Arkkipiispa Mäkinen haluaa Älä alistu! -kampanjan loppuvan

Arkkipiispa Kari Mäkinen on erittäin pahoillaan ja ymmärtää niiden ihmisten kipua ja suuttumusta, joita Älä alistu! -kampanja on loukannut. Hän pitää tässä tilanteessa tärkeänä, että kampanjan järjestäjät eivät jatkaisi kampanjaa.

Mäkinen haluaa toistaa ja korostaa kirkossa hyväksyttyä kantaa seksuaalivähemmistöihin.

- Homoseksuaalisella ihmisellä on oikeus täyteen ja kokonaiseen elämään omana itsenään. Seksuaalisuus on tärkeä ja herkkä elämänalue. Kirkon työntekijöiden keskeinen tehtävä on tukea ja auttaa nuoria löytämään oma identiteettinsä.

Vanhemmat ovat olleet huolestuneita siitä, mitä lapsille kirkon nuorisotyön piirissä opetetaan.

- Tämä kampanja ei ole seurakuntien kasvatustyön materiaalia. Seurakuntien lapsi- ja nuorisotyössä lapsen ja nuoren kohtaaminen tapahtuu ihmisen omaa kasvua ja identiteettiä tukien ja arvostaen.

Mediassa on ollut esillä myös kirkon rahoitus näille järjestöille. Kirkkohallituksessa jatkossa arvioidaan kriittisesti niitä edellytyksiä, mille järjestöille ja millaisiin tarkoituksiin esimerkiksi kolehtia kannetaan. Kolehdit määrätään vuosittain kirkkohallituksen täysistunnossa. Valmistelussa tämä tullaan ottamaan jatkossa huomioon.

Kampanjan järjestäjistä Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY), Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL), Opiskelija- ja Koululaislähetys (OPKO) sekä Suomen Raamattuopisto (SRO) toimivat kirkon piirissä, mutta ne ovat itsenäisiä järjestöjä, jotka päättävät itsenäisesti toiminnastaan.

Arkkipiispa Mäkinen aikoo kuitenkin ottaa tämän kampanjan ja sen yhteydessä käydyn keskustelun esiin tavatessaan kampanjaan osallistuneiden järjestöjen johtajia. Muut kampanjassa mukana olleet säätiöt eli Luther-säätiö ja Patmos Lähetyssäätiö eivät ole kirkon järjestöjä.