Vantaan seurakunnat luopuu viiden lähetysjärjestön avustuksistaVantaan seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti 9.11. kokouksessaan luopua portaittain avustamasta viittä kirkon lähetysjärjestöä. Syynä tähän on se, että Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY), sen ruotsinkielisen sisarjärjestön (SLEF), Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen, Evankelinen Lähetysyhdistys Kylväjän ja radiolähetysjärjestö Sanansaattajien linjanvedot, kuten suhtautuminen naispappeuteen, poikkeavat kirkon virallisesta kannasta.Tämän vuoden talousarviosta myönnettävästä avustuksesta leikataan näiltä järjestöiltä 25 prosenttia, seuraavana vuonna 50 prosenttia ja vuonna 2013 loput. Järjestöillä on kuitenkin mahdollisuus muuttaa linjauksiaan, jolloin tuet palautetaan entiselle tasolle.Leikatut osuudet jaetaan Suomen Lähetysseuralle ja Suomen Pipliaseuralle niille myönnetyn muun tuen lisäksi. Lisäksi talousarviotukea saavat Kirkon Ulkomaanapu ja Merimieskirkko.Asiasta päätettiin äänestyksen jälkeen äänin 4-7. Ehdotuksen tukien portaittaisesta poistamisesta teki Sari Roman-Lagerspetz Tikkurilan seurakunnan Tulkaa kaikki -ryhmästä.Pohjaesityksen mukaan SLEY, SLEF ja Kansanlähetys eivät olisi saaneet tukea lainkaan paitsi sellaisiin projekteihin, joita ne toteuttavat kirkon linjausten mukaisesti. Järjestöiltä olisi pyydetty ehdotuksia projekteiksi. Kylväjä ja Sanansaattajat olisivat saaneet leikkaamattoman osuutensa talousarviosta annettavasta tuesta.Vantaalla vuotuiset talousarviotuet on perinteisesti jaettu suhteessa järjestöjen vapaaehtoiseen lähetyskannatukseen.Kirkkoneuvoston kokouksessa tehtiin jo keväällä aloite siitä, että kaikilta kirkon seitsemältä lähetysjärjestöltä pyydettäisiin selvitystä niiden suhtautumisesta muun muassa naispappeuteen, homoseksuaalisuuteen ja erilaisuuden kohtaamiseen. Niille lähetettiin joukko kysymyksiä, joihin järjestöt vastasivat kirjallisesti.Yhteisen kirkkoneuvoston päätös koskee Vantaan seurakuntien yhteisestä budjetista jaettavia talousarviovaroja. Kaiken kaikkiaan kirkon kansanväliseen työhön on Vantaalla tänä vuonna varattu 705 000 euroa, josta summasta yhteinen kirkkoneuvosto jakaa puolet ja toisen puolen päättävät seurakunnat.