Arkkipiispa Kalevassa: SRK:n johto kertoo vain osatotuuden

Mkinen_Karix420

Arkkipiispa Kari Mäkisen mukaan vanhoillislestadiolaisen liikkeen johto haluaa julkisuudessa kertoa vain tiettyä kertomusta yhteisön elämästä. Yksittäisillä ihmisillä on toisenlaisia kertomuksia ja kokemuksia herätysliikkeestään. Mäkinen valottaa näkemyksiään vanhoillislestadiolaisuudesta sunnuntain Kalevassa.

Kalevan haastattelussa Kari Mäkinen puhuu ikkunoista, joiden kautta vanhoillislestadiolaista herätysliikettä on viime vuosina julkisuudessa käsitelty.

Mäkisen mukaan ikkunat aukenevat siihen, mikä liikkeessä on raskasta ja kipeää. Ikkunoista näkyy lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, hengellistä väkivaltaa hoitokokouksissa, naisen aseman mitätöimistä ja aientamista.

– Ne ovat vanhoillislestadiolaisen liikkeen varjoja, jotka sen on välttämätön tunnistaa. Ne eivät muodosta koko totuutta yhteisöstä mutta ne ovat ikkunoita, joihin on pakko katsoa.

– Vain näkyväksi tekeminen ja puheen piiriin ottaminen on sellaista, joka voi pitkällä tähtäimellä olla parantavaa ja elvyttävää. Ahdistuksesta, tuskasta ja nujertamisesta kertovat tarinat täydentävät Mäkisen mielestä tärkeällä tavalla sitä totuutta, joka liikkeestä kerrotaan ulospäin Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen SRK:n johdon kautta.

– Johdon julkisissa kannanotoissa näkyy halu kertoa vain tiettyä kertomusta.

Mäkinen kehottaa ottamaan kaltoin kohdeltujen ihmisten kertomukset todesta ja vakavasti. Yhteisön tulee miettiä, mitä sen täytyy jatkossa tehdä, jotteivät tarinat toistuisi.

Arkkipiispa muistuttaa Kalevassa, etteivät tarinat satutetuista kumpua yksinomaan vanhoillislestadiolaisesta liikkeestä. Ne ovat aivan yhtä mahdollisia ja totta myös muissa yhteisöissä.

Kalevan haastattelussa Mäkinen myös antaa arvoa vanhoillislestadiolaisen liikkeen perinnölle ja korostaa, että sen sisälle mahtuu monenlaisia todellisuuksia ja se on moniääninen yhteisö

– Minulle se on kansanliike. Huomattavasti laajempi ja monikasvoisempi, rikkaampi [kuin liikkeen  johto ja sen virallinen linja]. SRK:lla on merkittävä rooli, mutta on tärkeää, ettei liikettä samaisteta yksinomaan siihen.

Arkkipiispa Kari Mäkisen haastattelu sunnuntain 14.19. Kalevassa. Kalevan verkkolehdessä Mäkinen puhuu myös ehkäisystä ja SRK:sta. Lue verkkojuttu "Ehkäisyssä kuunneltava vanhoillislestadiolaisia"