Plan aloittaa vihapuheen vastaisen kampanjan

no hate speech movement logo 145Plan aloittaa uuden, verkon vihapuheeseen pureutuvan nuorisokampanjan. Kampanjassa koulutetaan nuoria aktivisteja tunnistamaan ihmisoikeuksia loukkaava vihapuhe verkossa ja reagoimaan siihen.

Kampanja käynnistyy nuorten toimintakeskus Luupissa Helsingin Kontulassa keskiviikkona 27.3. seminaarilla, jonka avaa tasa-arvoministeri Paavo Arhinmäki. Samalla aloitetaan nuorten aktivistien rekrytointi.

Kampanjassa koulutetaan 18–25-vuotiaita nuoria aktivisteja edistämään ihmisoikeuksia niin verkossa kuin sen ulkopuolella. Se toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

- Vihapuheen vastustamisessa on kyse sananvapauden ja ihmisoikeuden puolustamisesta. Hyökkäävä rasistinen ja syrjivä kirjoittelu rajoittaa erityisesti vähemmistöihin kuuluvien mahdollisuuksia olla yhdenvertaisia yhteiskunnan jäseniä. Siksi tarvitaan lisää tietoa, koulutusta ja toimintaa, joilla edistetään ihmisoikeuksia verkossa, kampanjan koordinaattori Satu Kanninen sanoo.

Nuoret vihapuhetta vastaan -kampanja on osa euroopanlaajuista No Hate Speech Movement -kampanjaa.  Plan on valittu Euroopan neuvoston käynnistämän kampanjan Suomen kansalliseksi koordinaattoriksi yhteistyössä Ihmisoikeusliiton kanssa.

- Asenneilmaston koveneminen Suomessakin vaatii toimia. Planin toimintaperiaatteisiin kuuluu, että tasavertaiset ihmisoikeudet kuuluvat maailmassa kaikille, Planin pääsihteeri Ossi Heinänen sanoo.

Kampanjaan mukaan kutsutuille noin viidellekymmenelle järjestölle ja instituutiolle suunnattu seminaari antaa tietoa vihapuheesta ilmiönä ja herättelee kansalaisyhteiskuntaa toimimaan verkkorasismia ja -syrjintää vastaan.

Plan on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kehitysyhteistyöjärjestö, joka parantaa kehitysmaiden lasten elämää pysyvästi. Sen työn pääasiallisia rahoittajia ovat yksityiset, kummitoiminnassa mukana olevat ihmiset. Tärkeitä rahoittajia ovat myös ulkoasiainministeriö sekä yritykset. Plan toimii yhteensä 69 maassa.