Kirkon nuorisotyössä ja varhaiskasvatuksessa työskentelevillä lähes olematon suhde seurakunnan luottamushenkilöihin

Seurakunnan varhaiskasvattajien ja luottamushenkilöiden todellisuudet kohtaavat vain harvoin, selviää Kirkon kasvatuksen barometrista. Kuva: Olli Seppälä

Kirkon nuorisotyönohjaajat ja varhaiskasvatuksen työntekijät tekevät seurakuntien luottamushenkilöiden kanssa yhteistyötä vain satunnaisesti, jos lainkaan. Tämä käy ilmi keskiviikkona julkaistusta, ensimmäistä kertaa toteutetusta kirkon kasvatuksen barometrista Innostava ja kohtaava kasvatus – Kirkon kasvatuksen barometri 2020.

Harvinaisinta on varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja luottamushenkilöiden välinen yhteistyö. Kolmasosa varhaiskasvatuksen työntekijöistä ei tee lainkaan yhteistyötä luottamushenkilöiden kanssa ja neljäsosa vain kerran vuodessa.

Nuorisotyönohjaajista 14 prosenttia ei tee yhteistyötä luottamushenkilöiden kanssa lainkaan ja neljäsosa vain kerran vuodessa.

Kasvatuksen papeista sen sijaan lähes puolet kertoo tekevänsä yhteistyötä luottamushenkilöiden kanssa vähintään kerran kuukaudessa.

Barometrin kyselyn sai noin 3 500 kasvatuksen työntekijää ja heidän esimiestään. Vastaajia oli 428.

Innostava ja kohtaava kasvatus -julkaisussa barometrin oheen liitetystä Tero Fleminchin artikkelista ilmenee lisäksi, että nuorisotyöntekijät eivät usko luottamushenkilöiden arvostavan heidän työtään. Fleminch on tutkinut nuorisotyön arvostusta Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat ry:n (KNT) keväällä 2019 tekemään jäsenkyselyn yhteydessä.

Fleminchin mukaan 39 prosenttia nuorisotyöntekijöistä oli sitä mieltä, etteivät luottamushenkilöt ole kiinnostuneita heidän mielipiteistään. Lisäksi avovastauksista kävi ilmi, että nuorisotyöntekijöiden mielikuva luottamushenkilöistä on varsin negatiivinen.

Luottamushenkilöitä kuvattiin Fleminchin tutkimuksessa etäisiksi ja jopa seurakuntatyöstä vieraantuneiksi. Vastaajat kokivat nuorisotyön olevan luottamushenkilöiden mielestä "rähisevää" ja "kiukuttelevaa".

Jos vastaajan esimies oli nuorisotyönohjaaja, hänen kokemuksensa luottamushenkilöistä oli kriittisempi kuin jos hänen esimiehensä oli pappi tai kirkkoherra.

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.