Kirjoittajan Reino Suni blogit

Evankeliumit.

Uskossa Korkeimpaan erään perustan antaa Jeesuksesta kirjoitetut 20 evankeliumia. Niiden mahdollisesta realistisuudesta...

Ihmisarvostus.

Me kaikki ihmiset oleemme luotu ihmisarvoltamme tasa-arvoisina. Me kaikki ihmiset lähdemme täältä pois myös tasa-arvoisina. Kirkon...

Uskon realismia.

Korkein, Jumala, ei vaikuta planeetallamme. Planeettamme on annettu täällä elävien olentojen hallittavaksi. Me ihmiset olemme...

Jeesus-seminaari - Wikipedia

Elämän realismia. Jeesus-seminaari on noin parin sadan akateemisen Uuden testamentin eksegetiikan asiantuntijan tutkijaryhmä,...

Kaste.

Ajattelin että olisi vaikka muutama sana kasteesta paikallaan. Kaste antaa kirkon opin mukaan ns. pelastuksen ihmiselle....

Uskonpuhdistuksen aika !

Ihmisten ajattelutavan kehittyessä elämän sisällön myötä näkyy hyvin realistisesti myös kirkon jäsenmäärän kehityksessä. Otan...

Meidän ihmis5ten samanarvoisuus

" Korostan kaikkien ihmisten samanarvoisuutta " Tähän Oulun piispan käsitykseen on helppo yhtyä. Tosin en tiedä hänen Yksityiskohtaista...

Joulun aika !

Joulun aika on tutkijoiden mukaan ollut ihmisten elämän rikkaus jo tuhanisa vuosia ennen Jeesuksen syntymää. On täysin ymmärrettävää...

Isänpäivä !

Huomenna meillä on taas arvostuksen kohteena isät. Isänä olemine on todella positiivisesti arvostettava elämän rikkaus. Me...

Raamattu !

Kirkon tulevaisuus on Raamatun oikealla ymmärtämisellä. Raamattu on meidän tavallisten ihmisten kirjoittamista käsityksistä...

Usko - Uskonto

Kirkon oppi perustuu Jeesuksen sanomaan, joka on väärin ymmärretty. Jeesuksen hieman yli vuoden kestäneessä uskon esiintymisessä...

Kolmiyhteinen Jumala.

Tosiaan kirkon opin perustana on kolmiyhteinen jumala, kaksi ihmistä, miestä, isä ja poika, sekä Pyhä Henki. Tässäkin minua...

Isä - Jumala

Tämän merkitykseen antaa realistisen perustan Raamattuun otettu Markuksen kirjoittama evankeliumi, joka ei tunne neitseellistä...

Maria Magdaleena.

Jeesuksen toiminnasta on kirjoitettu 20 evankeliumia, joista minä pidän luotettavimpina opetuslapsi Filippuksen ja puolison...

Kristinuskon kirja - Miksi ?

Kristisuskomme käsitykset ovat nyt hajaantuneet lähes 1000 eri uskontokuntaan. Hajaannus jatkuu myös voimakkaana kirkosta...

Perustaa kristisuskolle.

Korkein, jumala, ei ole kirjoittanut, sanonut, sanaakaan. Hän ei vaikuta planeetalla. Hän on rakkaus. On mahdollisesti mukana...

Jeesuksen sanomaa.

" Teidät pelastaase, mikä on sisimmässänne, jos tuotte sen esiin. Jos teidän sisismässänne ei sitä ole, se mikä teiltä puuttuu,...

Pääsiäinen.

Pääsiäinen on luterilaisuuden, luterilaisen kirkon oma tapahtuma joka tuli valtion, yhteiskunnan, vuosikalenteriin kirkon...

Ystävänpäivä.

Luterilaisuuden, luterilaisen kirkon ystävänpäivä omassa luodussaan vuosikalenterissa kerrän vuodessa tulee sunnuntaina 14...

Kotimaafi.

Olen ollut noin 20 vuotta mukana kirjoituksieni ja käsityksieni kanssa sivustoillanne. Olen ollut hyvin tyytyväinen toimintaanne...

Synti.

Olen aikaisemmissa kirjoituksissani kertonut, että minun synti käsitykseni on samaala tasolla kuin Jeesuksenllakin. Maria...

Vuosi vaihtuu.

Ja luterilainen kirkko ajaa omalla opillaan jatkuvaa alasajoaan. Ihmisten ajattelutavan kehittyessä niin ei edes seuraava...

Jeesus - Joulu

Kirkon opin mukaan joulua vietetään Jeesuksen, Jeesus-jumalan, symtymän tapahtumana. Neitsyt Maria synnytti Jeesus-jumalan...

Raamattu.

Raamattu on ihmisten rakentama, ihmisten jotka halusivat alistaa kaikki ihmiset oman valtansa alle. Ja ovat siinä vielä tällä...

Maria Magdaleena

Maria Magdaleena sai vasta 1960-luvulla " armon " kirkon piirissä. Hän ilmestyi kirkon pyhimyskalenteriin huhtikuussa 1969...

Kristinusko.

Täällä esiintyneissä kirjoituksissa esiintyy luterilainen usko ihmisten pakottamiseen oman uskonsa alaisuuteen menetelmin,...

Uskon totuus.

Lähtökohtana pitää olla, että usko on uskoa, ja tieteen tulokset ovat totuutta. Mitä enemmän usko perustuu tutkijoiden tuloksiin...

Abortti ja nainen.

Tässä nyt muutama käsitys tästä aiheesta. Me kaikki ihmiset olemme syntymästä alkaen tasa-arvoisia ihmisarvoltamme. Me...

Reformaatio.

Annan kiitettävän arvostuksen pappi Kai Sadinmaan käsitykselle vaikka en yksityiskohtaisesti tiedäkään hänen ajatteluaan....

Gnostilaisuus.

" Gnosis " , tieto kreikan kielellä, viittaa varhaiskristilliseen käsitykseen yksilön kontaktista jumalalliseen ilman välittäjää,...

Jeesus

Tosiaan sen niminen ihminen eli planeetallamme noin 2000 vuotta sitten. Syntyi Matian ja Joosefin lapsena heidän perheeseensä....

Kirkon oppi

Kirkon oppi lähestyy jatkuvasti Korkeimman tahdon mukaista toimintaa, jota lähettiläs Jeesus oli kertomassa. Siis pois ihmisten...

Raamattu.

Tässä on nyt kirjoitettu tekstejä Raamatusta, joten ajattelin myös itse tuoda korteni kekoon. Elämän rehellinen ja realistinen...

Elämän arvostus ja merkitys.

Tiedemiesten mukaan planeettamme on ollut olemassa jo miljardeja vuosia. Myös olentoja on ollut kesties saman ajan. Me ihmiset...

Kaste !

Kasteen merkitys on rehellisesti ja realistisesti jopa Raamatunkin tulkinnan mukaan liittyminen uskonnolliseen yhteisöön....

Pyhä henki.

Uskossa Korkeimpaan perustana pitää luonnollisesti olla mahdollisimman rehellinen ja realistinen lähtökohta. Me kaikki ihmiset...

Kirkon oppi ---- Julkisuus

Tässä nyt kirjoitan erilaisen blogin muihin nähden. Olen aikaisemmissa kirjoituksissani ajatellut julkista tilaisuutta...

Ns. Pelastus.

Täällä on nyt paljon kirjoitettu tästäkin aiheesta, joten ajattelin itsekin ottaa hieman kantaa blogin merkeissä. Kitkon...

Kaste --- Pyhä Henki jumala

Täällä on eräissä blogeissa mm. kirlon opin rovastin teksteissä korostettu että kolmiyhteisuuden jumala Puhä Henki antaa...

Rehellisyys --- Valheellisuus

Korkein, jumala, on meissä ihmisissä syntymästämme alkaen lähimmäisen rakkauden olemuksena. Me kaikki ihmiset synnymme tänne...

Kolmiyhteinen jumala.

Ikä näköjään tekee tepposia näissä kirjoituskuvioissa. Kolmiyhteinen jumala merkitsee, että se on toiminuta alusta alkaen...

Korkein --- Jumala

Planeettamme on ollut olemassa miljardeja vuosia. Ensimmäiset olennot ilmestyivät miljoonia, miljoonia, vuosia sitten. Ihmisolennot...

Kirkon opin uudistuminen.

Täällä on useastikin otettu kantaa kirkon opin mahdolliseen uudistamiseen. Kerron nyt tässä miten se pitäisi toteuttaa, jotta...

Ns. Pelastus.

Täällä erään blogin otsale oli jotakin ymmärtämättömyydestä. Se oli täysin realistinen kun sen ymmärtää niin että Raamattu...

Pääsiäinen - Jeesus

Pääsiäinen antaa realistisen käsityksen, kuvan, kirkon opin käsityksestä ja tarkoitusperästä meitä ihmisiä kohtaan. Siinä...

Rukous.

Nyt näin korona viruksen levitessä on myös kirkon piirissä tullut rukouskäytäntö näkyville, kuten erään kirjoittama blogi...

Kirkon nimi ja oppi.

Näin kirkolliskokouksen lähestyessä pari kommenttia. Muuten kirkolliskokouksen valinta ja päätökset ovat kaukana kunnioitettavasta...

Taivaan valtakunta.

Taivaan valtakunta kutsuu kirkon opin mukaan kaikkia kastettuja kirkollisveron maksajia. Jumala Jeesus tuomitsee meitä ihmisiä...

Joulu - Jeesus.

Joulun aika ihmisen elämässä on ollut kauan ennen Jeesuksen ilmaantumista hyvin merkitsevä. Ja se on edelleen todella merkitsevä...

Ihmiusarvostus.

Tässä on nyt tullut esiin muutamia esimerkkejä ihmisarvostuksen toteutumisesta. Viimeksi esimerkki Kouvolan erään koulun...

Rukous !

Korkein, Jumala, ei vaikuta maaplaneetallamme. Jumala on rakkaus, lähimmäisen rakkau, ja planeettamme ei ole rakkauden perikuva....

Ihmisarvostus.

Lyhyesti sanottuna maailmassamme ei ole positiivinen ihmisarvostus Jeesuksen sanoman mukaisesti voimassa. Me ihmiset synnymme...

Pyhä Henki ja pyhä henki.

Kirkon oppi tuli kolmiyhteiseksi Jumalaksi kun Konstantinopolin kirkollislkokouksessa 381 osallistuneet ihmiset valitsivat...

Jumala.

Kaikilla uskonsuuntauksilla on oman Korkein käsityksensä. Se on ymmärtääkseni kaikilla suuntauksilla yksikkö, paitsi kristillisyydellä...

Armo !

Käsite armo esiintyy useissa kirjoituksissa mielestäni ilman parempaa realistista perustetta. Ihmiset jotka ymmärtävät Jeesuksenkin...

Blogit ja kirjoitukset.

Olen noin 15 vuoden ajan kirjoitellut käsityksiäni uskon kysymyksistä ja olen ollut tyytyväinen tämän ympäristön mentaliteettiin....

Kirkon oppi - Ylösnoesemus.

Kirkon opin mukaan ylösnousemukseen hyväksytyt ihmiset saavat uuden ruumiin. Näin eräs rovasti vahvisti Pyhän hengen antamana....

Jeesuksen sanoma.

Uuden Testamentin rakentajat rakensivat sen omien tarkoitusperien tavoiteltavaksi. Tästä esimerkkinä mm. Johanneksen evankeliumi,...

Johanneksen evankeliumi.

Perimätiedon oikeellisuuden ja todennäköisyyden tutkimisessa on erittäin ansiokkaan työn tehnyt Jeesus seminaari. Se koostui...

Kirkon opin kunnialoukkaus.

Lähimmäisen rakkauteen kuuluva ihmisarvostus on luonnollisesti elämän rikkaus, tarkoitus. Tänä päivänä esiintulleet tapaukset...

Pyhä henki.

Pyhä henki valittiin kirkon ihmisten toimesta jumalaksi Konstantinopolin kirkolliskokouksessa 381. Tällä ilmeisesti haluttiin...

Helatorstai.

Tällä viikolla on taas kirkon opin eräs merkittävimmästä ja syvällisimmästä perustasta. On kirkon opin ihmisen tulemista...

Jeesus - kirkon opin Jumala.

Tutkijoiden mukaan Jeswuksen toiminta-aika oli 1-3 vuotta. Yksi vuosi on saanut enenmistön kannatuksen. Lähtökohtana on mm....

Usko !

Edellytykset uskoon Korkeimman olemassaoloon annetaan meille jokaiselle ihmiselle syntyessämme tänne maailmaan. Meille jokaiselle...

Elämänsynty.

Kirkon kristillisen uskon mukaan kaikkivaltias Jumala loi maailmakaikkeuden ja olemaasaolon elämän. Ja tämä tapahtui noin...

Ilmastomuutos.

On todella tärkeätä kansainvälisesti huomioida neidän ilmaston kehitys tulevana ajankautena. Pariisin sopimus on aivan ok...

Jeesus.

Muutama rehellinen kommentti Jeesuksesta. Historioitsija Tacitua mainitsi Jeesus nimisen ihmisen saaneen kuolemantuomion...

Elämän tarkoitus.

Jeesus. " Lähimmäisen rakkaus. Siinä on kaikki laki ja profeetat. Taivasten valtakunta on sisäisesti teissä. " Siis taivasten...

Rukous.

Rukous sisältyy aivan oleellisena merkittävänä uskonkohteena kirkon oppiin. Tuskin on ensimmäistäkään kirkon tilaisuutta,...

Perisynti ja synti.

Perisynti ja synti. Perisynti tuli kirkon oppiin Nikeassa 325. Silloin alkukirkon ajattelijat Oricenes ja Pelagius hylkäsivät...

Elämän tarkoitus.

Elämän tarkoitus. Elämän tarkoitus on lähimmäisen rakkauden ynnärtäminen ja sen noudattaminen kukin omien mahdollisuuksien...

Jeesuksen sanoma.

Jeesuksen sanoma. Jeesuksen sanomasta ei kirjoitettu ensimmäistäkään riviä hänen elinaikanaan. Ensimmäiset kirjoitukset...

Gnostilaisuus.

Gnostilaisuus. Täällä on viitattu useinkin  gnostilaisuuden harhaoppiin. Gnostilaisuus on kenties merkittävin suuntaus...

Kristillinen usko !

Kristillinen usko ! Kristillinen usko perustuu elämän realismiin. Sen perusta on lähimmäisen rakkuden ymmärtäminen, jota...

Kristillinen oppi, usko.

Kristillinen usko perustuu pohjimmiltaan elämämme realismiin. Sen  " sanansaattaja "  tavallinen ihminen Jeesus vahvisti...

Kirjoittaja

Reino Suni

Uskon rehelliseen ja realistiseen Jeesuksen sanomaan. Kirjoitin kirjan " Kristinuskon kirja " 2010, josta käsitykseni ovat huomattavasti tarkentuneet perustan ollessa sama. Minusta saatietoa Googlesta haulla " Reino Suni ", josta osoite muuttunut ja yritykseni lopetettu. Koulutukseltani Ekonomi ja minua voi lähestyä e-mailin kymp.net kautta. Elämäni hallinnassani aktiivisen liikuntaharrastuksen myötä mutta yksinelo ei sovi minun mentaliteettiin etenkään kun lapset perheineen asuvat muualla.