Väitös: Moderni sota tarvitsee uudet säännöt

Sota ja kansainväliset konfliktit ovat muuttuneet, eikä vanha vuodelta 1945 peräisin oleva voimankäyttöä säätelevä YK:n peruskirjan muotoilu enää päde. Tarvitaan uudet säännöt, toteaa väitöskirjassaan oikeustieteiden kandidaatti Johanna Friman.

– YK:n peruskirjan artikla 51 määrittelemä nykyinen itsepuolustuksen käsite ei pysty vastaamaan yhä vakavampaan ja kiireellisempään puolustuksen tarpeeseen nykyisissä sodissa ja aseellisissa konflikteissa, Friman sanoo.

Jotta voimassaolevaa reaktiivista puolustusoikeutta voitaisiin täydentää torjuvalla puolustusoikeudella, kansainvälinen puolustuskäsite tulisi muuttaa kaksiosaiseksi: reaktiiviseksi itsepuolustukseksi ja torjuvaksi hätäpuolustukseksi.

– Torjuvan hätäpuolustuksen tulisi sisältää sekä oikeuden ennakoivaan hätäpuolustukseen väistämättömän aseellisen hyökkäyksen uhatessa että oikeuden ennalta ehkäisevään hätäpuolustukseen aseellisen hyökkäyksen lähestyessä, jotta se toimisi tehokkaasti reaktiivisen itsepuolustusoikeuden vastineena aseellisen hyökkäyksen kohdatessa, Friman sanoo.

Johann Frimanin väitöskirja The Dual Face of Defence – A Revision of the Concept of Defence in the Jus ad Bellum tarkastetaan 24. huhtikuuta Turun yliopistossa.