Espoon, Helsingin ja Porvoon hiippakuntiin uudet koronaohjeet: Kirkkoihin kolmasosa sallitusta väkimäärästä, koronapassien käytöstä päättää seurakunta

Kuva: Olli Seppälä

Espoon, Helsingin ja Porvoon hiippakunnat ovat 2.12. antaneet seurakunnille uudet koronaohjeet. Niiden mukaan sisätiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin, jotka ovat julkista uskonnonharjoittamista, voidaan ottaa enintään yksi kolmasosa tilaan hyväksyttävästä ihmismäärästä, jos tilaisuuteen osallistuu yli 20 henkeä.

Julkista uskonnonharjoittamista ovat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, hartaudet, rippikoulu ja diakoniaruokailu.

Käytännössä ohjeen mukaan esimerkiksi 300 hengen kirkkotilaan voidaan jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa ottaa enintään 100 ihmistä.

Lisäksi kaikissa tilaisuuksissa suositellaan voimakkaasti maskin käyttöä.

Ohjeet perustuvat Etelä-Suomen aluehallintoviraston 2.12. tekemään päätökseen, jolla rajoitetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä 20 henkeen ja samalla velvoitetaan järjestäjiä huolehtimaan tilojen käytöstä niin, että lähikontaktin aiheuttama tartuntariski voidaan ehkäistä. Aluehallintoviraston määräykset samoin kuin Espoon, Helsingin ja Porvoon hiippakuntien ohjeet ovat voimassa 4.–31.12.2021.

Koronapassista päättää seurakunta

Koronapassia ei voida ottaa käyttöön julkisessa uskonnonharjoituksessa. Sen sijaan yhteislaulutilaisuudet kuten Kauneimmat Joululaulu -tilaisuudet, konsertit, esitykset ja muu kuin julkista uskonnonharjoittamista oleva seurakunnan toiminta kuuluvat kokoontumisrajoituksen piiriin. Näissä tilaisuuksissa osallistujamäärä rajataan 20 henkeen. Vaihtoehtoisesti otetaan käyttöön koronapassi, jolloin osallistujamäärää ei tarvitse rajoittaa.

Koronapassin käyttöönotosta päättää seurakunta. Jos tilaisuudessa tarkistetaan koronapassi, seurakunnan on varmistettava, että se tarkastetaan kaikilta tilaisuuteen tulijoilta. Poikkeuksena ovat alle 16-vuotiaat lapset, he eivät ole velvollisia esittämään todistusta. Koronapassin voi lukea THL:n hyväksymällä Koronatodistuksen lukija -sovelluksella tai manuaalisesti.

Seurakuntien tulee tiedottaa etukäteen ja aktiivisesti koronapassin käyttöönotosta sekä siitä, missä tilaisuuksissa koronapassia edellytetään ehtona osallistumiselle.

Kokoontumisrajoitukset eivät koske julkisyhteisön virallisia tilaisuuksia, kuten kirkkovaltuuston kokouksia, eikä myöskään niissä voi ottaa käyttöön koronapassia. Lainsäädäntö ei myöskään mahdollista koronapassin tarkistamista tilaisuuteen osallistuvilta työntekijöiltä.

Seurakuntien on myös tehtävä kirjallinen suunnitelma siitä, miten yleisön tai asiakkaiden sijoittuminen tilaan järjestetään siten, että lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Tämä koskee sisätiloja, joita käytetään yli 10 hengen samanaikaiseen oleskeluun, tai ulkotiloja, joissa yli 50 oleskelee samanaikaisesti. Suunnitelma on pidettävä tilassa toimintaan osallistuvien nähtävillä ja se on pyynnöstä esitettävä kunnalle tai aluehallintovirastolle.

Seurakuntien työntekijöille suositellaan etätyötä ja maskien käyttämistä kaikissa työtiloissa.

Lue myös:

SRK: Vanhoillis­lestadiolaiset voivat ottaa korona­passin käyttöön rauhan­yhdistysten seuroissa

Korona­passi, vähemmän laulajia tai ulko­tilaisuus – Kauneimpiin joulu­lauluihin erilaisia poikkeus­järjestelyjä eri puolilla maata

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.