Sley julkaisi netissä raamattukartan

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys Sley on julkaissut verkkosivuillaan Uuden testamentin tapahtumista kertovan raamattukartan. Palvelun ajatuksena on nostaa esiin Raamatun keskeisiä tapahtumapaikkoja ja kaupunkeja, joiden yhteydessä on linkit paikkoja koskeviin raamatunkohtiin. Kartalle piirtyvät myös apostoli Paavalin lähetysmatkojen reitit.

Sleyn raamattukoulutuksesta vastaavan Erkki Koskenniemen mukaan raamattukartta on erinomainen tapa päästä sisälle Uuteen Testamenttiin.

– Kartta havainnollistaa sitä, että Uuden Testamentin tapahtumat tapahtuivat tässä maailmassa. Tietyt ihmiset olivat mukana kokemassa niitä. On hyvä nähdä, missä kaupungeissa nämä kaikki asiat tapahtuivat, Koskenniemi kuvaa.

 – Jumalan ilmoitus liittyy tähän meidän todellisuuteemme.

Sivusto sisältää opetuksia Uuden testamentin kirjoista luvuittain. Sisältö on Koskenniemen mukaan tarkoitettu palvelemaan tavallista raamatunkäyttäjää. Se tarjoaa syventävää ainesta myös Raamattua opettaville. Toimitustyö etenee myöhemmin Vanhaan testamenttiin ja eri aiheita käsitteleviin raamattuluentoihin.

Sivuston sisältämät raamattuluennot ovat etupäässä Sleyn raamattuopettajien käsialaa, mutta myös muita teologeja on osallistunut työhön. Sitä ovat toimittaneet Lauri Vaahtoranta ja Erkki Koskenniemi. Kartan teknisen toteutuksesta on vastannut Metedo.

Raamattukarttaan voi perehtyä täällä.