"Usein asenteet ovat kaikkein suurin este"

Kirkon saavutettavuusohjelma julkaistiin Kirkon diakoniapäivillä Kuopiossa. Yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa laaditulla ohjelmalla parannetaan kaikkien ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua seurakunnan toimintaan. Aivoinfarktin kokenut Reino Kairavuo toimii aktiivisesti Mynämäen seurakunnassa.

Sen kokeminen ja siitä kuntoutuminen eivät ole estäneet osallistumista luottamustehtäviinkään. Jumalanpalveluksiin, miesten ryhmään ja kummilapsitoimintaan osallistumisen lisäksi hän vetää aivohalvauspotilaille tarkoitettua vertaistukiryhmää, joka kokoontuu kuukausittain seurakunnan tiloissa.

- Nykyään seurakuntataloihin pääsee yleensä hyvin esimerkiksi pyörätuolilla. Virastot ovat joskus hankalampia, ja myöhemmin rakennetut luiskat saattavat olla liian jyrkkiä. Itse olen kuitenkin saanut monenlaista apua ja tukea toisilta seurakuntalaisilta sairastuessani ja myöhemminkin, Kairavuo kertoo.

Invalidiliiton esteettömyysasiamiehen Harri Leivon mukaa kirkon saavutettavuusohjelmassa on sisäänkirjoitettuna näkemys elämän moninaisuudesta, jolloin ihmisiä ei luokitella erityisryhmiin.

- Lähtökohtana on ajatus, että kaikki ovat tasavertaisina osallisia kirkon toiminnassa. Se rohkaisee lisäksi rekrytoimaan työhön ja vapaaehtoistehtäviin ennakkoluulottomasti myös vammaisia henkilöitä hän sanoo.

- Usein asenteet ovat kaikkein suurin este, ja niitä on myös vaikeinta muuttaa, toteaa puolestaan ohjelmatyön sihteeri Tiina Peippo kirkkohallituksesta.

- Jumala ei luokittele ihmisiä eriarvoiseen asemaan, siksi meidän ihmistenkään ei pidä tehdä niin. Kirkko on avoin kaikille. Saavutettavuus on seurakunnan tapa olla ja elää.

Käsikirjamainen ohjelma tarjoaa erilaisia työvälineitä eriarvoisuuden purkamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi kulkureittien ja opasteiden selkeyttäminen, kirkkojen ja seurakunnan tilojen esteettömyys, riittävä valaistus, puheiden tekstittäminen sekä pistekirjoitus-, viittoma- ja selkokielisen materiaalin käyttö. Seurakuntien verkostoituminen paikallisten vammaisyhdistysten kanssa voi tarjota myös tietoa.

Ohjelma syntyi kirkolliskokouksen aloitteesta, ja on jatkoa vuoden 2003 Kirkko kaikille -vammaispoliittiselle ohjelmalle.