Donald Trump, profeetta Sakarjan kuvaama kelvoton paimen?

Päättäessään virkakauttaan presidentti Trump täyttää häkellyttävän tarkasti profeetta Sakarjan ennustuksen tuntomerkit lopunajan "kelvottomasta paimenesta". Saatuaan julkaistuksi kunnianhimoisen "vuosisadan diilinsä", eli Lähi-idän rauhansopimuksen, on Trumpin johtama Yhdysvallat ajautunut syvenevään taloudelliseen ja poliittiseen kaaokseen koronapandemian ja rotulevottomuuksien takia.

Kuvahaun tulos haulle trump

12 Sitten minä sanoin heille: "Jos teille hyväksi näkyy, niin antakaa minulle palkkani; jollei, niin olkaa antamatta". Niin he punnitsivat minun palkakseni kolmekymmentä hopearahaa.
13 Ja Herra sanoi minulle: "Viskaa se savenvalajalle, tuo kallis hinta, jonka arvoiseksi he ovat minut arvioineet". Niin minä otin ne kolmekymmentä hopearahaa ja viskasin ne Herran huoneeseen savenvalajalle.
14 Sitten minä katkaisin toisen sauvani, Yhteyden, purkaakseni veljeyden Juudan ja Israelin väliltä.
15 Sitten Herra sanoi minulle: "Ota vielä itsellesi hullun paimenen kapineet.
16 Sillä katso, minä olen herättävä maahan paimenen: hukkaantuneista hän ei pidä huolta, hajaantunutta hän ei etsi, ruhjoutunutta hän ei paranna, pystyssäpysyvää hän ei tue; mutta hän syö lihavien lihaa ja halkaisee niiden sorkat.
17 Voi hullua (KR 1992 kelvotonta) paimenta, joka lampaat hylkää! Käyköön miekka hänen käsivarteensa ja oikeaan silmäänsä. Hänen käsivartensa kuivettukoon, ja hänen oikea silmänsä soetkoon." (Sak. 11:12-17, KR 1933)

Juudaksen petos symboloi juutalaisten luopumusta (jakeet 12-14)

Profeetta Sakarja kuvaa Sakarjan 11. luvun jakeissa 12-13 Juudaksen saamaa palkkiota Jeesuksen pettämisestä, vrt. Matt. 25:15. Sen jälkeen jakeessa 14 Sakarja kuvaa miten Juudaksen petoksen seurauksena yhteys Juudan heimon, eli juutalaisten ja vanhan Israelin uskon välillä purkautui. Juutalaiset jäivät vanhan Israelin uskon ulkopuolelle, koska eivät vastaanottaneet Jeesusta Messiaana. Tästä apostoli Paavali toteaa;

6 Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel,
7 eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: "Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset";
8 se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi. (Room. 9:6-8))

Vanhalla Israelin uskolla on kaksi tytärtä, juutalaisuus ja kristinusko. Näistä nuorempi otti evankeliumin Jeesuksesta vastaan ja on jo pelastuksessa sisällä edustaen Iisakin jälkeläisiä, eli lupauksen lapsia. Lihan puolesta lapset, eli juutalaiset eivät ole kääntyneet Messiaansa puoleen. Sekin päivä vielä koittaa ja apostoli Paavali kuvaa sitä seuraavasti;

25 Sillä minä en tahdo, veljet-ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,
26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.
27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä." (Room. 11:25-27)

Kun juutalaiset kääntyvät ja vastaanottavat Jeesuksen Messiaanaan, hekin tulevat oksastetuiksi takaisin vanhan Israelin uskon jaloon öljypuuhun ja niin "kaikki Israel" pelastuu, Room. 11:26a. Uudessa liitossa Herra ottaa juutalaistenkin synnit pois Jeesuksen antaman uhrin perusteella, jae 27.

Juutalaisten luopumuksen seurauksena myös juutalaisvaltio katosi ajaksi maailmannäyttämöltä. Jeesus kuvaa tätä vertauksessaan kuninkaanpojan häistä;

7 Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa (Rooman neljä legioonaa) ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa (Jerusalemin).
8 Sitten hän sanoi palvelijoillensa: 'Häät ovat valmistetut, mutta kutsutut (juutalaiset) eivät olleet arvollisia. (Matt. 22)

Profetia jatkuu 2000-luvulla (jakeet 15-17)

Juutalaisvaltio ilmestyi takaisin maailmannäyttämölle vasta 1900-luvulla sionistisen aatteen myötä sen alkaessa ajamaan juutalaisvaltion muodostamista takaisin Lähi-Itään. Se johti lopulta Israelin valtion itsenäistymiseen toisen maailmansodan ja Holokaustin jälkeen vuonna 1948. Profeetta Sakarja kuvaa lopun ajan tapahtumia heti seuraavista jakeista 15-17 alkaen. Jakeiden 14 ja 15 välillä on siten lähes kahden tuhannen vuoden aikaloikka, jolloin erets Israelin viikunapuu, eli juutalaisvaltio, oli kuivettunut. Tätä jaksoa kutsutaan myös "seurakunnan/kirkon ajaksi", jolloin evankeliumi viedään Jerusalemista alkaen aina maailman ääriin asti. Siten Jumalan Aabrahamille antama siunaus välittyi Israelista kaikille maailman kansoille, 1.Moos. 22:18.

Tämä "seurakunnan/kirkon ajan" yli loikkaaminen on tyypillistä VT:n profeetoille. Heidän sanomansa on sidottu valitun kansan kohtaloihin Israelin maassa, erets Israelissa. Se on ollut uudelleen mahdollista vasta vuodesta 1948 alkaen.

"Kelvotonta" (worthless) paimenta kuvataan jakeissa 15-17. Hän ilmestyy maailman näyttämölle juuri ennen seuraavassa luvussa Sak. 12:1-4 kuvattua suurta kansainvälistä sotaa, jota profeetta Hesekiel kutsuu salaperäisesti Googin sodaksi. Siinä Israelia vastaan hyökkäävät islamilaiset kansat lyödään perinpohjaisesti, Sak. 12:9. Tämän sodan yhteydessä juutalainen kansa vastaanottaa Jeesuksen Messiaakseen, Sak. 12:10.

Kelvoton paimen ei ole lopunajan antikristus, koska antikristus ilmestyy vasta Googin sodan ja juutalaisten kääntymisen jälkeen. Donald Trumpin nousu Yhdysvaltojen presidentiksi johtaa lopun ajan tapahtumiin. Israel on tähän asti turvautunut menestyksekkäästi Trumpin hallintoon, mutta joutuu lopulta pettymään.

Kelvoton paimen vs. hyvä paimen

Se, että Herra lupaa Sakarjan 11. luvun jakeessa 16a herättää lopunajalla ko. paimenen juuri "maahan", kertoo siitä, että hänen ilmestymisensä liittyy erityisesti myös Israelin ja juutalaisen kansan kohtaloihin. "Maa" edustaa juutalaisuudessa aina Israelille luvattua maata, erets Israelia.

Kelvottoman paimenen ominaisuudet ovat seuraavat (vaihtoehtoinen käännös hepreasta sulkeissa):

Hukkaantuneista (kadonneista) hän ei pidä huolta, hajaantunutta (eksynyttä) hän ei etsi, ruhjoutunutta (haavoittunutta) hän ei paranna, pystyssäpysyvää (heikkoa) hän ei tue; mutta hän syö lihavien lihaa ja halkaisee niiden sorkat. (Sak. 11:16)

Profeetan kuvaus kertoo paimenesta, joka ei välitä laumastaan, vaan tavoittelee ainoastaan etua itselleen syömällä laumansa lihavien lihaa. Kelvottomalta paimenelta puuttuvat kaikki hyvän paimenen ominaisuudet. Hän ei pidä huolta laumansa heikoista jäsenistä ja pyrkii hyötymään laumansa vahvoista jäsenistä. Paimenen oma etu ajaa lauman tarpeiden ohi. Lopulta paimen on oman edun tavoittelemisen takia jopa valmis hylkäämään laumansa; Voi kelvotonta paimenta, joka hylkää lauman! (Sak. 11:17a)

Sakarjan kuvaama "kelvoton paimen" onkin täydellinen vastakohta "hyvälle paimenelle", eli Messiaalle Jeesukselle, vrt. Joh. 10:11 ja erityisesti Hes. 34:16:

Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa; mutta lihavat ja väkevät minä hävitän. Minä kaitsen niitä niin, kuin oikein on.

Profetian toteutuminen

Miten profetia on toteutunut presidentti Trumpin kohdalla? Muutama esimerkki valaisee asiaa:

 • Yhdysvallat on presidentti Trumpin kaudella ajanut omaa etuaan mm. vaatimalla muita Natomaita maksamaan enemmän puolustusliiton budjetista tai muuten ei Trumpin mukaan ole varmuutta siitä, että Yhdysvallat tukee muita jäsenmaita kriisitilanteessa niinkuin Naton 5. artikla edellyttää. Trump on siten uhannut muita Naton jäsenmaita hylkäämisellä Yhdysvaltojen oman edun vuoksi.
 • Lisäksi Yhdysvallat on ottanut välimatkaa muihin maihin ilmoittamalla vetäytyvänsä Pariisin ilmastosopimuksesta marraskuussa 2020, vaikka sen toteuttaminen on koko maailman etu. Trumpin mielestä sopimuksessa pysyminen tulee Yhdysvalloille liian kalliiksi.
 • Yhdysvallat vetäytyi myös edeltäjänsä Barack Obaman allekirjoittamasta Iranin ydinsopimuksesta toukokuussa 2018, koska se katsoi sen olevan epäedullinen Yhdysvalloille. Muut sopimuksen allekirjoittajamaat, Ranska, Saksa, Britannia, Venäjä ja Kiina sekä EU ovat ilmoittaneet pyrkivänsä pysymään sopimuksessa. Sopimus on kuitenkin ollut vaakalaudalla Yhdysvaltojen vetäytymisen jälkeen.
 • Trump veti pois Yhdysvaltojen rahoituksen YK:n alaiselta maailman terveysjärjestöltä WHO:lta keskellä koronapandemiaa huhtikuussa 2020. Trumpin mukaan WHO viivytteli koronapandemian julistamisessa globaaliksi uhaksi. Todellisuudessa Trump itse ei ryhtynyt toimiin varoituksista huolimatta. Myöhemmin Trump sanoi harkitsevansa 10% palauttamista entisestä noin 400 miljoonan USD määrästä takaisin WHO:lle.
 • ”Donald Trump on elinaikanani ensimmäinen presidentti, joka ei yritä yhdistää Yhdysvaltain kansaa – eikä edes esitä yrittävänsä.” Näin arvioi Trumpin entinen puolustusministeri James Mattis presidentin suhtautumista maassa velloviin mielenosoituksiin ja mellakoihin, jotka saivat alkunsa George Floydin kuolemasta poliisin polven alla 25. toukokuuta. ”Sen sijaan hän yrittää hajottaa meidät. Näemme nyt edessämme seuraukset kolmen vuoden tietoisesta työstä sen eteen.”

Trump näyttää olevan valmis hylkäämään liittolaisensa Yhdysvaltojen oman edun tavoittelemisen vuoksi. Hänen tunnettu iskulauseensa on "America first", eli Amerikka ensin. Tämä koskee sekä sotilaallista että myös taloudellista liittolaisuutta. Oman edun tavoittelemisen mukana "kelvoton paimen" tulee myös "halkaisemaan omiensa sorkat", eli aiheuttamaan korvaamatonta haittaa liittolaisilleen. Sorkan halkaisu kaventaa huomattavasti liikkumiskykyä ja vertauskuvallisesti tämä kuvaa Yhdysvaltojen asettamia tuontitulleja ja muita talouspakotteita, jotka vaikuttavat samoin. Tämä johtaa vastakkain asetteluun paimenen ja lauman välillä ja lopulta myös liittoutuman purkautumiseen, kun paimen hylkää laumansa, jae 17a. Entisen puolustusministerin mukaan Trump ei myöskään pyri yhdistämään edes omaa kansaansa, vaan hajottamaan sen.

Eurooppaneuvoston entinen puheenjohtaja, Donald Tusk onkin kysynyt, että jos EU:lla on Donald Trumpin kaltainen ystävä, mihin se enää tarvitsee vihollisia? Transatlanttiset suhteet EU:n ja Yhdysvaltojen välillä ovat olleet kovalla koetuksella, koska Yhdysvaltain presidentti Donald Trump näyttää vähät välittävän kansainvälisestä järjestyksestä ja sopimuksista. Presidentti Trumpilla näyttää olevan yksityinen sota globalismia vastaan.

Virkarikossyyte

Syyskuussa 2019 Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi ilmoitti, että Trumpia vastaan aloitetaan virkasyytetutkinta. Ilmiantaja, jonka nimeä ei ole kerrottu, on sanonut Trumpin painostaneen Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä. Trump on ilmiantajan mukaan pyrkinyt saamaan Ukrainalta tietoja Joe Bidenin ja tämän pojan yhteyksistä ukrainalaiseen energiayhtiö Burismaan. Pelosin mukaan Trump on rikkonut Yhdysvaltain perustuslakia, koska Biden on ehdolla demokraattien presidenttiehdokkaaksi ja Trumpin toimintaa voi pitää yrityksenä vaikuttaa vuoden 2020 presidentinvaaleihin. Lisäksi presidentin hallinnon yritys estää ilmiantajan kertomien tietojen raportointi kongressille oli Pelosin mukaan laitonta. Trump kiisti virkasyytteet ja vertasi niitä noitavainoihin.

Virkarikossyytteet julkistettiin 10. joulukuuta 2019. Toinen syyte koski vallan väärinkäyttöä ja toinen kongressin toiminnan häiritsemistä. Demokraattienemmistöinen edustajainhuone äänesti 19.12.2019 virkarikossyytteiden puolesta äänin 230–197 ja 229–198. Virkarikossyytteet etenivät seuraavaksi senaattiin. Helmikuun alussa 2020 republikaanienemmistöinen senaatti vapautti Trumpin molemmista virkarikossyytteistä äänin 52–48 ja 53–47. Trumpin lisäksi virkarikossyytteen on Yhdysvaltojen presidenteistä aiemmin saanut Richard Nixon ja Bill Clinton. Nixon erosi ja Clinton todettiin syyttömäksi anteeksipyynnön jälkeen.

Kelvottoman paimenen käy lopulta huonosti

Lopulta kelvottomalle paimenelle käy huonosti:

 Voi kelvotonta paimenta, joka lampaat (lauman) hylkää! Käyköön miekka hänen käsivarteensa ja oikeaan silmäänsä. Hänen käsivartensa kuivettukoon, ja hänen oikea silmänsä soetkoon. (Sak. 11:17)

Heti Trumpin hallinnon julkistettua Lähi-idän rauhansopimuksensa puhkesi koko maailmaa käsittävä koronapandemia. Rauhansopimus julkistettiin 28. tammikuuta ja esim. Suomessa ensimmäinen koronatartusta vahvistettiin seuraavana päivänä 29. tammikuuta. Toukokuun loppuun mennessä Yhdysvalloissa oli kuollut jo yli 100.000 ihmistä ja talous syöksyy edelleen. Monet maan arkkiviholliset ovatkin iloinneet Yhdysvaltojen kehityssuunnasta.

Yhdysvaltojen talouskasvu voi kärsiä koronapandemiasta miltei vuosikymmenen ajan, arvioi maan kongressin budjettivirasto CBO. Ennusteen mukaan Yhdysvaltain bruttokansantuote supistuu kolme prosenttia vuosina 2020–2030. Kaikkiaan menetyksen suuruus taloudessa tulisi olemaan 7,9 biljoonaa dollaria, eli noin 7 100 miljardia euroa. Asiasta kertovat muun muassa BBC. Yhdysvaltojen keskuspankki on käyttänyt keväällä 2020 tuhansia miljardeja elvyttääkseen maan taloutta. Keskuspankki ilmoitti maaliskuun lopulla, että se ostaa markkinoilta arvopapereita tarvittaessa rajattomasti ensimmäisen kerran maan historiassa.

Toukokuun puolivälissä Yhdysvalloissa oli kaikkiaan 36,5 miljoonaa koronaviruksen takia käyttöön otettujen liikkumisrajoitusten aloittamisen jälkeen työttömäksi ilmoittautunutta ihmistä. Kesäkuun alussa 2020 uusien työttömien määrä on noussut jo yli 40 miljoonaan.

Samalla maa on ajautunut kesäkuun alussa rotumellakoihin. Levottomuudet alkoivat, kun George Floyd -nimisen mustan miehen kiinniottotilanteesta levisi video viime viikolla. Poliisi aiheutti Floydin kuoleman pitämällä polveaan tämän kaulan päällä. Vuonna 2018 eronneen entisen puolustusministerin, merijalkaväen kenraali evp James Mattisin mukaan levottomuuksien syynä on se, että Trump ei ole kyennyt esittämään kypsää johtajuutta vaan on vain hajottanut Yhdysvaltain kansaa.

Donald Trumpin uudelleenvalinta näissä olosuhteissa on käynyt epätodennäköiseksi.

Trump ja Israel

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump rukoili itkumuurilla vieraillessaan Jerusalemissa viime toukokuussa.

Trump vieraili ensimmäisenä Yhdysvaltojen istuvana presidenttinä Jerusalemin Itkumuurilla toukokuussa 2017.

Yhdysvallat on aina ollut Israelin vankkumaton ja paras liittolainen. Presidentti Obaman kaudella Yhdysvallat teki mm. sopimuksen Israelin kanssa, mikä takaa seuraavan 10 vuoden ajan Israelille 3,8 miljardia USD sotilaallista apua joka vuosi. Vertailun vuoksi Suomen puolustusmenot ovat noin 2,9 miljardia euroa, eli 3,36 miljardia USD/vuosi. Sopimuksen täytäntöönpano alkoi vuonna 2019. Määrä on yli puolet kaikesta Yhdysvaltojen ulkomaille antamasta vuotuisesta sotilasavusta.

Jerusalemin tunnustaminen Israelin pääkaupungiksi 6.12.2017

Yhdysvaltojen presidentiksi marraskuussa 2016 valittu Donald Trump antoi aikanaan vaalilupauksen siitä, että hän virkakaudellaan tulisi vahvistamaan kongressin vuonna 1995 esittämän lain, missä koko Jerusalem tunnustetaan Israelin jakamattomaksi pääkaupungiksi ja siirtävänsä myös Yhdysvaltojen suurlähetystön Tel Avivista Jerusalemiin. Tosin näin ovat luvanneet kamppanjansa aikana myös Trumpia edeltäneet presidentit, mutta lupaus on jäänyt sittemmin kaikilta lunastamatta. Trump vahvisti lain joulukuussa 2017 tunnustaen samalla Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi ja siirsi Yhdysvaltojen suurlähetystön Tel Avivista Jerusalemiin toukokuussa 2018 Israelin itsenäisyyden 70-vuotisjuhlapäivänä. Turkki kyseenalaisti heti Yhdysvaltojen tunnustuksen ja sai taakseen YK:n yleiskokouksen selvän enemmistön, joka tuomitsi tunnustamisen kansainvälisen lain vastaiseksi YK:n yleiskokouksessa myöhemmin samana vuonna. Yleiskokouksen päätökset eivät kuitenkaan sido jäsenvaltioita niiden taakse. Kyse oli enemmänkin moraalisesta tuomiosta.

Rauhansuunnitelman julkaisu 28.1.2020

Trump keskeytti palestiinalaishallinnon taloudellisen tukemisen vuoden 2019 alussa ja sulki sen toimiston Washingtonissa. Samoin Trump keskeytti YK:n alaisen palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön UNRWA:n taloudellisen tukemisen. Nämä voidaan nähdä valmistavina toimenpiteinä Lähi-idän rauhansuunnitelmaa varten. Maaliskuussa 2019 Trumpin hallinto hyväksyi Golanin ylängön liittämisen Israeliin. Sekin ennakoi tulevaa rauhansopimusta.

Lopulta monien viivästymisten jälkeen Yhdysvallat julkisti presidentti Trumpin Lähi-idän rauhansuunnitelman, Peace to Prosperity, juuri ennen koronapandemian puhkeamista 28.1.2020. Trump on kutsunut suunnitelmaansa myös "vuosisadan diiliksi".  Suunnitelma löytyy tästä linkistä. Suunnitelma oikeuttaa Israelin liittämään alueeseensa pääosin kaikki nykyiset siirtokunnat Länsirannalla ja lisäksi Jordan-joen laakson. Tämä käsittää noin 30% nykyisen Länsirannan alueesta. Palestiinalaiset saisivat vastineeksi oman valtion ja joitain osia Itä-Jerusalemista sen pääkaupungiksi. Heille jäisi loput 70% maa-alueesta (kuva). Palestiinan valtion ulkoisesta turvallisuudesta kuitenkin vastaisi Israel eikä heillä olisi omaa armeijaa. Lisäksi Gaza olisi demilitarisoitava ja Palestiinan olisi tunnustettava Israelin valtion olemassaolon oikeus. Yhdysvallat tukisi huomattavalla summalla Palestiinan valtioon tehtäviä investointeja.

Israelissa käytiin yhteensä kolmet peräkkäiset parlamenttivaalit ennenkuin hallitus pystyttiin lopulta muodostamaan keväällä 2020. Israelin uuden hallituskoalition molemmat johtajat, Benjamin Netanyahu ja Benny Gantz, ovat kirjanneet hallitussopimukseensa Trumpin rauhansuunnitelmaan liityvän siirtokuntien ja Jordan-joen länsirannan alueen liittämisen Israelin valtioon. Sopimuksen mukaan liitos toteutettaisiin heinäkuun alusta 1.7.2020 alkaen. Hallitussopimus hyväksyttiin ja Israelin uusi hallitus astui virkaansa 17.5.2020.

Netanyahu vakuuttaa tekevänsä Länsirannan alueliitokset

Pääministeri Benyamin Netanyahu on sanonut, että kyseessä on historiallinen tilaisuus, mitä Israel ei voi olla käyttämättä. Netanyahun mukaan ensimmäisen kerran sataan vuoteen juutalaisilla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus liittää valtioonsa juutalaisten vanhat ydinalueet, Juudean ja Samarian, millä hän tarkoitti nykyistä Länsirantaa.  Maanantaina 25.5.2020 Netanyahu vakuutti varmasti liittävänsä Trumpin sopimuksen mukaiset alueet 1.7.2020 alkaen huolimatta kasvavasta kansainvälisestä painostuksesta sitä vastaan. Ensi heinäkuun alussa alueliitos tullaan viemään Knessetin äänestykseen, missä se hallituspuolueiden tuella tulee myös menemään läpi.

Kun Israel toteuttaa Länsirannan alueliitokset kesällä 2020, se saa päälleen koko maailman tuomion ja vain Yhdysvaltojen tuki suojaa sitä. Se voi kuitenkin menettää tämän tukensa Yhdysvaltojen ajautuessa heikkouden tilaan tai Trumpin uudelleenvalinnan estyessä. Demokraattien ehdokas Joe Biden on todennut ettei ole Israelin yksipuolisten alueliitosten kannalla. Silloin Israelia vastustavilla mailla on tilaisuutensa palauttaa voimakeinoin Länsirannan alueet takaisin palestiinalaisille ja tehdä Itä-Jerusalemista uuden Palestiinan valtion pääkaupunki. Silloin myös Israel joutuu lopulta ahdistuksen keskellä turvautumaan hyvään paimeneensa kääntyessään Jeesuksen puoleen.

Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. (Sak. 13:1)

23 kommenttia

 • Raamatun Jumala on aina sitonut sanansa ensi sijassa historiaan. Ja siinä erityisesti Israelin kansan historiaan.

  Olen kyllä tietoinen siitä, että eräissä herätyskristillisissä piireissä Donald Trump omaa lähes kultinomaisen maineen juuri sen vuoksi, mitä hän on näennäisesti tehnyt Israelin hyväksi. Mutta onko se koko totuus Trumpista?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kari Paukkunen sanoo:

  Raamatun Jumala, Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, on historian Jumala. Vuosisatojen edetessä maailman historia kirjoittaa käsi kädessä Raamatun historiaa.

  Minkään muun uskonnon kuin kristinuskon Jumala ei ole etukäteen kertonut, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.

  ”Minä olen Jumala, eikä ole minun vertaistani. Minä ilmoitan alusta asti, mitä tuleva on, ammoisia aikoja ennen, mitä ei ole vielä tapahtunut; minä sanon: minun neuvoni pysyy, kaiken mitä tahdon, minä teen.” Jesaja 46:9-10.

  ”Katso, entiset ovat toteen käyneet, ja uusia minä ilmoitan, ennenkuin ne puhkeavat taimelle, annan minä teidän ne kuulla.” Jesaja 42:9

  Kristuksen elämä ja ylösnousemus ilmoitettiin tarkasti VT:n profeettojen kautta. Juutalaisen kansan historia on toteutunut niinkuin on kirjoitettu. Sodat, kulkutaudit, nälänhätä, tulivuoren purkaukset, kapinat, mellakat, luomakunnan saastuminen, eläinten kuoleminen sukupuuttoon, kaikki on ilmoitettu Raamatussa. Sieltä ne löytyvät. Ne ovat löytäneet he, jotka Raamattua ovat tutkineet. Jumala pitää sen, minkä on luvannut. Ne ovat ilmoitetut ”ennenkuin ne ovat puhjenneet taimelle” eli etukäteen.

  Jumala on halunnut antaa ihmiskunnalle Raamatun ilmoituksen, että hänet tunnustettaisiin ainoaksi eläväksi Jumalaksi ja hänelle ainoalle kunnia annettaisiin. Ihmiskunta ei piittaa Raamatun ilmoituksesta, ei tutki sitä, ja jos sitä joku kuitenkin opettaa, niin toteutuu Raamatun sana: ”Näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö, kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö.”

  Blogin sanoma on blogin mukaan toteutumassa pian. Sakarian kirjan profetian tulkinnan aikaikkuna on lyhyt. Onko blogisti avannut Sakarian kirjan profetian presidentti Trumpin suhteen oikein?

  Olemme pitkällä lopun ajassa. Joko nyt Jumalan kauan sitten lupaamat asiat Israelin kansan keskellä ovat lähellä lopullista täyttymistä? ”Katso entiset ovat toteen käyneet, ja uusia minä ilmoitan, ennenkuin ne puhkeavat taimelle, annan minä teidän ne kuulla.”

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Kari. “Onko blogisti avannut Sakarian kirjan profetian presidentti Trumpin suhteen oikein?”

   Ei ole viisasta esittää liian tarkkoja näkemyksiä siitä, kuka nykyhallitsija saattaisi olla joku Raamatun profetian kuvaama hahmo. Yleensähän paavi on antikristus tai väärä profeetta jne.

   Näitä profetioita ja niden henkilöitä kannattaa mielummin tarkastella jonkun mentaliteetin, mielenlaadun tai erityisen harhan tai peheen edustajina tai “malleina” kuin profetian kirjaimellisena toteuttajana tai täyttymyksenä.

   Sensijaan Raamatussa nimeltä mainittuja historiallisia henkilöitä voimme varmasti pitää todellisina.

   KokoRaamatun eskatologiaa kannattaa muutenkin tutkia Matt 24 lähtökohtana mielummin kuin vaikkapa Ilmestyskirja tai Danielin kirja. Näin pysyy jalat maassa eikä jutut mene liian spekulatiivisiksi. Muutenhan tällaisessa spekulimisessa ei ole mitään rajaa mielikuvituken lennolle. Ja juuri nyt pandemian aikana ja jatkossakin meillä on suunnaton asiallisuuden tarve mitä eskatologiaan tulee.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Otsikko on varustettu kysymysmerkillä. Onko Trump vai eikö ole Sakarjan profetian “kelvoton paimen”, sen voi jokainen päätellä itse. Kuitenkin Trumpin tekemiset täyttävät profetian tuntomerkit.

   Mielestäni oleellista on se, että Trump vaikuttaa hyvin merkittävästi tällä hetkellä siihen, mitä Israelissa tapahtuu. Sillä voi olla koko maailman kannalta erittäin merkittävät seuraukset lähitulevaisuudessa. Kun Sakarjan profetiaa tarkastelee kronologisessa järjestyksessä, niin sen jälkeen, kun yhteys purkautui Juudan ja Israelin uskon välillä tulee “kelvottoman paimenen” kuvaus, mikä aloittaa uuden jakson profetiassa. Siihen väliin jää se “pakanaseurakunnan aika”, minkä juutalainen kansa on viettänyt pääosin diasporassa.

   Sen jälkeen Sakarja kirjoittaa suuresta sodasta Lähi-idässä luvussa 12, minkä Israel voittaa. Sitähän ei vielä ole tapahtunut historiassa. Tässä sodassa (Googin sota) Israel lyö useista kansoista koostuvan hyökkääjän, joka tulee “vapauttamaan” Itä-Jerusalemia Israelin miehityksestä. Kansa kääntyy tämän sodan yhteydessä Jeesuksen puoleen ja valittaa häntä lävistettynä Messiaanaan. Tähän sotaan osallistuvat Israelia ympäröivät (islamilaiset) kansat, Sak. 12:2 ja 6.

   Myöhemmin kuvataan heti tämän perään vielä toinenkin sota luvussa 14 (Harmagedonin sota), missä Jerusalem jaetaan lopulta väkisin kahtia. Tämä kuvaa Itä-Jerusalemin erottamista lopulta pois Israelilta Palestiinan pääkaupungiksi. Sen sodan päätteeksi tapahtuu “taivaallinen interventio” Messiaan palatessa maan päälle Öljymäelle ja kukistaessa hyökkääjät. Tähän sotaan osallistuvat kaikki (pakana) kansat, Sak. 14:2.

   Tätä jälkimmäistä sotaa kuvataan myös Ilmestyskirjan 19. luvussa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Antti Hämäläinen. ”Näitä profetioita ja niiden henkilöitä kannattaa mielummin tarkastella jonkun mentaliteetin, mielenlaadun tai erityisen harhan tai paheen edustajina tai “malleina” kuin profetian kirjaimellisena toteuttajana tai täyttymyksenä.”

   Näinkin voidaan tarkastella, kuten ehdotat. Ihan hyvä ajatus. Blogisti omalla tyylillään kyselee sekä perustelee oman näkemyksensä mukaisesti Trumpin täyttävän profetian kuvauksen paremmin kuin hyvin. Minusta myös tämä on yllättävä ja uskalias ajatus. Israelista katsottuna lähellä pohjoisessa sijaitsevan valtion päämies voisi myös täyttää kelvottoman kuvauksen. Erikoisia linjauksia on toteutettu lähihistoriassa. Muitakin ”kandeja ” maailmalta ”malleiksi” löytyy, erityisen paheen tai harhan edustajia, yleinen ajatus siitä ettei paimeniin, johtajiin voi luottaa?

   Blogistin kuvaama kronologinen tapahtumien järjestys on looginen, siis molemmista asioista voidaan väitellä, jos eri mieltä ollaan. Kuten totesin, tämä on nopeasti todettavissa.

   Koko politiikka Israelin ympärillä on hyvin jännittynyt. Historia on osoittanut, että ilmapiirin kiristyessä äkkinäinen virheliike voi käynnistää suunnattoman kriisin. Israel on suurennuslasin alla.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Kari. “Israel on suurennuslasin alla.” Aivan, samoin kuin lähetyskäskyn toteutuminen, myös Israelin valtion synty 1948 ja siitä seurannut kehitys ovat “lopun ajan ” idikaattoreita ja kertovat kyllä siitä, missä maailmassa mennään. Myös voimme ola varmoja siitä, että Jumala on historian Herra, ja erityisesti pelastushistorian.

   Yleisesti maailmassa herätyskristityjen keskuudessa uskomme, että elämme eritysellä tavalla lopun aikaa ja Jeesuksen tulemusta edeltävää “kaiken järkkymisen” aikaa mistä Hebr 12 viimeiset jakeet profeetta Haggaita siteeraten kertovat. Tämä aika on nimenomaan sekava aika, ja minusta tämä myös merkitsee sitä, että lopulta kaikki yritykset tehdä jotain lopun ajan aikatauluja ja erilaisia profetioiden toteutumisjärjestystä kuvailevia kaavioita tms. epäonnistuvat varmasti.

   Edessä on niin sekavat ajat että nykyinen korona-aika on kuin lasten leikkiä. Silloin kaikkein tärkein ominaisuus kaikille uskoville on kyky jatkuvasti kuulla mitä Pyhä Henki meille sanoo.Vain näin voimme mennä tulevien myrskyjen läpi. Tämä on aivan erilainen näkemys kuin se, että ymmärtäisimme jotain eskatologista kaaviota ja näin osaisimme orientoitua elämässä joka on muuttumassa yhä ennalta-arvaamattomammaksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Israel on suurennuslasin alla maailman politiikassa. Jumalan silmäteränä se on lisäksi erityisessä asemassa kaikkitietävän ja kaikkinäkevän silmän alla. Myös meidän ihmislasten pieni elämämme on Jumalan käsissä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Kari:”Israel on suurennuslasin alla maailman politiikassa. Jumalan silmäteränä se on lisäksi erityisessä asemassa kaikkitietävän ja kaikkinäkevän silmän alla”. Tästä ollaan aivan yhtä mieltä. Jumala antamat lupaukset Israelille ovat sidottu itse Jumalan nimen kunniaan ja Hänen olemukseensa. Jos ei Israel voi luottaa Jumalan lupauksiin, emme me kristitykään voi. Nyt Hän kuitenkin lupaustensa mukaan osoittaa uskollisuuttaan molemmille.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Koko Raamautun ilmoituksella (profeetallinen sana) on tarkka tapahtumajärjestys, esim. Kristusta kuvaavat tapahtumat evankeliumeissa ovat täynnä näitä täyttyneitä, Jumalan ennalta ilmoittamia asioita. Matt. 24. luvussa esiintyvät asiat tapahtuvat myös järjestyksessä.

   Antti. Varoittelet Ilmestyskirjaa tai Danielin kirjaa tutkimasta. Itse ajattelen, että Jumalalla on siinäkin tarkka suunnitelma, mitä hän on profeetoilleen ilmoittanut. Eikö näitä voida tutkia, punnita ja arvioida? Antoiko Jumala ne meille vain proosaksi? Danielin mukaan ”lopun aikana lukittujen asioiden kohdalla ymmärrys lisääntyy.” Tällä blogilla blogisti pohtii Sakarian kirjaa.

   Ei kai sinun tarvitse siitä ahdistua, että Harri Ahdesmäki on tehnyt rohkeita kysymyksiä? Ahdesmäki ei ole perustanut uutta seurakuntaa vanhoja paikkaamaan, vaan luterilaisena kristittynä esittää asioista omia pohdintoja ja kysymyksiä. Lukijoiden joukko on pieni. Ahdesmäen pohdinnat ovat niin häkellyttäviä, että hänen blogeillaan ei ole juuri muita kommentteja kuulunut kuin varoituksia hurmahenkisyydestä ja yltiö karismaattisuudesta.

   Raamattu kehottaa arvioimaan kaikkea profetoimista. Juuri näin blogeilla tapahtuu kun blogisti julkaisee pohdintansa julkisesti kaikkien arvioitavaksi. Joku muukin voisi ottaa kantaa blogiin Hämäläisen Antin ja Tarja Parkkilan lisäksi. Keskustelu voisi avata uusia mielenkiintoisia näkökulmia?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Kari. “Ei kai sinun tarvitse siitä ahdistua, että Harri Ahdesmäki on tehnyt rohkeita kysymyksiä?” No en kyllä ole erityisen ahdistunut. Tietysti koko Raamattua on tarkoitus tutkia, myös Ilmestyskirjaa ja Danielin kirjaa sekä myös Sakarjan kirjaa. Sanoin vain että minusta Jeesuksen opetus Matt 24 on parempi lähtökohta tutkisteluille kuin ns. apokalyptiset kirjat. MInäkin tutkiskelen Raamattua, mutta sitten on aivan toinen asia mitä jonnekin opettajana kirjoitan.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tarja Parkkila sanoo:

  Muistuttaisin tässä yhteydessä, että Messiasta odotettiin sen takia, että hän olisi vapauttanut kansan heidän vihollistaan, miehittäjä Roomasta, Jeesus ei siihen pystynyt, joten hän oli väärä Messias.

  Jos hän oletti, että antautumalla viholliselle, vihollinen muuttuukin hyväksi ihmiseksi ja lähtee maasta vähin äänin. Se ei onnistunut, kuten tuli osoitetuksi myöskin holokaustissa, vaikka he kävelivät sisään, kuin lampaat jotka teuraaksi viedään, vihollinen vain kiristi otettaan.

  Toisen posken kääntäminen on todistettu huonoksi ohjeeksi, raakalaiset eivät koskaan muutu.

  Mellakoista jotain…. Mellakat on helppo katsoa oikeutetuiksi silloin, kun ne tapahtuvat kaukana, mutta jos ne tapahtuvat omassa maassa, lähellä, ja varsinkin jos ryöstelyt tai muut väkivaltaiset teot sattuvat omalla kohdalle, tuomitseminen on taattu.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Jeesus vapautti ihmiset heidän kaikkein pahimmasta vihollisestaan; kuolemasta ja sen jälkeisestä kadotuksesta.

  “Mutta minä sanon teille, ystävilleni: älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, eivätkä sen jälkeen voi mitään enempää tehdä. Vaan minä osoitan teille, ketä teidän on pelkääminen: peljätkää häntä, jolla on valta tapettuansa syöstä helvettiin. Niin, minä sanon teille, häntä te peljätkää.” (Luuk. 12:4-5)

  Ilmoita asiaton kommentti
 • “Sitten minä katkaisin toisen sauvani, Yhteyden, purkaakseni veljeyden Juudan ja Israelin väliltä.” (Sak. 11:14)

  On tietysti mielenkiintoista, milloin profeetta Sakarjan kuvaama ero juutalaisen kansan ja vanhan Israelin uskon välillä tapahtui?

  1. Sakarja kuvaa sitä Juudaksen petoksen kautta, missä yksi 12:sta opetuslapsesta, Juudas, symboloi koko Juudan heimoa, eli juutalaista kansaa. Petos johti kansan Messiaan hylkäämiseen ja ristiinnaulitsemiseen.

  2. Jeesus itse vertauksessaan kuninkaanpojan häistä, Matt. 22:1-14, kuvaa kansan kieltäytymistä ja kuninkaan lähettiläiden surmaamisesta johtuvaa vihastumista, minkä seurauksena Jumala lähetti Rooman armeijan tuhoamaan Jerusalemin ja sen temppelin vuonna 70. Juutalaissota alkoi neljä vuotta aiemmin vuonna 66.

  3. Kolmas vaihtoehto on 100-luvun alussa synagogan ja seurakunnan välille tullut repeämä, mikä aiheutui siitä, että synagogan päivittäiseen rukoukseen, amida, lisättiin kirous, nk. birkat haminim. Minim tarkoittaa Jeesus Nasaretilaiseen uskovia, ja sinä pyydetään, että Jumala hävittäisi heidät. Kun Jeesukseen uskovat juutalaiset eivät voineet yhtyä tähän rukoukseen, he jäivät pois synagogan yhteydestä.

  Olipa se mikä tahansa näistä tai ne kaikki yhdessä, niin se johti juutalaisen kansan määräaikaiseen eroon Israelin uskon yhteydestä, mikä oli luvattu Aabrahamille ja hänen jälkeläisilleen. Näkyvänä merkkinä sitä oli kansan joutuminen diasporaan luvatun maan ulkopuolelle. Ero ei kuitenkaan ollut lopullinen, vaan yhteys palautuu kansan kääntyessä takaisin Messiaan Jeesuksen puoleen, mitä Sakarja kuvaa seuraavissa luvuissa 12-14.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • “Edessä on niin sekavat ajat että nykyinen korona-aika on kuin lasten leikkiä. Silloin kaikkein tärkein ominaisuus kaikille uskoville on kyky jatkuvasti kuulla mitä Pyhä Henki meille sanoo. Vain näin voimme mennä tulevien myrskyjen läpi.”/ Antti H

  Juuri Jumalan Raamattuun kirjoitettu sana on meidän jalkojemme lamppu, ei niinkään erilaiset hengen ilmoitukset, joihin ei voi luottaa. Ei yli sen, mitä KIRJOITETTU on.

  “19 Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa. 20 Ja sydämmissänne tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; 21 sillä ei koskaan ole mitään (Raamatun) profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet (ja kirjoittaneet Raamattuun) sen, minkä saivat Jumalalta.” (2.Piet. 1)

  Pyhää Henkeä me tarvitsemme Raamatun tulkintaan emme niinkään irrallisten “Hengen ilmoitusten” kuulemiseen.

  “Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.” (Joh. 14:26)

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Harri. “Pyhää Henkeä me tarvitsemme Raamatun tulkintaan emme niinkään irrallisten “Hengen ilmoitusten” kuulemiseen.” Me tietysti tarvitsemme Pyhää Henkeä sekä avaamaan meille kirjoitukset että myös puhumaan meille tuoreesti ja johdattamaan meitä. Näinhän armolahjatkin toimivat. Myös erilaiset Ef 4:11 palvelulahjat toimivat kaikki Pyhän Hengen inspiraatiossa. Vain näin ne palvelevat ja ylläpitävöt elämää.

   Uudestisyntyneen uskovan tunnusmerkki Jeesuksen opetuksen mukaan on juuri tämä kyky kuulla Pyhän Hengen ääntä, hiljaisen hengen tuulen(hebr ruach) kuiskauksia, vrt Joh 3:7-8. Tässä ei ole mitään ristiriitaa sen kanssa että tutkimme kirjoituksia ja koettelemme hengelliset impulssit Jumalan Sanan valossa. Kuitenkin, jos meillä ei ole tätä herkkyyttä Pyhän Hengen johdatukselle, todennäköisesti eksymme tulevaisuuden myrskyissä.

   Mitä siis sanoin on sama mitä Jesaja tarkoitti antaessaan selviytymisopetusta vaikea ajan edellä:”Vaikka Herra antaa teille hädän leipää ja hadistuksen vettä, niin ei teidän opettajanne sitten enää kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä sinun opettasi. Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealla tai vasemmalle:”Tässä on tie, sitä käykää”.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Antti Hämäläinen. ”Uudestisyntyneen uskovan tunnusmerkki Jeesuksen opetuksen mukaan on juuri tämä kyky kuulla Pyhän Hengen ääntä, hiljaisen hengen tuulen(hebr ruach) kuiskauksia, vrt Joh 3:7-8. Tässä ei ole mitään ristiriitaa sen kanssa että tutkimme kirjoituksia ja koettelemme hengelliset impulssit Jumalan Sanan valossa.”

   Olen lähes 40 vuoden ajan kuunnellut silloin tällöin niitä näitä ”kuiskauksia” kuvailleita krististittyjä. Suurin osa on myöhemmin osoittautunut roskaksi. Ihmiset voivat olla impulsiivisia ja innoissaan ”kokea impulsseja”, jotka saavat aikaan täyttymättömiä, tyhjiä toiveita. Näitä ”hengen ilmoituksia” ilmeisesti tavoitellaan erityisesti helluntailaisuudessa? Parempi on pysyä Raamatun sanassa, joka on ”niin ja aamen”.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Kari. ” Ihmiset voivat olla impulsiivisia ja innoissaan ”kokea impulsseja”, jotka saavat aikaan täyttymättömiä, tyhjiä toiveita.”

   Aivan, mutta yhtä hyvin on mahdollista kuulla oikea Pyhän Hengen sana, pieni hiljainen ääni, tuulen hyminä, josta jo VT:ssä kerrotaan, vrt 1 Kun 19:11-13. Pitää muistaa, että siellä, missä on väärää rahaa, on myös oikeata rahaa. Näiden erottaminen kuuluu kompetenssiimme.

   Myös UT:n armolahjat ovat ilmausta siitä, että Jumala tahtoo ja voi puhutella meitä tuoreella tavalla. Mitkään näiden käyttöön liittyneet virheet tai epätaspainoisuudet eivät poista sitä tosiasiaa, että kaikki lahjat voivat toimia aivan terveesti ja tasapainoisesti ja olla meille siunaukseksi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   “Sitten kuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa…” (Heb. 1:1-3).

   Kirjoituksiin ei ole lupa lisätä mitään, eikä ottaa mitään pois. Ihmisen ajatuksiin (sisäiset äänet, kuiskaukset, impulssit) voi tulla tulla sitä sun tätä, mutta Jumalan suusta (Raamattu) on lähtenyt peruuttamaton totuus.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Antti Hämäläinen sanoo:

   Kari. “Kirjoituksiin ei ole lupa lisätä mitään, eikä ottaa mitään pois. Ihmisen ajatuksiin (sisäiset äänet, kuiskaukset, impulssit) voi tulla tulla sitä sun tätä, mutta Jumalan suusta (Raamattu) on lähtenyt peruuttamaton totuus.” Kirjoitusten arvovallasta olemme varmasti samaa mieltä. Olen elättänyt perheeni Raamatun opettajana vuosikymmenien ajan. Nyt kun puhun Pyhän Hengen äänestä et tarkoita mitään sielun tuotteita, vaan sitä, että Jumala näin puhuu meille. Hebr 4:12 sanoo, että “Jumalan sana erotaa sielun ja hengen, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija”. Me voimme näin harjaantua Hengen äänen kuulemisessa ja oppia erottamaan hengellisen sielullisesta sisimmässämme. Voimme näin oppia Jumalan äänen kuulemista ja hengellistä erottelua. On siksi tyhmää kategorisesti korostaa vain sitä mikä tässä voi mennä pieleen. Jos tehdään niin, menee varmasti lapsi pesuveden mukana ja hengellinen elämä Jumalaa palvellessamme on vastaavasti paljon köyhempää.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Antti Hämäläinen. ”Hebr 4:12 sanoo, että “Jumalan sana erottaa sielun ja hengen, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija.”

   Aamen! Totisesti!

   Ilmoita asiaton kommentti
 • 6.6.2020 Saksan ulkoministeri Heiko Maas vierailee ensi viikolla Israelissa. Hän haluaa varoittaa Israelia tekemästä Länsirannan alueliitoksia. Saksa aloittaa puheenjohtajana heinäkuun alussa sekä EU:ssa että myös YK:n turvallisuusneuvostossa. Maasin mukaan Saksa ei halua tehdä Israelin vastaisia päätöksiä, mutta sen on pakko, jos alueliitokset toteutetaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Risto Auvinen sanoo:

  Kiitos Harri blogistasi. Oletpa valinnut vaikean kohdan. Sakarjan kirjan lukuja 9-14 pidetään todella vaikeina tulkinnan kannalta ja aivan erityisen vaikea on luku 11. Tulkinnat liikkuvat konservatiivienkin keskuudessa riippuen pitkälti siitä, mihin aikaan ja tilanteeseen Sakarjan profetia luvussa 11 katsotaan liittyvän. En pidä uskottavana ajatusta, että Sakarjan kirjan kelvoton paimen olisi kuvaus presidentti Trumpista. Tulkinta, jossa luvun 11 jakeiden 14 ja 15 välissä olisi 2000 vuoden mittainen historiallinen katkos, on mielestäni keinotekoinen. Tekstissä ei itsessään ole mitään viittausta tällaiseen katkokseen. Tämä ei itsessään kaada tulkintaasi, että joku aikamme henkilö voisi edustaa mainittua kelvotonta paimenta. Luen Sakarjan profetiaa yhdessä muiden pakkosiirtolaisuuden jälkeisestä ajasta ennustaneiden profeettojen kanssa, erityisesti Heskekielin ja Danielin. Jumalalla oli suunnitelma Israelin ennallistamiseksi pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Siihen liittyi temppelin rakentaminen ja lupaus Herran kirkkauden asettumisesta temppeliin. Tarkka aikakin oli asetettu, jolloin kaikki asetettaisiin ennalleen. Suunnitelmaan kuului Israelin heimojen paluu omaan maahan ja Israelin ja Juudan heimojen yhdistyminen. Sakarja näki jo omana aikanaan, että Jumalan suunnitelma ei tule toteutumaan, vaan lykkäytyi odottamaan toteutumistaan lopunaikana. Yhteyden sauvan murtaminen oli profeetallinen merkki siitä, että heimojen yhdistäminen “meni myttyyn” kelvottomien paimenten takia. On epäselvää, keneen yksittäiseen kelvottomaan Israelin paimeneen Sakarja viittasi vai oliko kyse ylipäänsä Joosuan ja Serubbaabelin jälkeen tulleista kansan johtajista, jotka johtivat kansaa harhaan. Eli jos pitäisi tästä ajasta etsiä kelvotonta paimenta, etsisin sitä paremminkin niistä Israelin johtajista, jotka luottavat enemmän ulkopuolisiin liittolaisiin, kuten vaikkapa presidentti Trumpiin, kuin Jumalaan.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Itse pidän selvänä 2000 vuoden katkosta, koska Juudan, eli juudalaisten ja Israelin uskon välinen katkos syntyi heidän hylätessään Messiaansa. Siitä myös UT todistaa. Sakarjalle, kuten muillekin VT:n profeeetoille oli seurakunnan/kirkon aika vielä salaisuus, siksi sitä ei voi havaita tekstissä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Harri Ahdesmäki

  Eläkkeellä oleva kirkonpalvelija ja entinen kapiainen, yliluutnantti evp