Kapituli ei rankaissut pahoinpitelytuomion saanutta pappia

Tuomiokapituli on päättänyt, että kahdesta pahoinpitelystä tuomion saanut pappi ei menetä pappisvirkaansa eikä häneen kohdisteta muitakaan kurinpitotoimia. Hovioikeus piti voimassa käräjäoikeuden papille antaman tuomion eikä korkein oikeus myöntänyt valituslupaa.

Kapitulin esittelyssä todetaan: ”Pahoinpitelyt, joista N on tuomittu, ovat tapahtuneet 7.6.2005 ja 4.2.2006, eli varsin kauan aikaa sitten. Tuomiokapitulin tietoon ei ole tullut, että N olisi sittemmin käyttäytynyt papille sopimattomalla tavalla, eikä myöskään hänen viranhoidostaan ole esitetty huomautuksia tai valituksia. Näin ollen N:n ei voida katsoa olevan KL 23:9 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ilmeisen sopimaton toimimaan pappina. Perusteita määrätä N menettämään pappisvirkansa ei siten ole.”

Kapitulin päätös oli ehdotuksen mukainen eli pastorin Helsingin hovioikeudessa saama tuomio ”ei anna aihetta pappisvirkaan kohdistuvaan kirkkolain mukaiseen kurinpitorangaistukseen”.

Lue Kirkollisessa johtoasemassa toimivalle pahoinpitelytuomio