Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä

Helsingin hiippakunnan tuomikapitulin päätöksiä 2.9.2015.

Tuomiokapituli on antanut viranhoitomääräykset:

Pastori Juhana Kuusniemelle Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan vs. seurakuntapastoriksi 13.10.2015–17.2.2016.

Pastori Jenni Tuulensuulle Malmin seurakunnan vs. X seurakuntapastoriksi 1.10.2015–28.8.2016.

Pastori Annaelina Tähtiselle Malmin seurakunnan vs. XV seurakuntapastoriksi 1.9.2015–31.8.2016.

Pastori Harri Nurmiselle Hakunilan seurakunnan vt. I kappalaiseksi 1.1.2016–31.12.2016.

Pastori Sari Kokkoselle Hakunilan seurakunnan vt. III kappalaiseksi 1.1.2016–31.12.2016.

Pastori Reija Vienolalle Vantaankosken seurakunnan vt. IV kappalaiseksi 1.2.2016–31.7.2016.

Eläkkeelle ovat jäämässä:

Rovasti Ulla Pohjolan-Pirhonen Vantaankosken seurakunnan IV kappalaisen virasta 1.2.2016 alkaen.

Pastori Mervi Lahola Porvoon suomalaisen seurakunnan II seurakuntapastorin virasta 1.6.2016 alkaen.

Tuomiokapituli on antanut oikeuden toimia pappina:

Pastori Jussi Ikkalalle Kirkon alat ry:n palveluksessa järjestöasiantuntijan tehtävässä 1.8.2015–30.6.2016.

Pastori Leena Väyrynen-Sille Herättäjä-Yhdistyksen palveluksessa 1.9.2015–31.12.2017 alue- ja musiikkisihteerin sijaisena.

Pastori Ulla Lumijärvelle on myönnetty sivutoimilupa

Pastori Hanna Vasiljeville on myönnetty siirto Kuopion hiippakuntaan 13.8.2015 alkaen.

Pastori Minna Jaakkola on otettu Helsingin hiippakunnan papistoon.

Pastoraalitutkinnon on suorittanut pastori Marianna Saartio-Itkonen.

Neuvotteleva virkamies Jaakko Weurolle on annettu valtakirja kirkolliskokouksen maallikkovaraedustajaksi syysistuntoon 3.11.2015–6.11.2015.