EU ei yhdisty liittovaltioksi ennen Kristuksen paluuta

Suomessakin ollaan oltu viime aikoina huolestuneita Euroopan Unionin liittovaltiokehityksestä. Pelkona on, että tuleva EU:n liittovaltio mm. murentaa kansalliset kulttuurit ja luo Euroopan, missä kaikki puhuvat "rallienglantia". Sanooko Raamattu tästä mitään? Vastaus on myönteinen.

Danielin toisessa luvussa kerrotaan kuningas Nebukadnessarin unessa näkemän ison kuvapatsaan kautta symbolisesti sen ajan suurvalloista. Kuvaus alkaa aikahistoriallisesti Babyloniasta, missä Daniel oli pakkosiirtolaisuudessa. Ne kukin hallitsivat Danielin omaa, eli juutalaista kansaa ja heidän maatansa, Erets Israelia. Kuitenkin päähuomio kuvapatsaassa kiinnittyy yllättäen sen saven ja raudan sekaisiin jalkoihin ja varpaisiin, jotka ilman ihmiskättä irtautuva kivenlohkare murskaa ja siitä tulee koko maailman täyttävä vuori. Kivenlohkare kuvaa Kristuksen paluuta ja koko maailman täyttävä vuori 1000-vuotista valtakuntaa. Miksi paluu ei ole voinut tapahtua ennen 30.4.2006?

Kuvapatsas.jpg

 Babylonian kuninkaan uni suuresta kuvapatsaasta

Babylonian kuningas Nebukadnessar II näki unen suuresta kuvapatsaasta, minkä vain profeetta Daniel kykeni kuninkaalle kertomaan ja selittämään.

Sinä näit, kuningas, katso, oli iso kuvapatsas. Se kuvapatsas oli suuri, ja sen kirkkaus oli ylenpalttinen. Se seisoi sinun edessäsi, ja se oli hirvittävä nähdä. Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea. Sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea. Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare-ei ihmiskäden voimasta-ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla: tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan (maailman). Tämä oli se uni, ja nyt sanomme kuninkaalle sen selityksen. (Dan. 2:31-36)

Kuvapatsas kuvasi oman aikansa suurvaltoja, jotka kukin vuorollaan tulivat hallitsemaan juutalaisia ja heidän maatansa, Erets Israelia. Kuvapatsas koostui viidestä eri osasta, jotka koostuivat myös viidestä erilaisesta materiaalista. Lopuksi kerrotaan myös kuvapatsaan sortuminen ilman ihmiskättä irtautuvan kivenlohkareen murskatessa sen raudan ja saven sekaiset jalat. Kivestä tulee suuri vuori, joka täyttää koko maailman. Jakeen 35 "maata" vastaava aramealaisen alkutekstin sana on "ara", minkä useimmat raamatunkäännökset kääntävät "koko maailmaksi".

Unen selitys

Sinä, kuningas, olet kuningasten kuningas, jolle taivaan Jumala on antanut vallan, voiman, väkevyyden ja kunnian ja jonka käteen hän on antanut ihmiset, missä ikinä heitä asuu, ja kedon eläimet ja taivaan linnut, asettaen sinut kaikkien niiden valtiaaksi: sinä olet se kultainen pää. Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, joka on halvempi kuin sinun; ja sitten kolmas valtakunta, joka on vaskea ja joka hallitsee kaikkea maata. Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta; niinkuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niinkuin rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava ne kaikki. (Dan. 2:37-40)

Selitys alkaa historiallisesti aikajärjestyksessä kuvapatsaan päästä, joka oli kultaa. Kultainen pää kuvaa Uusi-Babyloniaa, minkä hallitsija Nebukadnessar II oli unen nähnyt. Nebukadnessar oli vienyt juutalaisia pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan vuodesta 605 eKr. alkaen ja tuhosi myös Jerusalemin ensimmäisen, Salomonin rakentaman temppelin vuonna 586 eKr.

Sen jälkeen maailmannäyttämölle astuu Meedia-Persia, jota kuvaavat hopeinen rinta ja kaksi kättä. Persia kukisti ensin Meedian vuonna 550 eKr. ja yhdisti sen itseensä, siitä kaksi kättä. Sen jälkeen se kukisti Babylonian 539 eKr. kuningas Kyyros II Suuren johdolla. Kyyros salli juutalaisten palata Babyloniasta takaisin Juudeaan rakentamaan uudelleen Nebukadnessarin hävittämän temppelin. Uusi, nk. Toinen temppeli valmistui vuonna 516 eKr.

Vaskinen vatsa ja lanteet kuvaavat Aleksanteri Suuren ja hänen seuraajiensa, diadokien Kreikkaa. Aleksanteri kukisti persialaiset ensin Granikosjoella 334 eKr. ja sen jälkeen Issoksessa ja lopullisesti Gaugamelan taistelussa vuonna 331 eKr. Hänen seuraajansa hallitsivat Juudeaa vaihtelevasti aina Rooman tuloon asti vuonna 63 eKr.

Neljäs, rautainen valtakunta, oli Rooma. Rooma tuli Juudeaan vuonna 63 eKr. sotapäällikkö Pompeiuksen johdolla. Rooma myös tuhosi Jerusalemin ja sen Toisen temppelin vuonna 70 ensimmäisessä juutalaissodassa sotapäällikkö Tituksen johdolla. Myöhemmin käydyn toisen juutalaissodan  seurauksena vuosina 132-135 Rooma ajoi suurimman osan maassa vielä asuvista juutalaisista maanpakoon Erets Israelista ja he olivat sen jälkeen hajoitetut diasporaan aina 1900-luvulle asti. Kuten historiasta tiedämme, Rooma jakautui myöhemmin Länsi- ja Itä-Roomaan, mitä kuvaavat kuvapatsaan kaksi rautaista säärtä. Rooman jälkeen ei juutalaisilla ollut enää omaa valtiota Israelin maassa ja siksi profetia katkeaa aikahistoriallisesti Roomaan. Profetia jatkuu vasta sen jälkeen, kun juutalaisvaltio ilmestyy uudelleen maailmannäyttämölle 1900-luvulla, mitä Raamattu kutsuu "lopun ajaksi".

Rooman jälkeen raudan ja saven sekaiset jalat ja varpaat 1900-luvulla

Ja että sinä näit jalkain ja varvasten olevan osittain savenvalajan savea, osittain rautaa, se merkitsee, että se on oleva hajanainen valtakunta; kuitenkin on siinä oleva raudan lujuutta, niinkuin sinä näit rautaa olevan saven seassa. Ja että jalkojen varpaat olivat osaksi rautaa, osaksi savea, se merkitsee, että osa sitä valtakuntaa on oleva luja, osa sitä on oleva hauras. Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät y hdisty toinen toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen. (Dan. 2:41-43)

Rooman jälkeen on tehtävä aikahistoriallinen loikka 1900-luvulle, koska Rooman ajettua juutalaiset maanpakoon, heillä ei ole ollut omaa valtiota Erets Israelissa. Vasta 1900-luvulla Israelin valtio syntyi uudelleen modernin juutalaisen kansallisuusaatteen, sionismin, ansiosta ja se itsenäistyi vuonna 1948 entiseen paikkaansa. Meidän tulee jatkaa Rooman (rautaiset sääret) jälkeen kuvapatsaan jalkojen ja varpaiden profetian tutkistelua tarkemmin vasta juutalaisvaltion uudelleen ilmestymisestä maailmannäyttämölle toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1948, koska VT:n profetiat kuvaavat ensisijassa juutalaisen kansan vaiheita Erets Israelin maassa.

Lopulta kahden rautaisen säären, Itä- ja Länsi-Rooman jälkeen tullaan niiden jatkumona kuvapatsaan kahteen jalkaan ja niiden varpaisiin, joita on ihmisruumiissa yhteensä 10. Ne koostuivat kahdesta materiaalista, raudasta ja savesta. Nämä kuvaavat Rooman kulttuuriperinnölle nousseita Euroopan kansallisvaltioita. Myös Danielin 7. luvun näyssä Roomaa kuvaa ylen hirmuinen peto, jolla oli 10 sarvea, Dan. 7:7. Se tarkoittaa samaa asiaa, eli Euroopan kansallisvaltioita, jotka nousivat Rooman kulttuuriperinnölle. Luku 10 on näissä molemmissa profetioissa symbolinen luku ja se merkitsee heprealaisessa viitekehyksessä "jonkun täydellistymistä". Jotkut ovat puhuneet lopun aikoina tulevasta 10-valtioliitosta, mutta sellaista ei tule, vaan koko Euroopan käsittävä valtioliitto (ei siis liittovaltio) on muodostunut vasta toisen maailmansodan jälkeen. Meidän päivinämme se on alkuvuonna 2020, Brexitin jälkeen, 27 valtiota käsittävä EU. Mitään liittovaltiota ei Raamatun mukaan tule ennen Kristuksen paluuta, koska jakeessa 43 todetaan nimenomaan, että "ne eivät yhdisty toinen toisiinsa" ennen kuvapatsan tuhoutumista.

Rauta ja savi sekoittuneena toisiinsa merkitsee sitä, että osa siitä valtakunnasta on luja ja osa hauras, jae 42. Näin on Euroopassa aina ollut Rooman tuhoutumisen jälkeen. Rooman jälkeen ei kukaan eurooppalainen johtaja eikä mikään maa ole saanut koko Eurooppaa hallintaansa. Ei Napoleon eikä Hitlerkään saavuttanut sitä yrityksestä huolimatta. Hitler kyllä haaveili uudesta Rooman valtakunnasta ja otti symboleikseen vanhasta Roomasta mm. kotkastandaarit, hitlertervehdyksen ja SS-divisioonien nimeämisen Rooman legioonien tapaan erisnimillä. Hitler tavoitteli myös "juutalaisvapaata Eurooppaa", mikä johti Holokaustiin ja lopulta Israelin valtion itsenäistymiseen.

Jaloissa oleva raudan lujuus saven seassa kuvaa idän ja lännen puolustusliittoja

Rautaesirippu.png

Kuva yllä: Raudan ja saven sekaiset jalat, eli Euroopan kahtiajako kylmän sodan aikana. Raudan lujuus lännessä merkitsee Natoa ja idässä Varsovan liittoa.

Toisen maailmansodan jälkeen Euroopan kansallisvaltiot jaettiin nk. rautaesiripulla itäisiin ja läntisiin valtioihin. Rautaesirippu (engl. Iron Curtain) oli länsivaltojen käyttämä nimitys rajalle, joka jakoi Euroopan kahteen osaan, itään ja länteen. Sen symbolina toimi Berliinin muuri, joka jakoi kaupungin Länsi- ja Itä-Berliiniin. Länsimaiden puolustusliitto Nato perustettiin vuonna 1949. Euroopan jako kahteen osaan kesti toisesta maailmansodan jälkeen nk. kylmän sodan loppuun vuosina 1947–1991. Kahtiajako päättyi vasta Beriinin muurin murtumiseen 1989 ja Neuvostoliiton hajoamiseen 1991. Euroopan kahtiajakoa kuvaavat kuvapatsaan kaksi jalkaa. Jaloissa oleva raudan lujuus saven seassa, jae 41, merkitsi sitä, että molemmat puolet kuuluivat omaan sotilasliittoonsa. Länsi-Eurooppa kuului Natoon ja Itä-Eurooppa Varsovan liittoon.

Vasta varpaat sekoittuvat toisiinsa ihmissiemenellä EU:ssa

EU_lippu.png

Euroopan unionin tähtilippu otettiin EU:n tunnukseksi vuonna 1985. Euroopan lipussa on 12 kullanvärisen tähden muodostama ympyrä sinisellä taustalla. Tähdet symboloivat Euroopan kansojen ihanteita: yhtenäisyyttä, solidaarisuutta ja harmoniaa.

Jakeiden 42-43 mukaan kuitenkin vasta varpaat sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä ilman, että ne yhdistyvät toisiinsa. Tämä merkitsee rautaesiripun murtumista ja Euroopan kahtiajaon päättymistä, mikä johti sen jälkeiseen koko Euroopan käsittävään Euroopan unionin aikaan. Siihen kuuluu valtioita entisestä Itä- ja Länsi-Euroopasta. Puolueettomat maat Suomi, Ruotsi ja Itävälta liittyivät EU:iin 1995 ja vuodesta 2004 alkaen myös kaikki entiset itä-Euroopan maat ovat tulleet Unionin jäseniksi. Brexitin jälkeen vuonna 2020 EU:ssa on 27 jäsenvaltiota.

Varpaissa oleva raudan lujuus saven seassa, jae 41, merkitsee Euroopan unionissa sitä, että Nato laajeni myös Itä-Euroopan alueelle ja kaikki Varsovan liiton maat, pl. Venäjä, ja lisäksi myös osa entisistä neuvostotasavalloista (Baltian maat) ovat nykyisin Naton jäseniä.

File:NATO enlargement.svg - Wikimedia Commons

Kuva yllä: Raudan ja saven sekaiset varpaat. Kylmän sodan jälkeen sotilasliitto Nato ja myös EU laajenivat entiseen Itä-Eurooppaan. Natoon kuuluvat maat on merkitty sinisellä.

Vasta Euroopan unionissa (EU) on koko Eurooppa on ollut yhtenäisen hallinnon alaisuudessa. Nykyinen Euroopan unioni muodostui vuonna 1993 Maastrichtin sopimuksen myötä. Euroopan unionin merkittävimpään toimivaltaan kuuluvat muun muassa sisämarkkina-alue, euroalue, yhteinen maatalouspolitiikka ja kauppapolitiikka. Euroopan unionin jäsenvaltioiden yhteenlaskettu väkiluku on yli 500 miljoonaa ja pinta-ala 4 324 782 neliökilometriä. Väestötiheys EU:ssa on 115,6 asukasta/km². Jos EU olisi valtio, se olisi pinta-alaltaan seitsemänneksi ja väkimäärältään kolmanneksi suurin maailmassa.

Jakeessa Dan. 2:43 mainitaan jalkojen varpaista, että että "vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen". Rooman valtakunnan jälkeen vasta Euroopan Unionissa on ihmisillä ollut vapaa liikkumis- ja asumisoikeus koko Euroopan alueella. Oikeus vapaaseen liikkuvuuteen perustuu direktiiviin 2004/38/EY. Direktiiviä alettiin kuitenkin soveltaa kaikissa EU-maissa vasta 30. huhtikuuta 2006 (direktiivin artikla 40).

Jakeen 43 mukainen tilanne on täysin toteutunut vasta vuoden 2006 toukokuun alusta lähtien. Silloin vahvistettiin ja otettiin käyttöön koko EU:n alueella vuonna 2004 annetut direktiivit, joiden mukaan;

"Jokainen jonkin EU:n jäsenvaltion kansalainen on automaattisesti myös EU:n kansalainen. EU:n kansalaisuus ei kuitenkaan korvaa jäsenvaltion kansalaisuutta. EU:n kansalainen saa EU:n kansalaisuudestaan monia oikeuksia, joita ovat esimerkiksi oikeus liikkua vapaasti Euroopan unionissa ja asettua asumaan minne tahansa Euroopan unionin alueella..." 

Kristuksen paluuseen liittyvä johtopäätös EU:sta

Mutta niiden kuningasten (Euroopan unionin) päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut (pakanamaailman) valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti, niinkuin sinä näit, että kivilohkare irtautui vuoresta-ei ihmiskäden voimasta-ja murskasi raudan, vasken, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja uni on tosi ja sen selitys luotettava. (Dan. 2:44-45)

Näiden kuninkaiden, eli Euroopan unionin kansallisvaltioiden päivinä kivilohkare (Kristuksen paluu) irtoaa vuoresta (Jumalan valtakunta taivaassa) ilman ihmiskättä, eli Jumalan voimasta. Se murskaa osuessaan jalkojen varpaisiin koko kuvapatsaan (pakanavaltioiden hallintavallan maailmassa) ja kivestä itsestään tulee suuri vuori (Jumalan valtakunta maan päällä), mikä täyttää koko maailman, vrt. jae 35. Tämä kuvaa Kristuksen paluuta perustamaan 1000-vuotisen valtakunnan maan päälle. Kristus murskaa paluunsa yhteydessä pakanasuurvaltojen vallan maailmassa ja valta annetaan Korkeimman pyhille, eli kääntyneelle Israelille ja ylöstemmatulle seurakunnalle. Tuhatvuotisessa valtakunnassa koko maailmaa hallitaan Jerusalemista käsin.

Yksinkertainen johtopäätös tästä on se, että ennen 30. huhtikuuta vuonna 2006 Kristuksen paluu ei olisi ollut mahdollista, koska vasta sen jälkeen on EU:n kansalaisilla ollut täysin vapaa liikkumis- ja asumisoikeus koko Euroopan Unionin alueella. Raamatun profetia ei voi raueta tyhjiin, Joh. 10:35b. Toisaalta voidaan myös todeta, että EU:n valtiot eivät yhdisty toisiinsa eikä EU myöskään hajoa ennen Kristuksen paluuta. Joten turhaan pelätään EU:n yhdistymistä liittovaltioksi. Sitä ei tule tapahtumaan ennen Herran paluuta.

2.8.2020

Totuuden ja harhan sunnuntaina,

Harri Ahdesmäki

92 kommenttia

 • Marko Sjöblom sanoo:

  Kari Paukkunen. Israelilais-amerikkalaisen historiantutkija Benny Morrisin mukaan käsitys pienestä ja heikosta Israelista eri lisineen on suurelta osin moderni ja tietoisesti rakennettu myytti. Muun muassa siksi, että arabit 1948 olivat numeerisesti ylivoimaisia, mutta varsinainen sotilaallinen voima puuttui. Samalla hallitukset käyttivät Israelia sopivana syntipukkina kääntääkseen kansalaistensa tyytymättömyyden pois itsestään. Konfliktitilanteessa osapuolet pyrkivät aina eri keinoin oikeuttamaan omat vaatimuksensa ja samalla taktikoimaan.

  On totta kai selvää, että Israelilla on oikeus rauhaan naapureidensa kanssa ja että naapureiden syvä vihamielisyys on tosiasia. Se, mitä palestiinalaisryhmät ovat vuosikymmenten saatossa tehneet, ei tietenkään ole oikein. Kuka meistä muistaa enää, että Menachem Begin aloitti uransa terroristina? On myös niin, että israeliaiset pettyivät jo varhain (minun mielestäni oikeutetusti) siihen, että YK esti itsenäisyyssodassa israelilaisia hyödyntämästä sotilaallista menestystään. Rauha vaatii molemmilta osapuolilta kykyä myönnytyksiin ja sekä arabiosapuolet että juutalaiset ovat tehneet erilaisia virhearvioita. Benny Morris on muuten saanut – yllätys yllätys – kritiikkiä liiasta Israel -myönteisyydestään, koska hän ammattilaisen otteella pyrkii puolueettomaan tutkimusotteeseen.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Jumala puhuttelee kansaansa uppiniskaiseksi, paatuneeksi ja kovakorvaiseksi. Ei ole kovin mairittelevaa? En minä ajattele, että yksi kansa pelkästään olisi toistaan parempi. ”Kaikki ovat pois poikenneet ja tyynni kelvottomiksi käyneet, ei ole yhden yhtäkään, joka hyvää tekee”.

   Vajavaisesti yritän kuitenkin todistella, että myös tällä paatuneella ja kovasydämisellä kansalla on myös historialliset faktat huomioiden täysi oikeus puolustaa olemassaoloaan. Kun näin teen, niin pian löytyy useita, jotka haluavat minua varoittaa sinisilmäisyydestä ja yksipuolisuudesta.

   Tasapuolista olisi jos Israelin lisäksi myös naapureilta odotettaisiin rauhan tahtoa?

   Marko Sjöblom, ”Rauha vaatii molemmilta osapuolilta kykyä myönnytyksiin ja sekä arabiosapuolet että juutalaiset ovat tehneet erilaisia virhearvioita.” Kiitos Marko, että sain ajatuksilleni sinulta samansuuntaista tukea! Myönnän myös kommenttiisi viitaten, että Israel on sotilaallisesti hyvin vahva ja valitettavasti joutuu tulevaisuudessa raskaalla kädellä käyttämään aseita naapureita vastaan. Sen jälkeen koko maailma kääntyy Israelia vastaan. Mikä on kirjoitettu, se myös tapahtuu.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Eikö Nobelin palkintokin jaettu ’osapuolten’ kesken?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Marko Sjöblom sanoo:

  Kari Paukkunen. Niin, minä en ajattele, että sotilaallinen konflikti Israelin ja sen naapurien välillä olisi jotenkin jumalallisesti ennalta määrätty väistämättä toteutuva skenaario. Jos toinen osapuoli ajattelee Vanhan testamentin pohjalta sillä tavoin, että tietty maa-alue kuuluu juuri heille ja toinen osapuoli pitää heitä Koraanin pohjalta vihattavina ja saastaisina tunkeutujina, sovittamaton konflikti on tietysti tosiasia. Varsinkin silloin, kun osapuolet sivuuttavat omiin pyhiin kirjoituksiinsa sisältyvät rinnakkaiseloon ja suvaitsevaisuuteen kehottavat tekstit. Onneksi meille riittää julistaa ristiinnaulittua ja ylösnoussutta Kristusta sekä rakentaa rauhaa parhaan ymmärryksemme mukaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Marko Sjöblom/ ”Onneksi meille riittää julistaa ristiinnaulittua ja ylösnoussutta Kristusta sekä rakentaa rauhaa parhaan ymmärryksemme mukaan.” Samaa mieltä, se on tärkeintä.

   En vain pääse irti siitä, että myös VT:n profetiat toteutuvat. Ei Kristus tullut kumoamaan kirjoituksia. Erikoinen ajatus sekin, että alettaisiin toteuttamaan VT:a siksi, etteivät kirjoitukset muuten toteutuisi?

   Ajatteletko Marko niin, että globaalilla, yhteisellä rintamalla voisimme kumota sen, minkä Jumala on puhunut omien profeettojensa kautta?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Messussa luetaan edelleen VT:n teksti sekä uskontunnustuksessa uskotaan, että Jumala on puhunut profeettojen kautta (…”ja joka on puhunut profeettojen kautta.”) Tämä on totta mielestäsi vain Kristusta koskevissa profetioissa?

   Hebrealaiskirjeessä kyllä mainitaan, että ”viimeisinä aikoina Jumala on puhunut Pojan kautta.” Uusi liitto on tullut. Evankeliumi saarnataan todistukseksi kaikille kansoille, sitten tulee loppu. VT:n kirjoitukset todistuksena Jumalan sanan muuttumattomasta suunnitelmasta ja peruuttamattomasta totuudesta???

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Marko Sjöblom sanoo:

  Kari Paukkunen. Minä lähden siitä, että Raamattu on Jumalan sanaa, mutta ei tarkoitettu tulevaisuutta ja sen tapahtumia yksityiskohtaisen tarkasti etukäteen ennustavaksi profeetalliseksi historiateokseksi. Yksinkertaisesti siksi, että tulevaisuutta kuvaavat raamatunkohdat ja tekstijaksot on jokseenkin mahdotonta luotettavalla tavalla soveltaa omaan aikaamme.

  Mm. profeetta Jeremian ja Joonan kirjoissa on tekstikohtia, joiden mukaan Jumala itse katuu sitä pahaa, minkä on uhannut tuottaa, jos jokin kansa katuu ja kääntyy pahuudestaan eli muuttaa elämäänsä. Tulevaisuus on siis Jumalan oman sanan mukaan periaatteessa avoin.

  Sen sijaan, että käytetään energiaa lopun ajan tapahtumien ja aikataulujen pohdintaan, olisi paljon tärkeämpää julistaa lakia eli Jumalan tuomiota synnistä ja evankeliumia eli syntien anteeksiantoa Kristuksen veressä sekä toimia yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja rauhan puolesta. Kaikkialla maailmassa. On mielestäni ns. rakkauden kaksoiskäskyn vastaista ajatella, että kokonaiset kansat olisi jumalallisella päätöksellä ennalta määrätty auttamattomasti tuhoutumaan. Jeesuskin itki Jerusalemin edessä olevaa hävitystä ja selitti sen seuraukseksi etsikkoajan laiminlyömisestä ja Jumalan profeettojen, mukaan luettuna hän itse, torjumisesta. Käsittääkseni meidän on syytä seurata Herramme esimerkkiä. Julistaen Herraa Kristusta Jerusalemista alkaen.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   ” olisi paljon tärkeämpää julistaa lakia eli Jumalan tuomiota synnistä ja evankeliumia eli syntien anteeksiantoa Kristuksen veressä .”

   Tuomioita kansakunnille ei kuitenkaan tule, vaikka niitä luetellaan paljon VT:ssa?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Mitä Vanhassa testamentissa luetellaan, tuomioita vai kansakuntia? Mitä kansakunnalla tarkoitetaan? Onko sen ajan kansakunnista jäljellä ainuttakaan? Muodostavatko oman aikamme juutalaiset kansakunnan vai uskontokunnan? Onko Israelin valtio vanhatestamentillisessa mielessä kansakunta?

   Olisiko parempi lukea profetioita, joissa puhutaan ihmiskunnan tai jopa luomakunnan kohtaloista?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   ”Olisiko parempi lukea profetioita, joissa puhutaan ihmiskunnan tai jopa luomakunnan kohtaloista?”

   Tämä on myös hyvä tulokulma, kannatetaan. Kaikki Raamatun tutkiminen on hyväksi. Paavo Ruotsalaisen aikoihin Raamattu maksoi todella paljon. Nyt niitä jaetaan ilmaiseksi, eivätkä tunnu ihmisiä kiinnostavan. Vielä löytyy niitä, joille Raamattu on Jumalan sanaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Martti Pentti, kysyt: ”Mitä Vanhassa testamentissa luetellaan, tuomioita vai kansakuntia? Mitä kansakunnalla tarkoitetaan?”

   Minä en osaa tarkasti vastata sinulle, mutta Raamatun ja historian tuntijat osaavat vastata? Alla oleva Raamatun kohta mielestäni kertoo ajasta, joka on vielä tulossa. Vielä tämän päivän Israel ei katso häneen, joka lävistettiin. Hyökkääville pakanakansoille Israelin Jumala lupaa ”hävityksen.” Ajatteletko Martti Pentti tämän alla olevan Raamatun kohdan tarkoittavan aikaa joka on jo mennyt vai jotain muuta esim. veratauskuvallista?

   ”Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista” (Sak. 12:9-10).

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Marko Sjöblom, ”Kari Paukkunen. Niin, minä en ajattele, että sotilaallinen konflikti Israelin ja sen naapurien välillä olisi jotenkin jumalallisesti ennalta määrätty väistämättä toteutuva skenaario.” Marko Sjöblom, ”Mm. profeetta Jeremian ja Joonan kirjoissa on tekstikohtia, joiden mukaan Jumala itse katuu sitä pahaa, minkä on uhannut tuottaa, jos jokin kansa katuu ja kääntyy pahuudestaan eli muuttaa elämäänsä. Tulevaisuus on siis Jumalan oman sanan mukaan periaatteessa avoin.”

   Jos Israelin kansa ja ympäröivät kansat tekevät parannuksen vihastaan, väkivaltaisuudestaan ja kovasta sydämestään, niin Sak. 12:9-10 profetian ennustus peruuntuu? Jumala antoi sen siksi, että se toimii peloitteena ja voi peruuntua, jos kansat kääntyvät pahuudestaan? Näinkö Marko? Raamattu voidaan kirjoittaa uudelleen kun tulevaisuudessa nähdään miten kansat ovat ojentautuneet Jumalan sanan mukaan?

   Marko Sjöblom, ”On mielestäni ns. rakkauden kaksoiskäskyn vastaista ajatella, että kokonaiset kansat olisi jumalallisella päätöksellä ennalta määrätty auttamattomasti tuhoutumaan.”

   Käskyistä suurin on rakkauden kaksoiskäsky, olen samaa mieltä. En myöskään laske tarkkoja aikoja ja hetkiä. En kykene siihen millään tavoin. Sisälukutaito minulla kuitenkin on.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Raamattu ei sido Jumalaa. Mikä Jumala hän silloin olisi?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Millainen Jumala on hän, joka sanoutuu irti sanastaan?

   Ilmoita asiaton kommentti
 • ”Jeesuskin itki Jerusalemin edessä olevaa hävitystä ja selitti sen seuraukseksi etsikkoajan laiminlyömisestä ja Jumalan profeettojen, mukaan luettuna hän itse, torjumisesta.” MS

  Mitä Jeesus sanoikaan juutalaisille:

  ”Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet. Katso, ’teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi’. Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: ’Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen’.” Matt. 23

  Kaikki toteutuu niinkuin kirjoitettu on. Israel hylättiin väliaikaisesti ja samaan hengenvetoon Herra totesi vielä uuden ajan koittavan, jolloin he (siis juutalaiset) vielä toivottavat hänet lopulta tervetulleeksi Messiaanaan. Se tietysti edellyttää juutalaisten kokoontumista diasporan jälkeen takaisin omaan maahansa, Erets Israeliin. Tämä tapahtui 1948 ja pian he toivottavat Jeesuksen tervetulleeksi Messiaanaan. Sen jälkeen hän palaa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Marko Sjöblom sanoo:

  Kari Paukkunen. Ei Raamattu ”peruunnu”. Mutta lain ja evankeliumin erosta seuraa, että ihminen itsessään edelleen syntisenä on Kristuksen ansion tähden pyhä ja puhdas. Tässä on kysymys paradoksista, jossa tuomion ja armon lausumat ovat voimassa rinnakkain. Vakiintuneen kristillisen käsityksen tulkintaperinteen mukaan VT:ssä annetut tämänpuolisuutta koskevat lupaukset juutalaisille ovat ennakkokuvia Kristuksessa täyttyvistä hengellisistä lupauksista, jotka koskevat kaikkia Kristuksen kirkkoon liittyviä ihmisiä. Tämä näkökulma ei vaadi, mutta ei myöskään estä juutalaisen kansan erityisasemaa Jumalan valittuna kansana (jota siis en kiellä).

  Minun ymmärtääkseni meidän ei kannata pohtia VT:ssä mainittujen kansojen ja kansakuntien tuomioita kolmesta eri syystä. Ensinnäkin kaikki nykyiset valtiomuodostelmat ovat myöhäisiä 1900-luvulla syntyneitä yksiköitä. jotka hyödyntävät oman identiteettinsä ylläpidossa valittuja paloja historiasta. Aikojen kuluessa tapahtuneista muuttoaalloista puhumattakaan.

  Toiseksi sekä juutalaiset että palestiinalaiset ovat geneettisesti eli biologiselta perimältään hyvin lähellä toisiaan, käsittääkseni identtisiä. Jo tämä havainto velvoittaa meidät pohtimaan sitä, vastaavatko nykyiset käsitteet kansa, kansakunta ja valtio ollenkaan Raamatussa olevia ao.sanoja. Jos juutalaiset ja arabit kuuluvat samaan ”kansaan” niin miksi molemmilla ei olisi yhtäläinen oikeus tiettyyn maa-alueeseen?

  Kolmanneksi on aika häkellyttävää logiikkaa ajatella, että niin yksilöt kuin kansakunnat tuomittaisiin. Edelliset elämästään ja uskostaan, jälkimmäiset suhtautumisestaan juutalaisiin ja nykyiseen Israelin valtioon. Tällöinhän yksittäiset ihmiset voisivat saada erilaisen tuomion kansakunnan jäseninä ja yksityisinä kristittyinä. Ja jos kaikki kerran on Raamatussa ennalta ilmoitettu sekä Jumalan ennalta määräämää tapahtumakulkua, ei ole mitään mieltä yrittää vaikuttaa politiikkaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Kiitos kommentista Marko Sjöblom. Vastaus on sopivan epäselvä. Varsinaiseen kysymykseeni Sak. 12:9-10 kohdasta jätit vastaamatta. Se on sinun oikeutesi. Lisäksi erityisesti ja erikseen ihmettelen vastauksesi lausetta: ”Kolmanneksi on aika häkellyttävää logiikkaa ajatella, että niin yksilöt kuin kansakunnat tuomittaisiin.” Tiedän toki, että jokainen on tänne alastomana tullut ja alastomana lähtee. Jokainen vastaa omasta elämästään eikä isiensä synneistä. Tuomiot ovat oikeudenmukaisia, eivät eriarvoisia, näin uskomme molemmat. Ihmettelen, että viestini sinulle on niin epäselvä. Tasoissa ollaan? Emme ymmärrä toisiamme?

   Onko VT sinulle tuttu? KR 1938 käännöksessä luetellaan Jeremian kirjassa esim. ennustus Egyptiä, filistealaisia, Mooabia, Edomia, Damaskoa ja Eelamia vastaan. Kristus UT:ssa valitti Jerusalemin epäuskoa. Jerusalem tuhottiin, niin kuin tiedät roomalaisten toimesta. Eivätkö nämä ole tuomioita? Lue myös Sak. 12:9-10, jos et vielä ehtinyt lukea?

   Marko Sjöblom, ”Toiseksi sekä juutalaiset että palestiinalaiset ovat geneettisesti eli biologiselta perimältään hyvin lähellä toisiaan, käsittääkseni identtisiä. Jo tämä havainto velvoittaa meidät pohtimaan sitä, vastaavatko nykyiset käsitteet kansa, kansakunta ja valtio ollenkaan Raamatussa olevia ao.sanoja. Jos juutalaiset ja arabit kuuluvat samaan “kansaan” niin miksi molemmilla ei olisi yhtäläinen oikeus tiettyyn maa-alueeseen?”

   En minä näitä pohdi. Eikö olisi helpompaa ajatella, että Kaikkivaltias Jumala itse vetää linjat zoomaten nykyiseen aikaan ja sydänten asenteisiin. Älä väitä, että minä olisin näitä rajoja eri käsitteiden välillä yrittänyt määritellä! Tuomiot kuitenkin tulevat Hänen aikanaan, minun on siihen suostuttava.

   Sinulle ovat varmasti tutut kirkkovuoden viimeisten pyhien tekstit? Tuomiosunnuntai kuuluu niihin. Yksilöt tuomitaan kerran. Tuomio voi olla vapauttava, näin saamme uskoa myös omalle kohdalle Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. ”Se on täytetty!”

   Minun puolestani annetaan meidän välisen keskustelun olla. Sinulla on oma näkemyksesi, minulla toinen. Kristus on turvamme elämässä ja kuolemassa. En myöskään halua tähän kontekstiin sotkea vanhurskautusoppia, jolla kommenttisi aloitit. Siitä käydään keskustelua monilla blogeilla juuri nyt.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • ”Mutta lain ja evankeliumin erosta seuraa, että ihminen itsessään edelleen syntisenä on Kristuksen ansion tähden pyhä ja puhdas.” MS

  Totta vain niin kauan, kuin pysyy Kristuksessa ja tekee päivittäin parannusta. Pyhityksen tie on taistelun tie. Vai miksi Jeesus totesi Jumalan valtakunnasta:

  ”Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti; siitä lähtien julistetaan Jumalan valtakuntaa, ja jokainen tunkeutuu sinne väkisin.” Luuk. 16

  Ilmoita asiaton kommentti
 • ”Kolmanneksi on aika häkellyttävää logiikkaa ajatella, että niin yksilöt kuin kansakunnat tuomittaisiin.” MS

  Mutta mitä sanoo Raamattu?

  ”Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon, minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani.” Joel 3

  Huom. Joosafatin laaksoa ei ole olemassa, mutta nimi Joosafat merkitsee ”Herran tuomion laakso”. Sinne viedään kaikki pakanakansat aikojen lopulla.

  Näytäisi siltä, että MS:n esittämä logiikka ei toimi tässä asiassa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Marko Sjöblom sanoo:

  Kari Paukkunen, muistinvaraisessa kommentoinnissa ja kiireessä jää asioita huomiotta. Vastaan kysymykseesi Sakarja 12 lyhyesti näin: Nuo jakeet tarkoittavat luontevimmin joskus 500-luvun eKr jälkeen tapahtuvaa juutalaisen kansan Jerusalemissa sekä sen ympäristössä asuvan osan ahdinkoa, katumusta ja kääntymistä lävistetyn Jumalan ainoan Pojan puoleen. Voitaneen myös ajatella, että kysymys on Jumalan Israelin eli kristikunnan profeetallisesta kuvauksesta. VT:n eksegeerit ovat meitä molempia viisaampia.

  Sakarjan käyttämä terminologia on pitkälti peräisin tuonaikaisen itämaisen mytologian sekä sotatekniikan piiristä. Tästä seuraa, että kuvaus on jo alunperin kuvakieltä, vaikka ei mielivaltaista. Mnun käsittääkseni 2500 vuoden takaista monitasoista kuvakieltä ei pidä lukea vaikkapa 2020-luvun poliittisen ja sotateknisen todellisuuden täsmällisenä kuvauksena. Meillä kun ei käytetä esim. ratsuväkeä. Sama pätee myös Danielin kirjaan; konservatiiviset evankelikaaliset eksegeetitkin toteavat, että näkyjen yksiselitteinen tulkitseminen määrättyjen valtakuntien edustajiksi on epävarmaa.

  Minun kritiikkini kohdistuu siis siihen, että 1) näitä profetioiden paloja sovitellaan villisti yhteen milloin mitenkin ja yritetään etukäteen laatia jonkinlainen ”maailmanlopun historia”. 2) Ja siitä lähtökohdasta käsin, että Raamattua jäsentävä lupaus – täyttymys -linjaus edellyttäisi kaikkien VT:n profetioiden kirjaimellista toteutumista nimenomaan tässä fyysisessä maailmassa. 3) Tässä spekulaatiossa sivuutetaan käytännössä ne Jeesuksen paluuta koskevat näkemykset, joissa nimenomaan puhutaan siitä kertakaikkisena ja yllättävänä tapahtumana, jonka ajankohtaa me emme voi tietää. 4) Yksipuolisesta juutalaisen kansan ja Israelin valtion puolelle asettumisesta, missä helposti unohdetaan oikeudenmukaisuus ja turmellaan vanhurskauttamisoppi.

  Haluaisin omasta puolestani kysyä: Onko palestiinalaisilla arabeilla mielestäsi yhtäläinen oikeus asua Israelin nykyisin hallitseman alueen sisällä kuin juutalaisilla vaiko ei?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   On koska siellä asuvat. Kun ovat integroituneina yhteiskuntaan, niin kaikki menee erinomaisesti ja kaikilla on rauha.

   Jotkut eivät sopeudu millään rinnakkaiseloon juutalaisten kanssa. Väkivallantekoja esiintyy päivittäin katukuvassa. Gazasta ammutaan raketteja ja lähetään tulta levittäviä ilmapalloja, jotka tekevät omaa tuhoaan, tämä lyhyesti. Lisäksi media tuo uutisia naapureiden rauhan tahdosta. Tämä kaikki on ollut Markolla ja Karilla tiedossa jo vuosia, eikö niin?

   Jerusalemin jakamiseen on Jumalalla on kanta. Se on myös voimakasta vihaa herättävä asia osapuolten välillä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Jotkut juutalaiset eivät näytä sopeutuvan rinnakkaiseloon palestiinalaisten kanssa. Näilläkin sivuilla on kerrottu mieli-, ilki- ja väkivallasta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Marko Sjöblom sanoo:

  Kiitos keskustelusta! Konfirmaatiot kutsuvat…

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Harri Ahdesmäki

  Eläkkeellä oleva kirkonpalvelija ja entinen kapiainen, yliluutnantti evp