Augustinus 2.0

Seppo Heinola on inspiroivassa blogissaan esitellyt kirkkoisä Augustinusta. Sen virittämänä esittelen hieman Augustinukseen liittyvää viimeaikaista tutkimusta.

Augustinuksen vakioelämäkerran laati 1960-luvulla Peter Brown, joka on myös Helsingin yliopiston kunniatohtori.

Joitakin Brownin tuloksia on haastanut  O’Donnell, joka päivitti 1990-luvulla ilmestynyttä elämäkertaa 2000-luvun alussa teoksessaan Augustine. Sinner and Saint. Perusteena olivat 1990-luvulla löytyneet Augustinuksen kirjeet ja saarnat.

O’Donnellin teesi oli se, että teos Tunnustukset on huijausta ja Hippon piispuuden jälkeinen Augustinus on paremmin tunnettavissa hänen peittelemättömien kirjeidensä perusteella. Tunnustukset on laadittu vuoden 380 tiimoilla brändinrakennukseksi Hippon seurakunnalle. Myöhempi tuotanto on paljastavampaa.

O’Donnell toimi Amerikan katolisen yliopiston digitalisoimisesta vastaavana professorina ja hänen valmistamansa nettisivut ovat ensimmäiset pyhimyksen kotisivut.

O’Donnell tulkitsi Augustinusta hieman amerikkalaisen kulttuurin näkökulmasta. Hän tarkasteli sitä, miten jokin historiallinen hahmo muodostaa julkikuvaansa.

Hänen mielestään esimerkiksi Pelagioksen torjunta oli Augustinuksen tapa estää hengelliseen julkisuuteen pyrkivän nuoremman henkilön uraa. Olihan Pelagiuksen käsitys aivan sama kuin Augustinus nuoruudendialogeissaan oli esittänyt tahdonvapaudesta. Mutta kun Pelagius alkoi saada kannatusta, Augustinus kävi varsin ison kirjeenvaihdon ajan teologisten vaikuttajien kanssa tämän käsitykset torjuakseen ja kehitteli uuden tahdon sidonnaisuuden näkemyksen.

Augustinus eli 9 vuotta manikeolaisen new agen jäsenenä avioliittoa edeltävässä suhteessa saaden myös lapsen. Näiden näkemysten oletettiin vaikuttavan häneen vieläkin hänen tullessaan Hippon piispaksi, ja tästä syystä hän kirjoitti asemaansa puolustavan Tunnustukset.

Manikeolaisuuden vaikutuksia voi ehkä nähdä Augustinuksen sukupuolisuuden tulkinnassa, joka on melko kielteinen asiaa kohtaan.

Hippossa hän asettautui askeettiseen elämään. Se merkitsi ajan näkökulmasta melko hyvää hovia, jossa häntä palveli useita palvelijoita ja jossa hän saavutti maallisen oikeuden yläpuolelle yltäneen henkilön aseman. Jos maallinen oikeus oli tehnyt jonkun tuomion, Augustinukselta tultiin pyytämään oikaisu, ja hänen ratkaisunsa yleensä voitti maallisen oikeuden tuomiot.

Augustinuksen armo-oppi on ratkaisu, joka hyväksyttiin Karthagon kokouksessa 400-luvun alussa. Tuohon asti Afrikan pohjoisen osan piispat olivat kannattaneet niin sanottua donatolaista ratkaisua, jonka mukaisesti marttyyrivainoissa uskonsa menettäneellä piispalla ei ole paluuta kirkkoon. Augustinus suhtautui asiaan suvaitsevaisemmin. Tämä oli perheen sisällä ongelma, koska hänen äitinsä oli donatolainen, Augustinusta vastustaneiden piispojen kannalle asettunut kristitty.

Augustinus oli ehkä enemmänkin filosofinen kuin teologinen neropatti. Tähän on kiinnittänyt huomiota johtaviin Augustinus-tutkijoihin lukeutuva Gareth B. Matthews.

Matthews viittaa esimerkiksi siihen, että Descartesin uudeksi keksinnöksi mainitsema ”epäilen, siis olen” on kopio Augustinuksen näkemyksestä ”erehdyn, siis olen” (si fallor, sum).

Hän selostaa, että kun antiikin relativismissa kukaan ei ollut ottanut vakavasti sitä, että subjektiivinen kokemus voisi olla tietoteorian peruste,  Augustinus teki näin, noin 1000 vuotta ennen Descartesia, joka esitti tämän uutena uutuutena, tosin Augustinusta lukeneena.

Augustinuksen teoria on lyhyesti seuraava:

 1. Kaikki on erehtyväistä.
 2. Joku erehtyy.
 3. Erehtyjän nimi on Augustinus
 4. Siis Augustinus on olemassa

Descartesin uuden ajan uutuus on muotoa:

 1. Kaikki on epäilyttävää
 2. On joku joku epäilee
 3. Epäilijä on olemassa

Toinen kiinnostava Matthewsin esille ottama seikka on Augustinuksen tulkinta pahuuden luonteesta. Matthews tulkitsee Augustinuksen Tunnustuksissaan esittämän naapurin päärynäpuun varastamisen ja sen antimien jakamisen sioille James Deanin elokuvan Rebel without Cause valossa. Pahaan ei tarvita muuta kuin se, että se on kivaa.

5 kommenttia

 • Pekka Väisänen sanoo:

  Hengellistä, ajassa syntynynyttä, persoonan todistusta voitaisiin katsoa opusnumeroissa kuten musiikissa.

  Kyllä niitä on järjestelty uudelleen kun kuvaa on halunnut kirkastaa ajassa eteenpäin.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Mika Rantanen sanoo:

  Evankelisluterilaisen Kirkon Tunnustuskirjat, s. 80, vuoden 1948 painos, Turku. The Book of Concord, page 121─122, The Confessions of the Evangelical Lutheran Church, Fortress Press 1959, Philadelphia, Sixteenth printing 1987, Printed in the United States of America.

  Kirkkoisä Augustinus kirjoittaa otteessa kirjastaan ”HENKI JA KIRJAIN” (De spiritu et litera) , joka löytyy Tunnustuskirjoista heti Ambrosiuksen lainauksen jälkeen: ”Vanhurskautuksen taas me saavutamme uskon kautta … lain vaikutuksesta me pelkäämme Jumalaa, uskon vaikutuksesta me toivomme Jumalaan … pelon ahdistama sielu paetkoon uskossa Jumalan laupeuden turviin.”

  Church Father Augustine writes in quotation from his book:”The Spirit and the Letter”, that you can find in The Book of Concord right after quotation of Ambrose: “Justification is obtained by faith … by the law we fear God, by faith we hope in God … laboring under this fear, the soul by faith flees to the mercy of God.”

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Matti Pulkkinen sanoo:

  Tuossa esitetty ajatus Augustinuksen hyökkänneen Pelagiusta vastaan etupäässä henkilökohtaisista syistä on minusta aika rohkea. Totta on, että Pelagiuksen ja nuoren Augustinuksen käsityksen tahdosta ja teoista olivat samankaltaiset, mutta vanhana Augustinus alkoi pitää pelastusta yksinomaan armon tuomana. Augustinuksen kirjoitukset Pelagiusta vastaan olivat muistaakseni vuosikausia varsin pimennossa, koska Augustinus pti asiaa hyvin vaikeana ja maallikolle käsittämättömänä. Siitä seurasi, kuten Augustinus arvasi etukäteen, suurta epäsopua luostarilaitoksen kanssa. Hänen armoteologiansa vastinpari oli predestinaatio; munkki oli määrätty munkiksi ja siksi pelastuisi kilvoittelunkin avulla, josksi se olisi vain toissijainen syys. Siksi Agustinusta on vähän vaikeaa tulkita vain suhteessa Pelagiukseen, sillä hänen pelagiolaisuuden vastustuksensa oli osa suurempaa teologista kokonaisuutta.

  Yhdeksi syyksi Augustinuksen pelastuskäsityksen syntymiseen on esitetty se, että satamakaupunki Hippon seurakuntaväkeä ei Augustinuksen mielestä voinut mitenkään pelastaa heidän suruton käytöksensä, ja siksi yksin armosta -teologia antoi toivoa kaupunkilaisille.

  Valitettavasti en muista lainkaan lähdettä, jonka luin vuosia sitten, ja voi olla, että muistan pahastikin väärin.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Petri Järveläinen sanoo:

   Matti P, O’Donnellin tulkinta on epäilemättä yksipuolinen ja liioitteleva. Sen osalta tasokkaasta teosta syntyy vaikutelma kuin lukisi Yhdysvaltain presidentivaalien selostusta. Mutta toisaalta se perustuu kirjelähteisiin ja tuo kiinnostavan lisänäkökulman siihen, että Augustinus myös tietoisesti muokkasi julkikuvaansa ja tälläkin oli vaikutusta hänen esittämiinsä käsityksiin.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • ismo malinen sanoo:

  Pelagiolaisuuden arvosteleminen ei ollut Augustinukselta henkilön arvostelua, vaan Pelagioksen opetuksen arvostelua.

  On hyvä myös ymmärtää, että lähes kaikki Amerikasta vanhalle mantereelle levittäytyneet ns. ”Vapaat suunnat” edustavat edelleen opetukseltaan Pelagioksen oppia. Erasmus ja Luther kävivät samankaltaisen (lähes samasta asiasta) väittelyn 1500 luvulla tunnetuin seurauksin. Ei mitään uutta auringon alla.

  Lutherilaisen opetuksen mukaan Pelagiolainen oppi on vastoin Raamattua. On myös hyvä tiedostaa, että Kirkko hylkäsi Pelagioksen opetukset.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Kirjoittajan luetuimmat blogit

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit