Diakonian kultainen ansiomerkki myönnettiin kahdeksalle diakoniassa ansioituneelle kirkon työntekijälle

Kuva: Olli Seppälä

Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston Diakonia ja yhteiskunta -yksikkö myöntää kultaisen ansiomerkin tunnustukseksi henkilölle, joka on tehnyt pitkäaikaista ja ansiokasta työtä diakonian hyväksi kirkon, seurakunnan, diakonialaitoksen tai muun vastaavan yhteisön palveluksessa.

Ansiomerkin saaja on ansioitunut yleensä valtakunnallisella tasolla erityisesti heikoimmassa asemassa olevien auttamisessa ja hyvinvoinnin edistämisessä, uuden diakoniatoiminnan kehittämisessä ja järjestämisessä tai diakonian näkyvyyden vahvistamisessa.

Maanantaina 20.3. diakonian kultaisen ansiomerkin saivat vastaava diakoniatyöntekijä Raija Eeva, diakonian ja yhteiskunnallisen työn hiippakuntasihteeri Mirva Kuikka, erityisdiakonian viranhaltija Anne-Mari Mäkiniemi, Diakoniatyöntekijöiden liiton toiminnanjohtaja Tiina Laine, Diakoniatyöntekijöiden liiton asiamies Marko Pasma, asiantuntija Sirpa Tirri, diakonian päällikkö Katri Valve ja pastori Raili Suviranta.

Ansiomerkit myönnettiin kirkon diakoniajohtajien iltajuhlassa, hotelli Lasaretissa, Oulussa.

VASTAAVA DIAKONIATYÖNTEKIJÄ Raija Eeva on yksinasuvien valtakunnallinen puolestapuhuja ja vaikuttaja. Hän on huomioinut työssään erityisesti yhden hengen talouksien tarpeita sekä palveluhaasteita ja -katveita.

Diakoniapäällikkö Katri Valve on uranuurtaja Suomessa yhteisötyön ja yhteiskunnallisen diakonian kehittäjänä. Valve on kehittänyt muun muassa kotimaisen ja kansainvälisen verkostonsa kanssa CABLE-yhteisövalmennusmenetelmän, jolla monenlaisia elämän vastoinkäymisiä kohdanneet ihmiset ovat löytäneet toimijuuden ja osallisuuden mahdollisuuksia.

Hiippakuntasihteeri Mirva Kuikka on Pohjois-Suomen diakonian vahva, aikaansaava ja merkittävä kehittäjä ja edistäjä.

Erityisdiakonian viranhaltija Anne-Mari Mäkiniemi on tehnyt pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti diakoniassa perhetyötä ja kehittänyt sen työmenetelmiä. Mäkiniemi on luonut mm. Tarinoiden maa -menetelmän, kehittänyt sitä edelleen tarvelähtöisesti ja levittänyt valtakunnalliseen käyttöön.

Diakoniatyöntekijöiden liiton toiminnanjohtaja Tiina Laine on eri tavoin vahvistanut kirkon johdon diakoniatuntemusta ja nostanut esiin diakoniatyöntekijöiden roolia elämän epävarmuuksien keskellä. Laine on pyrkinyt myös edistämään diakoniatyöntekijöiden aiempaa vahvempaa roolia kirkollisessa päätöksenteossa.

Diakoniatyöntekijöiden liiton asiamies Marko Pasma on ollut vuonna 2022 vietetyn diakoniajuhlavuoden yksi keskeisiä ideoijia ja mahdollistajia. Liitossa työskennellessään Pasma on ollut uuttera diakonian asianajaja ja diakonian viran edistäjä.

Pastori Raili Suviranta on viestinnän vahva ammattilainen ja tehnyt erityisesti diakoniaa näkyväksi toimiessaan Diakonialehden ja myöhemmin Diakonia+ verkkolehden toimituspäällikkönä.

Asiantuntija Sirpa Tirri on vahva muutoksen edistäjä ja verkostoituja. Hän toimii asiantuntijana Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissa ja on erityisesti kehittänyt ja edistänyt diakonian ordinaatiovalmennusta sekä Kirkon henkistä huoltoa.

* * *

Haluatko tutustua Kotimaa-lehteen?

Tilaa Kotimaan näytelehti ilmaiseksi täältä. Lähetämme PDF-lehden sähköpostiisi. Näytelehden tilaaminen ei edellytä jatkotilausta. Näytetilauksen voi tehdä vain kerran.

Antoisia lukuhetkiä!