäydy Raamatun ilmoitukseen. Maallisissa utopioissa myös Hitler puhui tuhatvuotisesta juutalaisvapaasta valtakunnasta Euroopassa, jonka Messiaaksi hän korotti itsensä.

   Suomessa aikojen lopulla tulevan tuhatvuotisen valtakunnan kannalla ovat olleet ainakin pietistä ajattelua edustaneet arkkipiispa Gustaf Johansson, systemaattisen teologian prof. Yrjö J.E. Alanen, herätysliikejohtaja Urho Muroma ja dogmatiikan prof. Osmo Tiililä. Tiililä on julkaissut ko. asiasta myös kirjan.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • ” Missä tämä suullinen traditio on voitko kertoa lähteet? Miten tämä on todennettavissa.”

   Kuten aiemmassa kommentissani jo kirjoitin, oppia aikojen lopulla tulevasta tuhatvuotisesta messiaanisesta valtakunnasta ei voi torjua Raamatun perusteella eikä myöskään luterilaisten tunnustuskirjojen perusteella. Siihen taitaa sitten jäädä vain se suullinen traditio, eli isien perinnäissääntö.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Harri: ” Totta, olen esittänyt oman tulkintani asiasta blogissa.” Tämä on hyvä lähtökohta kirjoituksellesi, et halua luoda mitään normatiivistä oppia.

   Harri; ”Kuten aiemmassa kommentissani jo kirjoitin, oppia tuhatvuotisesta messiaanisesta valtakunnasta ei voi torjua Raamatun perusteella eikä myöskään luterilaisten tunnustuskirjojen perusteella. Siihen taitaa sitten jäädä vain se suullinen traditio, eli isien perinnäissääntö.”

   Tuhatvuotista valtakuntaa ei torjuta luterilaisessa tunnustuksessa eikä käsittääkseni muuallakaan. Terminä se on Raamatullinen, mutta mitä se tarkoitaa, miten se on tulkittava ja ymmärrettävä, siinä käsittääkseni on suuri hajonta. Luterilaiset puhuvat siis tuhatvuotisesta valtakunnasta ja Raamatussakin se mainitaan Ilm 20 eli yhdessä kohtaan.

   Suullinen perinätieto, tähän kysymykseen et vastaa. Kysymys on enemmänkin sinun sisäisestä ajatuksesta ja kuvitelmasta. Jos puhut suullisesta traditiosta sinun pitäisi se jotenkin osoittaa, nyt et näin tee. Sinun täytyisi määritellä mitä tarkoitat tässä yhteydessä suullisella traditiolla koska se jää epäselväksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Se ajatus, että tuhatvuotinen valtakunta olisi jo tullut, on melko lailla mieletön. Vaikea kuvitella, että esim. alla oleva Jesajan kuvaus messiaanisesta aikojen lopun valtakunnasta olisi ollut totta Auschwitzissa, missä murhattiin miljoona juutalaista:

   6 Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa. 7 Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas. 8 Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. 9 Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren. (Jes. 11)

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Juha Heinilä sanoo:

  Ok. Uskontunnustukset ja kirkkovuosien tekstit ja saarnat pitäisi olla tuttuja sinulle. Lutherin postillat ovat hyviä, suosittelen.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Marko Sjöblom sanoo:

  Kaikkia Raamatun vuosilukuja ei ole tarkoitettu kirjaimellisesti otettaviksi. 1000 vuotta on yksi esimerkki tästä. Toinen on 40 vuotta. Tuo Jesajan kirjan kuvaus voidaan erittäin hyvin ymmärtää massiiviseksi vertauskuvalliseksi kuvaukseksi, jonka yksityiskohdat palautuvat profeetan elinaikana vallinneisiin käsityksiin. Maailma, jossa lapsi kuolee satavuotiaana tai leijonat ja karjaeläimet laiduntavat yhdessä kuvaa siis ennakoivasti ja rajallisen kielen avulla tulevaa taivaallista todellisuutta. Se räjäyttää nykyisin vallitsevan maailman ja sen luonnonlakien raamit rikki. Sitten kannattaa muistaa se, että Ilmestyskirja on täpötäynnä kielikuvia. Jos joku Jesajan ajan ihminen siirtyisi omaan aikamme Suomeen, hän todennäköisesti ajattelisi elävänsä paratiisissa. Koska imeväiskuolleisuus on olematon, meillä on kipulääkkeitä, hammashoitoa ja yllin kyllin rasvaista ruokaa. Kaikki nämä olivat käsittämättömiä vain muutama sata vuotta sitten.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Sjöblom, tietysti voidaan ajatella näinkin. Minua puhuttaa luku seitsemän. Seitsemäntenä päivänä Jumala lepäsi. Juutalaiset laskevat maailman iäksi lähes kuusi tuhatta vuotta. Raamattu kertoo myös selvästi, että Saatana sidotaan tuhanneksi vuodeksi. Ovatko nämä tarkkoja vuosia vai eivät? Tarkat ovat joka tapauksessa Jumalan ajat: ”kun aika oli täyttynyt”. Tarkka oli Kristuksen 1. tulemus, tarkka on myös 2. tulemus Jumalan suunnitelmassa. Daniel profetoi tarkkoja lukuja, jotka toteutuivat tarkasti. Miksi annettiin Kirjan ihmisille tarkat luvut? Seitsemän vuotta sekä kolme ja puoli vuotta ovat täsmällisiä ajan jaksoja. Yksi päivä-tuhat vuotta antavat tulkinnalle enemmän tilaa.

   Ajan merkit annettiin myös. Jeesus kehottaa niitä tarkkailemaan ja rukoilemaan poispääsyä pahasta. Kehotus kuuluu myös pään nostamisesta. Jeesus kehottaa muistelemaan Nooan ja Lootin päiviä. Meille kerrotaan, että asiat toistuvat samalla tavalla.

   Minua ihmetyttää, että kun joku ottaa Herran kehotuksesta vaarin, niin pian asioiden tutkimisesta varoitellaan ja pidetään sitä raikkaan, terveen uskon vastakohtana. Ajattelen, että kaikkien Raamatun kohtien tarkoitus on muistuttaa meitä pitämään sen, mitä kirjoitettu on. Lue, tutki, opeta ja kehoita löytyy myös sanasta. Keskeistä on, että olemme juurtuneina Kristukseen. Hän myös sanoo meille, että ”aikain merkkejä te ette tunne”. Sade, pouta ja myrsky kuullaan ylen ykköseltä tai taivaan rantaa katsomalla. Kristuksen tulemuksen merkit löytyvät Raamatusta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   ”Raamattu kertoo myös selvästi, että Saatana sidotaan tuhanneksi vuodeksi.”

   Tämän ’ilmoityksen’ takana on luultavimmin Vanhantestamentin nimi Seth, joka on Sathan käsitteen taustalla. Vanhna testamentiin liittyvä astronimisen symboliikan mukaan Seth edusti ’pahaa’ planeettaa Saturnusta, jolla on sellaine astronominen ominaisuus, etä se tietyin väliajoinajatuu auringon taakse ja pysyy siellä ’pimeässä’ juurikin tuhat vuotta. Seth-narraation numeriikka johtaa Saturnuksen oikeaan halkaisijaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Jos tuhatvuotinen valtakunta on jo tullut, on mahdotonta yhdistää esim. Jesajan seuraavia kuvauksia messianisesta valtakunnasta;

  ”Kukaan ei tee pahaa, ei tuota turmiota minun pyhällä vuorellani, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta niin kuin meri on vettä tulvillaan.” Jes. 11:9

  ”Susi ja karitsa käyvät yhdessä laitumella, leijona syö heinää kuin härkä, ja käärmeen ruokana on maan tomu. Kukaan ei tee pahaa, kukaan ei vahingoita ketään minun pyhällä vuorellani, sanoo Herra.” Jes. 65:25

  Ja Paavalin kuvausta nykyhetkestä toisiinsa;

  ”…joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan!” Gal. 1:4

  Sekä apostoli Johanneksen kuvausta nykyhetkestä;

  ”Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa.” 1.Joh. 5.19

  ja profeetta Miikan kuvausta messiaanisesta valtakunnasta;

  ”1 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat. 2 Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: ”Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana.” 3 Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.” Miika 4

  Apostolien kuvauksilla nykyhetkestä ja profeettojen kuvauksilla messiaanisesta valtakunnasta on yhtä paljon yhteistä kuin Jeesuksella ja joulupukilla.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Marko Sjöblom sanoo:

  Kari Paukkunen ja Harri Ahdesmäki. Ymmärrän toki logiikkanne. Mutta Raamatun tutkimuksessa (esim. konservatiivinen evankelikaalisuus) puhutaan sellaisista käsitteistä kuin kronografia tai pyhä kosmologia. Edellisellä tarkoitetaan jostakin asiasta puhumista vakiintuneen ”lukusymboliikan” tai pyöristettyjen lukujen avulla. Jokin ajanjakso esitetään pyörein luvuin, jokin tapahtuma ”sovitetaan” tiettyihin pyhiin lukuihin tai jokin asia kuvataan pyhän luvun avulla. (Ei ole samaa kuin kabbalismi tai teosofinen numerologia). Jälkimmäisellä taas tarkoitetaan, että maailmaa kuvataan skemaattisesti eikä samalla tapaa kuin meidän aikamme maantiede kuvaa asioita. Itse ymmärrän esim. tuon Miikan profetian profeetan oman ajan käsitteiden (=lähi-Idän muinainen mytologia) värittämänä kuvauksena kerran koittavasta autuudesta. Se taas toteutuu kristillisen seurakunnan ”vetovoimassa”. Ja täydellisesti kirkkaudessa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Marko Sjöblom. Mukava, uusi käyttämäsi käsite, kristillisen seurakunnan ”vetovoima”. Kovin on rosoinen ja karkea vetovoima täällä ajassa. Ei tarvitse muuta kuin katsoa oman T-paitani alle. Täydellisyys kirkkaudessa sen sijaan toteutuu varmasti.

   Sinä ymmärrät profeetan kuvaavan näkyä lähi-idän muinaisesta mytologiasta käsin. Sinulla on siihen täysi oikeus sekä hankittu teologinen esiymmärrys. Minä hahmotan asiaa karvalakki-mallilla. Kumpikaan meistä ei välttämättä omista asiasta täyttä totuutta. Aika näyttää millä tavalla ”Raamattu ei voi raueta tyhjiin.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Ei ole olemassa mitään erityistä ’teosofista numerologiaa’. Raamattugematria läpäisee koko sekä Vanhan että Uuden testamentin ja sisältää suuren määrän aikansa tähtitieteellisiä havaintoja ja kalenterisuureita. Mutta myös tieteellisesti tarkkoja ja yhä relevantteja havaintoja ihmisen biologiasta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Seppo Heinola sanoo:

  Havainnolisen kuvan 666 auringon taikaneliöstä ja liittymisestä nimen omaan Jeesukseen saa tästä linkistä, selostus on helppo ja ymmärrettävä ja kuva paljonpuhuva:

  http://www.jesus8880.com/gematria/topic_essays/magic_square_sun.htm

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kari Paukkunen sanoo:

  ”Jeesuksen toinen tulemus tai siihen liittyvät tapahtumat mainitaan UT:ssa yhteensä 319 kertaa, eli joka 25. jakeessa. Vertailun vuoksi armo-, eli (kr.) karis-käsite mainitaan UT.ssa 155 kertaa.” (Ahdesmäki).

  Tätä taustaa vasten pitäisi Kristuksen seurakunnan enemmän pitää esillä Herran pikaista tulemusta, eikä vain todeta, että näistä asioista on jo aikaisemmin päätetty ja ne ovat lisäksi esillä kirkkovuoden lopulla JP:ssa. Sen pitäisi riittää. Muut ajatukset ja pohdinta ovat hurmahenkistä ja karismaattista, jos kärjistäen totean.

  Ihmeen vähän yön jo pitkälle kuluttua ollaan kiinostuneita siitä, mitä Jumala profeettojen kautta on puhunut (osa uskontunnustuksen sisältöä LHPK:n messuissa). UT:ssa tämän puolen painopiste on selvä. Kristuksen elämä ja opetus ovat VT:n selitystä ja täyttymystä, niin myös koko UT. Raamatussa ilmoitetut Kristuksen tulemuksen merkit ovat ihmeellisesti toteutuneet ja viime silausta vailla. Pakanain ajat täyttyvät silmiemme edessä. Pian Israel herää.

  Harri Ahdesmäen nettisivuja on mielenkiintoista tutkia Raamatun valossa. Olen ollut niiden äärellä monin tavoin ravittu, lisäksi kyselevä. Viimeisten aikojen pohdinta ja pyrkimys yrittää avata VT:n profetioita eivät turhenna luterilaisten tunnustuskirjojen opetusta ja johtopäätöksiä.

  VT:n profeetat kertovat näkyjään tulevista tuhoista sen aikaisen sanaston ja ymmärryksen valossa. Ahdesmäki löytää yhtymäkohtia nykyaseiden aiheuttaman tuhon ja profeettojen kuvauksien välillä samassa linjassa. Eikö näitä ole lupa tutkia, onko se hurmahenkisyyttä? Raamatun profetioiden toteutumisen todeksi osoittaminen on mielestäni oikeaa apologiaa. Yhtä tärkeätä on kysellä, onko opettaja oikea vai väärä profeetta?

  En usko, että loppua koskevat tuhon näkymät monien VT:n profeettojen kirjoittamina selittyvät lähi-idän muinaisesta mytologiasta käsin.

  Raamattu ilmoittaa, että Ihmisen Pojan tullessa on seurakunta unessa, sekä tyhmät että viisaat neitsyet. Tämä profetia koskee sinua ja minua. Toivon olevani viisaiden joukossa. Tyhmyyteni tunnistan.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Marko Sjöblom sanoo:

  Kari Paukkunen. Olisi aika outoa, jos Vanhan testamentin profeetat eivät olisi käyttäneet oman aikakautensa käsitteitä ja puhetapoja. Jeesus itse kehotti opetuslapsiaan ”…niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä”. Ei se valo meistä itsestämme tule vaan Kristuksesta, mutta kyllähän kristillisessä kirkossa jokin vetovoima on. Sitä paitsi on ikivanha kristillisen kirkon soveltama tulkinta pitää VT:n nimiä Siion ja Jerusalem kristilliseen seurakuntaan viittaavina esikuvina. (Vrt sanonta ”Suomen Siion”). On nurinkurista tulkita Ilmestyskirjaa, kuvakieltä tulvivaa monikerroksista näkyjen sarjaa, ensin kirjaimellisesti joltain osin kirjaimellisesti ja sitten tulkita tuon yksityiskohdan avulla VT:n profetioita. Karvalakkitulkinnat ovat usein hyviä, mutta johtavat näissä tuhatvuotisen valtakunnan spekulaatioissa valitettavasti hakoteille.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Marko Sjöblom. Tunnustan, että kristillisessä kirkossa on vetovoima. Se valo tulee Kristuksesta kuten toteat.

   ”Sitä paitsi on ikivanha kristillisen kirkon soveltama tulkinta pitää VT:n nimiä Siion ja Jerusalem kristilliseen seurakuntaan viittaavina esikuvina. (Vrt sanonta “Suomen Siion”).” Ei sulje pois sitä, että tänä päivänä on myös nykyinen Israel, Siion sekä Jerusalem. Nämä ovat olleet ja erityisesti lopun ajalla ovat ympäröivien kansojen vihan kohteena. Asioista puhutaan selvästi Raamatussa. Monet saattavat ajatella näitä koskevien profetioiden jo tapahtuneen tai olevan ”vertauskuvallista kieltä”.

   Uskonpuhdistaja Martti Luther kehotti lukemaan ”Raamattuja” ja sanomalehtiä, että tietäisimme missä ajassa me elämme. Pyrin toteuttamaan tätä neuvoa. Se on lisäksi erittäin mielenkiintoista.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Juha Heinilä sanoo:

  Kari, Kristuksen kirkon oppi on hyvin esillä luterilaisissa seurakunnissa. Jeesuksen toisesta tulemisesta (kunniassa ja kirkkaudessa) luterilaiset opettavat oikein. Lisäksi kristitty voi jutella oman seurakunnan paimenen kanssa, jos jotain on jäänyt epäselväksi.

  Hyvä kirja Kirkon opista on Franz Pieperin kirjoittama Kristillinen dogmatiikka.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Missourin synodin teologi Franz Pieper, jota Luther-säätiön piirissä paljon seurataan, torjuu jyrkästi opin tuhatvuotisesta valtakunnasta, mutta Pieperin jaottelussa tuhatvuotinen valtakunta ei kuulu kuitenkaan perustaviin oppeihin.

   Norjalaisista pietisteistä mm. Ole Hallesby oli tuhatvuotisen valtakunnan kannalla. Tunnetuista suomalaisista teologeista mm. dogmatiikan professori Osmo Tiililä kannatti oppia aikojen lopun tuhatvuotisesta valtakunnasta. Samoin Ensio Kuula ja Per Wallendorf sekä monet muut myöhemmän pietismin edustajat, kuten Urho Muroma.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Harri Ahdesmäki

  Eläkkeellä oleva kirkonpalvelija ja entinen kapiainen, yliluutnantti evp